ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

1. Завдання та повноваження Державного департаменту України з питань виконання покарань...3 2. Особливий режим у місцях попереднього ув'язнення...7 Література...14

1. Кримінально-виконавча система і законодавство філантропічного періоду...3 2. Виховний вплив на засуджених до позбавлення волі...10 Література...14

1. Кримінально-виконавча система карального періоду...3 2. Праця засуджених до позбавлення волі...9 Література...15

1. Соціально-правове призначення контролю за діяльністю установ і органів виконання покарань...3 2. Підстави та порядок звільнення осіб, взятих під варту...6 Література...11

1. Кримінально-виконавча система і законодавство політичного періоду...3 2. Особливості відбування покарання в колоніях різних видів...9 Література...16

1. Парламентський контроль за діяльністю установ і органів виконання покарань...3 2. Класифікація засуджених та їх розподіл за видами виправно-трудових установ...4 Література...14

1. Сучасні школи та підходи в науці кримінально-виконавчого право...3 2. Режим у колоніях та засоби його забезпечення...8 Література...16

1. Призначення установ і органів виконання покарань...3 2. Правова природа, підстави і порядок застосування попереднього ув'язнення під варту...11 Література...14

4. Кримінально-виконавче законодавство України. Загальна характеристика кримінально-виконавчої системи України ... 3
13. Виконання покарання у виді громадських робіт ... 8
25. Виховний вплив на засуджених до позбавлення волі ... 13
28. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі неповнолітніх ... 17
35. Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання ... 21
Література ... 29

Реферати з кримінально-виконавчого права

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості