ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

1. Поняття арбітражного застереження ... 3
2. Порядок оспорювання арбiтражного рiшення в Україні ... 9
3. Вимоги щодо змісту позовної заяви згідно регламенту МКАС при ТПП України ... 14
Література ... 15


1. Розвиток науки міжнародного приватного права ... 3
2. Колізії правових систем в галузі спадкування ... 4
3. Термінологічне завдання ... 7
4. Задача. У громадянина Португалії М. під час перебування в туристичному круїзі в м. Одеса загострилася душевна хвороба - шизофренія. Його терміново госпіталізували. Чи можна громадянина М. визнати недієздатним за законодавством України? ... 10
Література ... 12


1. Загальні питання права власності у відносинах з іноземним елементом за законодавством України ... 3
2. Колізійні норми: загальна характеристика, структура, види ... 7
3. Термінологічне завдання ... 12
4. Задача ... 13
Література ... 15


1. Діяльність офшорних зон з точки зору принципів публічного й приватного права ... 3
2. Міжнародні перевезення у міжнародному приватному праві ... 10
Література ... 14


1. Вирішення питання підсудності справ з іноземними громадянами у Цивільно-процесуальному кодексі України ... 3
2. Загальна характеристика Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП ... 7
Задача. Громадянин України - представник білоруської компанії - уклав у Шербурі з керівником естонської фірми договір купівлі-продажу товарів ... 12
Література ... 13


1. Визначення права, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин ... 3
2. Закон України "Про міжнародне приватне право": загальна характеристика ... 9
Задача. Громадянин України - представник підприємства, що зареєстроване в штаті Техас ... 13
Література ... 14


1. Взаємність і реторсії в міжнародному приватному праві ... 3
2. Захист прав та інтересів дітей в міжнародному приватному праві ... 9
Задача. Громадянин України - представник російської компанії - уклав у Парижі з керівником угорської фірми договір купівлі-продажу товарів ... 13
Література ... 14


1. Поняття, особливості та колізійно-правові питання зовнішньоекономічної угоди. Як визначається міжнародна підсудність і що розуміють під пророгаційними угодами? ... 3
Задача ... 12
Література ... 14


1. Членство у міжнародних організаціях...3 2. Зовнішньоекономічні договори (контракти) в міжнародному приватному праві...6 Література...12

1. Правовий статус суб'єктів господарювання України за кордоном...3 2. Умови настання деліктного зобов'язання в національних правових системах...5 Література...17

1. Правовий статус іноземних суб'єктів господарської діяльності...3 2. Види діяльності іноземних суб'єктів господарювання та представництва...7 Література...15

1. Поняття і структура колізійної норми...3 2. Правова регламентація організації міжнародних перевезень в Україні і інших державах...9 Література...12

1. Зовнішньоекономічні договори (контракти) і право, застосовуване до них за законодавством України. Умови реєстрації зовнішньоекономічних договорів...3 2. Цивільні процесуальні норми у міжнародних договорах за участю України...9 Література...15

1. Загальна характеристика міжнародних перевезень та їх правове регулювання...3 2. Правова регламентація організації міжнародних перевезень в Україні і інших державах...10 Література...13

1. Вплив ТНК на динаміку економічного зростання приймаючих країн...3 2. Тенденції та перспективи розвитку світового ринку послуг...5 3. Охарактеризувати рівень розвитку фінансової системи України в контексті глобалізації міжнародного фінансового ринку...12 Література...20

1. Основні проблеми міжнародного приватного права. Загальні тенденції розвитку міжнародного приватного права...3 2. Що становить собою Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року та в чому виявляється диспозитивність її норм? Застереження, яке зробила Україна, приєднуючись до цієї Конвенції?...7 Задача "Дві дружини підданого Марокко"...14 Література...17

1. Основні проблеми міжнародного приватного права. Загальні тенденції розвитку міжнародного приватного права...3 2. Що становить собою Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року та в чому виявляється диспозитивність її норм? Застереження, яке зробила Україна, приєднуючись до цієї Конвенції?...7 Задача "Дві дружини підданого Марокко"...14 Література...17

17. Правові засади Європейського Союзу: пряма дія, пряме застосування і верховенство...3 34. Палата аудиторів...12 59. Норма права ЄС про зайнятість...13 74. Програма Роберта Шумана...16 Література...17

1. Поняття та види джерел міжнародного приватного права. Особливе значення Конституції як джерела міжнародного приватного права України ... 3
2. Міжнародні договори їх види та співвідношення із внутрішнім законодавством ... 4
3. Національне законодавство, зарубіжна та українське ... 7
4. Міжнародно-правовий звичай: поняття та особливості. Кодифікація звичаїв міжнародної торгівлі, їх застосування для регулювання відносин з іноземним елементом ... 9
5. Роль і значення судової і арбітражної практики як джерела міжнародного приватного права ... 11
6. Доктрина міжнародного приватного права, її місце серед джерел міжнародного приватного права ... 12
7. Вплив уніфікації на право України ... 13
Завдання 1 ... 16
Завдання 2 ... 16
Завдання 3 ... 17
Література ... 19


1. Зміст поняття "іноземець", "громадянин іноземної держави", "особа без громадянства" відповідно до законодавства України ... 3
2. Міжнародні договори як джерело міжнародного приватного права: двосторонні, багатосторонні, правонаступництво стосовно міжнародних договорів, що містять норми міжнародного приватного права та міжнародного процесу ... 8
3. Термінологічне завдання ... 12
4. Задача ... 13
Література ... 15


1. Поняття, джерела права міжнародних договорів ... 3
2. Стадії укладання міжнародних договорів. Національне законодавство України про ратифікацію міжнародних догорів ... 6
Практичне завдання ... 13
Література ... 14


1. Поняття, класифікація, ознаки та структура міжнародних організацій. Якими критеріями обумовлена можливість участі в діяльності ООН держав в якості її членів. В чому полягає особливість правового положення спеціалізованих установ ООН? ... 3
2. Назвіть та проаналізуйте основні елементи поняття агресії, на прикладі положень відповідних внутрідержавних і міжнародно-правових актів ... 10
Практичне завдання: ... 15
Література ... 16


1. Підсудність справ Міжнародному комерційному арбітражу (третейському суду) ... 3
2. Сфера застосування арбітражного регламенту комісії ООН по праву міжнародної торгівлі(ЮНСІТРАЛ) ... 7
3. Міжнародно-правове регулювання визнання і виконання іноземних арбітражних рішень ... 9
Література ... 12


1. Політико-правові основи створення СНД. Мета, задачі та структура цієї регіональної організації ... 3
2. Розкрийте шляхи координації співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю, як однієї з форм діяльності СНД ... 8
Практичне завдання ... 14
Література ... 15

Реферати з міжнародного приватного права

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості