ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

1. Інститут видачі злочинців у міжнародному праві ... 3
1.1. Поняття видачi злочинцiв у міжнародному праві ... 3
1.2. Актуальні питання вдосконалення інституту екстрадиції ... 5
Завдання 1 ... 11
Література ... 13


1. Відповідальність держав у міжнародному повітряному праві ... 3
2. Поняття повітряного простору ... 7
3. Порядок представлення вимог до перевізника та строки позовної давності в міжнародному повітряному праві ... 11
Задача ... 14
Література ... 17


1. Проблема визнання та правонаступництва суб'єктів у міжнародному праві ... 3
2. Міжнародні конференції, їх статус і функції. Механізм прийняття рішень ... 7
3. Інститут видачі злочинців у міжнародному праві ... 9
Література ... 12


1. Поняття галузі міжнародного права та її структура...3 2. Міжнародна протиправність апартеїду...6 Література...13

1. Перерахуйте відомі вам теорії правонаступництва держав та розкрийте їх основний зміст...3 2. Що таке делімітація та демаркація державних кордонів?...12 Література...16

1. Визнання держав та урядів...3 2. Дипломатичні імунітети і привілеї...8 Література...15

1. Значення актів міжнародних органів і організацій для формування норм міжнародного права...3 2. Характерні риси міжнародного гуманітарного права, як галузі сучасного міжнародного права...8 Література...12

1. Розкрийте правовий статус територій із змішаним правовим режимом...3 2. Якими привілеями та імунітетами володіють дипломатичні представництва та їх персонал...6 Література...15

1. Розкрийте зміст поняття "територіальне верховенство"...3 2. Поняття імперативних норм (jus cogens) та особливості їх творення...9 Література...14

1. Суб'єкти міжнародного права...3 2. Дипломатичне і консульське право...10 Література...14

1. Визначте специфіку відповідальності в галузі міжнародного космічного права...3 2. Склад і юридична природа державної території...7 Література...14

1. Суб'єкти міжнародних правовідносин...3 2. Універсальні, регіональні і локальні (партикулярні) договори...9 Література...14

1. Правосуб'єктність міжнародних організацій...3 2. Загальна характеристика міжнародно-правової відповідальності...7 Література...15

1. Об'єкт міжнародних правовідносин...3 2. Міжнародне повітряне право...6 Література...13

1. Утворення Організації Об'єднаних Націй...3 2. Міжнародно-правові аспекти ЮНЕСКО із забезпечення миру...8 Література...16

1. Форма правління як характеристика державності. Класифікація...3 1.1. Монархія і її різновиди...4 1.2. Республіка і її різновиди...7 2. Визначте права і свободи особистості. Охарактеризуйте їх різновиди...12 Література...20

1. Яким чином вирішуються проблеми правонаступництва держав?...3 2. Розкрийте повноваження внутрідержавних органів зовнішніх зносин держав...10 Література...17

1. Поняття та види правонаступництва. Правонаступництво при внутрішніх змінах у державі...3 2. Територія в міжнародному праві...8 Практичне завдання...13 Література...15

1. Право притулку: поняття, історія...3 2. Структура і персонал дипломатичних представництв...10 Література...17

1. Поняття суб'єкта міжнародного права...3 2. Держави як основні суб'єкти міжнародного права...7 3. Україна як суб'єкт міжнародного права...11 4. Міжнародна правосуб'єктність нації...14 5. Правосуб'єктність міжнародних організацій...16 6. Правосуб'єктність державоподібних утворень...18 Література...21

1. Система сучасного міжнародного права...3 2. Проаналізуйте двосторонні відносини України з Канадою...8 3. Проаналізуйте рішення по справі щодо тлумачення мирної угоди з Угорщиною...14 Література...18

1. Система міжнародного права і система міжнародних відносин...3 2. Аналіз Конвенції ООН 1984 року про заборону катування та інших покарань і видів поводження з в'язнями, які містять в собі елементи жорстокості, нелюдського поводження або приниження гідності людини...10 Література...17

1. Походження терміну "міжнародне право"...3 2. Аналіз Конвенції про міжнародні договори між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями...7 Література...20

1. Територія як об'єкт міжнародно-правового регулювання. Види територій...3 2. Обсяг і види міжнародно-правової відповідальності...9 Література...20

1. Система джерел державного права...3 1.1. Нормативні правові акти...4 1.2. Звичай як джерело конституційного права зарубіжних країн...11 1.3. Судовий прецедент...13 2. Унітарна держава та її характеристики...15 Література...20

1. Поняття міжнародного правового визнання та його юридичне значення...3 2. Правонаступництво при внутрішніх змінах в державі...10 Література...17

1. Поняття, джерела та система права зовнішніх зносин...3 2. Визначить та прокоментуйте основні елементи юридичного статусу кожного з внутрідержавного та закордонного органу зовнішніх зносин...4 Практичне завдання:...13 Література...15

Реферати з міжнародного публічного права

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості