ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

1. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства ... 3
2. Види, особливості справляння загальнодержавних зборів ... 7
Ситуаційне завдання ... 23
Література ... 28


Функції податків. Порядок органiзацiї та ведення податкового обліку ... 3
2. Розрахунки за обов'язковим пенсійним та соціальним страхуванням ... 7
Література ... 12
Додатки ... 13


1. Кримінальна відповідальність за податкові правопорушення ... 3
2. Ситуаційне завдання ... 16
Література ... 17


1. Синтетичний, аналітичний та первинний обліки податку на додану вартість ... 3
2. Прямі та непрямі податки. Функції податків ... 8
Література ... 13


1. Податкові правопорушення ... 3
2. Цінова еластичність податків в управлінні податковими платежами ... 14
Література ... 18


1. Необхідність та напрямки вдосконалення адміністрування непрямих податків...3 2. Схематично відобразити структуру конкретного фіскального органу. Розкрити функції і процедури його підрозділів...10 Література...17

35. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів...3 85. Обчислення і строки сплати земельного податку...8 135. Джерела сплати податкових зобов'язань...11 Література...15

1. Методика розрахунку фактичної бази оподаткування...3 2. Оптимізація оподаткування за рахунок вибору оптимальної форми підприємництва...5 Завдання 3...9 Література...16

1. Декларації та розрахунки податків і зборів, їх використання у практиці фіскального адміністрування...3 1.1. Суть та значення декларації про прибуток підприємства та її використання у практиці фіскального адміністрування...3 1.2. Порядок складання декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари...9 2. Планування надходжень податку на додану вартість...11 Практичне завдання...19 Література...21

14. Декларації та розрахунки податків і зборів, їх використання у практиці фіскального адміністрування...3 Суть та значення декларації про прибуток підприємства та її використання у практиці фіскального адміністрування...3 Порядок складання декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари...9 43. Планування надходжень податку на додану вартість...11 Література...19

1. Державне мито: платники податку, об'єкт оподаткування, пільги та ін....3 2. Суть кредиту та кредитних відносин...10 Література...16

1. ДПА в системі органів управління оподаткуванням...3 2. Зміст поняття податкова політика підприємства...9 Ситуація...15 Література...17

1. Диференціація норм податкового права в залежності від особливостей предмету регулювання...3 Завдання 2...8 Література...13

1. Майнове оподаткування...3 1.1. Податок на нерухоме майно (нерухомість)...3 1.2. Плата (податок) за землю...4 2. Поділ податків за формою їх стягнення та способом зарахування до бюджету...9 3. Діяльність податкових органів стосовно розширення бази оподаткування...13 Література...20

1. Менеджмент справляння податків ДПА...3 2. Етапи податкового планування на підприємстві...9 Завдання 3...15 Література...16

1. Методи податкового контролю...3 2. Методика перевірки органами ДПС обліку основних засобів...7 Література...15

1. Назвати види непрямих податків, їх переваги і недоліки...3 2. Як класифікуються податки залежно від об'єкта оподаткування...6 3. Який порядок обчислення та сплати податку на землю? Хто має пільги із сплати цього податку?...9 4. Що слід розуміти під терміном податковий кредит?...13 Задача...16 Література...17

1. Назвати види непрямих податків, їх переваги і недоліки...3 2. Як класифікуються податки залежно від об'єкта оподаткування...6 3. Який порядок обчислення та сплати податку на землю? Хто має пільги із сплати цього податку?...9 4. Що слід розуміти під терміном податковий кредит?...13 Література...16

1. Організаційні засади бюджетно-податкового планування і прогнозування...3 2. Поняття оптимізації податків у системі корпоративного податкового менеджменту...10 3. Практичне завдання...15 Література...24

1. Оптимізація податків за допомогою іноземного інвестування...3 2. Зміст і завдання міжнародного податкового планування...10 Завдання 3...14 Література...17

1. Службові особи органів державної податкової служби...3 2. Порядок сплати податку на додану вартість до бюджету та отримання бюджетного відшкодування...6 3. Об'єкти оподаткування збором до Пенсійного фонду України...14 Література...20

1. Пільги в оподаткуванні юридичних осіб як фактор бюджетного процесу в Україні...3 2. Оптимізація податків при розрахунках підприємства зі своїми працівниками...6 Завдання 3...13 Література...17

1. Функції податків...3 2. Плата за землю, її значення у регулюванні земельних відносин. Елементи плати за землю...6 3. Задача...14 Література...15

1. Особливості визначення складу витрат платника у разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями...3 2. Платники податку з доходів фізичних осіб...6 3. Порядок нарахування та перерахування збору до фонду ЗДСС на випадок безробіття...9 Література...12

1. Податковий контроль...3 1.1. Податковий контроль як складова державного регулювання економіки. Сутність, методи і форми податкового контролю...3 1.2. Організація податкового контролю та оцінка його ефективності...7 1.3. Система органів податкового контролю...9 2. Митні платежі: нормативна база та основні характеристики...11 Література...18

1. Суть податкового правовідношення...3 2. Задача...7 3. Поняття та види методів державного управління...8 Література...14

1. Податковий кредит та податкове зобов'язання з ПДВ...3 2. Податкова накладна з ПДВ...9 3. Валові витрати підприємства при обчисленні податку на прибуток...15 Література...27

1. Поділ податків за формою їх стягнення та способом зарахування до бюджету...3 2. Амортизація основних фондів та нематеріальних активів при оподаткуванні прибутку...9 3. Державне мито...12 Література...18

1. Права органів Державної податкової служби в Україні...3 2. Податок з власників транспортних засобів...7 Задача...14 Література...15

1. Методи оподаткування. Способи сплати податку...3 2. Порядок нарахування та сплати податку на землю. Використання коштів плати за землю...6 3. Як порахувати кількість найманих працівників у платника єдиного податку-приватника?...11 4. Які пільги при сплаті податку з власників транспортних засобів надані учасникам Великої Вітчизняної війни?...14 Література...15

1. Спрощена система оподаткування для фізичних осіб...3 2. Проблема оптимізації ставки оподаткування...7 Література...17

1. Валові витрати підприємства при обчисленні податку на прибуток...3 2. Основи податкової роботи та її суб'єкти...14 Література...19

1. Відповідальність платників податків...3 1.1. Карна відповідальність...3 1.2. Адміністративні штрафи...4 1.3. Фінансові санкції...6 2. Декларації та розрахунки податків і зборів, їх використання у практиці фіскального адміністрування...10 2.1. Суть та значення декларації про прибуток підприємства та її використання у практиці фіскального адміністрування...10 2.2. Порядок складання декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари...16 Література...19

1. Юридичні особи як платники податків ... 3
Ситуаційне завдання ... 10
Література ... 13


9. Мито в системі непрямих податків. Державне мито, його сутність та види ... 3
19. Податок на доходи фізичних осіб у системі прямого оподаткування. Платники, ставки та об'єкт оподаткування даного податку ... 9
Практичне завдання ... 15
Тестові завдання ... 16
Література ... 17


1. Прибутковий податок з громадян, його правове регулювання ... 3
2. Реєстрація платників податків в органах ДПС (юридичних осіб) ... 8
3. Задача ... 13
Література ... 14


1. Головні передумови виникнення податків. Податкова система України ... 3
2. Податкові пільги, їх види та правове регулювання ... 9
3. Задача ... 11
Література ... 12


1. Принципи оподаткування: порівняльний аналіз класичних принципів А. Сміта та існуючих принципів оподаткування в Україні ... 3
2. Земельне та майнове оподаткування: загальна характеристика та елементи податків ... 6
Задача ... 12
Література ... 14


1. Принципи оподаткування в податковій системі України ... 3
11. Дерегулювання підприємницької діяльності в Україні ... 6
Практичне завдання ... 11
Тестові завдання ... 12
Література ... 13

Реферати з податкового права

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості