ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПРАВОЗНАВСТВА

1. Адміністративне правопорушення: поняття, склад, ознаки...3 2. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення...8 Література...17

1. Адвокатура в Україні...3 2. Умови та порядок прийняття на роботу...8 Література...14

1. Аудиторська діяльність...3 2. Адміністративна відповідальність неповнолітніх...11 Література...16

1. Держава й право як суспільно-історична цінність...3 2. Державотворення в Україні...7 Література...16

1. Трудова дисципліна, відповідальність за її порушення...3 2. Литовські статути...12 Література...18

1. Конституційні права, свободи і обов'язки громадян України...3 2. Суб'єкти та об'єкти цивільно-правових відносин...10 Література...15

1. Конституційний процес в Україні 1990-1996 років...3 2. Трудова діяльність осіб, молодших 17 років...5 Література...11

1. Конституційний суд України, його функції...3 2. Органи внутрішніх справ України...10 Література...16

1. Принципи здійснення правосуддя...3 2. Кримінальне покарання і його види...7 Література...15

1. Майнові права неповнолітніх...3 2. Умови засудження, відстрочка виконання вироку...7 Література...12

1. Підприємницька діяльність в Україні...3 2. Органи місцевого самоврядування...7 Література...15

27. Договір підряду: поняття, види, предмет договору, права, обов'язки та відповідальність...3 50. Забезпечення трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути про дисципліну. Заохочення за успіхи в роботі. Стягнення за порушення трудової дисципліни...6 62. Система державних органів зовнішніх зносин. Державні органи в галузі зовнішніх економічних зносин...12 79. Задача...15 Література...16

1. Особисті немайнові права і обов'язки подружжя, батьків та дітей...3 2. Державна служба, правовий статус державного службовця...7 Література...17

1. Теорії походження держави та права...3 1.1. Теорії виникнення держави...3 1.2. Сучасні концепції праворозуміння...5 2. Правові основи підприємницької діяльності в Україні...7 Література...12

1. Трудовий договір: поняття, сторони, строки, зміст...3 2. Громадяни як учасники цивільних правовідносин...9 Завдання 3...16 Література...17

1. Адміністративна відповідальність громадян за нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності...3 1.1. Адміністративна відповідальність громадян за нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення...3 1.2. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності...4 2. Господарський договір: поняття, ознаки, класифікація і система. Функції господарського договору...7 2.1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору...7 2.2. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України...10 2.3. Функції господарського договору...11 3. Юридична відповідальність в галузі екології...13 4. Трудова дисципліна. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку...18 4.1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці...18 4.2. Методи забезпечення трудової дисципліни...19 4.3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку...20 Література...21

1. Виборче право та виборча система України...3 2. Цивільне право України: поняття і система...12 Література...17

1. Законодавча влада в Україні...3 2. Суб'єкти та об'єкти цивільно-правових відносин...6 3. Адвокатура в Україні та її правовий статус...13 Література...18

1. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення...3 2. Колективні трудові спори та правове регулювання їх вирішення...6 Задача...11 Література...13

Конституційно-правовий статус громадянина і людини в Україні.....3
Завдання 2 (50).....11
Завдання 3 (66).....11
Література.....12


1. Монопольна діяльність як правопорушення.....3
2. Категорії осіб, що мають право на соціальну допомогу. Умови призначення допомоги.....6
3. Поняття і види санкцій за порушення податкового законодавства.....10
4. Суб'єкти та об'єкти права інтелектуальної власності.....12
5. Оформлення патентних прав на винахід і корисну модель.....15
Література.....18

Реферати з правознавства

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості