ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ

1. Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи в розрізі стадій її процесу ... 3
2. Експертне дослідження способів ухилення від сплати податків ... 8
3. Принципи бухгалтерського обліку ... 10
Література ... 16


1. Відмінності судово-бухгалтерської експертизи від аудиту та ревізії ... 3
2. Експертне дослідження операцій з оплати праці та обов'язковими відрахуваннями на соціальні заходи ... 8
3. Вимоги до бухгалтерських документів ... 13
Література ... 16


1. Характеристика підготовчої стадії проведення бухгалтерської експертизи ... 3
2. Експертне дослідження операцій з інвестування ... 6
3. Класифікація бухгалтерських документів, що досліджуються ... 9
Література ... 12


1. Удосконалення контролю в ринкових умовах ... 3
2. Організаційно-фінансове забезпечення судово-експертної діяльності в Україні ... 7
3. Порядок призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування ... 9
Література ... 17


1. Документальні методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи ... 3
2. Охарактеризуйте систему комп'ютеризації експертного дослідження ... 8
3. Які стадії процесу оцінки експертного висновку? ... 11
Література ... 17


1. Система органів контролю фінансово-господарської діяльності в Україні ... 3
2. Експертне дослідження операцій з основними засобами ... 6
3. Класифікація облікових регістрів ... 10
Література ... 15


1. Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії ... 3
2. Експертиза формування облікової політики підприємства ... 7
3. Господарські процеси та порядок відображення в обліку ... 10
Література ... 14
Додаток ... 15


1. В чому полягає процесуально-правовий та економічний зміст судово-бухгалтерської експертизи? ... 3
2. Назвіть основні завдання Центральної експертно-кваліфікаційної комісії та експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України ... 6
3. Визначити відповідальність експерта-бухгалтера ... 11
Література ... 16


1. Використання документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у банківській сфері...3 2. Сутність судово-бухгалтерської експертизи та її зв'язок з практикою бухгалтерського обліку...12 Література...15

1. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у будівельних організаціях...3 2. Предмет і об'єкт судово-бухгалтерської експертизи...15 Література...18

1. Види доказів, які використовуються у розслідуванні економічних злочинів...3 2. Експертне дослідження операцій з дебіторською заборгованістю...10 3. Оцінка висновку бухгалтера-експерта слідчим та адвокатом...12 Література...15

1. Основні положення бухгалтерської експертизи та основи бухгалтерського обліку...3 2. Загальна характеристика облікового процесу на підприємствах...5 3. Методика проведення бухгалтерської експертизи операцій, пов'язаних з обігом цінних паперів...12 Література...16

1. Спільні риси бухгалтерської експертизи, аудиту, ревізії...3 2. Процедура вилучення документів на підприємстві...8 3. Експертне дослідження операцій з основними засобами...11 Література...16

1. Методика проведення бухгалтерської експертизи операцій з нарахування та виплати заробітної плати...3 2. Експертиза господарських операцій, пов'язаних з використанням основних засобів...8 3. Бухгалтерська експертиза взаємозв'язку видів діяльності і визначення фінансових результатів...12 Література...17

1. Поняття господарського обліку...3 2. Загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні...9 Література...20

1. Роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю...3 2. Методи, методичні прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи...5 Література...18

1. Метод судової бухгалтерії...3 2. Повноваження податкової міліції...7 Література...13

1. Система органів контролю фінансово-господарської діяльності в Україні...3 2. Вимоги до судових експертів, їх права, обов'язки та відповідальність...8 3. Висновок експерта-бухгалтера як процесуальний документ...13 Література...16

1. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у малих та спільних підприємствах...3 2. Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи...11 Література...14

1. Загальна характеристика облікового процесу на підприємствах...3 2. Методика проведення бухгалтерської експертизи в суді...10 Література...19

1. Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії...3 2. Права, обов'язки та відповідальність судового експерта...11 Література...15

1. Контроль та його види...3 2. Поняття економічного контролю, його сутність, об'єктивність та основні принципи...10 Література...14

1. Документальний аналіз та основи його застосування ... 3
2. Методика судово-бухгалтерської експертизи ... 7
Література ... 14


1. Відмінність і спільність судово-бухгалтерської експертизи та ревізії господарської діяльності ... 3
2. Права та обов'язки експерта бухгалтера ... 9
Література ... 13

Реферати з судової бухгалтерії

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості