ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ТЕОРІЇ ПРАВА

1. Держава і права як суспільно-історична цінність...3 2. Державотворення в Україні...9 2.1. Держава скіфів...9 2.2. Античні міста-держави...13 2.3. Боспорське царство...17 Література...21

1. Державний суверенітет: поняття, елементи, співвідношення з народним суверенітетом...3 2. Практичні завдання...6 Завдання 1...6 Завдання 2...10 Література...12

1. Виникнення держави...3 2. Поняття і види законів. Основні стадії законотворчої діяльності...8 Література...16

1. Юридичний і фактичний зміст правовідносин...3 2. Поняття державної дисципліни...6 3. Випадки застосування аналогії права і аналогії закону...9 Література...14

1. Форма правління як характеристика державності. Класифікація форм правління та їх основні ознаки...3 2. Дайте визначення права і свободи особистості, охарактеризуйте їх різновиди...11 Література...18

1. Перехідний стан сучасної української державності...3 2. Проблеми кодифікації законодавства України...4 3. Підстави, принципи і мета юридичної відповідальності...9 Література...17

1. Система курсу теорії держави і права...3 2. Поняття механізму держави та його структура...5 3. Співвідношення норми права та нормативно-правового акту...8 Література...11

1. Співвідношення методів і функцій теорії держави і права...3 2. Характеристика різних теорій походження держави...7 3. Причини виникнення держави...11 Література...16

1. Види органів влади...3 1.1. Представницькі органи державної влади...3 1.2. Виконавчі органи державної влади...8 1.2.1. Центральні органи виконавчої влади...8 1.2.2. Місцеві виконавчі органи держави...10 1.3. Судові (правоохоронні) органи державної влади...11 2. Методи теорії держави і права...13 Література...16

1. Поняття правотворчості, його відмінність від законотворчості і правотворення...3 2. Принципи і функції правотворчості...5 3. Стадії правотворчого процесу...7 4. Структура норми права і норми-розпорядження...9 5. Класифікація структурних елементів норми права за мірою визначеності і складу...11 6. Способи (форми) викладу норм права в статтях нормативно-правового акту....14 7. Види і форми правотворчості держави...15 8. Види правотворчості громадянського суспільства...18 9. Судова правотворчість - особливий вид правотворчості...21 10. Юридичні джерела (форми) права...23 Література...26

1. Розкрийте сутність договірної теорії походження держави...3 2. Класифікація гіпотез правової норми...7 3. Розкрийте основні ознаки президентської республіки...14 Література...18

1. Поняття та фактори правотворчості...3 2. Розкрийте сутність психологічної теорії походження держави...12 Література...16

1. Приватизація в Україні...3 2. Опіка і піклування...11 Література...17

1. Поняття предмету теорії держави і права...3 2. Визначити принцип державного апарату...5 3. Розкрити сутність республіканської форми правління...6 Література...17

1. Розкрити ознаки держави...3 2. Визначити поняття форма держави...9 3. Визначити правовий зміст поняття "правовий статус особи"...14 Література...20

1. Судова влада в Україні...3 1.1. Конституційний Суд...3 1.1.1. Конституційний Суд - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні...3 1.1.2. Функції та повноваження Конституційного Суду...3 1.2. Органи правосуддя в Україні...4 1.2.1. Суди - виключні органи правосуддя в Україні...4 1.2.2. Система судів загальної юрисдикції...6 1.2.3. Основні засади судочинства в Україні...8 1.2.4. Вища рада юстиції України: порядок формування, склад, основні функції і повноваження...12 2. Цивільно-правові договори: поняття, види...12 Література...22

1. Форми правління в рабовласницькій, феодальній, буржуазній та соціалістичній державі...3 2. Зміст права...11 3. Система права та система юридичних наук...14 Література...21

1. Кодекс законів про працю України...3 1.1. Зміст КЗпП...3 1.2. Структура КЗпП...5 2. Пам'ятки правової культури Київської Русі...14 Література...19

1. Поняття юридичного факту...3 2. Класифікація юридичних фактів...14 Література...30

1. Поняття юридичного факту...3 2. Класифікація юридичних фактів...14 Література...30

1. Поняття науки. Класифікація наук.....3
2. Особливості органу держави. Види державних органів.....11
3. Тест.....14
Література.....15


1. Розкрийте принципи порівняльного правознавства.....3
2. Дайте загальну характеристику правових систем традиційного типу.....7
2.1. Релігійно-общинна група правових систем.....7
2.2. Далекосхідна група правових систем.....13
2.3. Звичаєво-общинна група правових систем.....21
Література.....24


1. Теорія держави і права як суспільна наука.....3
2. Система права та система законодавства: проблеми співвідношення.....6
3. Особливості правової системи Австралії.....11
Література.....13

Реферати з теорії права

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості