ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ТРУДОВОГО ПРАВА

1. Охорона праці ... 3
1.1. Поняття, значення охорони праці ... 3
1.2. Організація охорони праці на підприємстві ... 4
1.3. Гарантії прав громадян на охорону праці ... 6
1.4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці ... 9
2. Вирішити ситуацію ... 10
3. Розробити структурно-логічну схему "Права неповнолітніх у трудових правовідносинах" ... 12
Література ... 13


1. Особливості регулювання праці жінок, неповнолітніх і молоді та інвалідів ... 3
2. Вирішити ситуацію ... 8
3. Розробити структурно-логічну схему "Види трудового договору" ... 11
Література ... 12


1. Принципи трудового права ... 3
1.1. Поняття принципів трудового права ... 3
1.2. Принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці ... 5
1.3. Принцип оптимального поєднання централізованого і локального правового регулювання ... 7
1.4. Принцип соціального партнерства і договірного встановлення умов праці ... 9
1.5. Принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових відносин ... 10
1.6. Принцип визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників ... 12
2. Практичні завдання ... 13
2.1. Вирішити ситуацію ... 13
2.2. Розробити структурно-логічну схему "Джерела трудового права" ... 15
Література ... 16


1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника (роботодавця) ... 3
2. Вирішити ситуацію ... 16
3. Розробити структурно-логічну схему ... 17
Література ... 18


1. Випробування при прийнятті на роботу і його юридичне значення ... 3
2. Практичні завдання ... 13
1. Вирішити ситуацію ... 13
2. Розробити структурно-логічну схему "Види часу відпочинку. Відпустки" ... 16
Література ... 17


1. Акти Конституційного Суду України та пленуму Верховного Суду України в системі джерел трудового права України...3 2. Контракт у трудовому праві України (поняття, зміст та сфера застосування, категорії працівників, на яких поширюється)...9 Література...15

1. Загальна характеристика джерел трудового права України (поняття, їх класифікація та види)...3 2. Форми трудового договору та випадки обов'язкового додержання письмової форми...9 Література...14

1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника...3 2. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу....5 3. Поняття вихідної допомоги, підстави та випадки її надання...12 4. Поняття і значення робочого часу...13 5. Неповний робочий день і ненормований робочий день...15 6. Робота в нічний час...16 7. Надурочні роботи...17 Література...19

1. Поняття трудової дисципліни...3 2. Поняття та види дисциплінарної відповідальності...6 3. Дисциплінарні стягнення: види, порядок та строки застосування...8 4. Оскарження та зняття дисциплінарного стягнення...14 Література...19

1. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів...3 2. Оплата роботи у вихідні дні...12 3. Скласти позовну заяву про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні дні...16 Література...17

1. Підстави та порядок розірвання трудового договору...3 2. Відбір персоналу для роботи в кадровій службі...11 Література...15

1. Поняття колективного договору. Проект колективного договору...3 2. Складіть таблицю під назвою "Види часу відпочинку" із посиланням на нормативні акти (статті)...9 Задача...10 Література...12

1. Справи про поновлення на роботі...3 2. Предмет колективного трудового спору, конфлікту...9 3. Скласти позовну заяву про відшкодування шкоди у зв'язку із смертю годувальника...13 Література...14 Додаток...15

1. Соціальні відпустки...3 2. Порядок вирішення колективних трудових спорів...6 Література...13

Вступ...3 Глава І. Поняття і значення матеріальної відповідальності в трудових правовідносинах, її взаємний характер...4 Глава II. Підстава і умови матеріальної відповідальності працівників...4 Глава III. Види матеріальної відповідальності...6 Глава IV. Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування...13 Висновки...15 Список використаних джерел...16 Задача...17

ВАРІАНТ 5 1. Умови матеріальної відповідальності...3 2. Задача № 1...8 3. Задача №2...8 Література...10

1. Поняття трудового права України та співвідношення з іншими галузями права...3 2. Предмет трудового права. Метод правового регулювання трудових відносин...5 3. Поняття джерел трудового права. Види джерел трудового права...8 3.1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація...8 3.2. Конституція України як основне джерело трудового права...9 3.3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини...10 3.4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини...13 3.5. Локальні правові норми...14 3.6. Значення керівних роз'яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чанного законодавства про працю...15 3.7. Міжнародні правові акти про працю...16 Література...18

1. Поняття профспілок, їх права і функції. Нормативно-правове регулювання їхньої діяльності...3 2. Порядок укладення трудового договору з працівником, що приймається за конкурсом...7 Задачі...12 Задача 1...12 Задача 2...13 Задача 3...16 Література...17

Задача 1...3 Задача 2...5 Правовий статус безробітного...7 Література...16

Задача 1...3 Задача 2...5 Вступ...7 Правовий статус безробітного...7 Висновки...16 Література...17

Вступ...3 1. Загальна характеристика робочого часу (поняття, види...)...4 2. Режими робочого часу...8 3. Надурочні роботи, чергування...10 4. Облік робочого часу...12 Висновки...16 Задача...17 Список використаної літератури...18

1. Слов'янська державність...3 2. Прийом і звільнення з роботи...11 Література...21

Теоретичне завдання...3 1. Підготувати тези інформації з питання "Прядок покриття шкоди, заподіяної працівником"...3 2. Підготувати текст юридичної консультації з питання "Установлена форма трудового договору"...8 Практична частина...15 Завдання 1...15 Завдання 2...16 Завдання 3...17 Література...18

1. Штраф...3 2. Органи (посадові особи) правомочні здійснювати адміністративне затримання...6 3. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...14 Література...16

1. Сутність міжнародно-правових актів...3 2. Соціальний захист як складова соціальної політики...6 3. Значення міжнародно-правових актів у соціальному забезпеченні громадян України...10 Література...16

1. Оформлення справ, що відібрані до архівного зберігання...3 2. Постанова як різновид розпорядчого документа, її зміст та реквізити...13 Література...15

1. Поняття трудових спорів і причини їх виникнення...3 2. Органи, що розглядають трудові спори...5 3. Розгляд трудових спорів комісіями по трудових спорах...8 4. Розгляд трудових спорів у судах...9 5. Виконання рішень по трудових спорах...12 Література...16

Варіант 3 Задача 1...3 Задача 2...7 Задача 3...10 Література...14

1. Причини виникнення держави і права...3 2. Трудовий договір: сторони і зміст...11 Література...19

ВАРІАНТ 2 Задача 1...3 Задача 2...5 Задача 3...6 Правове регулювання зайнятості населення...7 Вступ...7 1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України...7 2. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні...8 3. Поняття працевлаштування та його правові форми...12 4. Поняття безробітного і його правове становище...15 Висновки...21 Література...22

ВАРІАНТ 3 Задача 1...3 Задача 2...5 Задача 3...7 Підстави і порядок припинення трудового договору...11 Вступ...11 1. Підстави припинення трудового договору...11 2. Порядок припинення трудового договору за різних обставин...12 Висновки...19 Література...21

1. Кодекс законів про працю України...3 1.1. Зміст КЗпП...3 1.2. Структура КЗпП...5 2. Пам'ятки правової культури Київської Русі...14 Література...19

Вступ...3 1. Класифікація трудових спорів...4 2. Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів...7 3. Судовий порядок розгляду трудових спорів...10 4. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі...14 5. Порядок вирішення колективних трудових спорів...18 Висновки...24 задача № 1...25 Задача № 2...25 Задача № 3...27 Література...29

ВАРІАНТ 2 Задача 1...3 Задача 2...5 Задача 3...8 Література...12

ВАРІАНТ 1 Задача 1...3 Задача 2...8 Задача 3...12 Література...14

1. Тимчасовий трудовий договір...3 1.1. Тимчасовий трудовий договір...3 1.2. Трудовий договір про сезонну роботу...4 1.3. Трудовий договір з трудящим-мігрантом...5 1.4. Трудовий договір про тимчасове заступництво...7 1.5. Трудовий договір з працівниками на тимчасове виконання обов'язків по вакантній посаді...8 2. Задача...9 Література...12

1. Порядок проходження та виконання вхідних документів...3 2. Доручення як різновид обліково-фінансової документації. Його реквізити та цільове призначення. Навести 2-3 приклади доручень...9 Література...15

1. Поняття та види часу відпочинку....3 2. Поняття відпустки та її види. Право на відпустку...6 3. Перенесення, поділ відпусток та відкликання з відпустки...6 4. Оплата відпусток. Випадки надання грошової компенсації за невикористану відпустку...8 5. Поняття заробітної плати...10 5.1. Форми та системи оплати праці...10 5.2. Оплата роботи в надурочний і нічний час...13 Література...15

1. Правове регулювання відпусток...3 1.1. Поняття та види часу відпочинку...3 1.2. Поняття відпустки та її види. Право на відпустку...6 1.3. Перенесення, поділ відпусток та відкликання з відпустки...7 1.4. Оплата відпусток. Випадки надання грошової компенсації за невикористану відпустку...8 Задача...12 Література...13

1. Власність та правові форми ділових підприємств...3 2. Процес приватизації в сучасній економіці...10 Література...20

1. Види трудових спорів...3 2. Строки вирішення індивідуальних трудових спорів...8 3. Які органи вирішують індивідуальні трудові спори працівників?...10 Література...16

1. Назвати та охарактеризувати законодавство України про охорону праці...3 1.1 Закон України "Про охорону праці"...3 1.2. Законодавство про працю...6 2. Гарантії охорони праці інвалідів та людей похилого віку...9 Література...12

1. Гарантії від необґрунтованих звільнень. Додаткові гарантії при звільненні деяких категорій працівників ... 3
2. Задача ... 22
3. Тестові завдання ... 22
Література ... 28


1. Права та обов'язки роботодавця при припиненні трудового договору ... 3
2. Задача ... 12
Література ... 14


1. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права ... 3
2. Методи регулювання заробітної плати ... 7
3. Охорона праці неповнолітніх ... 13
4. Права та обов'язки роботодавця щодо підготовки і перепідготовки кадрів. Навчання в період перепрофілювання виробництва ... 17
5. Джерела міжнародно-правового регулювання праці ... 19
Література ... 23


1. Правосуб'єктність роботодавця ... 3
2. Задача ... 12
Література ... 13


1. Суб'єкти трудового права. Правове положення профспілок ... 3
2. Поняття оплати праці та її структура ... 10
Література ... 15


1. Зміст трудового правовідношення. Основні права та обов'язки його суб'єктів ... 3
1.1. Поняття трудових правовідносин та їх структура ... 3
1.2. Умови виникнення трудових правовідносин ... 7
1.3. Підстави виникнення трудових правовідносин ... 9
1.4. Зміст трудових правовідносин ... 12
Задача ... 15
Тестові завдання ... 16
Література ... 22


1. Методи забезпечення дисципліни праці ... 3
1.1. Поняття трудової дисципліни ... 3
1.2. Поняття та види дисциплінарної відповідальності ... 5
1.3. Дисциплінарні стягнення: види, порядок та строки застосування ... 6
1.4. Оскарження та зняття дисциплінарного стягнення ... 9
Задача №3 ... 13
Література ... 15

Реферати з трудового права

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості