ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1. Економічні наслідки при застосуванні ядерної, хімічної та біологічної зброї ... 3
1.1. Осередок ядерного ураження ... 3
1.2. Осередок хімічного ураження ... 5
1.3. Осередок бактеріального ураження ... 7
2. Дезактивація, дегазація, дезінфекція і санітарна обробка людей ... 9
Література ... 17


1. Праця та форми діяльності ... 3
2. Соціальна небезпека: алкоголізм. Алкоголь і здоров'я ... 6
3. Перша допомога при кровотечах ... 11
Література ... 18


1. Дії населення при аваріях на радіаційних об'єктах ... 3
2. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій ... 8
Література ... 16


1. Безпека життєдіяльності під час зварювальних робіт ... 3
2. Питання безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури ... 10
3. Використання лікарських рослин у гігієні та їх вплив на організм людини ... 16
Література ... 21


1. Питання безпеки життєдіяльності в законах і підзаконних актах ... 3
2. Єдина державна система попередження і дій у надзвичайних ситуаціях ... 13
Література ... 16


1. Біологічне забруднення навколишнього середовища. Епідеміологічна безпека і заходи її забезпечення ... 3
2. Можливості стихійних лих, аварій і катастроф на території Волинської області ... 7
Література ... 13


1. Перша допомога при ураженнях СДОР ... 3
2. Здійснення загального керівництва цивільною обороною в Україні ... 10
Література ... 16


1. Екологічний стан довкілля в Україні ... 3
2. Вплив екологічної ситуації в Україні на життя і здоров'я населення ... 6
Література ... 10


1. Взаємодія людини з середовищем проживання й аксіома про потенційну небезпеку процесу взаємодії ... 3
2. Забезпечення захисту та безпеки туристів, які здійснюють активні форми пересування ... 7
3. Організація життєзабезпечення в районі евакуації людей ... 12
Література ... 18


1. Що відноситься до матеріальної частини організації цивільної оборони? ... 3
2. Проведення контролю опромінення ... 4
3. Евакуація при аварії на АЕС ... 12
Література ... 17


1. Фактори природного середовища, що мають вплив на стан людини ... 3
1.1. Загальні поняття життєвого середовища. Природне середовище ... 3
1.2. Техногенне середовище ... 9
1.3. Негативні фактори навколишнього середовища ... 12
2. Теплове забруднення та його негативний вплив на стан біосфери ... 13
3. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій природного походження ... 16
3.1. Екстремальні природні явища ... 16
3.2. Зона надзвичайної екологічної ситуації ... 18
Література ... 20


1. Зоровий аналізатор, освітлення та колір ... 3
2. Гідросферні стихійні лиха ... 5
3. Дати визначення ГДК. Навести приклади шкідливих речовин по класах безпеки та ГДК ... 9
Література ... 15


1. Методика оцінки хімічної обстановки при аваріях на хімічно-небезпечних підприємствах ... 3
2. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій ... 13
Література ... 20


1. Характеристика осередків хімічної поразки і зон зараження радіоактивними речовинами ... 3
2. Засоби індивідуального захисту населення ... 12
Література ... 20


1. Характеристика осередків забруднення (зараження), які можуть виникнути при аваріях на сучасному виробництві ... 3
2. Застосування Засобів індивідуального захисту ... 12
2.1. Класифікація засобів індивідуального захисту ... 12
2.2. Засоби захисту органів дихання ... 12
2.3. Засоби захисту шкіри ... 15
2.4. Медичні засоби захисту ... 16
2.5. Індивідуальний протихімічний пакет ... 17
2.6. Пакет перев'язувальний індивідуальний ... 18
Література ... 19


1. Надзвичайні ситуації на хімічно-небезпечних об'єктах ... 3
2. Оцінка інженерної обстановки ... 9
Література ... 141. Визначте класифікацію небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів. Визначте можливі наслідки їх дії на життєдіяльність людини ... 3
2. Визначте умови впливу техногенних небезпек на природне середовище та на системи забезпечення життєдіяльності людини ... 5
3. Визначте умови відпочинку на природі. Можливі враження при їх порушенні. Засоби рятування потерпілих на воді ... 11
Література ... 17


1. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів ... 3
2. Риси людини ... 7
3. Забруднення питної води у містах ... 10
Література ... 14


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - головний інструмент надійного захисту населення від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру ... 3
Історія традиції і призначення підрозділів державної пожежної охорони та військ цивільної оборони України ... 8
Наша батьківщина - Україна. Конституційні засади державного, адміністративного устрою. Географічне положення, населення, економіка ... 13
Історія української державності. Витоки і етапи становлення української державності ... 17
Сучасна політична та соціально-економічна ситуація в державі ... 22
Геральдична символіка МНС України ... 27
Поняття національного характеру і ментальності ... 29
Українська мова серед мов світу. Законодавство України про розвиток державної мови ... 32


1. Відображення проблеми надзвичайних ситуацій в законодавстві України ... 3
2. Літературний огляд ... 7
3. Повені, зсуви, снігові лавини ... 8
Висновки ... 17
Література ... 18


1. Нервова система та її значення в життєдіяльності людини ... 3
2. Дати визначення атмосфери та біосфери ... 5
3. Перша допомога при вивихах, розтягуваннях та розривах зв'язок та переломах кісток ... 8
Література ... 13


29. Оздоровча фізична культура ... 3
68. Соціально-політичні небезпеки: війни, небезпеки ... 11
90. Допомога при отруєнні ... 14
Література ... 22


1. Пожежна безпека ... 3
2. Аварія на Чорнобильській АС та її наслідки ... 8
Література ... 15


1. Прогнозування можливих осередків ураження (забруднення) ... 3
2. Дії населення за сигналами оповіщення ... 12
Література ... 16


1. Характеристика засобів захисту органів дихання ... 3
2. Одиниці вимірювання радіоактивності ... 9
Література ... 14


1. Психологія людини як частки суспільства, соціальної групи ... 3
2. Орієнтування на місцевості ... 9
Література ... 14


1. Методика оцінки хімічної обстановки при застосуванні хімічної зброї ... 3
1.1. Оцінка хімічної обстановки при зараженні отруйними речовинами ... 3
1.2. Оцінка обстановки в осередку ураження, утвореного сильнодіючими ядучими речовинами ... 4
2. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, сили і засоби їх проведення ... 8
Література ... 15


1. Характеристика осередків уражень, які виникають при застосування сучасної зброї ... 3
1.1. Осередок ядерного ураження ... 3
1.2. Осередок хімічного ураження ... 5
1.3. Осередок бактеріального ураження ... 7
2. Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об'єктів ... 9
Література ... 16


15. Причини стресового стану ... 3
35. Функціональні особливості тактильної, температурної та больової чутливості організму ... 4
55. Дія кислотних дощів на життєдіяльність, стан флори, фауни та ґрунтів ... 6
75. Атмосферні циклонарні та антициклонарні процеси, їх вплив на безпеку життєдіяльності ... 8
95. Техногенна небезпека транспортних засобів ... 10
115. Шляхи забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах реальної загрози радіоактивного забруднення середовища ... 12
135. Джерела зараження інфекцією СНІДу. Шляхи передачі збудника хвороби та заходи щодо їх перекриття ... 14
155. Чинники пожежної небезпеки, їх дія на організм людини в сучасних квартирах. Заходи самозахисту ... 15
175. Допомога при утопленні ... 19
195. Функції органів державного нагляду за охороною праці ... 20
Література ... 22


1. Очевидні і приховані небезпеки ... 3
2. Стихійні лиха, які найчастіше трапляються в Україні ... 8
2.1. Геологічно-небезпечні явища ... 8
2.2. Метеорологічно-небезпечні явища ... 13
2.3. Гідрологічні надзвичайні ситуації ... 17
2.4. Природні пожежі ... 18
Література ... 201. Антропогенні чинники виникнення несприятливих екологічних ситуацій ... 3
2. Соціально-політичні проблеми тероризму ... 15
Література ... 18


1. Державна комісія з надзвичайних ситуацій ... 3
2. Закон і положення про цивільну оборону України ... 7
Література ... 15


1. Порядок проведення дезактивації продуктів харчування і знезараження води ... 3
2. Особливості харчування населення на місцевості з підвищеним радіаційним фоном ... 7
Література ... 16

Реферати з безпеки життєдіяльності

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості