ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ

1. Способи картограми, картодіаграми та локалізованої діаграми та їх використання в картографічних творах ... 3
Література ... 10


1. Поняття про картографічну генералізацію ... 3
2. Сутність та способи орієнтування на місцевості ... 6
2.1. Поняття орієнтування на місцевості ... 6
2.2. Способи орієнтування на місцевості ... 7
2.3. Азимут і його визначення ... 11
2.4. Обхід перешкод ... 13
Література ... 14


1. Особливості політичного розвитку: політична система країни, законодавча, виконавча, судова влада, глава уряду, основні політичні партії і результати останніх виборів ... 2
2. Особливості економічного розвитку: основні макроекономічні показники (з 2000 року) ... 10
3. Зовнішня політика країни ... 13
3.1. Основні напрямки зовнішньої політики ... 13
3.2. Стратегічні партнери ... 17
3.3. Конфлікти 90-х - поч. ХХІ ст ... 19
3.4. Національна безпека ... 19
4. Доля країни в міжнародних, регіональних, субрегіональних об'єднаннях ... 20
Джерела ... 24


1. Візитна картка ... 3
2. Історичний розвиток ... 3
3. Населення (структура, розміщення) ... 10
4. Рівень культурного розвитку ... 11
5. Участь країни у міжнародних культурних організаціях ... 14
6. Зв'язки з Українською культурою ... 16
7. Релігійні конфлікти ... 18
Література ... 20


1. Роль і місце картографії і топографії в сучасній екології ... 3
2. Картографічні умовні знаки ... 8
Література ... 12


1. Географічне поширення діючих елементів ... 3
2. Структурні елементи океанічного ложа ... 6
Література ... 10


1. Масштаби топографічної карти. Види масштабів ... 3
2. Географічні координати ... 4
3. Умовні знаки топографічних карт ... 5
4. Азимути, дирекційні кути ... 8
5. Окреме зображення рельєфу на топографічних картах ... 11
6. Класифікація рельєфу, характеристика основних орографічних ліній ... 12
7. Висоти рельєфу ... 13
8. Поняття про розмір та фігуру землі ... 15
Література ... 19


1. Політична карта світу та її базові компоненти ... 3
2. Комплексна економіко-географічна характеристика країн. Географічна номенклатура ... 11
Література ... 171. Візитна картка ... 3
2. Історичний розвиток (формування території, етнос) ... 4
3. Населення (структура, розміщення) ... 8
4. Рівень культурного розвитку ... 10
5. Участь у міжнародних культурних організаціях ... 12
6. Зв'язки з українською культурою ... 14
7. Релігійні конфлікти ... 16
Література ... 19


1. Кристалографічні властивості та форми мінералів у природі ... 3
2. Коливні рухи земної кори ... 9
Список літератури ... 14


1. Згадайте основні особливості сучасного геополітичного положення слов'янських країн ... 3
2. Дайте господарську оцінку природно-ресурсного потенціалу країн слов'янського світу ... 4
3. Яким чином демографічна ситуація впливає на розвиток економіки? ... 10
4. Чому технології та інформація стали важливими чинниками соціально-економічного розвитку країн? ... 12
Література ... 17


Завдання 1. Виділіть спільні і відмінні риси природо-ресурсних і демографічних чинників розвитку економіки східнослов'янських країн. Назвіть види природних ресурсів, які стали основою розвитку окремих галузей господарства Росії, України та Білорусії ... 3
Завдання 2. Охарактеризуйте і порівняйте сучасну галузеву і територіальну структуру промисловості східнослов'янських країн. Заповніть таблицю ... 10
Завдання 10. Проаналізуйте просторову і компонентну структуру зовнішньоекономічних зв'язків України, Білорусії та Росії ... 12
Література ... 13


1. Закономірності розміщення континентів. Вертикальний розподіл суші. Депресії ... 3
2. Динаміка океанічних вод. Хвилі і течії та їх характеристика ... 5
3. Географічне середовище і географічна оболонка. Охорона природи та її сучасний зміст ... 7
Література ... 14

Реферати з географії

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості