ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Проблеми комунікації у філософії 20 ст ... .3
2. Функції комунікативістики ... 11
Література ... 16


1. Класифікація документів за М.М. Кушнаренко ... 3
2. Видання для дозвілля ... 8
Література ... 12


1. Визначення комунікативістики ... 3
2. Форми і засоби комунікативістики ... 7
Література ... 14


1. Анотування документів ... 3
1.1. Історія розвитку реферування і анотування ... 3
2.2. Суть анотування і реферування ... 4
1.3. Види анотацій ... 5
1.4. Роль і завдання анотування при навчанні іноземній мові ... 6
2. Анотації в науковій роботі ... 9
3. Скласти анотацію на книгу ... 9
Література ... 16


1. Цензура як бар'єр документних комунікацій ... 3
2. Охарактеризувати спеціальні інститути документних комунікацій (архів) ... 7
Література ... 17


1. Цензура як бар'єр документних комунікацій ... 3
2. Охарактеризувати спеціальні інститути документних комунікацій (музей) ... 8
Література ... 16


1. Розкрити суть поняття "цензура як бар'єр документної комунікації" ... 3
2. Дати коротку характеристику основним соціальним інститутам документальної комунікації (електронні бібліотеки) ... 11
Література ... 18


1. Цензура як бар'єр документних комунікацій ... 3
2. Охарактеризувати спеціальні інститути документних комунікацій (музей) ... 9
Література ... 16


1. Джерела інформації та інформаційні посередники ... 3
1.1. Джерела інформації в системі суб'єктно-об'єктних відносин інформаційної діяльності ... 3
1.2. Класифікація джерел інформації за морфологічними ознаками та механізмами функціонування ... 5
1.3. Інформаційні посередники ... 8
2. Різновиди та форми інформаційної діяльності в освіті ... 11
Література ... 17


1. Охарактеризувати газету як джерело оперативної інформації ... 3
2. Місце журналу в класифікації періодичних видань ... 7
3. Перерахувати розпізнавальні ознаки тривалого збірника ... 10
4. Охарактеризувати бюлетень як вид періодичного і тривалого видання ... 11
5. Чому календарі одночасно належать до періодичних та ізовидань ... 13
6. Що називають експрес-інформацією ... 15
7. Використовуючи довідкові видання, поясніть значення термінів ... 16
8. Охарактеризувати основні види кінофотодокумента ... 17
Література ... 20


1. Чому календарі одночасно належать до періодичних та ізовидань ... 3
2. Використовуючи довідкові видання, поясніть значення термінів ... 10
Література ... 12


1. Норми професійної етики журналіста ... 3
2. Загальна характеристика новітніх аналітичних жанрів журналістики ... 9
Література ... 18


1. Тенденції розвитку української журналістики в незалежній Україні. Становлення нових соціальних і професійних орієнтирів журналістів ... 3
2. Поняття функцій в журналістиці, їх загальна характеристика. Функції журналістики як система та їх взаємодія ... 12
Література ... 21


1. Специфіка функцій комунікаційного менеджменту ... 3
2. Основні види комунікації в організації: зовнішні та внутрішні ... 4
3. Психологічна культура ділової розмови. Створення сприятливого психологічного клімату ... 7
4. Службовий етикет ... 9
5. Мова жестів у комунікації. Типи жестів. Правила просторової організації: дистанція, орієнтація ... 11
6. Конфліктна взаємодія. Стилі поведінки людей в конфліктній ситуації ... 12
7. Поняття "суперечка", "дискусія", "диспут" ... 13
8. Оформлення реквізитів листа (заголовок, показання, посилання, дата, адреса одержувача листа) ... 15
9. Аналіз проведених переговорів ... 18
10. Підготовка та проведення ділової зустрічі ... 19
Література ... 23


1. Охарактеризувати газету як джерело оперативної інформації ... 3
2. Використовуючи довідкові видання, поясніть значення термінів ... 12
Література ... 14


1. Глобалізація інформаційного простору та інформаційно-аналітична діяльність ... 3
2. Класифікація джерел інформації ... 11
Література ... 14


1. Забезпечення та структура служби документаційного забезпечення ... 3
2. Документаційно-інформаційні ресурси в діяльності інформаційного менеджера ... 7
3. Інформаційний обмін через факс, телефонограму ... 12
Література ... 14


1. Інформаційно-бібліографічні ресурси (інформаційні ресурси) бібліотечно-бібліографічна інформаційна продукція ... 3
1.1. Склад і властивості інформаційних ресурсів ... 3
1.2. Інформаційні ресурси по економіці. Особливості ресурсів і інформаційних потреб в них ... 5
1.3. Інформаційні ресурси в області права. Особливості і різновиди правової інформації ... 7
1.4. Інформаційні ресурси в області художньої літератури і літературознавства. Наочне поле галузі і особливості інформаційних ресурсів ... 9
2. Анотування документів ... 12
2.1. Історія розвитку реферування і анотування ... 12
2.2. Суть анотування і реферування ... 13
2.3. Види анотацій ... 14
Література ... 16


1. Інформаційне суспільство та його ознаки ... 3
2. Психологічні основи організації інформаційної діяльності ... 6
Література ... 15


1. Комунікація як фактор суспільства ... 3
2. Сутність спілкування і комунікація ... 10
Література ... 17


1. Комунікативні невдачі ... 3
2. Відмінності спілкування людини і тварин ... 12
Література ... 14


1. Видання для дозвілля ... 3
2. Мікрографічні документи ... 8
Список використаних джерел ... 11


1. Зазначити переваги і недоліки документної комунікації ... 3
2. Охарактеризувати моделі комунікації ... 6
Література ... 11


1. Зазначити переваги і недоліки документної комунікації ... 3
2. Розкрити функції документної комунікації ... 5
3. Охарактеризувати моделі комунікації ... 8
Література ... 13


1. Зазначити переваги і недоліки документної комунікації ... 3
2. Охарактеризувати моделі комунікації ... 6
Література ... 11


1. Моніторинг як комплекс дослідження і контролю за станом і процесами середовища ... 3
2. Умови та складові успішної комунікативної політики організації ... 15
Література ... 23


1. Комунікативні бар'єри ... 3
2. Основні ознаки людської мови ... 6
Література ... 13


1. Посадовий склад і обов'язки документознавців ... 3
2. Підвищення кваліфікації документознавчого персоналу ... 6
3. Робочий час. Режим праці та відпочинку ... 12
Література ... 20


Вступ ... 3
1. Питання теорії комунікації ... 4
2. Структурні компоненти спілкування (сторони спілкування) ... 6
3. Тактика поведінки з людьми різних типів ... 6
4. Види рефлексивного слухання. Функції зворотного зв'язку ... 9
5. Стилі спілкування, їх класифікація і особливості ... 10
6. Комунікативні конфлікти їх суть і природа ... 11
7. Принципи переговорного процесу. Основні етапи ділових переговорів ... 13
8. Компліменти, правила побудови та застосування ... 17
9. Ділова атрибутика. Візитні картки ... 19
10. Розвиток писемної комунікації. Уніфікація та стандартизація тексту ... 21
Список використаних джерел ... 24


1. Підготовка інформаційних повідомлень і прес-релізів ... 3
2. Засоби масової інформації Волині та їх характеристика ... 5
3. Прес-реліз (приклад) ... 15
Література ... 17


1. Провідні ознаки української публіцистики ... 3
2. Охарактеризувати рецензію ... 11
3. Жанр есе ... 13
Література ... 18


1. Типові особливості художньо-публіцистичних жанрів ... 3
2. Здійснити аналіз статті ... 7
3. Охарактеризувати сатиричні художньо-публіцистичні жанри ... 10
Список використаної літератури ... 14


1. Підготовка до радіо- і телеінтерв'ю ... 3
2. Громадська думка, її формування за допомогою ЗМІ ... 6
3. Прес-реліз ... 13
Література ... 15


1. Перерахувати функції документа ... 3
2. Охарактеризувати структуру документа ... 6
Література ... 9


1. Перерахувати функції документа ... 3
2. Охарактеризувати структуру документа (доручення) ... 6
Література ... 10


1. Місце та значення документа в сучасному управлінні ... 3
2. Стилі української мови. Характеристика офіційно-ділового стилю ... 10
3. Спілкування як науково-практична проблема ... 13


1. Текст як результат і одиниця комунікації ... 3
2. Типи дискурсів за Г. Почепцовим ... 9
Література ... 14


1. Тенденції розвитку сучасного спілкування ... 3
2. Табу та евфемізми у мовленні ... 5
Література ... 11


1. Основні закони спілкування ... 3
2. Дискурс у комунікації ... 7
Література ... 14


1. Знаковий метод фіксації інформації ... 3
2. Видання для дозвілля ... 8
3. Мікрографічний документ ... 12
Література ... 18

Реферати з інформаційної діяльності

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості