ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІСТОРІЇ

1. Перші державні формування на території України.....3
2. Руїна. Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність українських земель.....9
Література.....17


1. Популістські режими в Аргентині і Бразилії у середині 50-х років ХХ ст.....3
1.1. Аргентина.....3
1.2. Бразилія.....7
2. Філіппіни в другій половині ХХ ст., основні тенденції розвитку.....15
Література.....22


1. Великі реформи 60-70-х років ХІХ ст. в Росії.....3
1.1. Селянська реформа 1861 року. Зміни в правовому положенні селян.....3
1.2. Земська і міська реформи.....4
1.3. Судова реформа 1864 року.....6
2. Ідеологія і рух декабристів.....8
3. Російсько-японська війна 1904-1905 рр.....15
Література.....19


1. Становлення Чехословацької держави, її політична система та суспільство у роки між двома світовими війнами.....3
2. Національне питання в Чехословаччині. Мотив політичної взаємодії чехів, словаків, українців.....8
3. Зовнішня політика ЧСР. Мюнхенська угода 1938 року та її наслідки.....11
Література.....16


1. Християнізація германських і кельтських племен в ІV-ІХ ст.....3
2. Церква у варварських королівствах.....9
3. Раннє чернецтво. Поширення статуту святого Бенедикта.....11
. Англосаксонські місіонери на континенті.....17
Література.....23


Завдання 1. Період децентралізації Київської Русі. Причини політичної роздробленості Київської Русі.....3
Завдання 2. Денікінський режим на Україні. Революційна повстанська армія на Україні в денікінському тилу.....7
Завдання 3. Визначте правильні відповіді на питання.....12
Завдання 4. Розкрийте зміст понять.....13
Література.....16


1. Гетьманська держава П. Скоропадського.....3
2. Основні принципи та завдання зовнішньої політики незалежної України.....7
Література.....19


1. П. Дорошенко в боротьбі за незалежність українських земель.....3
2. Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму (перша пол. 60-х - 80-ті роки).....10
3. Пояснити терміни.....20
Література.....21


1. О. Довбуш і опришки в народних переказах та піснях.....3
2. Опришківська діяльність О. Довбуша.....5
3. Смерть О. Довбуша.....8
Література.....9


1. Англосаксонське завоювання Британії.....3
2. Англосаксонське королівство в Британії і початок процесу феодалізації.....7
3. Розвиток державності в англосаксів. Датське вторгнення.....9
Література.....17


1. Мусульманське завоювання Іспанії. Мусульманська Іспанія.....3
2. Виникнення іспано-християнських держав і початок Реконкісти.....8
3. Соціально-економічний і політичний устрій.....11
Астуро-Леонського королівства.....11
4. Каталонія Наварра, Арагон.....14
Література.....16


1. Галицькі і Волинські землі в ХІ-ХІІ ст.....2
1.1. Волинська земля ХІ-ХІІ ст.....2
1.2. Галицька земля у ХІ-ХІІ ст.....5
2. Утворення і розвиток Галицько-Волинського князівства.....11
Література.....18


1. Берестейська церковна унія та її наслідки для українського народу.....3
2. Вплив жовтневого перевороту в Росії на Україну. Перша війна радянської Росії проти УНР.....6
Література.....12


1. Передісторичне минуле української землі.....3
2. Утворення незалежної карпатської України.....11
Література.....15


Завдання 1. Період економічного та культурного розквіту і політичної могутності Київської Русі (князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого).....3
Завдання 2. Встановлення більшовицької влади на початку 1919 року. Політика "воєнного комунізму". Антикомуністичний повстанський рух.....15
Завдання 3.....23
Завдання 4.....24
Література.....27


Завдання 1.....3
Завдання 2.....10
Завдання 3.....14
Завдання 4.....14
Література.....18


1. Антиколоніальний рух в Алжирі в 30-х роках ХХ ст.....3
2. Монголія в другій половині ХХ ст.: суспільно-політичний та економічний розвиток.....5
3. Латинська Америка на початку ХХІ ст.: головні тенденції в розвитку.....9
Література.....12


1. Українські землі у складі імперій Романових і Габсбургів (кін. 18 - поч. 20 ст.).....3
2. Ліквідація козацького устрою на українських землях в складі Росії (кін. 18 ст.).....5
3. Суспільно-політичне становище на Україні в першій половині 19 ст. Кирило-Мефодіївське товариство.....6
4. Русифікаторська політика царизму та суспільно-політичне життя в другій половині 19 - поч. 20 ст. (діяльність громад, створення перших політичних партій, діяльність нелегальних організацій).....9
5. Реформи Марії Терези та Йосипа на західноукраїнських землях.....12
6. Початок національного відродження на західноукраїнських землях. Руська трійця (Головацький, Шашкевич, Василевич).....14
7. Революція 1848 року а Галичині та її наслідки.....17
8. Діяльність громадських організацій на західноукраїнських землях другій половині 19 - поч. 20 ст.....20


1. Наслідки завойовницьких походів монголо-татар для слов'янських земель.....3
2. Внесок українського народу у розгром фашистської Німеччини.....7
Література.....20


1. Національне відродження на Західноукраїнських землях у ХІХ ст.....3
2. Успіхи та труднощі відбудови народного господарства України в 1945-1950-х роках.....11
Література.....16


1. Значення Московської угоди 1665 року.....3
1.1. Діяльність гетьмана І. Брюховецького.....3
1.2. Передумови укладання Московських статей.....5
1.3. Московський договір І. Брюховецького.....6
2. Нова економічна політика.....10
2.1. Передумови введення нової економічної політики в Україні.....10
2.2. Запровадження нової економічної політики та її ефективність.....13
2.3. НЕП у промисловості.....16
2.4. НЕП у сільському господарстві.....18
Література.....20


1. Національно-державне відродження українського народу наприкінці 80-х на початку 90-х років. Спроба серпневого перевороту в Москві.....3
2. Українсько-російські зв'язки в роки національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. "Березневі статті" та їх наслідки для України.....9
Література.....13


1. Зовнішня політика ЧСР. Мюнхенська угода 1938 року та її наслідки.....3
2. Польська суспільно-політична криза 1080-1988 рр.....7
3. Зміст конфлікту на Балканах 1990-х рр.....14
Література.....19


1. Рух племен через територію України.....3
2. Історичний портрет князя Святослава.....9
Література.....15


1. Історичний портрет П. Сагайдачного.....3
2. Розселення слов'янських народів.....10
Література.....16


1. Східні слов'яни у VI-XI ст.....3
2. Утворення та діяльність Української Центральної Ради.....9
Література.....24


Українська держава часів гетьманщини Скоропадського, її суть і уроки
1. Квітневий Переворот. Утворення Гетьманщини.....3
1.1. Напередодні перевороту.....3
1.2. Проголошення гетьманської Української держави.....5
2. Внутрішня і Зовнішня політика гетьманського уряду.....8
2.1. Внутрішня політика П. Скоропадського.....8
2.2. Зовнішня політика гетьманату.....15
3. Падіння Української Гетьманської держави.....19
Література.....22


1. Економічний розвиток України перед Хмельниччиною.....3
2. Історичний портрет Мстислава Удатного.....7
Література.....11


1. Проблема кордонів і формування державного ладу в Угорщині після першої світової війни. Інституційне впорядкування доби Беклена (20-ті роки).....3
2. Зміст угорської демократичної революції. Націоналістична риторика Бела Куна, "Білий терор" Хорті.....8
3. Внутрішньополітичне суперництво в Угорщині у 30-х роках: від Салаші до Хорті.....10
Література.....16


1. Україна за гетьманування І. Мазепи та І. Скоропадського.....3
2. Західноукраїнська народна республіка.....9
Література.....19

Реферати з історії

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості