ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КУЛЬТУРИ

1. Бароко як світогляд і як художній стиль ... 3
2. Архітектура і образотворче мистецтво Київської Русі ... 12
Література ... 17


1. Альбрехт Дюрер ... 3
2. Мікеланджело Буонаротті ... 9
3. Леон Баттіста Альберті ... 11
Література ... 14


Вступ ... 3
1. Естетика постмодернізму у статті Н. Семененко "Українська музика в постмодерністському просторі" ... 4
2. Естетика постмодернізму статті Л.В. Каднікова та Л.І. Мокляк "Постмодернізм в естетиці" ... 9
3. Постмодернізм у статті О.Б.Радченко "Креативний потенціал ігрових елементів в етиці постмодернізму" ... 14
Література ... 20


1. Назвіть основні ознаки етноантропології та предмет її дослідження ... 3
2. У чому полягає відмінність архетипу колективного несвідомого від архетипу культури? ... 8
3. Охарактеризуйте основні архетипи української культури ... 10
Література ... 18


Вступ ... 3
1. Еволюціоністські концепції розвитку культури у книзі Олександра Мостяєва "Світ як затриманий розпад" ... 5
2. Еволюціоністські концепції розвитку культури в статті Протоієрея Ростислава Снігірьова "Еволюційна біологія та православний світогляд. Теорія катастроф і уніформізм у геології і біології" ... 7
3. Еволюціоністські концепції розвитку культури в статті Стівен Джей Ґовлд "Еволюція як теорія і факт" (збережено мову оригіналу) ... 10
Література ... 17


1. Загальна характеристика розвитку європейської культури ... 3
2. Роль козацтва у розвитку української культури ... 12
Література ... 16


1. Філософські концепції культури ... 3
2. Формування українського національного театру ... 9
Література ... 14


1. Каналетто ... 3
2. Антоніо Гауді ... 5
3. Гужон ... 10
Література ... 13


1. Культура Просвітництва ... 3
2. Готика в українській культурі ... 9
Література ... 14


1. Культура Просвітництва ... 3
2. Готика в українській культурі ... 12
Література ... 18


1. Романтизм у музиці українських композиторів ХІХ ст ... 3
2. Діяч української культури Іов Борецький ... 8
Література ... 15


1. Загальна характеристика процесу формування нової соціокультурної системи ... 3
2. Особливості сучасного українського живопису ... 5
3. Постмодернізм в українському живописі ... 10
4. Творчість Івана Марчука ... 12
5. "Живописний заповідник" ... 15
Висновки ... 18
Література ... 19


1. Законодавство України про музеї та музейну справу ... 3
2. Класифікація музеїв ... 10
2.1. Типи і профілі музеїв ... 10
2.2. Основні профілі музеїв ... 12
Література ... 16


1. Культура стародавнього Сходу ... 3
2. Українська культура кінця ХІХ початку ХХ ст ... 17
Література ... 27


1. Образотворче мистецтво і архітектура Стародавнього Риму ... 3
2. Просвітництво в Українській культурі ... 9
Література ... 13


1. Культура цивілізації Месопотамії ... 3
1.1. Загальна характеристика культури Месопотамії ... 3
1.2. Культура Стародавнього Шумеру ... 3
1.3. Культура Вавилонії ... 4
1.4. Культура Ассирії ... 5
2. Перспективи розвитку української культури на сучасному етапі ... 7
2.1. Особливості сучасного українського мистецтва ... 7
2.2. Постмодерністські риси української літератури 80-90-х років ... 11
2.3. Особливості та перспективи розвитку української культури періоду незалежності ... 13
Література ... 17


1. Взаємодія культур і її вплив на культурний розвиток ... 3
2. Український живопис і скульптура початку ХХ ст ... 13
2.1. Українська скульптура початку ХХ ст ... 13
2.2. Український живопис початку ХХ ст ... 16
Література ... 21


1. Культура первісного суспільства. Неолітична революція ... 3
1.1. Первісна епоха та її місце в історії людства ... 3
1.2. Розвиток матеріальної культури та еволюція мистецтва в кам'яному віці ... 3
1.3. Культура епохи бронзи і заліза ... 8
1.4. Найдавніші релігійні уявлення ... 9
2. Українська культура періоду тоталітаризму ... 13
2.1. Основні тенденції культурного розвитку в 20-і роки ... 13
2.2. Трагедія української культури у період сталінізму ... 18
2.3. Протиріччя культурного процесу 60-80-х рр ... 21
Література ... 25


1. Історія мистецтва України ... 3
2. Поняття культурних цінностей ... 7
Література ... 14


1. Леонардо да Вінчі ... 3
2. Філіппо Брунеллескі ... 6
3. Донателло ... 8
Література ... 13


1. Масова культура ... 3
2. Образотворче мистецтво класицизму в Україні ... 8
Література ... 18


1. Історія мовної конкуренції ... 3
2. Загальна мовна ситуація в світі ... 4
3. Національна мовна політика ... 5
4. Проблема української мови ... 6
5. Перспективи української мови ... 7
5.1. Негатив ... 7
5.2. Позитив ... 7
Література ... 9


1. Загальна мовна ситуація в світі ... 3
2. Прогноз мовної ситуації в світі ... 5
3. Мовна картина світу ... 7
Література ... 11


1. Рафаель ... 3
2. Андреа Палладіо ... 11
3. Лоренцо Гіберті ... 13
Література ... 15


1. Особливості архітектурного Ренесансу ... 3
2. Лисенко - основоположник української класичної музики ... 13
Література ... 16


1. Архітектура рокко у Франції ... 3
2. Художні напрямки та стилі ХІХ ст ... 6
Література ... 17


1. Сутність культури ... 3
1.1. Визначення культури ... 3
1.2. Духовна і матеріальна культура ... 6
1.3. Розвиток культури ... 7
2. Культура європейського Просвітництва ... 11
2.1. Філософські ідеї Просвітництва ... 11
2.2. Музика ... 14
2.3. Художнє мистецтво ... 15
2.4. Література ... 16
.5. Театр ... 16


1. Сутність культури ... 3
2. Мистецькі об'єднання в Україні 20-30-х роках ХХ ст ... 11
Література ... 15


1. Взаємодія культур, її вплив на культурологічний розвиток ... 3
2. Український живопис та скульптура початку ХХ ст ... 10
Література ... 16


1. Загальна характеристика розвитку європейської культури XIX ст ... 3
2. Роль козацтва у розвитку української культури ... 11
Література ... 18

Реферати з культури

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості