ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЛОГІКИ

1. Діалектична і формальна логіка ... 3
2. Види понять, відношення між поняттями ... 7
Література ... 17


1. Поняття гіпотези. Види гіпотез ... 3
2. Індуктивні умовиводи та їх характеристика ... 8
Література ... 20


1. Предмет і значення логіки ... 3
2. Історичні етапи розвитку логічного знання ... 10
Задача ... 13
Література ... 14


1. Міркування і його структура ... 3
2. Поняття форми мислення ... 7
Задача ... 10
Література ... 11


1. Поділ понять. Структура поділу ... 3
2. Судження як форма мислення ... 8
Задача ... 11
Література ... 12


1. Розподільно-категоричний силогізм ... 3
2. Умовно-розподільчий силогізм ... 7
Задача ... 10
Література ... 11


1. Скорочені, складні та складноскорочені силогізми (обернення та протиставлення суджень) ... 3
2. Поняття про індукцію ... 7
Задача ... 16
Література ... 17


1. Сучасна логіка ... 3
2. Види понять. Відношення між поняттями ... 5
Література ... 13


1. Види простих суджень ... 3
2. Розподіленість термінів у судженнях ... 6
Задача ... 9
Література ... 10


1. Істинні та хибні судження ... 3
2. Структура судження ... 4
Задача ... 6
Література ... 7


1. Суто умовний силогізм ... 3
2. Роль умовних умовиводів в аналізі й оцінці судових доказів ... 5
Задача ... 11
Література ... 12


1. Категоричні силогізми із виділяючими засновками побудовані із суджень можливості з імовірними засновками ... 3
2. Умовно-категоричний силогізм ... 6
Задача ... 9
Література ... 10


1. Умовне судження ... 3
2. Єднальні (кон'юнктивні) та розподільні (диз'юнктивні) судження ... 7
Задача ... 11
Література ... 12


1. Види індуктивних умовиводів: повна і неповну індукція, популярна і наукова індукція ... 3
2. Індукція через простий перелік у судовому дослідженні ... 10
Задача ... 12
Література ... 13


1. Види понять ... 3
2. Типи відношення між поняттями ... 6
Задача ... 10
Література ... 11

Реферати з логіки

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості