ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

1. Ґенеза і розвиток міжнародних відносин.....3
2. Особливості й основні напрями системного підходу до аналізу міжнародних відносин.....6
3. Особливості сили як засобу міжнародних суб'єктів.....7
4. Особливості сучасного стану міжнародного порядку.....11
5. Міжнародний мир і безпека.....15
Література.....22


1. Позасоціальне середовище. Роль геополітики в науці про міжнародні відносини.....3
2. Кодифікація міжнародних відносин.....6
Література.....13


1. Поняття і критерії міжнародних відносин.....3
2. Закономірності міжнародних відносин.....6
3. Учасники міжнародних відносин.....8
4. Спілкування в міжнародних відносинах.....10
5. Лібералізм і безпека.....13
Література.....15


1. Міжнародна система.....3
1.1. Особливості й основні напрями системного підходу до аналізу міжнародних відносин.....3
1.2. Типи і структури міжнародних систем.....4
1.3. Закони функціонування і трансформації міжнародних систем.....7
2. Засоби і стратегії учасників міжнародних відносин.....11
Література.....13


1. Поняття і критерії міжнародних відносин.....3
2. Про характер законів у сфері міжнародних відносин.....8
Література.....12


1. Реальність у міжнародних відносинах.....3
2. Аналіз процесу прийняття рішень.....8
3. Засоби і стратегії учасників міжнародних відносин.....11
4. Міжнародний порядок.....13
5. Функції регіоналізму в міжнародних відносинах.....17
Література.....18


1. Світова політика.....3
2. Міжнародна система.....5
Література.....12


1. Особливості сили як засобу міжнародних суб'єктів.....3
2. Міжнародний мир і безпека.....6
Література.....13


1. Взаємозв'язок внутрішньої і зовнішньої політики.....3
2. Середовище системи міжнародних відносин.....5
2.1. Особливості середовища міжнародних відносин.....6
2.2. Соціальне середовище. Особливості сучасного етапу світової цивілізації.....7
2.3. Позасоціальне середовище. Роль геополітики в науці про міжнародні відносини.....9
3. Основні принципи міжнародного права.....12
Література.....15

Реферати з міжнародних відносин

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості