ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З НАУКОЗНАВСТВА

1. Визначення та завдання наукового дослідження ... 3
2. Правила пошуку і аналізу літератури з проблем дослідження ... 7
Література ... 18


1. Систематизація використаної літератури до досліджуваної проблеми ... 3
2. Непряме цитування в теоретичному розділі наукової роботи ... 10
Література ... 13


1. Систематизація використаної літератури до досліджуваної проблеми
1.1. Функції аналізу наукової літератури
1.2. Значення вивчення літератури з обраної теми
1.3. Огляд літератури з теми дослідження
1.4. Систематизації наукової літератури
2. Непряме цитування в теоретичному розділі наукової роботи
2.1. Значення непрямого цитування в науковому дослідженні
2.2. Бібліографічне посилання


1. Види і оформлення додатків до наукового дослідження студента ... 3
2. Вступ. Структура вступу ... 3
Література ... 13


1. Особливості друку дослідження ... 3
2. Проведення пілотажного дослідження. Пробні експерименти ... 6
Література ... 10


1. Пристрій, спосіб, речовина - об'єкт винаходу ... 3
2. Пошукові експериментальні дослідження ... 8
3. Об'єкт дослідження: Металургійний комбінат ... 13
Література ... 18


1. Зв'язки моделей ... 2
2. Технічне забезпечення експериментальних досліджень ... 9
3. Об'єкт дослідження: аеропорт ... 14
Література ... 16


1. Нумерація ілюстрацій, таблиць, формул ... 3
2. Структура наукової роботи. Призначення структурних частин ... 6
Література ... 12


1. Висвітлення результатів дослідження в емпіричному розділі наукової роботи ... 3
2. Складання картотеки конспектів ... 9
Література ... 13


1. Критерії оцінювання наукового дослідження
2. Значення вступу до наукового студентського дослідження. Структура вступу


1. Критерії оцінювання наукового дослідження ... 3
2. Значення вступу до наукового студентського дослідження. Структура вступу ... 10
Література ... 14


1. Нумерація ілюстрацій, таблиць, формул ... 3
2. Непараметричні та параметричні методи математики ... 7
Література ... 12


1. Визначення мети і завдання наукового дослідження ... 3
2. Правила пошуку і аналізу літератури з проблеми дослідження ... 4
Література ... 15


1. Наукове дослідження та його об'єкт (ваше бачення) ... 3
2. Методологія теоретичних досліджень ... 8
Література ... 15


1. Модель об'єкта дослідження ... 3
2. Метод аналогій, основа моделювання ... 10
Об'єкт дослідження: Морський порт ... 14
Література ... 18


Фінансова санація підприємства: форми, методи та джерела проведення ... 2
Література ... 10


Формування доходів бюджету, пенсійного фонду ... 2
Література ... 11


Банківські установи в інфраструктурі фінансового ринку ... 2
Література ... 8


Формування та регулювання ресурсного потенціалу банків України ... 2
Література ... 8


Розгляд проекту Закону України "Про державний бюджет України" у Верховній Раді України ... 2
Література ... 9


Формування дохідної частини місцевих бюджетів України у умовах дефіциту фінансових ресурсів ... 2
Література ... 14


Фінансовий менеджмент банківських операцій: теорія і практика ... 2
Література ... 8


Фінанси закладів культури ... 2
Література ... 8


Фінанси державних закладів освіти ... 2
Література ... 8


Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві ... 2
Література ... 9


Державне регулювання іноземного інвестування ... 2
Література ... 9


Ліквідація підприємств як наслідок фінансової неплатоспроможності ... 2
Література ... 8


Виконання місцевих бюджетів ... 3
Література ... 11


Місцеві бюджети України: Еволюція і соціально-економічне призначення ... 2
Література ... 8


Планування і фінансування видатків на заробітну плату та контроль за використанням коштів на оплату праці в установах освіти ... 2
Література ... 8


Пенсійний фонд України як фінансовий інститут ... 2
Література ... 8


Пенсійне забезпечення в Україні ... 2
Література ... 9


Рахункова палата України та її роль в забезпеченні фінансового контролю ... 2
Література ... 9


Ревізія фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва ... 2
Література ... 10


1. Наукова робота як форма навчально-дослідницької діяльності студентів вузів ... 3
2. Виділення об'єкту та предмету дослідження ... 9
Література ... 15


Управління фінансовими ризиками комерційного банку ... 2
Література ... 8


Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: соціальні, фінансові та управлінські аспекти ... 2
Література ... 8


Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань ... 2
Література ... 8


1. Новизна, теоретичне та практичне значення наукового дослідження ... 3
2. Відмінності реферату від реферативного наукового дослідження та науково-дослідницької роботи ... 7
Література ... 16


1. Новизна, теоретичне та практичне значення наукового дослідження ... 3
2. Відмінності реферату від реферативного наукового дослідження та науково-дослідницької роботи ... 8
Література ... 16


1. Новизна, теоретичне та практичне значення наукового дослідження ... 3
2. Відмінності реферату від реферативного наукового дослідження та науково-дослідницької роботи ... 8
Література ... 16


1. Нумерація сторінок ... 3
2. Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів. Оформлення зведених таблиць ... 5
2.1. Ручна обробка інформації ... 5
2.2. Введення інформації в ЕОМ та її обробка ... 7
2.3. Аналіз та інтерпретація одержаних даних ... 13
Література ... 14


1. Планування експериментів ... 3
2. Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи ... 7
Література ... 14


1. Порядок рецензування та допуску до захисту наукових досліджень студентів ... 3
2. Особисті інтерпретації даних статистичного аналізу ... 7
Література ... 10


1. Порядок рецензування та допуску до захисту наукових досліджень студентів ... 3
2. Написання та оформлення емпіричного розділу наукового дослідження ... 7
Література ... 12


1. Висвітлення результатів дослідження в емпіричному розділі наукової роботи ... 3
2. Складання картотеки конспектів ... 10
Література ... 14


1. Раціональний трудовий режим дослідника і організація робочого місця ... 3
2. Вступ до наукової роботи ... 8
Література ... 12


1. Список використаної літератури ... 3
2. Другий етап проведення емпіричного дослідження. Вибір студентом методів та методик дослідження, адекватних меті та завданню. Розробка плану дослідження ... 7
Література ... 12


1. Нумерація ілюстрацій, таблиць, формул ... 3
2. Непараметричні та параметричні методи математичної статистики ... 5
Література ... 10


1. Порядок висвітлення структури роботи ... 3
2. Складання конспекту та оформлення виписок, основних положень, цитат ... 8
Література ... 13


1. Ознаки і принципи визначення системи у науковому пізнанні ... 3
2. Методологія експериментальних досліджень ... 9
3. Реферування тексту ... 12
Література ... 18


1. Ознаки та принципи визначення системи у науковому пізнанні ... 3
2. Методологія експериментальних досліджень ... 9
3. Реферування тексту ... 14
Література ... 16


1. Вибір теми дослідження ... 3
2. Структура доповіді на захисті наукового дослідження ... 9
Література ... 16


1. Погодження теми дослідження і консультації з керівником. Складання календарного плану роботи ... 3
2. Структура вступу до наукового дослідження ... 9
Література ... 18


1. Висвітлення результатів дослідження в емпіричному розділі наукової роботи ... 3
2. Оформлення титульної сторінки дослідження та змісту ... 8
Література ... 11


1. Висвітлення результатів дослідження в теоретичному розділі наукової роботи ... 3
2. Оформлення титульної сторінки дослідження та змісту ... 9
Література ... 12


1. Узагальнюючі (типові) характеристики явищ ... 3
1.1. Середні величини ... 3
1.2. Порядкові характеристики набору даних ... 5
2. Вимірювання диференціації та концентрації явищ ... 9
2.1. Характеристики варіації ... 9
2.2. Оцінювання рівномірності (нерівномірності) розподілу ... 14
Література ... 17


1. Нумерація сторінок ... 3
2. Вступ. Структура вступу ... 5
Література ... 14


1. Особливості викладу результатів дослідження у висновках ... 3
2. Оволодіння навичками наукового конспектування, складання картотеки конспектів використаної літератури ... 5
Література ... 10


1. Особливості захисту та шкала оцінювання дослідження ... 3
1.1. Особливості захисту дипломних і курсових робіт ... 3
1.2. Особливості захисту дисертаційних робіт ... 6
2. Критерій Пірсона. Здійснення кореляційного аналізу ... 13
Література ... 15


1. Особливості захисту та шкала оцінювання дослідження ... 3
1.1. Особливості захисту дипломних і курсових робіт ... 3
1.2. Особливості захисту дисертаційних робіт ... 5
2. Особливості висвітлення змісту наукового дослідження у реферативній науковій роботі ... 10
Література ... 13

Реферати з наукознавства

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості