ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДІЛОВОДСТВА

1. Складання інформаційно-довідкових документів ... 3
2. Бланк документа, вимоги, що пред'являються до нього ... 7
3. Історія розвитку діловодства ... 11
Література ... 22


1. Ділові переговори ... 3
2. Поведінка за столом ... 12
Література ... 16


1. Організація ділових зустрічей ... 3
2. Подарунки і сувеніри ... 6
Література ... 12


1. Діловий одяг жінки ... 3
2. Види прийомів ... 8
Література ... 15


1. Договір купівлі-продажу ... 3
2. Заява про визнання шлюбу недійсним ... 4
3. Заява про стягнення аліментів ... 12
Література ... 18
Додатки ... 19


1. Формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика ... 3
2. Складання інформаційно-довідкових документів ... 10
3. Захист документальної інформації за допомогою технічних засобів ... 14
Література ... 20


1. Прийняття рішення. Зміст рішення. Оголошення рішення. Додаткове рішення ... 3
2. Господарські документи (документація) ... 8
3. Скласти проект зустрічного позову щодо повернення суми боргу за договором сумісної діяльності ... 18
Література ... 20


1. Підготовка сувенірів і пам'ятних подарунків ... 3
2. Засоби створення приємного іміджу ... 9
Література ... 14


1. Міжнародні звичаї в діловому листуванні і підготовці документів ... 3
2. Обов'язки референта ... 9
Література ... 14


1. Технологія збору інформації про діяльність партнера ... 3
2. Накази з особового складу ... 11
Література ... 15
Додатки ... 16


1. Відповідальний за протокольну роботу ... 3
2. Офіційне листування ... 7
Література ... 14


1. Документаційне оформлення участі в конкурсі державних службовців ... 3
2. Порядок підготовки, проведення, та документне оформлення апаратних нарад, засідань, зборів, конференцій, колегій ... 8
3. Особливості організації служби документного забезпечення управління в органах державної влади та місцевого самоврядування ... 9
Література ... 15


1. Документаційне оформлення участі в конкурсі державних службовців ... 3
2. Порядок підготовки, проведення, та документне оформлення апаратних нарад, засідань, зборів, конференцій, колегій ... 9
3. Особливості організації служби документного забезпечення управління в органах державної влади та місцевого самоврядування ... 10
Література ... 16


1. Документаційне оформлення участі в конкурсі державних службовців ... 3
2. Порядок підготовки, проведення, та документне оформлення апаратних нарад, засідань, зборів, конференцій, колегій ... 9
3. Особливості організації служби документного забезпечення управління в органах державної влади та місцевого самоврядування ... 10
Література ... 16


1. Документаційне оформлення участі в конкурсі державних службовців ... 3
2. Порядок підготовки, проведення, та документне оформлення апаратних нарад, засідань, зборів, конференцій, колегій ... 5
3. Особливості організації служби документного забезпечення управління в органах державної влади та місцевого самоврядування ... 6
Література ... 15


1. Організація референтом нарад, презентацій і прийомів ... 3
2. Підготовка і проведення референтом ділової розмови ... 6
Література ... 14


1. Обліково-фінансові документи ... 3
2. Передача документів у архіви ... 10
3. Інформування населення про діяльність місцевої державної адміністрації ... 16
Література ... 17


1. Позовна заява ... 3
2. Заява про усиновлення ... 10
3. Страховий сертифікат ... 16
Література ... 17


1. Організація та проведення прийомів з розміщенням ... 3
2. Діловий одяг жінки ... 6
Література ... 14


1. Референт - діловий партнер керівника ... 3
2. Підготовка референтом інформації для керівника ... 9
Література ... 15


1. Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів ... 3
2. Організація документообігу ... 11
3. Організація роботи з документами ... 14
Література ... 17


1. Шлюбний договір ... 3
2. Позовні заяви з житлових питань ... 5
3. Види нормативно-правових актів ... 11
Література ... 14


1. Документи у страховій діяльності ... 3
2. Типові порушення у логіці викладу тексту юридичного документа ... 9
Література ... 23


1. Заява про зміну прізвища ... 3
2. Шлюбний договір ... 6
3. Страховий сертифікат ... 10
Література ... 11


1. Документування судової діяльності ... 3
2. Документи страхової діяльності ... 11
3. Заява про розірвання шлюбу ... 17
Література ... 21


1. Управлінський документ у сучасному менеджменті ... 3
2. Засоби збереження документів та інформації ... 10
Література ... 18


1. Види договорів ... 3
2. Документування роботи колегіальних органів ... 11
Література ... 19


1. Види нормативно-правових актів ... 3
2. Договір купівлі-продажу ... 5
Література ... 14


1. Заява про зміну прізвища ... 3
2. Види нормативно-правових актів ... 6
3. Позовна заява ... 9
Література ... 15


1. Актове справочинство ... 3
2. Оформити документи ... 6
Література ... 16


1. Складання авансових звітів та актів ... 3
2. Документи про найм та обмін житлового приміщення, про відшкодування шкоди, завданої житлу ... 4
Література ... 13


1. Яких правил слід дотримуватись при складанні тексту документу? ... 3
2. Скласти характеристику на свого однокурсника чи колегу по роботі ... 11
Література ... 12


1. Діловодство в Україні ... 3
2. Документи з організації зовнішньоекономічної діяльності ... 6
3. Служба документаційного забезпечення управління організацією ... 8
Література ... 12


1. Документне забезпечення управління ... 3
2. Накази з особового складу ... 6
3. Планування роботи місцевих органів влади ... 8
Література ... 13


1. Які характерні риси розвитку приказного діловодства? Як складалися, оброблялися і оформлялися документи в приказному діловодстві? ... 3
2. Довідка як вид документу. Скласти довідку, що Ви дійсно навчаєтесь у ВІЕМі ... 8
Література ... 11


1. Форми організації служби документознавців ... 3
2. Фази працездатності працівника ... 7
Література ... 13


1. Технічні засоби на службі референта ... 3
2. Імідж референта ... 8
Література ... 13


1. Порядок індексації документів ... 3
2. Резюме як поширений вид документа про прийом на роботу. Його основні реквізити та особливості ... 9
Література ... 12


1. Загальна характеристика розпорядчих документів ... 3
2. Інформаційні потоки в межах організації ... 6
3. Вимоги до тексту документа як основного реквізиту ... 9
Література ... 17


1. Визначте місце документування в кадровій діяльності ... 2
2. Наведіть формуляр-зразок наказу про прийняття на роботу за контрактом ... 4
3. Наведіть 10 типових мовних зворотів, властивих трудовому договору. Використовуючи їх складіть текст цього документа ... 5
Література ... 10


1. Зазначте основні вимоги до кадрових документів відповідно до державних стандартів України ... 3
2. Наведіть формуляр зразок розпорядження щодо підготовки матеріалів щодо статистичної звітності по кадрам ... 9
3. Наведіть 10 типових мовних зворотів, властивих заяві про призначення пенсії. Використовуючи їх складіть текст цього документа ... 10
Література ... 12


1. Організація робочих місць документознавців ... 3
2. Діяльність канцелярії ... 8
3. Фази працездатності працівника ... 12
Література ... 18


1. Типові положення про канцелярію ... 3
2. Посадовий склад і загальні обов'язки документознавців ... 9
Література ... 14


1. Колезьке діловодство ... 3
2. Оформити документи ... 5
Література ... 10


1. Колегіальне діловодство ... 3
2. Складання та оформлення організаційних документів ... 5
3. Комерційна таємниця та її зберігання ... 11
Література ... 17


1. Основні методики редагування тексту ... 3
2. Композиційні особливості ділових документів ... 9
Література ... 17


1. Мовна норма, її суспільне значення, види мовних норм ... 3
2. Службові записки, їх види, місце та роль в системі управління персоналом, правила оформлення та їх реквізити ... 12
Література ... 14


1. Зазначте реквізити формуляра наказу з питань основної діяльності та відмінності у структурі тексту наказів з особового складу та наказів з питань основної діяльності ... 3
2. Підготуйте заяву про прийняття на роботу ... 5
3. Складіть акт про виділення для знищення документів, що не підлягають зберіганню ... 5
4. Охарактеризуйте порядок здійснення контролю за виконанням документів. Складіть алгоритм ... 7
Література ... 14
Додатки ... 15


1. Загальна характеристика номенклатури справ ... 3
2. Порядок службового відрядження в межах України ... 6
3. Напишіть автобіографію на заміщення посади менеджера з реклами. Вкажіть, який це документ за схемою ... 11
Література ... 13


1. Норми затрат праці. Методи встановлення норм праці документознавців ... 3
2. Розподіл функцій між підрозділами і виконавцями ... 8
Література ... 14


1. Вимоги до оформлення реквізитів документа ... 3
2. Обліково-фінансові документи ... 9
3. Структура та обсяг документообігу в організаціях ... 16
Література ... 19


1. Що таке опис справи, його призначення та прийоми складання? ... 3
2. Розпорядження як вид документа, його реквізити та зміст. Навести приклад розпорядження ... 7
Література ... 11


1. Організаційна побудова служби документознавців ... 3
2. Атестація робочих місць ... 7
Література ... 13


1. Основна організаційна документація кадрової служби ... 3
2. Робота із листами-пропозиціями, заявами та скаргами громадян ... 12
3. Організація контролю за ходом виконання документів ... 14
Література ... 18


1. Загальна характеристика організаційно-правових документів ... 3
2. Основні концепції інформаційного менеджменту ... 8
3. Методи захисту інформації ... 11
Література ... 18


1. Підготовка розпорядчих та організаційних документів ... 3
2. Написання заяв про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним, заяв про встановлення факту родинних зв'язків ... 13
Література ... 18


1. Класифікація організаційно-розпорядчої документації ... 3
2. Транспортні, страхові та зовнішньоторговельні документи ... 5
2.1. Транспортні документи ... 5
2.2. Страхові документи ... 9
2.3. Зовнішньоторговельна документація ... 15
3. Звернення громадян до органів державної влади ... 17
Література ... 22


1. Оформлення особового листка обліку кадрів ... 3
2. Документи, які необхідно для оформлення пенсії ... 4
3. Порядок проходження, опрацювання та відправлення вихідної документації ... 9
Службові листи ... 10
Факси ... 12
Службові телеграми ... 13
Телефонограми ... 14
Література ... 16


1. Призначення, склад, правила ведення і зберігання особових справ ... 3
2. Функції керівника служби діловодства ... 11
3. Підготуйте супровідний лист ... 13
4. Складіть розписку про отримання матеріальних цінностей від підприємства чи фізичної особи ... 13
Література ... 14


1. Назвати розпізнавальні ознаки документа ... 3
2. Охарактеризувати структуру документу на вибір (наказ) ... 9
Література ... 12


1. Запишіть зовнішнє погодження документів ... 3
2. Розробіть зразки бланків службових документів для обраних Вами установ з кутовим та поздовжнім розташуванням реквізитів ... 7
3. Дайте письмову характеристику створених вами бланків ... 10
Література ... 14


1. Призначення положень і вимоги до їх розробки і структури ... 3
2. Підготуйте протокол засідання трудового колективу. Складіть витяг з протоколу ... 8
3. Підготуйте лист-відмову ... 9
4. Зазначте правила оформлення обкладинок справ ... 10
Література ... 14


1. Складання позовної заяви ... 3
2. Заява про усиновлення ... 11
Література ... 18


1. Складання позовної заяви ... 3
2. Заява про усиновлення ... 11
Література ... 18


1. Підготовка референтом промови для керівника ... 3
2. Знання референтом міжнародних звичаїв у діловому етикеті ... 8
3. Організація референтом прийомів. Сервірування стола ... 12
Література ... 19


1. Приказне діловодство ... 3
2. Розпорядчі документи: особливості складання та оформлення ... 5
3. Організація процесу руху документів ... 9
Література ... 14


1. Приказне діловодство ... 3
2. Оформити документи ... 5
Література ... 12


1. Приказне діловодство ... 3
2. Оформити документи ... 5
Література ... 12


1. Призначення документів з кадрів ... 3
2. Підготовка та оформлення наказів про прийняття, переведення і звільнення працівників ... 4
3. Оформлення службових відряджень ... 8
Література ... 14
Додаток ... 15


1. Підготовка і проведення референтом представницьких заходів ... 3
2. Характеристика письмових жанрів ... 11
Література ... 15


Назвіть етапи раціонал1. Назвіть етапи раціоналізації діловодних процесів ... 3
2. Складіть і напишіть заяву на ім'я ректора інституту про допуск вас до вступних іспитів ... 10
Література ... 11ізації діловодних процесів


1. Відкриття рахунків у банку ... 3
2. Документи на право власності громадян на житловий будинок ... 8
Література ... 12


1. Реєстрація та контроль за виконанням документів ... 3
1.1. Реєстрація службових документів ... 3
1.2. Задачі і правила контролю виконання документів ... 5
1.3. Терміни виконання документів ... 6
1.4. Ведення контролю за виконанням документів ... 7
2. Обліково-фінансова документація ... 8
2.1. Документування обліку розрахункових відносин ... 8
2.2. Документальне оформлення операцій з обліку особового складу ... 10
2.3. Документування господарських операцій з обліку основних засобів ... 12
2.4. Документування господарських операцій в обліку цінних паперів ... 14
2.5. Документування господарських операцій обліку запасів ... 15
2.6. Документування господарських операцій обліку МПШ ... 19
2.7. Документування господарських операцій, пов'язаних з рухом готової продукції ... 21
2.8. Документування господарських операцій, пов'язаних, з рухом товарів ... 21
2.9. Документування касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами ... 22
2.9. Документування господарських операцій по рахунках в банках ... 23
Література ... 26


1. Суть референтської діяльності ... 3
2. Робоче місце та умови праці референта ... 5
3. Ділове спілкування в роботі референта ... 11
Література ... 14


1. Підготовка референта до написання виступу для керівника ... 3
2. Основні правила спілкування з ЗМІ ... 9
Література ... 18


1. Основні положення організації праці документознавчого персоналу ... 3
2. Регламентація поділу праці керівників і фахівців документознавців ... 8
Література ... 14


1. Реквізити службових документів. Вимоги до бланків ... 3
2. Принципи та процедури проведення оцінки персоналу ... 16
Література ... 21


1. Організація робочого місця документознавців ... 3
2. Класифікація умов праці ... 11
Література ... 15


1. Робоче місце референта ... 3
2. Знаття ділового етикету при роботі референта ... 10
3. Організація презентації ... 13
Література ... 15


1. Робочий час. Режим праці та відпочинку документознавців ... 3
2. Організація роботи секретаря ... 13
Література ... 18


1. Документування шлюбно-сімейних стосунків ... 3
1.1. Документування реєстрації шлюбу ... 3
1.2. Реєстрація розірвання шлюбу ... 9
2. Поняття туристичної візи ... 13
3. Зразки документів ... 17
Література ... 29


1. Зазначте реквізити формуляра службового листа. Розкрийте особливості структури текстів листів ... 3
2. Складіть наказ про необхідність удосконалення роботи із службовою документацією ... 10
3. Підготуйте гарантійний лист ... 10
4. Охарактеризуйте проходження в установі вхідних, вихідних та внутрішніх документів ... 10
Література ... 16
Додатки ... 17


1. Специфіка інформації, що міститься в документах ... 3
2. Охарактеризувати структуру документа на вибір ... 7
Література ... 14


1. Оформлення справ, що відібрані до архівного зберігання ... 3
2. Постанова як різновид розпорядчого документа, її зміст та реквізити ... 13
Література ... 15


1. Формування й оформлення справ ... 3
2. Акт, його призначення та реквізити ... 13
Література ... 15


1. Поняття про страхову діяльність ... 3
2. Порядок оформлення віз ... 9
3. Зразок договору страхування майна ... 17
Література ... 21


1. Перерахувати функції документа ... 3
2. Охарактеризувати структуру документа ... 5
Література ... 13


1. Стилі української літературної мови. Специфіка офіційно-ділового стилю ... 3
2. Довідково-інформаційна документація (загальна характеристика) ... 6
Література ... 20


1. Документи у судовій практиці ... 3
2. Доручення як вид цивільно-правового документа ... 14
Література ... 18


1. Ознаки синтаксису ділової документації. Прості та складні синтаксичні конструкції у документах ... 3
2. Вставні слова у ділових паперах. Розділові знаки у простому реченні ... 11
3. Скласти зразок резюме ... 14
Література ... 15


1. Загальна характеристика перфорованого документа ... 5
2. Загальна характеристика мікрографічного документа ... 7
3. Магнітний документ ... 9
3.1. Магнітна стрічка ... 9
3.2. Магнітна карта ... 11
3.3. Магнітний диск ... 12
4. Оптичний документ ... 13
4.1. Оптичний диск ... 14
Література ... 21


1. Яких правил слід дотримуватись при складанні тексту документів? ... 3
2. Скласти характеристику на свого однокурсника або колегу по роботі ... 13
Література ... 14


1. Становлення літературного редагування як професійної діяльності в Україні ... 3
2. Аналіз фактичного матеріалу. Редагування різних елементів тексту ... 6
Література ... 16


1. Загальна характеристика розпорядчих документів ... 3
2. Інформаційні потоки в межах організації ... 6
3. Вимоги до тексту документа як основного реквізиту ... 8
Література ... 16


1. Перерахувати розпізнавальні ознаки тривалого збірника ... 3
Завдання 2 ... 9
Література ... 14


1. Особливості документального оформлення туристичної діяльності ... 3
2. Поняття про страховий сертифікат ... 10
3. Зразки документів ... 14
Література ... 15
Додатки ... 16


1. Укладання трудового договору ... 3
2. Підготовка та оформлення наказів про заохочення і стягнення ... 13
3. Оформлення відпусток ... 15
Література ... 18


1. Порядок проходження та виконання вхідних документів ... 3
2. Доручення як різновид обліково-фінансової документації. Його реквізити та цільове призначення. Навести 2-3 приклади доручень ... 9
Література ... 15


1. Проаналізуйте особливості внутрішнього погодження документів ... 3
2. Розробіть зразки бланків службових документів для обраних Вами установ з кутовим та поздовжнім розташуванням реквізитів ... 8
3. Дайте письмову характеристику створених вами бланків ... 11
Література ... 14


1. Основні реквізити документів, їх характеристика, норми дотримання ... 3
2. Правила внутрішнього розпорядку як різновид організаційної документації ... 14
Література ... 23


1. Документування та документне забезпечення управлінської діяльності ... 3
2. Документування діяльності виборчих комісій та комісій з референдумів ... 8
3. Суть звернення громадян до органів державного управління ... 14
Література ... 19


1. Порядок проходження та виконання вихідних документів ... 3
Службові листи ... 4
Факси ... 6
Службові телеграми ... 6
Телефонограми ... 8
2. Документи щодо особового складу (загальна характеристика) ... 9
Література ... 17


1. Обробка вихідної документації ... 3
Службові листи ... 4
Листи до іноземних ділових партнерів ... 10
Факси ... 13
Службові телеграми ... 14
Телефонограми ... 15
2. Навести приклад посадової інструкції ... 17
Література ... 20


1. Виконавче діловодство ... 3
2. Документування господарсько-претензійної діяльності ... 4
3. Тенденції розвитку інформаційних технологій ... 8
Література ... 18


1. Виконавче справочинство ... 3
2. Оформити такі види документів ... 4
2.1. Службовий лист ... 4
2.2. Довідка (службова, офіційно-особиста) ... 7
2.3. Доповідна записка ... 9
2.4. Пояснювальна записка ... 11
Література ... 13


1. Виконавче діловодство ... 3
2. Документування господарсько-претензійної діяльності ... 4
3. Тенденції розвитку інформаційних технологій ... 8
Література ... 14


1. Охарактеризувати якості документа ... 3
2. Охарактеризувати структуру документа (на вибір) ... 11
Література ... 14


1. Виникнення справочинства ... 3
2. Загальні вимоги до оформлення тексту документа ... 5
3. Захист документальної інформації за допомогою технічних засобів ... 8
Література ... 17


1. Запишіть усі можливі особи затвердження документів ... 3
2. Розробіть зразки бланків службових документів для обраних Вами установ з кутовим та поздовжнім розташуванням реквізитів ... 6
3. Дайте письмову характеристику створених вами бланків ... 9
Література ... 14


1. Особливості публічного виступу ... 3
2. Збори як форма прийняття колективного рішення ... 9
Література ... 14


1. Редагування ділових паперів. Знаки редакторських правок ... 3
2. Накази по особовому складу, їх зміст та основні реквізити. Навести приклад наказу про призначення на роботу ... 6
Література ... 10


1. Загальні вимоги до оформлення тексту документів ... 3
2. Порядок документального оформлення, переведення, звільнення з роботи ... 10
3. Правова охорона документів ... 14
Література ... 15


Реферати з діловодства

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості