ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

1. Законодавчі основи визначення правового становища пайовиків, Закони України "Про кооперацію", "Про споживчу кооперацію", Цивільний і господарський кодекси України, примірні статути організацій, споживчої кооперації, статут кооперативів, інші нормативні акти органів управління споживчої кооперації України ... 3
2. Порядок покриття збитків споживчого товариства та паїв (частки) в майні споживчого товариства ... 10
3. Права та обов'язки члена-пайовика ... 13
4. Підготовка та організація зборів. Оформлення протоколів ... 16
Література ... 18


1. Органи контролю споживчого товариства, їх функції ... 3
2. Споживча кооперація українців Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття в 1900-1919 рр ... 4
3. Кооперативний рух в Україні в період німецько-фашистської окупації ... 9
Література ... 14


4. Кооперативні цінності та загальні принципи кооперації ... 3
2. Організаційна побудова і характеристика економічного потенціалу споживчої кооперації ... 5
3. Реорганізація споживчих кооперативів Західної України на радянський лад в 1939-1941 роках ... 9
4. Діяльність споживчих кооперативів в другій половині 60-80-х років ... 12
Література ... 16


1. Господарська і культурно-просвітницька робота споживчої кооперації в умовах НЕПУ ... 3
2. Підвищення ефективності господарювання кооперативних організацій та підприємств в умовах ринку ... 6
3. Властивості кредитних товариств та їх спілок, їх склад, структура і джерела формування ... 9
4. Модернізаційні процеси споживчих кооперативів області, регіону періоду 1950-1960-х років ... 12
Література ... 16


1. Трансформаційні зміни в соціальній структурі суспільства та їх вплив на соціальний склад пайовиків ... 3
2. Особливості організації та цілі споживчої кооперації ... 7
3. Вдосконалення організаційної побудови органів громадянського самоврядування та професійного апарату управління ... 11
Література ... 18


1. Організація галузей діяльності споживчої кооперації в умовах дії основних законів ринку ... 3
2. Приймання сировини, напівфабрикатів за якістю на підприємствах ресторанного господарства, його документальне оформлення. Скласти акт приймання за якістю борошна, якщо в одному мішку масою 50 кг виявлено довгоносиків ... 5
3. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Проаналізуйте організацію обслуговування на місцевих підприємствах ресторанного господарства ... 11
4. Ціни і ціноутворення на сільськогосподарську продукцію ... 14
5. Організація технологічного процесу на промислових підприємствах з переробки м'яса ... 17
Література ... 22


1. Кооперативний рух в Україні в період німецько-фашистської окупації ... 3
2. Кооперативні організації та система кооперативів ... 6
3. Соціальна діяльність споживчих товариств та їх спілок ... 10
4. Програма завершення розмежування та закріплення власності споживчих кооперативів України ... 12
Література ... 16


4. Типи та види кооперативів, їх характеристика ... 3
11. Економічна основа діяльності споживчої кооперації ... 7
40. Кооперативний рух в області (регіоні) в період німецько-фашистської окупації ... 10
50. Розвиток кадрового потенціалу споживчої кооперації України в сучасних умовах розвитку ринкових відносин ... 13
Література ... 15


7. Дати характеристику типів закладів (підприємств) галузевого господарства у населеному пункті, де ви мешкаєте ... 3
19. Основні напрями будівництва, реконструкції та ремонту закладів галузевого господарства ... 4
22. Форми обслуговування відвідувачів у закладах галузевого господарства. Проаналізувати форми обслуговування відвідувачів на місцевих підприємствах галузевого господарства ... 7
42. Ціни і ціноутворення на сільськогосподарську продукцію ... 10
48. Зв'язки виробничих підприємств споживчих товариств з іншими підприємствами ... 13
Література ... 16


Реферати з споживчої кооперації

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості