ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Атестація робочих місць за умовами праці ... 3
2. Перша долікарська допомога постраждалому від опіків ... 7
Література ... 12


1. Екологічні проблеми України ... 3
2. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини ... 7
Література ... 12


1. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях ... 3
2. Поняття про виробничий травматизм ... 10
Література ... 12


1. Забруднення повітря виробничих приміщень ... 3
2. Загальні вимоги до побудови СУОП ... 10
Література ... 13


1. Долікарські лікувальні заходи при захворюваннях, пов'язаних із зміною барометричного тиску ... 3
2. Основні поняття галузі охорони праці ... 3
Література ... 11


1. Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою ... 3
2. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова та звукова сигналізація ... 7
Література ... 12


1. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці в галузі ... 3
2. Комісія з питань охорони праці підприємництва ... 8
Література ... 12


1. Державне управління охороною праці ... 3
2. Державні галузеві нормативні акти з охорони праці. Державні міжгалузеві нормативні акти з охорони праці ... 7
3. Підрахування економічних втрат від виробничого травматизму ... 9
4. Задача ... 12
Література ... 13


1. Суть триступеневого контролю з охорони праці ... 3
2. Небезпека дії на організм людини електричного струму в залежності від його параметрів ... 5
Задача 1 ... 11
Задача 2 ... 12
Література ... 13


1. Фізичні чинники забруднення ... 3
2. Інструктаж з техніки безпеки ... 6
3. Гігієна в охороні праці ... 8
Література ... 15


1. Назвати загальні гарантії прав на охорону праці ... 3
2. За яких умов на працівників і посадових осіб накладається матеріальна відповідальність? ... 7
Література ... 12


1. Законодавство в галузі гігієни праці ... 3
2. Фактори, що впливають на умови праці ... 9
Література ... 15


1. Інструктаж і навчання з охорони праці, їх види і зміст ... 3
2. Вимоги санітарії до чистоти повітряного середовища виробничих приміщень ... 6
3. Основи техніки безпеки при застосуванні електричної енергії ... 9
4. Горіння пилоповітряної суміші ... 16
5. Вогнегасні властивості води ... 18
Література ... 19


1. Клавіатура ... 3
2. Основні принципи конструювання робочого місця ... 4
2.1. Вимоги до організації робочих місць ... 4
2.2. Виробничі меблі на робочих місцях з ВДТ ... 5
2.3. Розміщення обладнання на комп'ютеризованих робочих місцях ... 12
2.4. Вимоги до обладнання ... 13
Література ... 17


1. Методи контролю повітря робочої зони і вимоги до них ... 3
2. Відповідальність за виконання санітарних норм ... 14
Література ... 18


1. У чому полягають права громадян на охорону праці при укладенні трудового договору? ... 3
2. За яких умов студенти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зобов'язані проходити медичні огляди? ... 8
Література ... 12


1. Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці ... 3
2. Методи захисту від шуму та вібрації. Звукоізоляція. Звукопоглинання ... 7
3. Основні складові системи організаційно-технічних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки ... 12
Література ... 15


1. Навчання працівників з питань охорони праці ... 3
2. Економічна оцінка заходів з охорони праці ... 9
2.1. Методи визначення госпрозрахункового економічного результату заходів щодо покращання умов та охорони праці ... 9
2.2. Методи розрахунків економічної ефективності заходів з покращання умов та охорони праці ... 13
Література ... 15


1. Вплив на очі та зір ... 3
2. Електромагнітні випромінювання та поля від відеодисплейних терміналів ... 7
Література ... 13


1. Оптичне випромінювання ... 3
2. Професіографічна характеристика роботи користувачів ПЕОМ ... 5
Література ... 9


1. У чому полягають права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці ... 3
2. У чому полягає адміністративна відповідальність посадових осіб, винних за порушення правил і норм охорони праці ... 8
Література ... 14


1. Загальні положення економічного механізму управління охороною праці ... 3
Література ... 8
2. Планування витрат на охорону праці ... 9
Література ... 13


1. Система управління трудовою і технологічною дисципліною ... 3
1.1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці ... 3
1.2. Методи забезпечення трудової дисципліни ... 3
1.3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку ... 4
1.4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків ... 5
1.5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов'язків. Поняття дисциплінарного проступку ... 6
1.6. Заходи стягнення за порушення трудових обов'язків і порядок їх застосування ... 7
1.7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни ... 8
2. Організація служби пожежної безпеки ... 10
2.1. Структура органів пожежної охорони ... 10
2.2. Організація пожежної безпеки на підприємствах харчової промисловості ... 12
2.3. Основні організаційно-технічні заходи протипожежного захисту підприємств ... 15
Література ... 17


1. Охарактеризуйте поняття "професійне захворювання" ... 3
2. Гарантії охорони праці жінок ... 9
Література ... 13


1. Завдання охорони праці у формуванні комфортного виробничого середовища ... 3
2. Вимоги до режимів праці та відпочинку користувачів ВДТ ... 9
Література ... 13


1. Охорона праці жінок та молоді згідно Кодексу законів про працю ... 3
2. Санітарні норми проектування виробничих приміщень ... 5
3. Загальнообмінна вентиляція, її види, схеми, принцип дії, розрахунок, призначення ... 9
4. Засоби індивідуального захисту органів зору та вимоги до них ... 12
Література ... 17


1. Шум, пов'язаний з ВДТ ... 3
2. Зміна концентрації іонів у повітрі робочої зони ... 6
Література ... 8


1. Ультразвук, його характеристика та шкідливість для людини, методи захисту ... 3
2. Відповідальність працівників за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці ... 6
3. Види навчання з пожежної безпеки, що передбачені чинними нормативами ... 10
Література ... 14


1. Стан умов праці в галузі ... 3
1.1. Чинники, що формують умови праці ... 4
1.2. Завдання аналізу умов праці ... 7
1.3. Аналіз умов праці за показниками чинників виробничого середовища ... 9
2. Гігієнічна класифікація праці ... 12
2.1. Гігієнічне нормування мікроклімату ... 12
2.2. Гігієнічне нормування шкідливих речовин ... 15
2.3. Засоби та методи захисту людини від дії шуму ... 16
2.4. Вібрація та її вплив на організм людини ... 17
Література ... 20


1. Правила безпеки при проведенні вантажних та транспортувальних робіт ... 3
2. Економічна оцінка заходів з охорони праці ... 13
2.1. Методи визначення госпрозрахункового економічного результату заходів щодо покращання умов та охорони праці ... 13
2.2. Методи розрахунків економічної ефективності заходів з покращання умов та охорони праці ... 15
Література ... 17


1. Горіння і вибухи ... 3
2. Індивідуальні засоби захисту від стружки, окалини ... 10
Література ... 16


1. Назвати та охарактеризувати законодавство України про охорону праці ... 3
1.1 Закон України "Про охорону праці" ... 3
1.2. Законодавство про працю ... 6
2. Гарантії охорони праці інвалідів та людей похилого віку ... 9
Література ... 12


1. Розумова працездатність та особливості її психофізіологічного забезпечення ... 3
2. Профілактика зорової втоми та астенопічних скарг ... 8
Література ... 14


Реферати з охорони праці

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості