ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З МАРКЕТИНГУ

Анкетні опитування
Види послуг на ринку цінних паперів
Виставки-ярмарки як складова маркетингової політики комунікацій
Дизайн нового товару
Економіко-математичні методи проведення маркетингових досліджень
Експорт підприємства
Експортні операції ВАТ "Концерн "Стірол"
Етапи розробки цінової стратегії підприємства
Застосування регресивно-кореляційного аналізу для оцінки економічних ефективності маркетингових комунікацій
Імідж і реклама
Інтерв'ю в маркетингових дослідженнях
Інформація в маркетингових дослідженнях
Комунікативна політика підприємства як складова маркетингового успіху
Кон'юнктурні дослідження товарних ринків
Маркетингова інформаційна система і комплексне дослідження ринку
Маркетингова інформаційна система
Маркетингова політика розподілу
Маркетингова політика розподілу
Маркетингове дослідження
Маркетингове дослідження
Маркетингові дослідження банківської діяльності на ринку послуг
Методи збирання первинної інформації
Методи збору даних у маркетингових дослідженнях
Методи управління витратами підприємства
Методичні підходи до планування комплексу маркетингових комунікацій
Міжнародні маркетингові стратегії
Міжнародні стратегії розподілу
Обслуговування після продажу на сучасному етапі розвитку економічних відносин
Опитування
Опитування
Опитування
Організаційні структури маркетингу
Організація і проведення збору даних
Організація маркетингу на підприємстві
Особливості прийняття стратегічних і тактичних рішень щодо маркетингової діяльності сучасної фірми.
Оцінка конкурентоспроможності фірми
Оцінка перспектив розвитку франчайзингу в Україні
Оцінювання міжнародних стратегій конкуренції фірми
Персональні комунікації: переваги, недоліки і особливості застосування
Планування маркетингових комунікацій залежно від типу ринку
Правові засади інформаційної діяльності в Україні
Принципи, завдання і функції посередницької діяльності
Проблеми і перспективи маркетингової політики розподілу в Україні
Процес маркетингового дослідження
Реклама і маркетинг у глобальній мережі Інтернет
Реклама на промисловому ринку
Реклама як основний засіб маркетингової комунікації
Реклама як основний засіб маркетингової комунікації
Розробка маркетингової стратегії розвитку підприємства
Розробка рекламної компанії ТзОВ "Колосок"
Розробка рекламної компанії ТзОВ "Сталкер-ІТК"
Розробка рекламної компанії
Сегментація промислового ринку
Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу
Сучасний стан експортно-імпортних відносин України та Австрії
Сучасні засоби комунікацій та їх значення при плануванні ефективної моделі маркетинг-взаємодій фірми
Сучасні методи маркетингових досліджень поведінки споживачів
Теоретичні засади товарно-інноваційної політики
Теоретичні засади товарно-інноваційної політики
Теоретичні засади товарно-інноваційної політики
Техніко-економічні показники і методи оцінки якості продуктових інновацій. Оцінювання якості продуктових інновацій
Товарна політика та управління товарним асортиментом
Товарна політика та управління товарним асортиментом
Управління збутом медичних препаратів
Управління цінами
Формування попиту споживачів на продукцію і послуги
Характеристика та завдання учасників рекламного процесу
Цінова стратегія фірми

Контрольні роботи з маркетингу

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості