ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ

Історія виникнення козацтва
Українська національна революція середини 17 ст.
Аграрна політика Центральної Ради
Англійська агресія в Афганістані в другій половині 19 століття та її результати
Античні держави Причорномор'я
Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії
Галицько-Волинська держава - спадкоємниця Київської Русі
Галицько-Волинське князівство в 40-60-х рр. ХІІІ ст. Данило Галицький
Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний
Держава і право стародавньої Азії
Державницька діяльність гетьмана Івана Скоропадського
Євген Коновалець
Зміст та етапи десталінізації українського суспільства
Зовнішня і колоніальна політика Великобританії в кінці ХІХ на поч. ХХ ст.
Культура Галицько-Волинської землі ХІІ-ХІІІ століття
Культура Галичини і Волині міжвоєнного періоду
Культура західноєвропейського середньовіччя
Культура лінійно-стрічкової кераміки
Московські статті 1665 р. І. Брюховецького
Найдавніші держави Месопотамії
Операція "Вісла" та її наслідки
Особливості розвитку радянської тоталітарної системи в 60-80 роках ХХ ст.
Періодизація історії первісного суспільства
Писемність та література стародавнього Китаю
Післявоєнна відбудова України
Повстання Мазепи
Політика радянської влади щодо релігії та церкви в Україні в 40-50-х роках ХХ ст.
Політична активність в умовах трансформаційних змін в Україні в 1991-2004 р.
Політичний портрет Е.Г. Макміллана
Поширення марксизму, виникнення соціал-демократичних гуртків в Україні
Правління Людовика XIV
Предмет і завдання історії стародавнього сходу
Прийняття християнства. Хрещення Русі
Причини і наслідки розпаду Київської Русі
Протекторат Кромвеля
Радянська влада в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст.
Режим "парламентської демократії" в Польщі
Росія у 1918-1939 роках
Рух опору в Італії у 1943-1945 роках
Рух опору у Франції в 1943-1945 роках
Слов'янська писемність. Кирило і Мефодій
Спроби оновлення радянської політичної системи в роки "перебудови"
Стан сільського господарства України на початку 90-х років 20 ст.
Староєгипетська цивілізація в період Раннього та Середнього царства
Столипінська аграрна реформа в Україні
Суспільно-політичні рухи в західноукраїнських землях в кінці 19 - на початку 20 століття
Сучасне козацтво на Волині
Україна в часи литовської, турецької і татарської колонізації
Україна після перемоги лютневої революції. Створення центральної ради
Українські політичні сили напередодні Першої Світової війни
Урядово-адміністративна документація гетьманщини ХVІІІ ст.
Утвердження основ радянського тоталітаризму в Україні (1917-1920 рр.)
Чехословаччина у післявоєнний період

Контрольні роботи з історії

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості