ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ

Історія виникнення козацтва
Українська національна революція середини 17 ст.
Аграрна політика Центральної Ради
Англійська агресія в Афганістані в другій половині 19 століття та її результати
Античні держави Причорномор'я
Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії
Галицько-Волинська держава - спадкоємниця Київської Русі
Галицько-Волинське князівство в 40-60-х рр. ХІІІ ст. Данило Галицький
Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний
Держава і право стародавньої Азії
Державницька діяльність гетьмана Івана Скоропадського
Євген Коновалець
Зміст та етапи десталінізації українського суспільства
Зовнішня і колоніальна політика Великобританії в кінці ХІХ на поч. ХХ ст.
Культура Галицько-Волинської землі ХІІ-ХІІІ століття
Культура Галичини і Волині міжвоєнного періоду
Культура західноєвропейського середньовіччя
Культура лінійно-стрічкової кераміки
Московські статті 1665 р. І. Брюховецького
Найдавніші держави Месопотамії
Операція "Вісла" та її наслідки
Особливості розвитку радянської тоталітарної системи в 60-80 роках ХХ ст.
Періодизація історії первісного суспільства
Писемність та література стародавнього Китаю
Післявоєнна відбудова України
Повстання Мазепи
Політика радянської влади щодо релігії та церкви в Україні в 40-50-х роках ХХ ст.
Політична активність в умовах трансформаційних змін в Україні в 1991-2004 р.
Політичний портрет Е.Г. Макміллана
Поширення марксизму, виникнення соціал-демократичних гуртків в Україні
Правління Людовика XIV
Предмет і завдання історії стародавнього сходу
Прийняття християнства. Хрещення Русі
Причини і наслідки розпаду Київської Русі
Протекторат Кромвеля
Радянська влада в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст.
Режим "парламентської демократії" в Польщі
Росія у 1918-1939 роках
Рух опору в Італії у 1943-1945 роках
Рух опору у Франції в 1943-1945 роках
Слов'янська писемність. Кирило і Мефодій
Спроби оновлення радянської політичної системи в роки "перебудови"
Стан сільського господарства України на початку 90-х років 20 ст.
Староєгипетська цивілізація в період Раннього та Середнього царства
Столипінська аграрна реформа в Україні
Суспільно-політичні рухи в західноукраїнських землях в кінці 19 - на початку 20 століття
Сучасне козацтво на Волині
Україна в часи литовської, турецької і татарської колонізації
Україна після перемоги лютневої революції. Створення центральної ради
Українські політичні сили напередодні Першої Світової війни
Урядово-адміністративна документація гетьманщини ХVІІІ ст.
Утвердження основ радянського тоталітаризму в Україні (1917-1920 рр.)
Чехословаччина у післявоєнний період

Контрольні роботи з історії

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості