ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З ПОЛІТОЛОГІЇ

Адміністративно-територіальна реформа України
Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу
Виникнення теорії сучасної демократії
Влада і мораль
Вплив церкви на політичні події в Україні
Джон Локк - родоначальник теоретичної системи класичного лібералізму
Етапи історичного розвитку партій
Жіночі громадські організації в Україні та їх вплив на політичні процеси у державі
Ідеї політичного звільнення і національного відродження українського народу в творчості Тараса Шевченка
Конституційні основи розвитку політичної системи України
Лібералізм: суть, характер політичної і ідейної еволюції
Михайло Грушевський - видатний український історик та політичний діяч
Місце Драгоманова у розвитку політичних ідей
Національно-раціональне питання у політичному житті України
Національно-релігійне питання у політичному житті України
Основні етапи становлення і розвитку політології як науки
Партiї конфесiйного спрямування України
Партії на виборах, в парламенті і уряді
Передумови політичної кризи в Україні напередодні президентських виборів 2004 року
Політична діяльність та її основні форми
Політична думка в сучасній Україні: основні завдання і шляхи розвитку, перспективи
Політична ідеологія ранніх утопістів Т. Мора і Т. Кампанели
Політична культура суспiльства
Політична культура сучасної української еліти
Політична наука в сучасній Україні, основні завдання, шлях розвитку та перспективи
Політична система суспільства
Політична система сучасного суспільства
Політична система сучасного суспільства
Політична система України
Політичний режим України
Політичні відмінності регіонів України
Політичні відносини та їх види
Політичні лідери сучасної України
Протестантизм
Розвиток державотворчих концепцій в програмних документах кирило-мефодіївського братства
Розробка німецьким політологом М. Вебером проблем влади і "раціональної бюрократії"
Роль політичних партій Волині під час виборчих компаній
Роль, зміст та особливості політики в сучасних умовах
Соціальна політика і соціальний захист населення України
Сутність концепції "суспільного договору і природного права"
Сучасні концепції еліти
Сучасні національні відносини в Україні
Українська ідея І. Франка
Фашизм і неофашизм: ідейні джерела, соціальна база, цілі
Формування і функціонування управлінських структур в Україні
Функції опитування громадської думки

Контрольні роботи з політології

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості