ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З СОЦІОЛОГІЇ

Багаті як клас
Виникнення та розвиток соціологічної науки
Глобальна комунікаційна система Інтернет
Загальні поняття про чутку як вид інформації. Функції чуток, класифікація чуток, технології або моделі створення чуток
Загальні характеристики вибірки. Житлово-комунальне господарство. Діяльність органів місцевого самоврядування.
Історія соціології
Класифікація соціальних технологій
Конкретні соціологічні дослідження: суть, види, методи
Контингент населення, що підлягає реабілітації
Метод опитування
Місце соціальної діагностики в системі соціально-гуманітарних знань
Молодь як особлива соціальна група
Основні етапи та стадії процесу соціалізації
Основні типи соціальних спільностей
Особливості девіантної поведінки молоді та людей середнього віку в Україні
Особливості соціологічного знання, рівні його формування
Перспективи реформування пенітенціарної системи
Поняття "туризм" і його види
Поняття суспільства в соціології. Типи суспільств
Поняття, зміст та роль освіти в житті суспільства
Поняття, специфіка, типологія і зміст соціологічних категорій
Предмет та об'єкт соціології
Професійна честь та гідність соціального працівника
Розвиток соціальної роботи як науки
Розвиток соціологічної думки в Україні на сучасному етапі
Соціальна роль людини в суспільстві
Соціальна структура і соціальна стратифікація
Соціальна теорія особистості
Соціальне управління як система, його зміст і структура
Соціальне управління
Соціальний захист інвалідів
Соціальні відносини в сфері освіти
Соціальні відносини і соціальна структура
Соціальні відносини у сфері освіти
Соціальні механізми регуляції девіантної поведінки в українському суспільстві
Соціальні ролі та статуси як елементи соціальної структури суспільства
Соціоінженерна діяльність і прогнозування
Соціологія влади
Соціологія економічного життя: об'єкт, предмет, завдання
Соціологія освіти
Соціологія релігії
Соціологія релігії
Соціологія розвитку суспільства
Соціологія як наука про суспільство
Спеціальна група клієнтів як категорія соціальної роботи
Становлення та розвиток вітчизняної соціології праці
Суспільство і соціальні системи
Сфери застосування соціальних індикаторів
Тенденції розвитку сучасної сім'ї
Феномен багатства
Функції соціології права

Контрольні роботи з соціології

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості