ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Авансовий капітал підприємства та підвищення ефективності його використання
Аналіз економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Аналіз сировинної бази та закупівельної діяльності на підприємстві
Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання
Використання оборотних коштів
Використання принципів мотивації у діяльності підприємства
Виробнича потужність підприємства та методичні принципи її розрахунку
Виробнича потужність підприємства
Виробнича програма підприємства та технології її складання
Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства
Витрати виробництва і прибуток фірми
Витрати виробництва
Витрати і собівартість продукції
Відтворення основних виробничих засобів в аграрних підприємствах та його забезпечення на розширеній основі
Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства
Джерела і шляхи зниження собівартості продукції
Діловий етикет в умовах здійснення інноваційної діяльності
Доходи торговельного підприємства від реалізації товарів та резерви їх зростання
Екологічна стратегія підприємства та фактори, які її визначають
Економічна сутність прибутку підприємства
Економічний механізм логістики
Економічні засади функціонування господарських товариств та шляхи підвищення ефективності їх організаційної діяльності
Економічні засади функціонування приватних підприємств та шляхи оптимізації їх операційної діяльності
Економічні засади функціонування фермерських господарств та підвищення їх операційної діяльності
Етика підприємницької діяльності
Ефективність використання оборотних коштів підприємства
Ефективність відтворення та використання основних фондів
Заробітна плата, її форми та функції
Зарубіжний досвід роботи з персоналом
Зарубіжний досвід формування та використання персоналу
Збутова політика підприємства
Земельні ресурси та їх використання
Зовнішнє середовище функціонування аграрних підприємств та його вплив на їх економічний стан
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Інвестиційні ресурси
Капітальне будівництво
Малий бізнес в Україні
Малі підприємства
Методи діагностування кризового стану підприємства
Методи оцінки та відбору персоналу підприємства
Натуральні і грошові показники продукції промисловості, будівництва і матеріально-технічного забезпечення
Науково-технічний прогрес
Нормування оборотних коштів підприємства
Оборотний капітал аграрного підприємства та обґрунтування його раціонального співвідношення з основним виробничим капіталом
Оборотні засоби на підприємстві
Оборотні кошти підприємства
Оборотні фонди підприємства
Оплата праці на підприємстві
Організаційні форми підприємства
Організація виробництва
Організація праці на підприємстві
Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень
Оцінка трудового потенціалу підприємства
Персонал підприємства
Підприємство як суб'єкт господарювання
Планування діяльності підприємства
Планування збільшення обсягів та прибутковості продаж
Показники ефективності використання оборотних активів торгівельного підприємства
Показники фінансового стану підприємства
Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства
Поняття, склад і структура інвестицій
Правові основи функціонування підприємства в сучасній системі господарювання
Прибуток аграрних підприємств, його формування, фактори та шляхи збільшення
Продуктивність праці персоналу підприємства
Продуктивність праці
Рекламна підтримка інновацій підприємства
Ринок капіталів і позичковий відсоток
Розробка бізнес-плану
Собівартість продукції та чинники її зниження
Структура оборотних коштів та її динаміка на підприємствах різних галузей економіки
Сутність і структура капітальних вкладень
Сутність, функції прибутку та джерела отримання прибутку
Теоретико-методологічні основи організації управління підприємством
Техніко-технологічна база виробництва
Управління підприємствами різних форм власності
Управління підприємством
Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
Форми і системи оплати праці
Формування асортименту в магазині "Троянда"
Формування асортименту в магазині
Формування прибутку підприємства
Формування собівартості продукції
Формування та розподіл прибутку підприємства
Характеристика закритого акціонерного товариства "Луцьк Фудз"
Характеристика та класифікація сучасних підприємств
Шляхи зниження собівартості продукції
Якість та конкурентоспроможність продукції

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості