ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Адміністративно-господарські штрафи
Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності
Апеляційне провадження в господарському процесі
Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства
Банкрутство банків
Банкрутство
Види господарських договорів
Види господарських організацій
Види об'єднань підприємств
Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення
Виконання господарських договорів
Використання договору оренди в господарських відносинах
Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)
Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу
Господарський договір
Господарські зобов'язання
Державна реєстрація суб'єктів господарювання
Державна реєстрація суб'єктів підприємництва
Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів
Джерела господарського права (другий варіант)
Джерела господарського права
Діяльність господарських товариств
Докази у господарському процесі
Дочірні підприємства
Загальна характеристика інституту виконання судових рішень
Загальна характеристика правового статусу акціонерного товариства
Закрите акціонерне товариство
Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання
Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів
Зовнішньоекономічний договір
Інститут банкрутства: поняття, історичні умови виникнення, ознаки
Історія розвитку i становлення господарських судів в Україні
Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні
Казенне підприємство
Касаційна інстанція господарського судочинства
Касаційне провадження в господарському процесі
Класифікація господарських зобов'язань
Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження
Командитне товариство
Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності
Корпоративні відносини та їх врегулювання
Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання
Механізм формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств
Механізми формування, функціонування та припинення діяльності державних підприємств
Мирова угода в справі про банкрутство
Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності
Об'єднання господарських підприємств
Об'єднання юридичних осіб
Організаційно-правові засади господарського судочинства
Оренда державного майна
Основні елементи правового статусу акціонерного товариства
Основні засади державного нагляду у сфері господарювання
Підприємницька діяльність та господарське право: законодавчий та доктринальний підходи
Повне товариство
Поняття та види цін у сфері господарювання
Поняття, предмет та метод господарського права
Поняття, предмет та система господарського права
Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність
Право колективної власності на засоби виробництва
Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі
Правове забезпечення розвитку конкуренції в Україні
Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні
Правове регулювання капітального будівництва
Правове регулювання концесійної діяльності
Правове становище приватного акціонерного товариства
Правове становище товарної біржі в Україні
Правовий режим державного майна
Правовий режим іноземних інвестицій
Правовий статус відповідача у господарському процесі
Правовий статус казенного підприємства
Правовий статус товарних бірж в Україні
Правові засади приватизації
Правові форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності іноземними юридичними особами в Україні
Принцип рівності в господарському судочинстві
Проблеми визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури
Промислова власність як різновид інтелектуальної власності, її об'єкти та місце в системі господарських правовідносин
Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)
Реорганізація як форма припинення юридичної особи
Санація суб'єктів господарювання
Споживчі кооперативи та їх види
Створення господарської діяльності
Створення, функціонування та припинення діяльності товариства з додатковою відповідальністю
Суб'єкти приватизації державного майна
Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства
Теорія господарського договору
Товариство з додатковою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю
Фізична особа як суб'єкт підприємницької діяльності
Форми державного контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання
Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі
Цінні папери в господарській діяльності

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості