ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ІСТОРІЇ ПРАВА

Військові формування часів Гетьманщини, занепад запорозького козацького війська
Етнічні меншини в контексті державної внутрішньої політики на Півдні України (початок XIX - початок XX ст.).
Місцеве самоврядування в Україні. Історико-правовий аналіз
Політичні і правові ідеї раннього християнства
Судова система української держави за часів правління П. Скоропадського
Берестейська церковна унія 1596 року, її зміст та наслідки
Білоцерківський договір 1651 р., причини його прийняття, зміст та наслідки
Велика Хартія вольностей 1215 р.
Виникнення та припинення юридичних осіб у римському праві
Впровадження та застосування магдебурзького права на українських землях XIV-XVI ст.
Вчення Фоми Аквінського
Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу
Галицький крайовий сейм, його склад та компетенція
Держава і право України в післявоєнний період 40-50-х рр.
Державний лад і реформи Московської Русі (кінець 15 - середина 17 століть
Державний та суспільний лад Київської Русі
Державні інститути Стародавнього Риму
Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е.
Джерела права Литовсько-Польської доби
Завдаток у римському приватному праві
Інтерес у римському приватному праві
Історія світового конституційного розвитку
Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі
Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)
Конституція УНР 1918 року
Кревська Унія 1385 року: причини прийняття, зміст та значення
Ліквідація Запорізької Січі: причини та наслідки
Люблінська Унія 1569 року, причини прийняття її зміст та значення
Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр.
Обмеження правоздатності в римському праві
Операція "Вісла"
Переяславські і Батуринські гетьманські статті: причини їх прийняття, характеристика і значення
Політико-правова доктрина марксизму
Поняття і форми вини в римському приватному праві
Право Литовської доби
Правова система Великого князівства Литовського
Проблеми держави і права в програмних документах ОУН
Просторова редакція Руської Правди: її характеристика та значення
Система права УНР доби Директорії та її характеристика
Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки
Судова реформа 1864 р., її причини та наслiдки
Судова реформа 1922 року
Судова реформа К. Розумовського 1760-1763 років
Теорія народного суверенітету Ж.-Ж. Руссо
Угоди на випадок смерті у римському праві
Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві
Характеристика Афінського права
Юліан Вассиян - ідеолог націоналізму
Явище Отаманщини в Україні, його причини і сутність

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості