ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Аналіз діяльності комерційного банку
Банки як учасники ринку цінних паперів
Банківські операції
Вкладні операції комерційного банку
Депозитні операції комерційних банків України
Інструменти банківського менеджменту
Кредитна політика банку
Менеджмент банківських послуг
Облік споживчих кредитів у іноземній валюті
Організація банківської діяльності та організаційна структура банку
Основні засади споживчого кредитування банками
Порівняльна характеристика міжнародних платіжних систем
Споживче кредитування банками
Управління кредитними ризиками

РЕФЕРАТИ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Національний банк України - центральний банк країни
Порядок надання та погашення банківського кредиту
Розрахунки з використанням пластикових карток

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

1. Автоматизація банківської діяльності, її цілі.....3
2. Міжбанківські розрахунки.....10
Література.....17


1. Концептуальні основи інноваційної діяльності в Україні.....3
2. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності.....5
3. Роль банків у фінансуванні інноваційних проектів.....12
4. Фінансово-кредитні важелі стимулювання залучення капіталу в інноваційну сферу.....16
Література.....22


1. Етапи розвитку банківської системи України.....3
2. Повноваження і призначення центрального банку України.....7
3. Завдання.....14
4. Тест.....14
Література.....15


1. Кредитно-операційна діяльність банків.....3
2. Порядок купівлі і продажу валюти.....12
3. Діяльність банку на валютній біржі.....14
Література.....20


ВАРІАНТ 1
Ви - економіст аналітичного відділу комерційного банку.
1. Дайте визначення платоспроможності комерційного банку.
2. Обчисліть показник платоспроможності комерційного банку.
3. Вкажіть нормативне значення показника платоспроможності комерційного банку.
Умови:
1. Статутний фонд комерційного банку - 10 млн. грн.
2. Фактично сплачена його частина - 8 млн. грн.
3. Резервний фонд банку - 0,5 млн. грн.
4. Активи банку - 10 млн. грн.
5. Активи, зважені з урахуванням ризику - 120 млн. грн.


1. Обґрунтувати необхідність, цілі та умови сегментування ринку банківських послуг.....3
2. Задача.....11
3. Тести.....13
Література.....14


1. Стратегічне планування в банку.....3
2. Системи лімітів і нормативів банку.....9
2.1. Нормативи капіталу.....9
2.2. Нормативи ліквідності.....13
2.3. Нормативи ризику.....13
Література.....17


1. Принципи організації безготівкових розрахунків та характеристика основних методів їх здійснення.....3
2. Банківські ресурси, їх види і класифікація.....14
Література.....21


1. Види вкладів населення та їх характеристика.....3
2. Принципи та умови кредитування населення.....11
Література.....19


1. Розглянути депозитні операції банків.....3
2. Задача.....11
3. Задача.....12
Література.....13


1. Порядок нарахування та сплати процентів на строкові вклади.....3
2. Особливості роботи з вкладами, відкритими на неповнолітніх.....7
Література.....12


1. Аналіз потенціалу пропорційності розвитку ринку.....3
2. Процес дослідження ринку банківських послуг.....10
Література.....18


1. Суть і зміст економічної безпеки банку.....3
2. Зловживання службовим становищем працівників банку як одна із серйозних загроз діяльності банків.....9
Практичні завдання.....16
Тестові завдання.....17
Література.....18


1. Зміст і основні завдання роботи банків з готівкового обігу.....3
2. Форми кредитування та сфери їх застосування. Розвиток кредитування в сучасний період.....5
Література.....18


1. Функції Національного банку України.....3
2. Рефінансування комерційного банку в національний банк України.....5
2.1. Економічна сутність і значення кредитів, що надаються центральними банками комерційним банкам.....5
2.2. Рефінансування комерційних банків з допомогою проведення кредитних аукціонів.....6
2.3. Рефінансування комерційних банків під заставу державних цінних паперів.....7
3. Терміни.....11
4. Тест.....12
Література.....13


1. Основні напрями видачі готівки з кас комерційних банків, порядок їх прогнозування і контролю.....3
2. Валютні ризики і методи їх мінімізації. Порядок формування та використання резервів по валютних операціях.....11
Література.....15


1. Організаційна культура банку.....3
1.1. Визначення організаційної культури.....3
1.2. Формування організаційної культури.....7
2. Кадровий менеджмент у банку.....11
Література.....17


1. Розрахунки з використанням пластикових карток.....3
2. Виникнення та історичний розвиток банків.....11
3. Лізингові операції.....14
Література.....19


1. Можливості і перспективи роботи комерційного банку з пластиковими картками.....3
1.1. Види карток і сфера їх застосування.....3
1.2. Вигоди для банку.....10
1.3. Вигоди для клієнтів.....11
1.4. Перспективи застосування пластикових карток в Україні.....14
Завдання 2.....19
Література.....24


1. Система розрахунків на чистій основі.....3
2. Чековий кліринг у розрахункових палатах США.....10
Література.....15


1. Процес розробки стратегії маркетингових комунікацій.....3
Задача 1.....11
Задача 2.....12
Література.....14


1. Маркетинговий контроль у сфері банківської діяльності.....3
Задача 1.....10
Задача 2.....11
Література.....13


Необхідність кореспондентських відносин.....3
Операції, що засновуються на обслуговуванні клієнтів.....6
Міжбанківські операції.....7
Кореспондентський рахунок.....9
Внутрішній кореспондентський рахунок.....10
Розпорядження рахунком ностро.....11
Рахунок лоро.....12
Висновок по рахунку.....12
Організаційно-технічні питання міжнародних розрахунків.....13
Клірингові розрахунки в євро.....14
Платіжне доручення.....15
Розміщення грошових коштів.....16
Рамбурсні операції.....16
Запити, наведення довідок, рекламації.....17
Література.....19


1. Кредитний ризик: суть та оцінка.....3
2. Авальний кредит: порядок здійснення кредитної операції.....9
Література.....12


1. Поняття лізингу.....3
2. Скласти кредитний договір між комерційним банком та суб'єктом господарювання. Зробити його правовий аналіз.....10
Література.....20


1. Комунікаційна політика банку.....3
1.1. Методи стимулювання збуту банківських послуг.....6
1.2. Пропаганда іміджу банку.....8
1.3. Організація рекламної діяльності і її ефективність.....16
2. Завдання.....21
Література.....25


1. Поняття міжнародних операцій комерційних банків.....3
1.1. Організація кореспондентських відносин з іноземними банками.....3
1.2. Основні умови та порядок здійснення міжнародних розрахунків.....4
1.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків.....4
1.3.1. Документарне інкасо.....4
1.3.2. Акредитив.....6
1.3.3. Банківський переказ.....8
1.4. Кредитування експортно-імпортних операцій.....9
1.5. Робота банків з іноземними інвесторами.....10
2. Скласти кредитний договір між комерційним банком та суб'єктом господарювання. Зробити його правовий аналіз.....12
Література.....19


1. Здійснення міжбанківських розрахунків через власні платіжні системи комерційних банків.....3
2. Комерційні банки - як основні суб'єкти кредитного механізму (кредитори). Вимоги НБУ до комерційних банків, як суб'єктів кредитного механізму.....12
Література.....18


1. Аналіз маркетингового середовища банку.....3
1.1. Аналіз факторів мікросередовища.....3
1.2. Загальна оцінка факторів мікросередовища.....9
2. Практичне завдання.....19
Література.....22


1. Національний банк України, його завдання і функції.....3
2. Скласти кредитний договір між комерційним банком та суб'єктом господарювання. Зробити його правовий аналіз.....18
Література.....24


1. Черговість платежів, ретроспективний розвиток та її сучасний стан.....3
2. Регулятивний, статутний та субординований капітал. Мінімальний розмір регулятивного, статутного та субординованого капіталу.....7
Література.....16


1. Чинники стабільності фондового ринку.....3
2. Основні засади та складові процесу моделювання інвестиційного портфеля банку.....7
Література.....18


1. Банківські поручительства.....3
2. Кредитні картки.....8
Література.....15


1. Дайте визначення понять "кредит" і "позичка".....3
2. Зазначте відмінності кредитних та інвестиційних операцій комерційних банків.....7
3. Обчисліть відсоткові прибутки за позиковими операціями.....12
4. Охарактеризуйте процентну ставку за позикою.....13
Література.....16


1. Розробка продуктової стратегії банку.....3
Задача 1.....14
Задача 2.....15
Література.....17


1. Операції з купівлі-продажу цінних паперів на відкритому ринку (позабіржовому, біржовому). Рефінансування комерційних банків шляхом операцій на вторинному ринку.....3
2. Необхідність та основні завдання прогнозування надходжень готівки до кас комерційних банків. Прогнозування надходження грошової виручки та інших надходжень готівки до кас комерційних банків.....10
Література.....19


1. Програми підтримки малих підприємств за участю вітчизняних банківських і небанківських установ.....3
2. Основні принципи та загальні умови кредитування по програмі Кредитної організації по відродженню (KFW) для малого і середнього підприємництва в Україні.....12
Використані джерела.....17


1. Порядок реєстрації банків.....3
2. Скласти кредитний договір між комерційним банком та суб'єктом господарювання. Зробити його правовий аналіз.....9
Література.....14


1. Мінімальні резервні вимоги, аналіз їх застосування у світі і в Україні.....3
2. Виїзне інспектування комерційних банків, його методи.....14
Задача.....16
Література.....18


1. Стабілізаційний кредит комерційного банку: порядок його надання і погашення.....3
2. Умови та порядок врахування вартості кредитного забезпечення кредитів при визначенні чистого кредитного ризику.....8
Література.....16


1. Сутність стратегічних орієнтирів.....3
2. Механізм реалізації стратегії банківського маркетингу.....7
Література.....12


1. Маркетингова стратегія у сфері збуту банківських послуг.....3
1.1. Суть і значення збутової політики.....3
1.2. Управління розвитком філіальної сітки.....8
1.3. Основні способи реалізації банківських послуг і тенденції їх розвитку.....12
2. Практичне завдання.....14
Література.....17


1. Міжнародна платіжна система TARGET.....3
Вступ.....3
1. Опис системи TARGET.....3
2. Схема відшкодування системи TARGEТ.....9
3. Засоби зв'язку, управління, аудит та форс-мажорні обставини.....13
Висновки.....16
2. Кого можна вважати членом платіжної системи?.....18
3. Кому видається корпоративна картка? І що це за картка?.....18
4. Дайте характеристику карткам УкрКарт - Стандарт та УкрКарт Maestro?.....20
5. Дайте характеристику 1-й, 2-й, 3-й моделям обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку СЕП?.....20
6. Яке основне завдання Асоціації міжнародних платіжних систем?.....21
7. Як створювалась і що забезпечує система CyberPlat?.....22
Література.....24


1. Теоретичні аспекти механізму грошової трансмісії у трактуванні кейнсіанців та монетаристів.....3
2. Кредитні відносини НБУ з урядом, їх розвиток в Україні.....13
3. Задача.....16
Література.....17


1. Система термінових міжнародних грошових переказів Western Union.....3
2. Що відносять до термінального обладнання?.....6
3. Якими можуть бути банківські кредитні картки?.....8
4. Для чого використовують картки пам'яті і які є типи таких карток?.....10
5. Які банківські установи здійснюють міжнародні перекази, що таке міжбанківські розрахунки?.....12
6. Яке призначення картки Visa Distribution?.....14
7. Які форми входять до електронної комерції, розкрийте їх суть.....14
Література.....18

ЗАДАЧІ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Сума резервів комерційного банку складає 300 тис. грн. Депозити становлять 1500 тис. грн. Обов'язкова норма резервування депозитів складає 10 %. Як максимально може змінитися пропозиція грошей у межах банківської системи, якщо банк вирішить використати всі свої надлишкові резерви для видачі позик? Відповідь обґрунтуйте.

Поясніть, як зміниться здатність банку створювати нові гроші внаслідок здійснення банком наступних операцій (незалежно одна від одної):
Клієнт вносить у банк готівку;
Банк видає позику в безготівковій формі;
Банк залучає депозит від іншого банку;
Банк збільшує свої резерви.
Відповідь обґрунтуйте.


Відділом маркетингу проведено сегментацію роздрібного ринку з використанням географічної змінної, змінної рівня доходів і змінної віку.
1. Сегментація за географічним принципом: 4 сегменти, всього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за регіонами
   Північ   Південь   Захід   Схід
III   6   12   18   24
2. Сегментація за рівнем доходів: 5 сегментів, всього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за рівнем доходів
   до 1 тис. грн.   до 5 тис. грн.   до 10 тис. грн.   до 100 тис. грн.   понад 100 тис. грн.
ІІІ   3   8   10   7   11
3. Сегментація з використанням змінної віку: 5 сегментів, усього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за віком
   до 20 років   до 30 років   до 40 років   до 50 років   понад 50 років
III   5   11   8   12   5
Визначити:
1) кількість сегментів за географічною змінною та змінною рівня доходів;
2) кількість сегментів за змінною рівня доходів і за змінною віку;
3) кількість сегментів за трьома змінними одночасно.


1. Визначити конкурентоспроможність банку за десятибальною шкалою, врахувавши дев'ять критеріїв і використавши дані табл. 2.
Таблиця 2
Визначення конкурентоспроможності банку
Показник   Відносна значущість показника    Оцінка конкурентоспроможності банку за критеріями    Конкурентоспроможність
1. Абсолютна частка ринку   8   35   
2. Відносна частка ринку   5   30   
3. Тенденція частки ринку   8   40   
4. Відносна дохідність   6   55   
5. Відносна якість послуг   8   55   
6. Відносна вартість послуг   7   45   
7. Поява нових послуг   5   30   
8. Концентрація клієнтів   5   50   
9. Відносна капіталомісткість   8   40   
Разом   X   X   6,3


Відомі такі балансові дані, подані до банку підприємством:
1. Власний капітал підприємства - 1000 тис. грн.
2. Необоротні активи - 400 тис. грн.
3. Загальні зобов'язання - 800 тис. грн.
в тому числі поточні - 600 тис. грн.
Визначте коефіцієнти:
а) платоспроможності;
б) незалежності.


Станом на 1 червня за даними комерційного банку відома така звітна інформація (дані умовні):
Показник   Сума, гр. од.
Залишок коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку в НБУ   48000
Залишок коштів в операційній касі банку   5000
Залишок коштів на поточних рахунках юридичних осіб   280000
Залишок коштів за вкладними рахунками фізичних осіб   24000
Інші кошти до запитання клієнтів банку   2000
Необхідно:
- визначити нормативи, які встановив НБУ для контролю за ліквідністю банків;
- обчислити фактичне значення нормативу миттєвої ліквідності банку;
- оцінити дотримання банком нормативу миттєвої ліквідності;
- визначити заходи, які застосовує НБУ за порушення цього нормативу.


Відділом маркетингу проведено сегментацію роздрібного ринку з використанням географічної змінної, змінної рівня доходів і змінної віку.
1. Сегментація за географічним принципом: 4 сегменти, всього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за регіонами
   Північ   Південь   Захід   Схід
II   8   12   16   4
2. Сегментація за рівнем доходів: 5 сегментів, всього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за рівнем доходів
   до 1 тис. грн.   до 5 тис. грн.   до 10 тис. грн.   до 100 тис. грн.   понад 100 тис. грн.
ІІ   4   10   5   14   9
3. Сегментація з використанням змінної віку: 5 сегментів, усього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за віком
   до 20 років   до 30 років   до 40 років   до 50 років   понад 50 років
ІІ   5   18   12   4   7
Визначити:
1) кількість сегментів за географічною змінною та змінною рівня доходів;
2) кількість сегментів за змінною рівня доходів і за змінною віку;
3) кількість сегментів за трьома змінними одночасно.


1. Визначити конкурентоспроможність банку за десятибальною шкалою, врахувавши дев'ять критеріїв і використавши дані табл. 1.
Таблиця 1
Визначення конкурентоспроможності банку
Показник   Відносна значущість показника    Оцінка конкурентоспроможності банку за критеріями    Конкурентоспроможність
1. Абсолютна частка ринку   8   40   
2. Відносна частка ринку   7   35   
3. Тенденція частки ринку   9   50   
4. Відносна дохідність   9   60   
5. Відносна якість послуг   7   50   
6. Відносна вартість послуг   6   40   
7. Поява нових послуг   3   20   
8. Концентрація клієнтів   4   40   
9. Відносна капіталомісткість   8   40   
Разом   X   X   6,1


Відділом маркетингу проведено сегментацію роздрібного ринку з використанням географічної змінної, змінної рівня доходів і змінної віку.
1. Сегментація за географічним принципом: 4 сегменти, всього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за регіонами
   Північ   Південь   Захід   Схід
І   10   15   20   5
2. Сегментація за рівнем доходів: 5 сегментів, всього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за рівнем доходів
   до 1 тис. грн.   до 5 тис. грн.   до 10 тис. грн.   до 100 тис. грн.   понад 100 тис. грн.
І   2   13   10   20   5
3. Сегментація з використанням змінної віку: 5 сегментів, усього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за віком
   до 20 років   до 30 років   до 40 років   до 50 років   понад 50 років
І   3   27   15   3    2
Визначити:
1) кількість сегментів за географічною змінною та змінною рівня доходів;
2) кількість сегментів за змінною рівня доходів і за змінною віку;
3) кількість сегментів за трьома змінними одночасно.


1. Визначити конкурентоспроможність банку за десятибальною шкалою, врахувавши дев'ять критеріїв і використавши дані табл. 1.
Таблиця 1
Визначення конкурентоспроможності банку
Показник   Відносна значущість показника    Оцінка конкурентоспроможності банку за критеріями    Конкурентоспроможність
1. Абсолютна частка ринку   10   40   
2. Відносна частка ринку   10   40   
3. Тенденція частки ринку   5   70   
4. Відносна дохідність   5   50   
5. Відносна якість послуг   10   70   
6. Відносна вартість послуг   9   50   
7. Поява нових послуг   6   30   
8. Концентрація клієнтів   4   40   
9. Відносна капіталомісткість   10   50   
Разом   X   X   6,4


В банк розміщено депозит на суму 2000 грн. на строк до одного року. Сплата доходу передбачено по закінчені строку дії договору виходячи з 26 % річних.
Нарахування процентів відбувається щомісячно.
Визначити суму доходу (при обчисленні його за складними процентами).


З якої суми банк нараховує 1367 г. о. відсоткових грошей за 260 днів нараховуючи 12 % річних

Маркетинговими дослідженнями встановлено наступні кількісні показники для оцінки ефективності рекламної кампанії у двох друкованих засобах масової інформації за 4 квартал 2003 року:
№   Показники   Видання А   Видання Б
1.   Тираж   35000   40000
2.   Витрати на одноразове розміщення реклами (грн.)   60   62
3.   Періодичність видання   1 раз в тиждень   2 рази в тиждень
4.   Кількість респондентів, інформованих про рекламу   18000   26000
5.   Кількість респондентів, яких реклама переконала в необхідності звернення до банку   3000   3400
Розрахувати показники питомих витрат на рекламні носії, коефіцієнти інформованості про рекламу та коефіцієнти переконливості для кожного видання; порівняти показники ефективності реклами та зробити висновки.


=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості