ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

Методика розрахунку обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

5. Бюджетні інструменти фінансового регулювання ... 3
20. Видатки бюджету на дитячі дошкільні заклади. Планування ФОП ... 9
Задача 5 ... 15
Література ... 16


1. Організація бюджетного контролю в Україні ... 3
2. Опишіть механізм взаємодії органів казначейства і податкових органів при виконанні дохідної частини бюджету ... 13
Література ... 15


10. Бюджетне субсидіювання та його види ... 3
25. Засади бюджетного фінансування ... 10
Задача 10 ... 12
Література ... 13


1. Казначейська система виконання державного бюджету в Україні ... 3
2. Розробити схему розподілу ВВП і національного доходу за допомогою бюджету ... 12
Література ... 16


9. Форми і характер взаємовідносин між бюджетами ... 3
24. Планування фонду заробітної плати середнього і молодшого медичного персоналу ... 9
Задача 9 ... 11
Література ... 12


1. Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та їх удосконалення ... 3
1.1. Бюджетні потоки та їх види ... 3
1.2. Бюджетні трансферти і порядок їх виділення та перерахування ... 3
1.3. Бюджетні позички: порядок видачі та погашення ... 4
1.4. Взаємні розрахунки між бюджетами: причини виникнення та порядок проведення ... 6
1.5. Взаємозалік коштів по фінансуванню в рахунок погашення недоїмки по належних до бюджету платежах: порядок проведення ... 7
1.6. Вилучення коштів на користь Державного бюджету ... 9
1.8. Шляхи удосконалення взаємовідносин бюджетів різних рівнів ... 9
2. Проаналізувати склад і структуру, динаміку доходів і видатків України з останні три роки ... 12
Література ... 18


1. Сутність бюджету як економічної категорії ... 3
16. Склад, призначення і роль видатків бюджету на соціальну сферу ... 7
Задача 17 ... 18
Література ... 19

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості