ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІНАНСІВ

Адміністрування місцевих податків та зборів в Україні
Акцизний збір та його роль у доходах бюджету
Бюджетна система та міжбюджетні відносини
Бюджетне фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки
Бюджетне фінансування освіти
Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації
Бюджетний дефіцит: поняття, види та методи оптимізації
Бюджетний дефіцит
Виручка підприємства
Вплив міжнародних фінансових центрів на економічний розвиток країн світу
Вплив фінансової кризи на валютну політику держави
Грошова маса та швидкість обігу грошей
Державна податкова служба України
Державний борг в Україні та його соціально-економічні наслідки
Державний борг України
Державний бюджет України
Державний кредит
Державні цільові фонди у Державному бюджеті
Джерела покриття бюджетного дефіциту
Дивідендна політика підприємства і структура капіталу
Дивідендна політика підприємства
Діяльність Державної податкової служби України
Доходи державного бюджету
Доходи і видатки Державного бюджету України
Доходи і видатки Державного бюджету України
Доходи та видатки місцевих бюджетів
Доходи та видатки місцевих бюджетів
Доходи та видатки територіальних бюджетів
Економічна суть та роль бюджету
Економічна суть та функції бюджету
Загальнодержавні фінансові ресурси
Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів
Зміст фінансів
Зміст фінансового контролю
Інвестиційні фонди
Інфраструктура фінансового ринку
Кредитний ринок України в умовах інтеграції до світової фінансової системи
Майнове страхування в умовах ринку
Майнове страхування
Медичне страхування
Методи оптимізації бюджетного дефіциту
Митна політика держави
Митний контроль як важливий елемент діяльності митних органів
Мито в системі непрямих податків в Україні
Мито в системі непрямих податків
Міжбюджетні відносини в Україні
Міжбюджетні відносини
Місцеві податки і збори
Місцеві фінанси: сутність, структура і принципи формування ресурсів
Місцеві фінанси
Моделі фінансових відносин
Необхідність прийняття нового Податкового кодексу України
Неподаткові надходження до бюджетів
Непрямі податки в Україні та напрямки їх удосконалення
Оподаткування малого бізнесу
Оподаткування операцій з цінними паперами
Оподаткування підприємницької діяльності
Оподаткування прибутку юридичних осіб
Оподаткування прибутку
Оподаткування фонду оплати праці
Оподаткування юридичних осіб
Організація діяльності Пенсійного фонду України
Особисте страхування
Оцінка вартості міжнародного кредиту
Пенсійний фонд України
Пенсійний фонд, його формування та використання
Платіжний баланс країни
Податки в системі державних доходів
Податки в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку суспільства
Податки з юридичних осіб
Податки і податкова політика
Податкова служба України
Податковий аудит в умовах дерегулювання підприємницької діяльності
Податковий аудит
Податок на прибуток підприємств
Позабюджетні фонди, їх призначення та виконання
Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів
Прибуток підприємства
Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір
Пряме оподаткування
Прямі податки
Ресурсні платежі
Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку держави
Роль внутрішніх та зовнішніх запозичень у формуванні фінансових ресурсів держави
Селищні бюджети
Система оподаткування прибутку
Система оподаткування прибутку
Система прямого оподаткування в Україні
Система фінансового контролю в Україні
Склад доходів та видатків бюджету
Склад та структура дохідної і видаткової частини Державного бюджету України
Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів
Стан та перспективи розвитку страхового ринку України
Страховий ринок в Україні
Сутність бюджету як економічної категорії
Сутність, призначення і форми державного кредиту
Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України
Суть і функції фінансів
Суть фінансів
Типи і функції комерційних банків та їх роль у ринковому господарстві
Управління фінансами транснаціональних корпорацій
Фінанси малих підприємств
Фінанси суб'єктів господарювання
Фінансова дестабілізація в Україні в першій половині 90-х років
Фінансова діяльність малих підприємств
Фінансова діяльність підприємств та організацій
Фінансова політика держави в умовах ринкової трансформації
Фінансова політика держави
Фінансова система ринкової економіки
Фінансова система України та її структура
Фінансовий вплив на процеси суспільного розвитку
Фінансовий контроль, його зміст і призначення
Фінансовий контроль
Фінансовий ринок України
Фінансові ресурси держави
Фінансові ринки та особливості формування їх сучасної моделі
Фінансування загальної середньої освіти в Україні
Форми і методи страхового захисту
Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів
Функції фінансів
Характер і форми взаємовідносин між бюджетами

РЕФЕРАТИ З ФІНАНСІВ

Аналіз світового фінансового ринку, процесів його розвитку
Вдосконалення фінансування шкільної освіти
Визначити роль субсидій, субвенцій, дотацій у збалансуванні бюджетів різних рівнів
Визначити роль управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств та організацій
Визначити роль управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств та організацій
Визначити типи і види фінансової політики
Визначте роль податкової системи в забезпеченні економічної стабілізації країни
Виникнення фінансів і їх зв'язок з державою
Вплив державної податкової політики на розвиток економіки
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Державний кредит
Дискусійні питання сутності фінансів
Добровільне пенсійне страхування: проблеми його застосування в Україні
Засади кошторисних розрахунків у державних установах і організаціях
Казначейська система виконання бюджету
Критерії віднесення бюджетних установ до неприбуткових
Напрями фінансового впливу на процеси суспільного розвитку і перспективи їхнього використання в умовах ринкової економіки
Організаційні форми оперативного управління фінансово-господарською діяльністю державних установ і організацій
Організаційні форми оперативного управління фінансово-господарською діяльністю державних установ і організацій
Поняття та елементи управління фінансами
Призначення і характеристика фінансових резервів
Проблеми розвитку фінансової системи
Прогнозування ринку фінансових послуг в Україні
Ринок ф'ючерсів і опціонів
Роль державних фінансів у економіці країни
Склад і структура видатків місцевих бюджетів
Складові елементи фінансового механізму регіональних фінансів. Методи фінансового планування
Сутність та завдання бюджетного контролю в державних установах та організаціях
Управління фінансами
Фінансова політика України в умовах трансформаційної економіки
Фінансова політика як складова частина економічної політики
Фінансова система Німеччини
Фінансова стратегія і тактика. Ланки фінансової політики
Функції оперативного управління фінансово-господарською діяльністю державних установ та організацій
Функції фінансів і фінансової системи
Функції фінансів
Функції, права і обов'язки рахункової палати України
Характеристика звіту про фінансові результати, його структура, негрошові елементи. Рівняння звіту про фінансові результати

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІНАНСІВ

1. Основні характеристики моделі системи охорони здоров'я Беверіджа, Бісмарка, Семашко ... 3
2. Практичне завдання ... 7
Література ... 14


1. Необхідність та напрямки вдосконалення адміністрування непрямих податків ... 3
2. Схематично відобразити структуру конкретного фіскального органу. Розкрити функції і процедури його підрозділів ... 10
Література ... 17


1. Бюджетний устрій ... 3
2. Фінансовий механізм ... 7
Література ... 12


1. Принципи і форми бюджетного фінансування ... 3
2. Економічна природа і функції бюджету ... 10
Література ... 13


1. Бюджетний розпис як основа виконання бюджету ... 3
2. Проаналізувати роль міжбюджетних трансфертів у виконанні конкретного бюджету ... 11
Література ... 15
Додаток ... 16


1. Бюджетний дефіцит. Поняття і причини виникнення ... 3
2. Основні напрями податкового реформування в Україні ... 6
3. Економічний зміст прибутку. Прибуток, його формування і використання ... 11
Література ... 26


1. Сутність і призначення державних фінансів ... 3
2. Податковий менеджмент на підприємстві ... 8
Література ... 11


5. Організаційні основи функціонування фінансової системи ... 3
Література ... 7
15. Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів ... 8
Література ... 10
25. Податкова система і принципи оподаткування ... 10
Література ... 13
35. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки ... 14
Література ... 18
45. Фонд захисту інвалідів ... 19
Література ... 19
55. Призначення і структура фінансового ринку ... 19
Література ... 22


1. Структурна перебудова народного господарства України і роль фінансів у її забезпеченні ... 3
2. Формування доходів державного бюджету України, їх склад і структура ... 7
3. Види цінних паперів та їх характеристика ... 11
Література ... 19


1. Елементи системи оподаткування ... 3
2. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету ... 8
Література ... 11


1. Особливості ціноутворення на боргові та пайові цінні папери
2. Що для вас, як для емітента, дало б розміщення цінних паперів на ринку еврооблігацій?
Література


1. Етапи створення і розвитку державного казначейства України ... 3
2. Сутність та призначення бюджетної класифікації ... 14
3. Порядок застосування та оформлення платіжних документів ... 17
Література ... 20


2. Сутність і відмінні ознаки фінансів ... 3
Література ... 5
12. Фінанси комерційних підприємств ... 5
Література ... 9
22. Елементи системи оподаткування ... 10
Література ... 11
32. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету ... 11
Література ... 13
42. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ... 14
Література ... 15
52. Форми страхових фондів ... 15
Література ... 16


1. Поясніть, у чому полягає економічна сутність і призначення фінансових ресурсів? Назвіть структуру фінансових ресурсів у державі ... 3
2. Дати визначення таким термінам і поняттям: ... 7
3. Вибрати вірні відповіді до тестових завдань № 1, 22, 38, 44, 50 ... 8
Завдання 4 ... 9
Література ... 11


1. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи ... 3
Література ... 6
2. Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності ... 6
Література ... 8
3. Податкова політика держави ... 9
Література ... 10
4. Принципи і форми бюджетного фінансування ... 10
Література ... 12
5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків ... 12
Література ... 13
6. Страховий ринок ... 13
Література ... 15


1. Фінансові важелі ... 3
2. Державні доходи ... 4
3. Бюджетний процес в Україні ... 6
4. Призначення і роль державних централізованих цільових фондів ... 8
5. Державний борг, його формування і обслуговування ... 10
6. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції ... 13
Література ... 20


1. Фінансові важелі ... 3
2. Державні доходи ... 7
Література ... 12


1. Сутність і відмінні ознаки фінансів ... 3
Література ... 6
2. Фінанси комерційних підприємств ... 7
Література ... 11
3. Елементи системи оподаткування ... 12
Література ... 13
4. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету ... 13
Література ... 16
5. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ... 16
Література ... 18
6. Форми страхових фондів ... 18
Література ... 19


1. Роль місцевих фінансових органів в управлінні бюджетними коштами ... 3
2. Види кошторисів доходів і витрат бюджетної установи, їх розгляд і затвердження ... 5
3. Витрати на державне управління ... 11
Література ... 15


9. Історія формування податкової служби в Україні ... 3
32. Платники зборів, об'єкти оподаткування, ставки, терміни сплати, відповідальність платників за своєчасність нарахування і повноту сплати загальнодержавних зборів ... 8
43. Задача ... 21
Література ... 22


1. Економічний зміст та призначення єдиного казначейського рахунку ... 3
2. Перерахування бюджетних коштів через органи Державного казначейства ... 6
2.1. Порядок перерахування коштів ... 6
2.2. Перерахування дотацій місцевим бюджетам ... 7
2.3. Здійснення видатків за рахунок коштів спеціального фонду ... 8
2.4. Перерахування коштів для здійснення видатків Ради Міністрів ... 9
2.5. Казначейське обслуговування одержувачів коштів державного бюджету ... 9
2.6. Здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів, одержувачів коштів державного бюджету та платежів з розрахунків інших клієнтів ... 10
2.7. Виплата готівки розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам коштів державного бюджету та іншим клієнтам ... 13
3. Особливості управління державним боргом ... 14
Література ... 21


1. Повноваження Державного казначейства України з касового виконання бюджету за доходами ... 3
2. Кодування бюджетних рахунків для зарахування надходжень ... 7
3. Зведення даних, складання та надання звітності про виконання бюджету ... 10
Література ... 21


1. Фінансове планування і фінансовий контроль ... 3
1.1. Суть понять фінансове планування і фінансовий контроль ... 3
1.2. Основні положення фінансового планування та контролю ... 3
1.3. Висновки ... 6
1.4. Список літератури ... 6
2. Фінансові ресурси держави ... 7
2.1. Суть поняття фінансові ресурси ... 7
2.2. Основні положення категорії фінансів "фінансові ресурси" ... 7
2.3. Висновки ... 9
2.4. Список літератури та джерел ... 10
3. Бюджетна система України ... 11
3.1. Суть бюджетної системи України ... 11
3.2. Основні елементи бюджетної системи України ... 11
3.2.1. Принципи бюджетної системи України ... 11
3.2.2. Бюджетна класифікація ... 12
3.2.3. Складові частини бюджету ... 14
3.3. Висновки ... 15
3.4. Список літератури ... 15
4. Класифікація державних позик і джерела їх погашення ... 16
4.1. Суть поняття "державна позика" ... 16
4.1. Основні положення класифікації державних позик і джерел їх погашення ... 16
4.3. Висновки ... 18
4.4. Список літератури ... 18
5. Збалансування місцевих бюджетів ... 19
5.1. Суть поняття збалансування місцевих бюджетів ... 19
5.2. Основні проблеми збалансованості місцевих бюджетів. Фінансово-кредитні методи збалансування місцевих бюджетів ... 19
5.3. Висновки ... 21
5.4. Список літератури ... 21
6. Сутність і призначення міжнародних фінансів ... 22
6.1. Суть поняття "міжнародні фінанси" ... 22
6.2. Основні положення проблеми міжнародних фінансів ... 22
6.3. Висновки ... 23
6.4. Список літератури ... 23


1. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних товариств ... 3
2. Системи управління фінансами корпорацій ... 9
3. Об'єкти і суб'єкти фінансового контролю. Методи корпоративного фінансового контролю ... 16
3.1. Ревізія ... 17
3.2. Перевірка ... 21
3.3. Непрямі методи контролю ... 21
Література ... 23


1. Майнове оподаткування ... 3
1.1. Податок на нерухоме майно (нерухомість) ... 3
1.2. Плата (податок) за землю ... 4
2. Поділ податків за формою їх стягнення та способом зарахування до бюджету ... 9
3. Діяльність податкових органів стосовно розширення бази оподаткування ... 13
Література ... 20


1. Програма класифікації видатків бюджету ... 3
2. Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів ... 5
3. Порядок розробки кошторису медичного закладу ... 10
Література ... 21


1. Формування інституту місцевого самоврядування і його вплив на місцеві фінанси ... 3
2. Місцеві податки і збори в Україні ... 11
3. Зміст та значення Європейської хартії місцевого самоврядування ... 18
Література ... 22


1. Яким борговим цінним паперам ви надали б перевагу: акціям чи облігаціям? Поясніть чому? ... 3
2. Інструменти фондового ринку, їх проблеми. Фондовий ринок -інфраструктура фінансового ринку: недоліки, переваги ... 8
Література ... 17


1. Принципи організації фінансів корпорацій ... 3
1.1. Фактори оптимізації структури капіталу ... 3
1.2. Структура капіталу за галузями господарства ... 6
2. Амортизація і депресіація ... 7
Завдання 1 ... 10
Завдання 2 ... 11
Завдання 3 ... 12
Завдання 4 ... 13
Завдання 5 ... 14
Завдання 6 ... 15
Література ... 16


1. Пенсійний фонд ... 3
2. Особливості фінансових відносин у сфері страхування ... 6
Література ... 12


1. Пенсійне забезпечення та напрямки його реформування ... 3
2. Розрахунок лікарняних ліжок ... 9
3. Українська державна інноваційна компанія ... 12
Література ... 20


1. Податкова система і принципи оподаткування ... 3
2. Місцеві фінанси в економічній системі держави ... 10
Література ... 15


1. Податковий кредит та податкове зобов'язання з ПДВ ... 3
2. Податкова накладна з ПДВ ... 9
3. Валові витрати підприємства при обчисленні податку на прибуток ... 15
Література ... 27


1. Економічна природа і функції бюджету ... 3
1.1. Сутність бюджету. Бюджет як економічна категорія ... 3
1.2. Функції бюджету ... 4
1.3. Бюджетний механізм ... 5
2. Принципи і форми бюджетного фінансування ... 6
2.1. Сутність, склад і структура видатків державного бюджету ... 6
2.2. Принципи бюджетного фінансування ... 8
2.3. Форми бюджетного фінансування ... 9
Література ... 10


1. Джерела формування фінансових ресурсів держави і механізм їх розподілу ... 3
2. Особливості діяльності інвестиційних фондів і компаній як учасників фінансового ринку ... 7
3. Первинні та вторинні фондові ринки й механізм їх функціонування ... 16
Література ... 19


10. Бюджетна класифікація ... 3
Контрольні тести ... 7
Задача 1 ... 10
Задача 2 ... 13
Література ... 16


1. Поняття фінансових послуг. Умови їх надання ... 3
1.1. Сутність поняття "послуги" ... 3
1.2. Фінансові послуги в системі ринкових відносин ... 5
1.3. Фінансовий ринок як сфера надання фінансових послуг ... 7
Література ... 10


1. Сутність міжнародно-правових актів ... 3
2. Соціальний захист як складова соціальної політики ... 6
3. Значення міжнародно-правових актів у соціальному забезпеченні громадян України ... 10
Література ... 16


Завдання 1 ... 3
Завдання 2 ... 9
Завданням 3 ... 11
Завдання 4 ... 13
Література ... 14


1. Українські фінанси в часи правління Малоросійської колегії XVII-XVIII ст ... 3
2. Основні причини вивчення даної дисципліни ... 12
Література ... 16


1. Видатки бюджету ... 3
2. Державний кредит ... 9
Література ... 13


Завдання 1. Бюджетне фінансування науки ... 3
Завдання 2 ... 8
Завдання 3 ... 9
Завдання 4 ... 10
Література ... 12

ЗАДАЧІ З ФІНАНСІВ

Визначити:
- середньорічний контингент учнів;
- середньорічну кількість класів;
- кількість ставок для планування фонду заробітної плати по міській школі на підставі таких даних:
на 1 січня у школі була така кількість класів та учнів:
класи   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11
кількість учнів   95    74    95    96    85    92    87    79    100    98    80
З 1 вересня очікується прийом в 1-і класи - 95 учнів.
Перевід учнів з 9-х в 10-ті класи буде здійснено на рівні 85%, тобто з 9-х класів у 10-ті перейде тільки 85 % учнів.
Навчальним планом очікується така кількість годин на тиждень: 1-4 класи - 25 год.; 5-6 класи - 30 год.; 7-мі класи - 32 год.; 8-мі класи - 34 год.; 9-ті класи - 36 год.; 10-ті класи - 38 год.; 11-ті класи - 40 год.


1. Визначити середньорічну кількість ліжок, кількість ліжко-днів.
2. Розрахувати витрати лікарні по кошторису доходів і видатків за такими напрямами:
а) заробітна плата;
б) нарахування на заробітну плату;
в) видатки на харчування;
г) придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів.
Для розрахунку витрат кошторису необхідно врахувати, що норма витрат на 1 ліжко-день складає:
- на харчування - 8.50 грн.
- на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів - 6.80 грн.
Передбачено витрати за окремими кодами економічної класифікації видатків на рік:
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 18 тис. грн.
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 16 тис. грн.
- капітальний ремонт, реконструкція та реставрація - 20 тис. грн.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 30 тис. грн., з них:
1. оплата теплопостачання - 11 тис. грн.
2. оплата водопостачання та водовідведення - 7 тис. грн.
3. оплата електроенергії - 9 тис. грн.
4. оплата природного газу - 3 тис. грн.
Вихідні дані для розрахунку середньорічної кількості ліжок та кількості ліжко-днів:
Кількість ліжок на 1 січня    Заплановано ввести ліжок з 1 липня    Кількість днів функці-ону-вання одного ліжка в році
123    + 20    289
Вихідні дані для розрахунку витрат на оплату праці:
Найменування посад    Середньорічне число посад    Середня ставка на одну посаду в місяць    Річна сума на всі посади в цілому по лікарні
Лікар    40    380    визначити
Середній медичний персонал    95    276    визначити
Молодший медичний персонал    38    220    визначити
Адміністративно-господарський та інший персонал    33    235    визначити
Витрати на оплату праці у святкові дні та в нічний час    ?    ?   24750


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості