ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З ЛОГІСТИКИ

Логістика в оргструктурі управління виробництвом
Логістика запасів
Управління складським господарством в логістиці підприємства
Сутність та завдання логістики

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЛОГІСТИКИ

1. Дати відповіді на теоретичні питання ... 3
1.1. Інтерфейс логістики з основними функціональними сферами логістики ... 3
1.2. Витрати, пов'язані із зберіганням запасів ... 7
1.3. Складові циклу замовлення. Основні цілі менеджменту замовлень з позиції інтегрованої логістики ... 10
1.4. Логістичні інформаційні системи, класифікація, сучасні аспекти розвитку. Сучасні логістичні інформаційно-комп'ютерні технології ... 12
2. Зробити аналіз практичної діяльності вибраного вами підприємства у сфері логістики ... 15
3. Розв'язати творчі ситуації ... 23
Література ... 25


1. Методи оптимізації матеріальних потоків. АВС-аналіз і XYZ-аналіз ... 3
2. Функції інформаційного процесу в логістиці ... 10
Література ... 17


1. Рушійні сили глобалізації логістичних процесів ... 3
2. Види структур управління логістикою ... 7
Література ... 13


1. Сутність та види логістичних систем ... 3
2. Склади та їх функції ... 8
Задача ... 12
Література ... 13


1. Види структур управління логістикою ... 3
2. Функції відділу логістики на промисловому підприємстві ... 9
Література ... 17


1. Мікрологістична концепція "Оптимізована виробнича технологія" ... 3
2. Склади та їх функції ... 8
Задача ... 13
Література ... 14


1. Етапи розвитку логістики ... 2
2. Сутність розподільчої логістики ... 4
Література ... 11


1. Види і функції складів у логістичній системі ... 3
2. Функції організаційної структури, яка управляє логістичною системою. Види організаційних структур і служб управління логістикою ... 8
Література ... 16


1. Сутність логістики ... 3
1.1. Поняття логістики ... 3
1.2. Види логістики ... 5
1.3. Основні завдання логістики ... 6
1.4. Функції логістики ... 7
2. Маржинальний прибуток, коефіцієнт маржинального прибутку, поняття точки безпеки діяльності для підприємства ... 11
Література ... 17


1. Логістична концепція MRP ІІ ... 3
2. Значення та сутність логістичного сервісу ... 8
3. Задача ... 12
Література ... 13


1. Напрями удосконалення систем управління матеріальними та інформаційними потоками ... 3
2. Розрахунок точки беззбитковості діяльності для підприємств логістичної системи ... 11
Завдання 3 ... 14
Література ... 15


1. Системи управління запасами ... 3
1.1. Система управління запасами з фіксованою величиною замовлення ... 3
1.2. Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями ... 5
1.3. Порівняльна характеристика систем управління запасами ... 6
2. Логістичні інформаційні системи, класифікація, сучасні аспекти розвитку ... 8
2.1 Класифікація логістичних інформаційних систем ... 9
2.2. Побудова логістичної інформаційної системи ... 11
Література ... 17


1. Види логістики ... 3
2. Матеріальні запаси, причини їх створення ... 9
3. Задача ... 13
Література ... 14


1. Поняття виробничої логістики ... 3
2. Вибір виду транспортного засобу ... 6
Завдання 3 ... 12
Література ... 13

ЗАДАЧІ З ЛОГІСТИКИ

Проаналізуйте стан розвитку мережі загально товарних складів оптової та роздрібної торгівлі України, зробіть ґрунтовні висновки.
Вихідні дані наведені в таблиці:
Показники   Оптова торгівля без скла-дів, що здані в оренду   Роздрібна торгівля
   1995 р.   2002 р.   1995 р.   2002 р.
Кількість складів   1158   964   8219   6965
Площа складських приміщень тис. м2.   1512   1469   5282   4968
Об'єм складських приміщень тис. м2.   7189   6165   23883   21147


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості