ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Вільні економічні зони і ТПР у ринковій трансформації економіки України
Глобалізація та економіка України
Глобалізація фінансової системи України
Державне регулювання інвестиційних процесів
Економічна ефективність ЗЕД підприємства
Європейська валютна інтеграція
Європейський валютний союз: проблеми та перспективи
Зовнішня торгівля та економічне зростання
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічний контракт з експорту цукру
Зовнішньоекономічні зв'язки Китаю
Зовнішньоторговельна політика України
Інноваційні процеси в економіці України
Міжнародна торгівля сировиною: аналіз сучасного світового ринку
Міжнародна торгівля
Міжнародний кредит
Міжнародний поділ праці
Міжнародний франчайзинг
Міжнародні платіжні системи
Напрямки розвитку зовнішньоекономічних відносин України з Казахстаном
Нью-йоркський міжнародний фінансовий центр
Облігації як інструмент міжнародного інвестування
Проблеми міжнародної (трудової) міграції в сучасних умовах
Регіональні та міжрегіональні організації країн, що розвиваються
Ризики у міжнародній інвестиційній діяльності
Ринок міжнародних інвестицій
Розвинуті країни світу
Спільні підприємства в Україні
Спільні підприємства
Сучасна зовнішньоторговельна політика України
Тенденції розвитку міжнародного поділу праці в сучасних умовах
Україна в європейських інтеграційних процесах
Характеристика інвестиційного клімату в Україні

РЕФЕРАТИ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Валютний курс як об'єкт і предмет регулювання
Визначення та характеристика світових фінансових центрів
Екологічна інфраструктура
Меркантилізм як економічне вчення
Механізми регулювання міжнародної передачі технології та їх розвиток
Міжнародна валютна система
Міжнародна економічна політика
Міжнародна міграція робочої сили та економічне значення цього явища
Міжнародна торгівля послугами
Міжнародний кредит
Міжнародний рух капіталу
Міжнародні декади економічного розвитку
Міжнародні економічні зв'язки
Міжнародно-правова база транскордонного співробітництва
Основні тенденції розвитку сільського господарства світу
Порівняння економік України та Угорщини
Промисловість
Ресурсний потенціал світової економіки
Світовий ринок технологій
Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі
Теорії міжнародної торгівлі
Теорія А. Сміта в обґрунтуванні міжнародної торгівлі

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

1. Середовище та інфраструктура МЕВ ... 3
2. Міжнародні товарні біржі ... 10
3. Міжнародний кредит та його основні види ... 14
4. Міжнародна економічна інтеграція ... 16
5. Сутність та види міжнародного бізнесу ... 19
Література ... 22


1. Поняття валютної системи, валюти України та інших систем ... 3
2. Обіг валют та операції з нею ... 7
3. Валютний контроль ... 10
4. Відповідальність за порушення валютного законодавства ... 12
Практичні завдання ... 16
1. Дайте перелік нормативно-правових актів, які складають валютне законодавство України ... 16
2. Порівняйте права резидентів та нерезидентів ... 17
3. Наведіть 5 прикладів конвертованої, частково конвертованої та неконвертованої валюти ... 21
Література ... 23


Аграрна політика країн ЄС ... 3
1. Україна і ЄС. Інтеграційні процеси в сільському господарстві ... 3
2. Сільське господарство країн ЄС в межах спільної аграрної політики ... 3
3. Цінова політика на сільгосппродукцію в межах ЄС ... 6
4. Фінансування сільського господарства ... 8
Література ... 12


1. Ціноутворення на світовому товарному ринку ... 3
2. Проблеми регулювання світових цін. Роль ГАТТ/СОТ у регулюванні світових цін на товарних ринках ... 7
3. Проблеми виходу України на світовий ринок зерна. Зовнішня торгівля зерном України і країн СНД ... 14
Література ... 21


1. Глобальна екологічна криза та проблеми гармонізації відносин з природою в Україні ... 3
2. Наслідки міжнародної економічної інтеграції країн ... 8
3. Визначити рівень глобалізації економіки України ... 9
Література ... 18


1. Міжнародні економічні організації системи ООН ... 3
2. Причини міжнародного руху капіталу ... 6
3. Структура світової економіки ... 9
Література ... 12


1. Кризи новітньої світової фінансової системи ... 3
2. Сутність та основні форми міжнародної міграції робочої сили ... 9
3. Охарактеризувати рівень розвитку фінансової системи України як елементу міжнародного фінансового ринку ... 15
Література ... 17


1. Франчайзинг як різновид ліцензування ... 3
2. Поняття "Інкотермс" та класифікація умов Інкотермс ... 5
3. Митний тариф, його цілі і функції ... 12
Література ... 19


1. Інтернаціоналізація та глобалізація економічного розвитку ... 3
2. Світова організація торгівлі (ГАТТ/СОТ) ... 10
3. Державне регулювання міграції трудових ресурсів ... 15
Література ... 18


1. Глобалізація економіки України ... 3
2. Система міжнародних розрахунків ... 11
Задача ... 16
Література ... 17


1. Розвиток економічної інтеграції в Північній Америці ... 3
2. Інфраструктурні галузі у світовому господарстві ... 8
3. Охарактеризувати сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва України і світу ... 15
Література ... 20


1. Світовий ринок технологій в системі світогосподарських зв'язків ... 3
2. Глобальні інвестиційні цикли ... 8
3. Охарактеризувати місце та роль України на світовому ринку праці ... 10
Література ... 17


1. Економічна інтеграція європейських держав в контексті регіоналізації світової економіки ... 3
2. Тенденції розвитку галузевої структури світової економіки ... 10
3. Місце та роль країн, що розвиваються, у світовій економіці ... 16
Література ... 21


1. Групи країн в міжнародній економіці ... 3
1.1. Поняття типології країн світу ... 3
1.2. Види групування країн світу за певними ознаками ... 3
Висновки ... 4
Література ... 4
2. Теорія руху факторів виробництва ... 5
2.1. Витоки теорії руху факторів виробництва ... 5
2.2. Суть теорії руху факторів виробництва ... 5
Висновки ... 8
Література ... 8
3. Платіжний баланс ... 9
3.1. Сутність платіжного балансу ... 9
3.2. Основні поняття платіжного балансу ... 9
3.3. Структура платіжного балансу ... 10
3.4. Класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ ... 12
Висновки ... 13
Література ... 13
4. Лісова промисловість світу ... 13
4.1. Поняття лісової промисловості ... 13
4.2. Основні райони поширення лісової промисловості ... 14
Висновки ... 15
Література ... 16
5. Загальний огляд Австралії та Океанії ... 16
5.1. Загальний огляд Австралії ... 16
5.2. Економіка Океанії ... 17
Висновки ... 18
Література ... 18


1. Сутність і основні форми міжнародної міграції робочої сили ... 3
2. Україна в контексті глобальних питань видобутку і споживання природних ресурсів ... 8
3. Визначити частку України в світовому виробництві та міру участі в головних формах міжнародних економічних відносин ... 13
Література ... 19


1. Структура і основні риси сучасної світової економіки ... 3
2. Форми і методи здійснення міжнародної торгівлі ... 6
3. Міжнародна міграція робочої сили ... 9
Література ... 15


1. Взаємозалежність суб'єктів світової економіки - об'єктивна передумова координації економічної політики ... 3
2. Координація МЕП в системі ООН ... 5
3. Здійснення МЕП через структури ГАТТ ... 8
4. Інтеграція - вища форма міжнародної економічної політики ... 12
5. Економічні аспекти безпеки світової економіки ... 14
Література ... 18


1. Структура міжнародного фінансового ринку ... 3
2. Масштаби та напрямки сучасних міграційних процесів ... 8
3. Визначте основні шляхи включення України в систему світогосподарських зв'язків ... 14
Література ... 18


1. Сутність сучасної міжнародної економіки та її головні ознаки ... 3
2. Роль ТНК у стимулюванні НТП в країні ... 7
3. Ресурсно-енергетичний потенціал України у світовому контексті ... 11
Література ... 17


1. Міжнародні корпорації ... 3
1.1. Транснаціоналізація: геоцентричні підприємства ... 3
1.2. Типи і структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного рівня ... 4
2. Лісова промисловість світу ... 9
2.1. Поняття лісової промисловості ... 9
2.2. Основні райони поширення лісової промисловості ... 9
3. Загальний огляд Австралії та Океанії ... 11
3.1. Загальний огляд Австралії ... 11
3.2. Економіка Океанії ... 13
Література ... 14


17. НІК в міжнародній економіці ... 3
65. Принципи та напрямки діяльності міжнародних організацій ... 11
Задача 7 ... 16
Література ... 18


1. Міжнародні організації в системі міжнародних економічних відносин ... 3
2. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК ... 6
3. Проаналізувати значення транзитивних економік в сучасній системі світогосподарських зв'язків ... 12
Література ... 19


1. Сучасний стан міжнародної торгівлі ... 3
2. Світовий ринок позичкових капіталів ... 10
3. Регіональна економічна інтеграція ... 14
Література ... 20


1. Міжнародна економічна інтеграція ... 3
2. Міжнародні товарні біржі ... 6
3. Ціни та форми вивозу капіталу ... 11
4. Форми міжнародної економічної інтеграції ... 16
5. Спільні підприємства (СП) та їх систематизація ... 21
Література ... 26


1. Ринок послуг і класифікація їх у міжнародній торгівлі ... 3
2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства ... 5
3. Міжнародна торгівля валютою ... 11
Література ... 14


1. Сутність міжнародного кредиту ... 3
2. Основні форми міжнародного кредиту та їх розвиток ... 4
3. Міжнародні фінансові центри та світова криза заборгованості ... 9
Задача 16 ... 17
Література ... 18


1. Сутність сучасних міжнародних організацій ... 3
2. Група всесвітнього банку ... 5
3. Міжнародні економічні організації в галузі регулювання міжнародної ділової практики ... 10
Література ... 14


1. Структура світової економіки ... 3
2. Теоретичні концепції ТНК ... 5
2.1. Ознаки і суть ТНК ... 5
2.2. Причини виникнення і розвитку ТНК ... 8
2.3. Плюси і мінуси господарської діяльності ТНК ... 11
3. Продовольча проблема ... 13
Література ... 16


1. Особливості сучасного міжнародного ринку ... 3
2. Розвиток ринку міжнародних інвестицій ... 6
3. Міжнародний фінансовий ринок: стан, проблеми та основні напрямки їх вирішення ... 10
4. Світовий ринок технологій ... 13
5. Світовий ринок праці ... 15
Література ... 17


1. Конкуренція і монополія на світових ринках. Види монопольної діяльності та антимонопольне законодавство ... 3
2. Роль ТНК на світових товарних ринках ... 6
3. Проблеми і перспективи виходу України на світовий ринок непродовольчих товарів ... 12
Література ... 16


1. Моделі розвитку країн: експортоорієнтовна, імпортозамінна ... 3
2. Північноамериканська асоціація про вільну торгівлю (НАФТА) ... 13
Література ... 17


1. Предмет науки про міжнародні фінанси. Зростання ролі міжнародних грошових відносин в економіці ... 3
2. Ф'ючерсні валютні операції. Ринок ф'ючерсних контрактів ... 8
Література ... 14


1. Основні форми міжнародних економічних відносин та головні тенденції їх розвитку ... 3
2. Країни ОЕСР в системі міжнародних економічних відносин ... 6
3. Охарактеризувати вплив глобалізації на безпеку розвитку країн світу ... 14
Література ... 19


1. Міжнародні позики та кредитування ... 3
1.1. Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах ... 3
1.2. Форми міжнародного кредиту ... 3
1.3. Міжнародні кредити і міжурядові позики ... 5
2. Платіжний баланс ... 7
2.1. Сутність платіжного балансу ... 7
2.2. Основні поняття платіжного балансу ... 7
2.3. Структура платіжного балансу ... 8
2.4. Класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ ... 10
3. Ямайська валютна система ... 11
Література ... 14


1. Структура платіжного балансу ... 3
2. Вплив транспорту на міжнародну торгівлю ... 7
3. Меркантилізм ... 12
Література ... 16


1. Політико-правове середовище міжнародних економічних відносин ... 3
2. Державне регулювання діяльності іноземних інвесторів ... 9
3. Поняття і структура платіжного балансу ... 12
3.1. Сутність платіжного балансу ... 12
3.2. Основні поняття платіжного балансу ... 13
3.3. Структура платіжного балансу ... 13
3.4. Класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ ... 15
Література ... 17


1. Структура стратегії фірми на зовнішньому ринку ... 3
2. Процес планування ринкової стратегії фірми ... 4
3. Стратегічна маркетингова програма фірми ... 6
4. Особливості стратегії зростання малих, великих і середніх фірм ... 12
Література ... 17


1. Товари і послуги на зовнішньому ринку. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності ... 3
Товари для зовнішнього ринку ... 3
Міжнародна торгівля послугами ... 5
Класифікація послуг ... 6
2. Зовнішньоторговельні посередники ... 7
Посередники з різним об'ємом повноважень ... 9
Агенти-представники ... 9
Брокери ... 10
Комісіонери ... 11
Агенти-консигнатори ... 13
Агенти-повірені або торгові агенти ... 14
Дистриб'ютори або купці ... 15
Класифікація посередників пo їх місцю на ринку ... 16
Література ... 19


1. Зародження світового господарства та етапи його становлення та розвитку ... 3
2. Основні показники міжнародної торгівлі ... 7
3. Міжнародна міграція робочої сили ... 12
Література ... 18


1. Сутність і структура середовища міжнародної економічної діяльності ... 3
2. Сутність і форми міжнародного руху капіталу ... 7
3. Міжнародно-правові основи трудової міграції між країнами ... 12
Література ... 14


1. Становлення та основні риси світового ринку ... 3
2. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки ... 5
3. Охарактеризувати стан та проблеми іноземного інвестування в Україні ... 10
Література ... 16


35. Світова ціна: економічний зміст та особливості формування ... 3
45. Особливості міжнародних науково-технічних відносин ... 7
3. Задача ... 11
Література ... 12


1. Теорія платіжного балансу ... 3
2. Світова валютна система: основні складові та етапи становлення ... 7
Задача ... 13
Література ... 14


1. Причини високої ефективності діяльності транснаціональних корпорацій ... 3
1.1. Ознаки і суть ТНК ... 3
1.2. Причини виникнення і розвитку ТНК ... 6
1.3. Плюси і мінуси господарської діяльності ТНК ... 8
2. Місце України на світовому ринку ... 11
Література ... 17


7. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі ... 3
17. Міжнародні виставки/ярмарки ... 7
27. Вільні економічні зони ... 14
37. Зона Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) ... 16
47. Ціноутворення на світовому ринку ... 18
Література ... 23


1. Міжнародна торгівля як чинник глобалізації світової економіки ... 3
2. Міжнародний ринок цінних паперів ... 8
3. Визначте рівень глобалізації економіки України у світовому економічному просторі ... 10
Література ... 19


1. Міжнародна трудова міграція ... 3
2. Державне регулювання міжнародної торгівлі ... 6
3. Економічний ефект міграції ... 11
Література ... 15


1. Характеристика економічного потенціалу США ... 3
1.1. Загальна характеристика економічного становища ... 3
1.2. Чинники світового впливу США у зовнішній торгівлі ... 5
1.3. Чинники світового впливу США у сфері закордонного інвестування ... 7
2. Європейський союз ... 10
Література ... 20


1. Зміст і структура світової валютної системи ... 3
2. Система ООН ... 10
Література ... 21


22. Теорія Д.Рікардо в обґрунтуванні міжнародної торгівлі ... 3
62. Операції з валютою в системі валютних відносин ... 9
Задача 2 ... 14
Література ... 15


1. Суб'єкти зовнішньоекономічних відносин та порядок їх реєстрації ... 3
2. Заходи валютного регулювання ... 10
2.1. Валютне регулювання - внутрішня властивість валютного ринку ... 10
2.2. Інструменти валютного регулювання ... 12
Література ... 17
1.


1. Бреттон-Вудська Валютна система ... 3
2. Венчурне фінансування ... 7
3. Задача ... 11
Література ... 12


1. Зародження світового господарства та етапи його становлення та розвитку ... 3
2. Основні показники міжнародної торгівлі ... 10
3. Проблеми зайнятості у світовій економіці ... 14
Література ... 17


1. Зародження світового господарства та етапи його становлення та розвитку ... 3
2. Основні показники міжнародної торгівлі ... 9
3. Проблеми зайнятості у світовій економіці ... 13
Література ... 16

ЗАДАЧІ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Розрахувати номінальні відсоткові ставки у двох країнах, якщо реальна ставка відсотка знаходиться на рівні 8,5 %, темпи інфляції в одній країні становлять 6,2 %, а в другій - 1,9 %. При розв'язуванні використати "Ефект Фішера".

ЗАДАЧА 2
Зовнішня торгівля України у 2000 році характеризувалась такими даними (млн. дол. США)
Показник    Країни СНД та Балтії   Інші країни   Разом
Експорт товарів   8841   6706   15547
Імпорт товарів   12913   6930   19843
Розрахуйте щодо кожної групи країн:
а) торговий баланс;
б) торговий оборот.


Ставка українського імпортного тарифу на закордонний одяг становить 11 %, на тканину - 1 %. Вартість тканини становить 15 % вартості одягу. Розрахуйте ефективний рівень тарифу:
а) за умов, вказаних вище;
б) якщо імпортне мито на готовий одяг зросте до 30 %;
в) якщо мито на тканини збільшиться до 10 %;
г) якщо мито на одяг зменшиться до 5 %;
д) якщо мито на тканини зменшиться до 0,3 %
Які висновки можна зробити на основі цих розрахунків?


Яка з трьох експортерів напоїв може бути звинувачена у демпінгу на українському ринку?
Показник   "Ганзай бревернс" (Японія)   "Тконер лаудір" (Великобританія)   "Біг радінь" (Канада)
Середні питомі витрати   10   10   10
Ціна напоїв на внутрішньому ринку грн.   10   12   9
Експортна ціна напоїв грн.   11   11   9
Ціна напоїв України грн.   12   13   10


Припустимо, що країна запроваджує на товар специфічне мито в розмірі 2. Світова ціна товару до запровадження мита становила 4. На внутрішньому ринку внаслідок підвищення ціни зменшується споживання товару з 300 до 250 одиниць, імпорт зменшується з 200 до 100 одиниць, а вітчизняне виробництво зростає із 100 до 150 одиниць.
Розрахуйте вплив імпортного мита:
а) добробут споживачів;
б) доходи виробників товару в країні;
в) доходну частину бюджету;
г) добробут країни.


М'ясо коштує 10,8 дол. США за кілограм. За такою ціною українські фермери виробляють 40 тис. т., тоді як попит на українському ринку досягає 120 тис. т.
У країнах СНД, які є експортерами м'яса в Україні, його ціна становить 7,2 дол. за кг. За такою ціною українські фермери можуть виробити тільки 10 тис. т. при попиті, який збільшується до 130 тис. т.
Для захисту внутрішнього ринку Україна вводить імпортну квоту, ліцензія на отримання якої коштує стільки, скільки становить різниця між внутрішньою ціною м'яса та його ціною в країнах СНД, тобто 1,8 дол. за 1 кг.
А. Який обсяг імпорту м'яса при вільній торгівлі; який при захисті внутрішнього ринку імпортною квотою?
Б. Як вплине введення квоти на споживачів і на виробників?
В. Який дохід імпортерів, що отримали дозвіл на імпорт у рамках квоти від її введення?


Яка з п'яти фірм може бути звинувачена у демпінгу?
Показник    Фірма
   1   2   3   4   5
Середні питомі витрати фірми, дол.   10   11   10   10   10
Ціна товару на внутрішньому ринку країни фірми-експортера, дол.   10   10   12   13   9
Експортна ціна товару, дол.   11   11   11   13   9
Ціна товару в країні-імпортері, дол.   12   12   13   13   10


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості