ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Запровадження податкової звітності в електронному вигляді: зарубіжний досвід
Шляхи оптимізації дистанційного звітування

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Методи планування і прогнозування податкових надходжень ... 3
2. Принципи податкової оптимізації ... 6
Задача ... 14
Література ... 17


1. Напрямки модернізації ДПА України ... 3
2. Податкове планування на підприємстві: концептуальні підходи ... 10
3. Завдання ... 15
Література ... 16


1. Принципи виконання податкового аналізу ... 3
2. Податкова стратегія підприємства та етапи її розробки ... 6
3. Податковий контроль і його зміст ... 10
Література ... 15


1. Зміст державного податкового контролю ... 3
2. Фактори, які впливають на якість планування і прогнозування податкових надходжень ... 9
Задача ... 15
Література ... 16


1. Фактори, які впливають на стан податкових надходжень у прогнозному періоді ... 3
2. Оптимізація податкових платежів при реорганізації підприємства ... 7
3. Завдання ... 12
Література ... 14


1. Зміст поняття "управління оподаткуванням" ... 3
2. Етапи формування податкової політики підприємства ... 5
Завдання ... 9
Література ... 14


1. Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах ... 3
2. Проаналізувати і дати характеристику показників Державного бюджету України за попередній, поточний і наступний роки ... 11
Література ... 17


1. Методи податкового регулювання ... 3
2. Оптимізація податкових платежів за допомогою дивідендної політики ... 12
Ситуація ... 15
Література ... 16


1. Способи податкового регулювання ... 3
2. Оптимізація оподаткування за рахунок амортизаційної політики ... 8
Ситуація ... 13
Література ... 15


1. Порядок проведення планових перевірок органами державної податкової служби ... 3
2. Вибір методів оцінки запасів з метою оптимізації податків ... 9
Ситуація ... 12
Література ... 14


1. Порядок проведення позапланових перевірок органами податкової служби ... 3
2. Оптимізація податку на додану вартість ... 7
Ситуація ... 14
Література ... 16


1. Зміст державного податкового контролю ... 3
2. Фактори, які впливають на якість планування і прогнозування податкових надходжень ... 9
Задача ... 15
Література ... 16


1. Сільськогосподарські виробники як об'єкти оптимізації податків ... 3
2. Вільні економічні зони як засіб оптимізації податків ... 10
Ситуація ... 16
Література ... 18


1. Теоретичні та організаційні засади державного податкового менеджменту ... 3
2. Оцінка ефективності податкової політики підприємства ... 11
Ситуація ... 17
Література ... 18


1. Порядок проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності органами ДПА ... 3
2. Стадії міжнародного податкового планування ... 9
Задача ... 14
Література ... 17


1. Бухгалтерські служби фінансових органів та їх роль в організації виконання бюджетів ... 3
1.1. Облік податків і зборів (обов'язкових платежів до Державного бюджету) ... 3
1.2 Сутність та функції бюджетного обліку ... 6
1.3. Політика, предмет і метод бюджетного обліку ... 7
1.4. Організація обліку виконання бюджету ... 9
2. Охарактеризувати взаємозв'язки між окремими ланками бюджетної системи України ... 13
Література ... 16


1. Менеджмент справляння податків ДПА ... 3
2. Етапи податкового планування на підприємстві ... 9
Завдання 3 ... 15
Література ... 16


1. Організаційні засади бюджетно-податкового планування і прогнозування ... 3
2. Поняття оптимізації податків у системі корпоративного податкового менеджменту ... 8
Задача ... 16
Література ... 17


1. Методи планування і прогнозування податкових надходжень ... 3
2. Принципи податкової оптимізації ... 6
Задача ... 14
Література ... 17


1. Основні завдання та функції структур, які займаються аналізом і плануванням податкових надходжень ... 3
2. Основні напрямки оптимізації податків ... 8
Ситуація ... 14
Література ... 15


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості