ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Аналіз конкуренції в галузі
Атестація персоналу
Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"
Використання функцій управління на підприємстві ТЗОВ "Троянда"
Внутрішнє середовище організації
Вплив структури трудового колективу підприємства на його діяльність
Державні цінні папери
Ефективність управління організацією
Зовнішнє середовище організації
Зовнішнє середовище підприємства
Інформаційне забезпечення процесу управління підприємством
Історія розвитку теорії управління та менеджменту
Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"
Керівництво та лідерство в закладах охорони здоров'я
Менеджмент АТЗТ "Агент"
Менеджмент як теорія і практика управління
Методи управління підприємством у сучасних умовах
Методологія організаційної системи управління персоналом
Мотивація персоналу на підприємстві
Мотивація як функція менеджменту
Організаційна структура управління споживчою кооперацією
Організаційні структури
Організаційно-розпорядчі методи на підприємстві АТЗТ "Агент"
Організаційно-розпорядчі методи управління на підприємстві АТЗТ "Агент"
Організація виробничого процесу на Любомльському хлібозаводі
Організація і контроль виконання Державного бюджету України
Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади
Організація управління акціонерним товариством
Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень
Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи
Прийняття стратегічних рішень. Критерій альтернатив
Прийняття та реалізація управлінських рішень
Прийняття управлінських рішень
Прийняття рішень як складова управлінського циклу
Проблеми мотивації як функції менеджменту в управлінні підприємством
Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі
Розвиток ділової кар'єри на підприємстві
Розробка системи менеджменту в організації
Розробка системи менеджменту на ПП "Інтро"
Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери
Соціально-психологічні методи управління ТзОВ "Троянда"
Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"
Стратегічне планування
Сутність, значення та основні завдання ситуаційного аналізу підприємства
Управління бюджетом
Управління кадровою політикою закладів охорони здоров'я
Управління конфліктами в закладах охорони здоров'я
Управління матеріальними ресурсами на підприємстві
Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"
Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"
Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
Управління якістю виробництва продукції на ВАТ "ГаличФарм"
Фінансування бюджетних витрат через органи Державного казначейства України
Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "ЛуАЗ"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "Луцький автомобільний завод"
Створення ефективного менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Волиньгеопроект"
Формування принципів менеджменту на підприємстві СГ ТЗоВ "Агропродторг"
Формування принципів менеджменту на ТзОВ "Квантор"
Формування принципів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"
Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"
Функції менеджменту
Характеристика менеджменту ВАТ ЛУАЗ
Характеристика менеджменту ВАТ "Луцький автомобільний завод"
Характеристика менеджменту ВАТ "Луцькпластмас"
Характеристика менеджменту ВАТ "Любешівська ПМК-199"
Характеристика менеджменту ВАТ "Спектр"
Характеристика менеджменту ВАТ Луцького комбікормового заводу
Характеристика менеджменту ТзОВ "Etna-soft"
Характеристика менеджменту ТзОВ "Сталкер"
Характеристика менеджменту ТзОВ "Троянда"
Шведська та фінська школи менеджменту

РЕФЕРАТИ З ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

Аналіз операцій
Внутрішнє і зовнішнє середовище організації
Внутрішньоорганізаційний обмін інформацією
Глобалізація та лідерство
Глобалізація та лідерство
Групова робота
Загальні принципи управління фармацевтичною фірмою
Інформаційне забезпечення управління
Історія розвитку менеджменту в Україні
Історія та сучасність теоретичного та практичного менеджменту
Коректування комунікацій в організації
Механізм ефективного функціонування системи корпоративного екологічного управління
Мистецтво управління
Оперативне управління
Операційна стратегія
Операційне управління на промислових підприємствах
Організація особистої роботи менеджера і принципи самоменеджменту
Основа теорії організації
Основні етапи розробки управлінських рішень і процедури виявлення проблем
Планування на ВАТ "ЛуАЗ"
Поняття бізнес-плану
Поняття самоменеджменту
Поняття стресу. Джерела стресу. Організаційні особистісні фактори стресу. Модель стресу. Прояви стресу. Заходи, які попереджують стрес. Засоби подолання стресу
Прийняття рішень - основа управлінської діяльності
Прийняття стратегічних рішень. Критерій альтернатив
Продуктивність організації
Проектування комунікацій в організації
Процесуальні теорії мотивації
Система мотивації на ТзОВ "Сталкер ІТК"
Ситуаційний менеджмент
Стратегічне планування
Стратегічне управління
Стратегічне управління
Стратегічний аналіз
Управління за результатами
Управління змінами на підприємстві
Управління змінами на підприємстві
Управління соціальним розвитком колективу
Управління якістю роботи
Функції управління
Характеристики ефективності команди. Фактори, які впливають на ефективність команди

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Роль формальних колективів в діяльності організації ... 3
2. Основні джерела залучення персоналу в організацію ... 8
Література ... 12


1. Впровадження інформаційних технологій у практику підприємств ... 3
2. Результативність як об'єкт управління ... 11
Література ... 19


1. Принципи формування неформальних колективів ... 3
2. Суть конфліктів та причини їх виникнення ... 12
Література ... 21


1. Сутність і мета соціально-психологічних методів управління ... 3
1.1. Суть соціально-психологічних методів управління ... 3
1.2. Теоретичні підходи підвищення ефективності використання соціально-психологічних методів управління ... 6
2. Передумови прийняття управлінських рішень ... 12
Література ... 17


1. Сутність економічної стратегії. Класифікація базисних (еталонних) стратегій ... 3
2. Прогнозування виробничої діяльності підприємства: суть, роль, види і методи ... 8
Література ... 12


1. Основні вимоги законодавства України до безпечних умов праці ... 3
2. Технологія прийняття управлінських рішень ... 10
Література ... 18


1. Цільові способи в системі управління підприємством ... 3
2. Інформаційні основи цільового управління ... 5
Тест ... 11
Література ... 12


1. Практичний досвід використання цільового управління в Східно-Азіатських країнах ... 3
2. Складання карти впливу керівників на ключові результати ... 8
Тест ... 11
Література ... 12


1. Формування системи цільового управління виробництва на підприємстві ... 3
2. Фактори результативності та якості керівництва за результатами ... 11
Література ... 15


1. Рекомендації для здійснення ефективного делегування ... 3
2. Поняття виробничого менеджменту ... 9
Література ... 15


Завдання 1. Методи аналізу загальної ситуації в галузі та конкуренції в ній ... 3
1.1. Методики діагностики галузі ... 3
1.2. Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М. Портером) ... 5
Завдання 2. Ситуація ... 9
Література ... 12


1. Спрощене зображення організації як відкритої системи ... 3
2. Дивізіональна структура управління ... 7
3. Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи управління ... 8
4. Теорія набутих потреб МакКлелланда ... 11
Література ... 14


1. Види управлінського контролювання ... 3
2. Оптимізація управлінських рішень ... 7
3. Ефективність менеджменту ... 12
Література ... 18


1. Характеристика елементів витрат і статей калькуляції ... 3
2. Методика планування прямих і непрямих витрат у собівартості продукції ... 7
3. Поділ витрат за економічними елементами ... 10
4. Кошторис витрат підрозділу та функції, які він виконує ... 12
Література ... 16


1. Етапи прийняття управлінського рішення ... 3
2. Теорія Туган-Барановського ... 9
Література ... 14


1. Виробнича інфраструктура підприємства ... 3
2. Показники фінансового стану організації ... 5
2.1. Оцінка прибутковості та активності ... 5
2.2. Оцінка фінансової стійкості і платоспроможності ... 8
2.3. Інші показники фінансового стану підприємства ... 9
Завдання 3. Розробити пропозиції з удосконалення інформаційного обміну всередині виробничого підприємства (підприємство - на вибір студента) ... 11
Література ... 17


1. Менеджмент як мистецтво управління організацією, його сутність і характеристика ... 3
2. Об'єднання як форма організації: сутність і види ... 6
3. Соціальна та юридична відповідальність менеджменту в суспільстві ... 8
4. Сутність концепції Вуда і Фрідмена ... 12
Література ... 14


1. Функції менеджменту ... 3
1.1. Функції організації ... 3
1.2. Функції та процес менеджменту ... 3
2. Менеджмент інноваційної діяльності ... 8
Література ... 15


1. Зародження і розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні ... 3
1.1. Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців дореволюційної доби ... 3
1.2. Розвиток науки управління в Україні в період існування СРСР ... 4
1.3. Напрями наукового формування сучасної вітчизняної моделі менеджменту ... 10
2. Лінійно-функціональні організаційні структури управління ... 12
3. Економічні методи управління ... 13
4. Теорія двох факторів Ф. Герцберга ... 18
Література ... 20


1. Групова динаміка ... 3
2. Управління виробництвом ... 7
Література ... 13


1. Ідеологічні методи управління ... 3
2. Теорія очікування В. Врума ... 7
3. Підходи до управління ... 9
4. Функціональні організаційні структури управління ... 13
Література ... 16


1. Складання індивідуального плану організаційно технічних заходів керівника ... 3
2. Розвиток програмно-цільових підходів як передумова перебудови системи управління підприємством ... 6
Тест ... 12
Завдання 3 ... 12
Література ... 16


1. Складання індивідуального плану організаційно технічних заходів керівника ... 3
2. Розвиток програмно-цільових підходів як передумова перебудови системи управління підприємством ... 6
Тест ... 14
Завдання 3 ... 14
Література ... 19


1. Історичні етапи розвитку менеджменту ... 3
2. Комунікації ділових партнерів ... 6
3. Функціональна організаційна структура управління ... 11
Практичне завдання ... 12
Література ... 14


1. Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції ... 3
1.1. Фактори, що зумовлюють якість продукції ... 3
1.2. Огляд вітчизняних систем управління якістю продукції ... 6
1.3. Структура, основні функції, порядок розробки і впровадження комплексної системи управління якістю ... 8
2. Об'єкт та суб'єкт фінансового управління ... 12
Література ... 15


1. Менеджмент як одна із основних форм управлінської діяльності ... 3
2. Переваги колективних методів управління ... 10
Література ... 15


1. Предмет, об'єкт, суб'єкт управління ... 3
2. Організаційна культура як чинник діяльності організації ... 5
3. Шляхи збереження трудового потенціалу управлінців ... 9
3.1. Підтримання фізичної активності ... 9
3.2. Дотримання обмежень в їжі ... 11
3.3. Додержання раціональних режимів праці і відпочинку ... 11
3.4. Уміння створювати і підтримувати добрий настрій ... 12
3.5. Поліпшення умов праці керівника ... 15
Література ... 16


1. Здійснення стратегічного лідерства ... 3
2. Ситуація для аналізу ... 11
Література ... 19


1. Лінійна організаційна структура, її переваги та недоліки ... 3
2. Практичне завдання ... 11
Література ... 12


Завдання 1. Побудувати схему організаційної структури конкретного підприємства, показати недоліки діючої структури, дати пропозиції щодо її вдосконалення ... 3
Завдання 2. Скласти схему руху вхідних та вихідних документів на конкретному підприємстві ... 6
Література ... 13


1. Управлінські рішення в менеджменті ... 3
2. Інформаційний маркетинг ... 11
Література ... 16


1. Розвиток управлінської науки в Україні ... 3
1.1. Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців дореволюційної доби ... 3
1.2. Розвиток науки управління в Україні в період існування СРСР ... 4
1.3. Напрями наукового формування сучасної вітчизняної моделі менеджменту ... 10
2. Особливості спілкування та проведення ділових переговорів з іноземними партнерами ... 11
3. Лінійно-штабна організаційна структура управління ... 15
Завдання 4 ... 16
Література ... 22


1. Сутність та особливості управлінського контролю ... 3
2. Характеристика бізнес-плану ... 9
3. Дивізійна організаційна структура управління ... 14
Практичне завдання ... 15
Література ... 18


1. Зародження та розвиток менеджменту як науки ... 3
2. Типи організацій за взаємодією підрозділів (організаційна структура управління) - загальні відомості та класифікація ... 9
3. Принципи планування ... 13
4. Теорія партисипативного управління ... 14
Література ... 16


1. Менеджмент як навчальна дисципліна, її ціль завдання і значення ... 3
2. Підприємство як форма організації, його сутність і типологія ... 5
3. Менеджмент і менеджери: сутність і взаємозв'язок ... 9
Література ... 18


3. Етапи розвитку менеджменту як науки. Основні наукові школи в менеджменті ... 3
14. Процес здійснення контролю. Основні вимоги до ефективності контролю ... 9
24. Сутність та значення соціально-психологічних методів правління ... 11
33. Стилі керівництва: їх характеристика, переваги і недоліки ... 14
47. Ситуація ... 16
Література ... 18


3. Етапи розвитку менеджменту як науки. Основні наукові школи в менеджменті ... 3
14. Процес здійснення контролю. Основні вимоги до ефективності контролю ... 9
24. Сутність та значення соціально-психологічних методів управління ... 12
33. Стилі керівництва: їх характеристика, переваги і недоліки ... 16
47. Ситуація ... 19
Література ... 21


1. Менеджмент і менеджери ... 3
2. Історія розвитку менеджменту в Україні ... 8
2.1. Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців дореволюційної доби ... 8
2.2. Розвиток науки управління в Україні в період існування СРСР ... 9
2.3. Напрями наукового формування сучасної вітчизняної моделі менеджменту ... 15
Література ... 17


1. Менеджмент і менеджери ... 3
2. Еволюція теорій менеджменту ... 8
Література ... 21


1. Менеджер як професійний керівник ... 3
2. АРМ менеджера ... 8
3. Тест ... 13
Література ... 14


1. Визначення мети життя і умов задуму для її досягнення ... 3
2. Фотографія робочого часу. Технологія проведення ФРЧ ... 12
Література ... 19


1. Мета і завдання менеджменту ... 3
2. Послідовність роботи та вимоги до якості бізнес-плану ... 6
3. Етапи процесу стратегічного планування ... 11
4. Поняття змісту і види контролю ... 14
Література ... 17


1. Методи менеджменту ... 3
2. Управління витратами. Аналіз беззбитковості ... 5
Ситуація 31. Хто може зайнятися інноваціями? ... 12
Література ... 13


1. Принципи управління ... 3
2. Методи генерації ідей ... 6
Тест ... 15
Ситуація ... 15
Література ... 19


1. Методи дослідження у менеджменті ... 3
2. Суть, класифікація і процес прийняття управлінських рішень ... 6
3. Лінійно-функціональна структура управління ... 12
Практичне завдання ... 12
Література ... 19


4. Натуралістичний, системодіяльний та багатоаспектний методологічні підходи до прийняття управлінських рішень. Їх характеристика ... 3
14. Неформальні методи прийняття рішень: евристичні та експертні методи ... 6
24. Імітаційне моделювання ... 11
Література ... 15


1. Методи планування ... 3
2. Комплексна процесійна теорія Д. Портера і Е. Лоулера ... 5
3. Соціально-економічна природа управлінської праці ... 6
4. Структура бізнес-плану ... 11
Література ... 15


1. Необхідність та проблеми застосування менеджменту в Україні ... 3
2. Методи управління: класифікація та характеристика ... 7
Завдання 3 ... 13
Література ... 14


1. Організаційні структури міжнародних організацій ... 3
1.1. Усталені організаційні структури міжнародних міждержавних організацій ... 4
1.2. Організаційні структури та форми діяльності неурядових економічних організацій ... 5
1.3. Головні органи та структура ООН ... 7
1.4. Організаційна структура МВФ ... 11
2. Практичне завдання ... 14
Література ... 16


1. Механізм дії мотивації до праці через поведінку. Потреби, винагороди, закон результату. Мотивація та компенсація ... 3
2. Змістові теорії мотивації ... 7
2.1. П'ятирівнева ієрархія потреб Маслоу ... 7
2.2. Теорія ЖВЗ Алдерфера ... 10
2.3. Теорія трьох потреб МакКлелланда ... 10
2.4. Двофакторна теорія Герцберга ... 12
3. Процесуальні теорії мотивації ... 14
3.1. Теорія сподівання Врума ... 14
3.2. Теорія справедливості ... 16
3.3. Об'єднана модель мотивації Портера-Лоулера ... 17
Література ... 18


1. Зміст та форми проблемно-цільового управління ... 3
2. Науково-технічні програми як інструмент реалізації програмно-цільового методу управління розвитком науки і техніки ... 6
Тест ... 13
Література ... 14


1. Зміст та форми проблемно-цільового управління ... 3
2. Науково-технічні програми як інструмент реалізації програмно-цільового методу управління розвитком науки і техніки ... 5
Тест ... 10
Ситуація ... 11
Література ... 15


1. Неформальні аспекти при розробці рішень ... 3
2. Ефективні рішення і безліч Парето ... 6
3. Принципи вирішення завдань ефективності ... 10
Література ... 14


1. Специфічні особливості управлінської праці та проблеми її наукової організації ... 3
2. Функція менеджменту "мотивація". Використання матеріальної та моральної мотивації ... 7
3. Типи формальних організацій (лінійна, лінійно-штабна, функціональна, секційна, матрична та ін.) ... 12
Література ... 24


1. Подолання опору змінам в організації ... 3
2. Ситуація ... 11
3. Тести ... 12
Література ... 14


1. Стратегія оптимальних витрат ... 3
1.1. Позиції фірми в конкурентному середовищі (за О. С. Віханським) ... 3
1.2. Стратегія оптимальних витрат ... 6
2. Ситуація для аналізу ... 9
Література ... 17


1. Шляхи оптимізації організаційних структур ... 3
1.1. Принципи формування організаційних структур управління виробництвом ... 3
1.2. Розвиток організаційних структур управління виробництвом у сучасних умовах господарювання ... 4
1.3. Нові форми структури організації ... 8
Практичне завдання ... 10
Література ... 12


1. Організаційно-розпорядчі методи управління. Їх характеристика ... 3
2. Організаційна структура управління підприємством. Етапи її побудови ... 10
Завдання 3 ... 18
Література ... 21


1. Стабільність і мобільність організаційної структури. Роль менеджера у забезпеченні стабільності та мобільності ... 3
2. Функціональна матриця бізнес-проекту. Чотири головні функції управління бізнес-проектом: планування, організація, оперативне управління і контроль ... 8
3. Проаналізуйте організаційну структуру Вашої компанії. Проведіть SWOT-аналіз цієї структури ... 16
Література ... 18


1. (7) Суть і ознаки організації. Життєвий цикл організації, специфіка менеджменту на кожній стадії розвитку ... 3
2. (32) Трудовий колектив та його ознаки. Основні види колективів ... 6
3. (47) Суть і форми влади та впливу. Баланс влади ... 9
Завдання 4 (57) ... 14
Завдання 5 (77) ... 15
Література ... 16


1. Поясніть вимоги гнучкості та мобільності виробничих систем та їх ознаки ... 3
2. Науково-технічна підготовка виробництва: сутність та особливості виконання. Організація дослідно-конструкторських робіт ... 7
Задача ... 16
Література ... 20


1. Планування як загальна документація управління ... 3
2. Посадова інструкція та її види ... 9
Література ... 13


1. Планування як загальна функція менеджменту ... 3
2. Раціоналізація і комплексне проектування систем менеджменту ... 5
3. Практичне завдання. Стиль керівництва ... 13
Література ... 16


1. Поняття, сутність, основні аспекти, функції та завдання теорії прийняття рішень. Поняття об'єкта, суб'єкта та предмета управління. Основні складові та функції системи управління підприємством. Основні принципи управління як основа управлінських рішень ... 3
11. Оцінка якості управлінських рішень. Поняття ефективності прийняття управлінських рішень, її види. Фактори, що впливають на ефективність управлінських рішень. Цілі, принципи та вимоги оцінювання ефективності прийняття рішень. Показники і критерії оцінювання ефективності прийняття рішень. Методи оцінювання ефективності управлінських рішень ... 8
21. Методи сітьового та календарного моделювання ... 12
Література ... 18


1. Організація та керівництво роботою проектних груп ... 3
2. Стратегія розвитку підприємства та управління за проектами ... 9
Тест ... 12
Література ... 13


1. Програмовані та непрограмовані рішення ... 3
2. Умови і ситуації вироблення рішень ... 8
Література ... 14


1. Основний зміст школи наукового менеджменту ... 3
2. Сутність і характеристика основних принципів менеджменту ... 6
3. Поняття розподілу управлінської праці та його види ... 9
Література ... 14


1. "Решітка менеджменту" Блейка та Мутон ... 3
2. Види контролю ... 5
3. Задача ... 16
Література ... 17


1. Джерела інформації для прийняття управлінських рішень. Процес прийняття рішення ... 3
2. Методи прийняття рішень щодо прогнозування розвитку підприємства ... 9
Література ... 14


1. Роль менеджменту в становленні і розвитку ринково-підприємницького суспільства ... 3
2. Поняття про адміністративний (штабний) апарат управління організацією та його основні типи ... 8
3. Техніка особистої роботи менеджера, її сутність та зміст ... 11
Література ... 15


1. Вирішальна роль досвіду менеджера в умовах прийняття ризикованих рішень ... 3
2. Практичний досвід використання цільового управління за часів СРСР ... 7
Тест ... 11
Завдання 3 ... 12
Література ... 15


1. Соціально-економічна природа управлінської праці ... 3
2. Типи організацій за взаємодією з людиною ... 7
3. Загальні відомості та функції бізнес-плану ... 13
4. Комплексна процесійна теорія Д. Портера і Е. Лоулера ... 15
Література ... 16


1. Управління конфліктами ... 3
2. Мотивація в управлінні ... 10
3. Оцінка стратегічної позиції фірми ... 16
Література ... 27


Завдання 1. Побудувати схему організаційної структури конкретного підприємства, показати недоліки діючої структури, дати пропозиції щодо її вдосконалення ... 3
Завдання 2 ... 7
Література ... 13


1. Стилі керівництва ... 3
1.1. Теорії особистих рис ... 3
1.2. Теорії "X" та "Y" МакГрегора ... 4
1.3. Типологія керівництва ... 6
1.4. Лайкертові системи керівництва ... 8
1.5. "Решітка менеджменту" Блейка та Мутон ... 9
2. Управління конфліктами ... 11
Література ... 17


1. Суть і особливості функції організування ... 3
2. Стиль керівництва ... 8
3. Система контролювання виробничих процесів ... 11
Практичне завдання ... 12
Література ... 19


1. Вплив стилю керівництва на ефективність управління організації ... 3
1.1. Теорії особистих рис ... 3
1.2. Теорії "X" та "Y" МакГрегора ... 4
1.3. Типологія керівництва ... 6
1.4. Лайкертові системи керівництва ... 8
1.5. "Решітка менеджменту" Блейка та Мутон ... 9
2. Вплив зовнішнього середовища на формування комунікаційних процесів в організації ... 11
Література ... 16


1. Сутність управління господарським механізмом в світі та в Україні ... 3
2. Сутність організації управлінської праці ... 11
Література ... 17


1. Системна модель управління організацією ... 3
2. Інвестиційний менеджмент: управління формуванням інвестицій, розробка, оцінка і реалізація інвестиційного проекту ... 9
Практичне завдання ... 18
Література ... 20


Поняття про методи управління: сутніст7. Поняття про методи управління: сутність, значення і характеристика ... 3
19. Поняття про ситуаційне управління. Види ситуацій ... 7
23. Етапи процесу пошуку та підготовки управлінського рішення ... 10
31. Завдання психології управління. Формальний і неформальний лідер. Психологічні основи впливу керівника на колектив (форми влади) ... 12
Завдання 42 ... 16
Література ... 17ь, значення і характеристика


1. Технологія розробки рішень ... 3
2. Ефективні рішення і безліч Парето ... 10
3. Контроль виконання управлінського рішення ... 14
Література ... 20


1. Теорія очікувань В. Врума ... 3
2. Значення та види ефективності в діяльності організації ... 5
3. Тест ... 11
4. Ситуаційне завдання ... 11
Література ... 14


10. Види планів у менеджменті. Основні принципи планування ... 3
20. Методи оптимізації управлінських рішень ... 5
29. Поняття трудового колективу та основні етапи його становлення ... 10
40. Особливості міжнародного менеджменту ... 12
43. Ситуація ... 14
Література ... 16


1. Еволюція розвитку управлінської думки ... 3
2. Функція контролювання ... 11
3. Тест ... 15
4. Ситуація ... 15
Література ... 18


1. Групи. Формальні і неформальні групи у колективі. Їх характеристики та механізм взаємодії ... 3
2. Стратегічне планування. Значення стратегічного планування. Вимоги до стратегічного планування ... 13
Ситуаційне завдання ... 17
Література ... 19


1. Сутність і характеристика мотиваційних теорій ... 3
1.1. Змістові теорії мотивації ... 3
1.2. Процесуальні теорії мотивації ... 7
2. Форми влади та впливу ... 10
3. Особливості оперативного (поточного) планування ... 13
Практичне завдання ... 14
Література ... 16


1. Види планування ... 3
2. Теорія справедливості С. Адамса ... 5
3. Еволюція розвитку управлінської думки (школи управління) ... 6
4. Лінійні організаційні структури управління ... 15
Література ... 17


1. Вплив. Види впливу ... 3
2. Класифікація організаційних структур управління ... 5
Ситуаційне завдання ... 16
Література ... 18


17. Вимоги до управлінських рішень ... 3
60. Розробка та ухвалення управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ... 6
37. Інформаційне забезпечення розв'язку завдань ... 16
Література ... 21


1. Етапи розвитку теорії менеджменту (наукові школи) ... 3
2. Поділ теорій мотивації на змістовні та процесійні. Основні їх відмінності та характеристики ... 11
3. Економічні та соціальні методи управління трудовим колективом ... 15
Література ... 17


1. Зміст відносин управління та їх основні типи в організації ... 3
2. Яке значення має менеджмент для становлення та розвитку ринкових засад господарювання в Україні? ... 8
3. Тестове завдання ... 11
4. Ситуаційне завдання ... 12
Література ... 14


1. Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на діяльність організації ... 3
2. Організаційна культура як чинник підвищення ефективності діяльності організації ... 9
Література ... 13


1. Зовнішні параметри впливу на систему управління діагностування виробничого стану підприємства ... 3
1.1. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу ... 3
1.2. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу ... 5
1.3. Методики діагностики галузі ... 6
1.4. Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М. Портером) ... 9
1.5. Оцінка впливу споживачів ... 12
1.6. Аналіз впливу партнерів та постачальників організації ... 16
Література ... 18


ЗАДАЧІ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Особа N вирішила зайнятися бізнесом у сфері роздрібної торгівлі калькуляторами

Розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності багатопрофільного підприємства, якщо на кінець 2000 р. активи розділу ІІ балансу становили 1225 тис. грн., розділу ІІІ балансу - 1125 тис. грн., короткострокові зобов'язання в 2000 р. - 851 тис. грн. Визначити, як зміниться коефіцієнт поточної ліквідності, якщо підприємство здійснюватиме такі операції:
1) сплатить 100 тис. грн. поточних зобов'язань готівкою;
2) отримає 155 тис. грн. від дебіторів;
3) купить товари на суму 50 тис. грн. у кредит;
4) спише товарно-матеріальні запаси вартістю 34 тис. грн. і нарахує 14 тис. грн. зносу.


Відомі такі показники діяльності багатопрофільного підприємства у 2000 році:
коефіцієнт рентабельності - 35 %;
собівартість реалізованої продукції - 2926 млн. грн.
чистий прибуток - 9,62 % виручки від реалізації.
Визначити:
а) загальну суму активів підприємства, якщо співвідношення виручки та активів становить 85 %;
б) дохідність капіталізації, якщо короткострокові зобов'язання становлять 25 % активів підприємства.


Компанія Х продає свої вироби за ціною 5,5 грн. за штуку.
Змінні витрати на виробництво і реалізацію одиниці товару становлять 3,25 грн.
Загальна сума постійних витрат - 360000 грн.
Визначити:
а) точку беззбитковості і проаналізувати ефект операційного важеля;
б) як зміниться прибуток (збиток) компанії, якщо обсяг виробництва зміщується від точки беззбитковості з прирощенням чи зменшенням на 20 %.
Розрахувати і побудувати графік для ситуації, коли змінні витрати збільшуються на 0,25 грн.


Підприємець має у розпорядженні 1000 грн. Існують наступні пропозиції їх вкладання на умовах простого відсотка:
1) на квартал під 20% річних (точний спосіб нарахування відсотків);
2) на півроку під 16% річних (приблизний спосіб нарахування відсотків);
3) на рік під 12% річних.
Рік високосний. Термін вкладення починається з 1 січня. Розрахувати майбутню вартість для кожного варіанта вкладання коштів. За якої ставки відсотка сума вкладу подвоїться через 3 роки?


Керівництво фірми прогнозує збільшити виручку від реалізації продукції на 15%. Поточна виручка від реалізації продукції - 850 тис. грн. Змінні витрати становлять 62% від обсягу виручки, а постійні витрати складають 16% від обсягу змінних витрат. Обчислити суму прибутку, яку отримує підприємство у поточному періоді, а також суму прибутку, яка відповідатиме новому обсягу виручки від реалізації продукції традиційним способом і за допомогою виробничого важеля. Яким буде прибуток, якщо постійні витрати підприємства зростуть на 5%?

Власний капітал підприємства сформований наступним чином:
а) 10 тис. штук привілейованих акцій. Ринкова ціна - 100 грн., дивіденд - 13 грн./акцію;
б) 15 тис. штук звичайних акцій. Ринкова ціна - 90 грн., дивіденд - 15 грн./акцію. Очікуваний приріст дивідендів - 2%.
в) 5 тис. штук звичайних акцій нової емісії. Номінал - 90 грн., запланований дивіденд - 16 грн./ акцію. Приріст дивідендів - 2%, витрати на випуск - 3% номіналу.
Розрахувати середньозважену вартість власного капіталу.


Банк проводить нарахування на вклади 12 % річних за умов складного процента.
1. Яку суму необхідно покласти на рахунок 23.02.2004 р., щоб 23.10.2007 отримати 5000 грн.?
2. Яким повинен бути розмір щорічних внесків на початку 2004-2007 років, щоб отримати на 01.01.2008 р. 6000 грн.?
3. Яким повинен бути розмір щорічних внесків в кінці 2003-2007 років, щоб отримати на 01.01.2008 р. 6000 грн.?
4. Підприємець планує вкласти 1000 грн. лише на 250 днів за умов простого відсотка на 14 %. Скільки він отримає в кінці періоду?


Собівартість продукції - 70% ціни реалізації. Рахунки оплачуються через 60 днів з дня відвантаження продукції. За місяць виробляється і відвантажується продукції на суму 300 тис. грн. Яку суму обігових коштів за рахунок кредиту слід залучити фінансисту підприємства для безперебійного виробництва протягом 2 місяців. Як це вплине на собівартість продукції, якщо банк пропонує кредит під 25% річних?

Діяльність підприємства характеризується наступними показниками:
Показники   Сума, тис. грн.
Виручка від реалізації   2500
Змінні витрати   1900
Валовий прибуток (маржа)   600
Постійні витрати   280
Чистий прибуток до оподаткування   320
Власний капітал   700
Довгострокові кредити   220
Короткострокові кредити   80
Середня ставка % за кредит   30%
1. Скільки відсотків прибутку вдасться зберегти підприємству, якщо виручка від реалізації скоротиться на 15%?
2. Розрахуйте відсоток скорочення виручки, при якому підприємство повністю втрачає прибуток.
3. Розрахуйте ефект фінансового лівериджу, якщо ставка податку на прибуток - 25%.


Банк проводить нарахування на вклади 12 % річних за умов складного процента.
1. Яку суму необхідно покласти на рахунок 23.02.2004 р., щоб 23.10.2007 отримати 5000 грн.?
2. Яким повинен бути розмір щорічних внесків на початку 2004-2007 років, щоб отримати на 01.01.2008 р. 6000 грн.?
3. Яким повинен бути розмір щорічних внесків в кінці 2003-2007 років, щоб отримати на 01.01.2008 р. 6000 грн.?
4. Підприємець планує вкласти 1000 грн. лише на 250 днів за умов простого відсотка на 14 %. Скільки він отримає в кінці періоду?


Собівартість продукції - 70% ціни реалізації. Рахунки оплачуються через 60 днів з дня відвантаження продукції. За місяць виробляється і відвантажується продукції на суму 300 тис. грн. Яку суму обігових коштів за рахунок кредиту слід залучити фінансисту підприємства для безперебійного виробництва протягом 2 місяців. Як це вплине на собівартість продукції, якщо банк пропонує кредит під 25% річних?

Діяльність підприємства характеризується наступними показниками:
Показники   Сума, тис. грн.
Виручка від реалізації   2500
Змінні витрати   1900
Валовий прибуток (маржа)   600
Постійні витрати   280
Чистий прибуток до оподаткування   320
Власний капітал   700
Довгострокові кредити   220
Короткострокові кредити   80
Середня ставка % за кредит   30%
1. Скільки відсотків прибутку вдасться зберегти підприємству, якщо виручка від реалізації скоротиться на 15%?
2. Розрахуйте відсоток скорочення виручки, при якому підприємство повністю втрачає прибуток.
3. Розрахуйте ефект фінансового лівериджу, якщо ставка податку на прибуток - 25%.


Необхідно визначити очікувану суму чистого приведеного доходу інвестиційних проектів та індекс доходності кожного інвестиційного проекту.
Підприємство має два варіанти капіталовкладень:
ставка дисконту для інвестиційного проекту А - 12%,
для інвестиційного проекту Б - 8%.
Економічні показники інвестиційних проектів зазначені у таблиці.
Показники   Проект А   Проект Б
Обсяг інвестицій, тис. грн.   6500   6100
Сума грошового потоку, тис. грн.,   9000   9300
в тому числі:      
1 рік   4700   1500
2 рік   4300   2000
3 рік   -   3600
4 рік   -   2200


Підприємство виробляє 3 види продукції на окремих дільницях виробництва. За рахунок прибутку від реалізації продукції підприємство розпочинає підготовку до будівництва нового цеху, введення якого дозволить суттєво покращити технічні характеристики виробів і збільшити ціну кінцевої продукції на 8% без зменшення обсягу продажу. Витрати на будівництво цеху становлять 2,6 млн. грн. (будівництво триває один рік), а додаткові витрати на його утримання складатимуть 0,4 млн. грн. щороку. Визначити термін окупності капіталовкладень у будівництво нового цеху.
Вид продукції   Обсяг виробництва, шт.   Ціна одиниці продукції, грн.   Витрати на одиницю продукції, грн.
І   15000   220   180
II   25000   185   155
ІІІ   45000   130   115


Позичений капітал підприємства сформований наступним чином:
а) раніше випущені облігації обсягом 1000 штук. Ринкова ціна облігації - 100 грн., купон - 12 грн.
б) облігації нової емісії обсягом 2000 штук. Номінал облігації - 100 грн., купон - 14 грн. Витрати на випуск - 3% номіналу.
Власний капітал підприємства сформований наступним чином:
а) звичайні акції обсягом 3000 штук. Ринкова ціна акції - 75 грн., розмір дивіденду - 10 грн./акцію. Темп приросту дивідендів - 2,5%.
б) привілейовані акції обсягом 600 штук. Ринкова ціна акції - 80 грн., привілейований дивіденд - 20 грн./акцію.
Ставка податку на прибуток - 25%.
Розрахувати середньозважену вартість капіталу підприємства.


Підприємець має у своєму розпорядженні 1000 грн. Існують варіанти вибору:
1) можна вкласти одразу всю суму на 5 років під 15% річних (складний відсоток);
2) можна вкладати по 200 грн. в кінці кожного року протягом 5 років, але під 21% річних (складний відсоток);
3) можна вкладати по 200 грн. на початку кожного року протягом 5 років, але під 17% річних (складний відсоток);
4) можна купити облігації з терміном погашення 5 років і процентною ставкою 17% річних (простий відсоток);
Визначити, який з варіантів, запропонованих підприємцю, найбільш вигідний.


Підприємець реалізує сувеніри для туристів по 5 грн./шт., які купує у гуртового продавця за ціною 3 грн./шт. і повертає не проданий товар за ціною придбання (тобто збитків від повернення товару немає). Для торгівлі підприємець орендує палатку за 150 грн. у тиждень.
1. Яким буде поріг рентабельності?
2. Як зміниться поріг рентабельності, якщо закупівельна ціна сувеніра зросте до 3,50 грн./шт.?
3. Скільки сувенірів необхідно реалізувати за тиждень, щоб забезпечити прибуток у 700 грн.?
Розрахунки провести традиційним способом і за допомогою операційного леверіджу.


Обчислити вартість боргових зобов'язань підприємства, які сформовані за рахунок наступних джерел:
а) довгострокового банківського кредиту - 100 тис. грн. за ставкою 12% річних;
б) короткострокового банківського кредиту - 300 тис. грн. за ставкою 18% річних;
в) раніше випущених облігації обсягом 15 тис. штук. Ринкова ціна облігації - 50 грн., купон - 6 грн.
г) облігацій нової емісії обсягом 10 тис. штук. Номінал облігації - 50 грн., купон-5 грн. витрати на випуск - 3% номіналу.
Ставка податку на прибуток - 25%.


Визначте ефект у виробника і споживача пресу, якщо витрати на його виробництво становлять 32000 грн., рентабельність виробництва 42 %, ставка податку на прибуток 30 %.
Використання пресу дає можливість виробляти 35000 шт. виробів на рік ціною 2,7 грн. при собівартості 1,6 грн. Супутні капіталовкладення 1500 грн. щорічно, строк експлуатації пресу 5 років.


Проектний інститут розробляє з переробки сільськогосподарської сировини. Вартість проектних робіт 164 тис. грн., що будуть освоєні протягом двох років: першого - 104 тис. грн., другого - 60 тис грн.
Виготовлення і монтаж обладнання триватиме два роки. Вартість обладнання 170 тис. грн., що будуть освоєні протягом першого року, а вартість монтажу - 64 тис. грн., що будуть освоєні протягом другого року.
Освоєння технологічного процесу дасть змогу переробляти щорічно 2000 т. і виробляти 300 тис банок умовних консервів по ціні 2,4 грн. за банку. Собівартість продукції 1,6 грн. за банку.
Супутні капіталовкладення щорічно становитимуть 15 тис. грн.
Термін експлуатації лінії 5 років.
Визначте ефект від розробки і використання технології при ставці дисконту.


Впровадження прогресивної організації обслуговування робочих місць дало змогу знизити собівартість продукції на 5,2 %. Річний обсяг випуску на цій дільниці становить 1,7 млн. шт. собівартість одиниці продукції до впровадження становила 25,7 грн./шт.
Визначити річну економію і економію до кінця року, якщо заходи впроваджуються у липні місяці.


Визначити собівартість одиниці продукції, якщо в звітному періоді виготовлено 1500 одиниць продукції "А" і 1000 одиниць продукції "Б". Прямі витрати на продукцію "А" складали 800000 грн., на продукцію "Б" --- 658000 грн. Пряма зарплата виробничих робітників у прямих затратах на продукцію "А" складала 240000 грн., на продукцію "Б" 196000 грн. Змінні загальновиробничі витрати за звітний період становили 495180 грн.

Вихідні дані:
Підприємство "Ольвія" робить вироби Х та Y. Дані по виробництву і реалізації продукції зазначені в таблиці
Показники    Вироби
   Х    Y
Ціна реалізації, у.о.   6   12
Змінні витрати, у.о.   2   4
Кількість реалізованої продукції, шт.   70 000   30 000
Постійні витрати, у.о.   300 000   300 000
Потрібна знайти точку беззбитковості для кожного виду продукції


Вихідні дані:
Підприємство випускає і продає два види продукції - А і Б. Очікується, що їхня річна реалізація буде у співвідношенні 1 : 3. Річний виторг від реалізації планується - 420 000. Співвідношення внеску у прибуток до надходження від продукту А складає 40 %, а від продукту Б - 50 %. Річні постійні витрати - 120 000.
Потрібно:
Визначити кошторисний обсяг реалізації в точці беззбитковості.
Варіанти відповіді:
1) 196 тис. грн.
2) 200 тис. грн.
3) 253 тис. грн.
4) 255 тис. грн.


На основі аналізу організації праці і використання робочого часу керівників і спеціалістів підрозділу розробити план організаційно-технічних заходів по раціоналізації трудових процесів в апараті управління Для цього необхідно зробити фотографію (таблиця 1) і самофотографію (таблиця 2) робочого дня керівників і спеціалістів. Виробити пропозиції по вдосконаленню використання робочого часу в апараті управління, покращенню організації робочих місць, трудових процесів

Розробити схему розподілу функціональних обов'язків (по конкретній функції в масштабі підприємства чи в межах окремого підрозділу), склавши для цього аналітичну таблицю розподілу функцій (таблиця 2). Виробити пропозиції по вдосконаленню схеми розподілу функціональних обов'язків в межах підприємства чи окремого підрозділу.

Виробник сільськогосподарської техніки, провівши маркетингові дослідження в кінці лютого, планує випустити 300 міні-тракторів в третьому тижні квітня Колеса конкретного типу для міні-тракторів фірма отримує від свого постійного партнера На кожен міні-трактор потрібно чотири колеса Проведена інвентаризація підтвердила наявність в запасах на даний момент 40 коліс У постачальника замовлено 300 коліс, причому очікуваний термін прибуття замовлення - другий тиждень березня Колеса, як правило, поступають через два тижні після розміщення замовлення на поставку
1 Яка сумарна потреба виробника міні-тракторів в колесах?
2 Яка чиста потреба виробника в колесах?
3 Як спланувати час розміщення замовлення, щоб задовольнити чисту потребу до запланованої дати початку виробництва?
4 Які методи планування запасів використовуються на Вашому підприємстві (організації)?


На основі детальної характеристики підрозділу апарату управління конкретного підприємства (закладу) розробити схему структури управління ним. Запропонувати заходи по її вдосконаленню і спроектувати нову структурну схему управління, показавши її ефективність у порівнянні з попередньою.

Фірма "Меркурій" здійснює виробничо-господарську діяльність у таких сферах:
1. Реалізація нафтопродуктів. Річний обсяг реалізації продукції зріс на 13 %. Фірма є лідером в даному бізнесі в регіоні з часткою ринку 34 % (головний конкурент має частку 27 %). Річний дохід від реалізації - 850 тис. грн.
2. Ремонт автомобілів. Фірма є лідером з часткою на ринку 50 % (головний конкурент володіє 20 % ринку). Щорічний обсяг надання послуг зріс на 6%. Дохід від надання послуг - 1 млн. грн.
3. Страхування автомобілів. Збільшення реалізації склало на рік 8 %. Частка на ринку - 10%. (у головного конкурента - 30 %). Цей бізнес приносить 110 тис. грн. річного доходу.
4. Рекламна діяльність. Займає частку 15 % на ринку. Це четвертий показник в регіоні (головний конкурент володіє 34% ринку). Річний обсяг реалізації збільшився на 15 %. Рекламні послуги дають 340 тис. грн. річного доходу фірмі.


Фірма, яка випускає платівки з записами нових співаків, повинна обрати одну з двох рекламних стратегій
1. Повністю сконцентруватися на телевізійній рекламі
2. Повністю сконцентруватися на рекламі у пресі З минулого відомо, що прибутки фірми суттєво залежали від загальної економічної ситуації Дія кожного варіанту стратегії можливі доходи, розраховані у таких розмірах:
Стратегії   Характеристика економічної ситуації
   Спад економіки   Стабільність економіки   Підйом економіки
Телевізійна реклама   4000   40000   60000
Реклама у пресі   10000   20000   30 000
Прийміть управлінське рішення щодо обрання конкретної стратегії в умовах невизначеності за чотирма критеріями
а) оптимістичним,
б) песимістичним,
в) мінімізації управлінської невдачі,
г) відсутності інформації


На основі знань лекційного матеріалу, вивчення економічної літератури, охарактеризувати можливість оптимізації податку на прибуток за рахунок ефективної дивідендної політики. Зробити висновки і пропозиції.

На основі знань лекційного матеріалу, вивчення економічної літератури, з метою оптимізації оподаткування суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб, зробити порівняльну характеристику спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності за відповідними ставками (6%, 10 % суми виручки). Зробити висновки і пропозиції.

На основі знань лекційного матеріалу, вивчення економічної літератури з питань оподаткування охарактеризувати методику прогнозування надходжень податку з власників транспортних засобів.

На основі даних про діяльність підприємства "Крокус" розрахувати суму сплачених податків при застосуванні звичайної системи оподаткування та спрощеної системи оподаткування (єдиний податок 6 і 10 %). Зробити порівняльну характеристику доцільності застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Умова задачі: підприємство займається наданням послуг. Отримано виручки - 1800 гр. одиниць, витрати з ПДВ (оренда, інформпослуги, канцтовари) становлять 300 одиниць, нарахована зарплата - 100 одиниць, податки (комунальний, плата за патенти) - 10 одиниць.


На основі даних про діяльність підприємства "Крокус" розрахувати суму сплачених податків при застосуванні звичайної системи оподаткування та спрощеної системи оподаткування (єдиний податок 6 і 10 %). Зробити порівняльну характеристику доцільності застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Умова задачі: підприємство займається наданням послуг. Отримано виручки - 1800 гр. одиниць, витрати з ПДВ (оренда, інформпослуги, канцтовари) становлять 300 одиниць, нарахована зарплата - 100 одиниць, податки (комунальний, плата за патенти) - 10 одиниць.


На основі знань лекційного матеріалу, вивчення економічної літератури, охарактеризувати можливість оптимізації податку на прибуток за рахунок ефективної дивідендної політики. Зробити висновки і пропозиції.

Визначити такт лінії, розрахувати кількість робочих місць і робітників та коефіцієнт їх зайнятості (завантаження). Вибрати тип лінії та визначити основні параметри конвеєра (швидкість руху, довжину робочої частини), скласти таблицю розподілу розмічувальних знаків, розрахувати тривалість технологічного циклу обробки деталей.
Вихідні дані: лінія створена для обробки фланців, добове завдання 450 штук, крок конвеєра дорівнює 1,5 м. Лінія працює протягом двох змін, тривалістю по 8,2 год. кожна; регламентовані перерви до уваги не беремо; технологічні витрати відсутні.
Норми часу на виконання операцій:
Номер операції   1   2   3   4   5   6   7
Норма часу, хв.   12,0   10,8   23,4   13,0   15,8   10,8   5,4


На змінно-потоковій лінії обробляються чотири деталі. Програма запуску в місяць і трудомісткість наступні:
Деталі    А   Б   В   Г
Програма запуску, шт.   200   324   400   560
трудомісткість, хв.   120   80   65   92
Лінія працює в дві зміни 22 робочих дні, втрата часу на переналагодження складає 6 %.
Визначити:
1) часткові такти робочої лінії;
2) число робочих місць на лінії та її завантаженість;
3) період часу виконання по кожному об'єкту.


За даними хронометражних спостережень за роботою токаря встановити нормативи допоміжного часу для операції "обточка валика" за елементами операції розрахувати норму оперативного часу. Коефіцієнт стійкості хроноряду = 1,75, пmin=13. Дані хронометражних спостережень за операцією "обточка валика" приведені в таблиці

Розрахувати основні параметри потокової лінії механічної обробки циліндрів тракторного двигуна: програму, такт, кількість робочих місць на операцію та її завантаження.
Річне завдання по випуску тракторів - 50 тис. шт.
Кількість циліндрів для одного двигуна - 4 шт.
Кількість запасних частин складають 20 % загального числа циліндрів, які будуть складатися.
Нормальний залишок складських двигунів на складі перед головним конвеєром - 2000 шт., фактичний залишок до початку планового року - 2500 шт.
Нормальний запас готових циліндрів, які складаються - 15 тис. шт., фактичний залишок готових циліндрів - 5 тис. шт.
Режим роботи - 2 зміни по 8 год., втрата часу у використанні верстатів - 5 %.
Технологічний процес наступний:
№ операції   1   2   3   4   5   6   7   8   9
Норма часу, хв.   3,2   2,0   2,5   0,7   1,0   0,4   2,2   1,35   1,9


На змінно-потоковій лінії обробляються три деталі різної трудомісткості за одним і тим самим технологічним маршрутом. Річна програма запуску виробів наступна: А - 36 000 шт., Б - 24 000 шт., В - 12 000 шт. Режим роботи лінії: дві зміни. Допустимі втрати часу на переналагодження планують 4 %. Час на переналагодження найбільш складного верстату лінії триває 45 хв.
Процес обробки виробу і норми часу наступні:
№ операції   Трудомісткість виробів, хв.
1   А   Б   В
2   2   4   4
3   4   6   12
4   1   3   6
Всього    10   20   30


Використання змінних штампів рівномірне по місяцях і складає 1500 штук. Плановий оборотний фонд штампів на наступний рік встановлений в кількості 800 штук. Фактичний їх запас на 1 жовтня поточного року - 400 штук. 1 грудня буде отримана партія у кількості 300 штук. Визначити потребу заводу у штампах на наступний рік.

За даними балансу робочого дня токаря визначити відсоток оперативного часу і відсоток можливого підвищення продуктивності праці. Норма штучного часу 9 хвилин, за зміну виготовлено 50 деталей. Баланс робочого дня токаря наступний:
Затрати часу за елементами   Час спостережень
робота   50; 36; 41; 57; 48; 62.
Прибирання верстата   8; 9; 12.
Під налагоджування верстата   15; 17; 12; 14.
Заміна інструментів   5; 7; 8; 4.
Обідня перерва   60
Стороння розмова   2; 5.
Оформлення роботи   8


Майстер працював до пізньої ночі: терміново знадобилася продукція.
Керівник зранку скликав зібрання на яке майстер спізнився. Керівник був обурений і негативно висловився на його адресу.
Як би ви поступили в даній ситуації на місці керівника? На місці майстра?


На основі наведених даних зробити розрахунок і заповнити відповідні рядки до декларації про прибуток підприємства.
Сукупний валовий доход МП "Вояж" за III-квартал 200_ р. від здійснення торгівельно-посередницької діяльності - становить 210000 грн.
Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу, валових доходів, - 10000 грн.
Загальна сума валових витрат (на придбання цінних паперів і деривативів) - 60000 грн.
Витрати, які виключають зі складу валових витрат, - 15000 грн.
Амортизаційні відрахування - 20000 грн.
Амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування, - 3000 грн.
Визначити: а) скоригований валовий дохід; б) оподатковуваний прибуток; в) податок на прибуток.


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості