ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

РЕФЕРАТИ З ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Зарубіжний досвід організації виробництва
Концептуальні основи та системний підхід при проведенні діагностики виробництва
Особливості та значення організації автоматизованого виробництва
Планування потреб у матеріалах, деталях, вузлах
Предмет і задачі дослідження операцій
Принципи формування системи управління матеріальними ресурсами
Прогнозування та його типи
Розробка та управління виробничою програмою у серійному виробництві
Сезонні коливання даних
Система операційного менеджменту
Система операційного менеджменту
Система операційного менеджменту
Сутність поняття операційного менеджменту
Суть і стратегія агрегатного планування
Суть та основні поняття про потокову організацію виробництва
Управління запасами

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Ресурси автоматизованих ліній.....3
2. Види ремонтних служб на підприємствах. Загальні поняття.....10
Література.....16


1. Види контролю.....3
2. Технічна пропозиція автоматичної лінії.....8
Література.....13


1. Діагностика дієвості системи обслуговування виробництва.....3
2. Тест.....13
Література.....14
Задача.....15


1. Діагностика умов регулювання виробничого процесу.....3
2. Тест.....12
Література.....13
Задача.....14


Вступ.....3
1. Система створення та освоєння нової продукції.....4
2. Діагностика підготовки виробництва до зміни продукту.....11
Література.....21
Тести.....22
Задача.....23


1. Діагностика організації трудових процесів.....3
2. Тест.....13
Література.....14
Задача.....15


1. Діагностика виробничих процесів, їх організаційної відповідності.....3
Тест.....14
Література.....15


1. Проаналізувати етапи конструкторської підготовки виробництва: виготовлення дослідного зразка та коректування роботи проекту.....3
2. Охарактеризуйте методи переходу на випуск нової продукції: паралельний метод.....8
Задача.....15
Література.....16


1. Механізм планування.....3
2. Розрахунок запасів.....7
Література.....12


1. Розвиток науки про організацію виробництва.....3
2. Організація допоміжних виробництв і обслуговуючого господарства.....11
2.1. Загальна характеристика системи.....13
2.2. Ремонтне господарство.....14
2.3. Інструментальне господарство.....15
2.4. Транспортне господарство.....16
2.5. Енергетичне господарство.....17
2.6. Складське господарство.....18
Література.....20


1. Операційний менеджмент як система.....3
2. Показники результативності функціонування операційних систем.....9
3. На прикладі підприємства з випуску товарів визначте норму виробничого запасу за видами матеріальних ресурсів.....14
Література.....16


1. Організація операційних процесів.....3
2. Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного менеджменту.....7
3. Наведіть організаційну структуру управління операційною системою на Вашому підприємстві та запропонуйте шляхи її вдосконалення.....12
Література.....16


1. Організація технічного контролю якості продукції на підприємстві.....3
2. Принципи раціональної організації виробничого процесу.....9
Література.....14


1. Управління поточним функціонуванням операційної системи.....3
2. Системний підхід до управління операційною системою.....6
Завдання 3.....15
Література.....18


1. Розрахунок основних параметрів безперервно-потокових ліній.....3
2. Організація винахідницької, раціоналізаторської та патентно-ліцензійної роботи.....14
Література.....16


1. Управління процесом проектування операційної системи.....3
2. Сутність та етапи розробки операційної стратегії організації.....6
3. Опишіть систему контролю якості продукції на Вашому підприємстві та розробіть план заходів її вдосконалення.....12
Література.....18


1. Організація ремонтного господарства.....3
2. Наукова організація праці та її задачі.....10
Література.....15


3.5. Дайте характеристику основам статистичним методів управління якістю.....3
Задача 7.7.....10
Література.....12


12. Характеристика системи технологічного обслуговування та ремонту.....3
28. Види ремонтних служб на підприємствах. Загальні поняття.....7
Література.....16


1. Характеристика видів виробництва.....3
2. Види технічного обслуговування.....11
Література.....19


3.4. Проведіть порівняльний аналіз структури тривалості виробничого циклу продукції підприємств машинобудування та будь-якої іншої галузі.....3
Задача 15.5.....11
Література.....13


1. Виробнича інфраструктура.....3
2. Завдання та зміст комплексної підготовки виробництва нової продукції.....5
Задача.....10
Література.....12


Побудуйте схеми технічної,7.3. Побудуйте схеми технічної, предметної і змішаної структур. У чому їх недоліки і переваги?.....3
Задача 5.10.....9
Задача 8.7.....11
Література.....13 предметної і змішаної структур


1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту.....3
1.1. Визначення операційного менеджменту.....3
1.2. Формування операційної стратегії.....4
1.3. Розробка і впровадження операційних систем.....5
1.4. Проектування та використання виробничих фондів.....10
2. Загальний менеджмент якості (TQM).....12
Завдання 3.....18
Література.....21


=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості