ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З МАРКЕТИНГУ І РЕКЛАМИ

STP-маркетинг
Вибір цільового ринку і позицiювання фірми на ринку
Вимірювання і прогнозування попиту
Глобальний маркетинг
Дослідження конкурентів та конкурентності
Дослідження товарних ринків
Засоби розповсюдження рекламної інформації
Комплекс маркетингових комунікацій на підприємстві
Конкурентоспроможність товарів виробничого призначення та методи її оцінки
Маркетинг в Україні
Маркетингова діяльність на ВАТ "Електротермометрія"
Маркетингова діяльність на ВАТ "Луцький підшипниковий завод"
Маркетингова діяльність на різних етапах життєвого циклу товару
Маркетингова діяльність на ТзОВ " Олімп"
Маркетингова діяльність підприємства на зовнішньому ринку
Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод"
Маркетингова програма
Маркетингове дослідження конкурентоспроможності
Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації
Маркетингові дослідження на підприємстві
Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок"
Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК"
Методи вимірювання та прогнозування попиту
Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках
Напрями маркетингових досліджень
Організації розповсюдження товарів через посередників
Організація збору та аналізу інформації про зарубіжні ринки
Основні засоби розповсюдження рекламної інформації
Оцінка якості продукції на підприємстві
Персональний продаж
Планування маркетингових досліджень
Планування маркетингової діяльності підприємства
Планування маркетингу
Планування нових товарів виробничого призначення
Попит і пропозиція на українському молодіжному музичному ринку
Реклама в мережі Інтернет
Реклама на промисловому ринку
Реклама як вид діяльності
Реклама як засіб просування товарів
Рекламне звернення як основний компонент рекламної діяльності
Рекламування товару
Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод"
Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера"
Розробка маркетингових заходів для ТзОВ "Світанок"
Розробка маркетингової стратегії на підприємстві "Юнівест Маркетинг"
Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку
Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія"
Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа"
Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства "Луцький підшипниковий завод"
Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька
Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства ТзОВ "Сталкер ІТК"
Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства
Сегментація ринку
Система маркетингової інформації у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Способи посилення експресії в рекламних текстах
Становлення та розвиток маркетингу в Україні
Стратегічне планування маркетингової діяльності підприємства на зовнішньому ринку
Стратегія виходу на новий ринок
Стратегія маркетингу на ВАТ "Електротермометрія"
Сутність маркетингового дослідження
Формування комплексу маркетингових заходів для ВАТ "Спектр"
Формування ціни на конкурентному ринку
Франчайзинг в організації процесу розподілу продукції
Ціна як інструмент маркетингової політики

РЕФЕРАТИ З МАРКЕТИНГУ

Анкетні опитування
Види послуг на ринку цінних паперів
Виставки-ярмарки як складова маркетингової політики комунікацій
Дизайн нового товару
Економіко-математичні методи проведення маркетингових досліджень
Експорт підприємства
Експортні операції ВАТ "Концерн "Стірол"
Етапи розробки цінової стратегії підприємства
Застосування регресивно-кореляційного аналізу для оцінки економічних ефективності маркетингових комунікацій
Імідж і реклама
Інтерв'ю в маркетингових дослідженнях
Інформація в маркетингових дослідженнях
Комунікативна політика підприємства як складова маркетингового успіху
Кон'юнктурні дослідження товарних ринків
Маркетингова інформаційна система і комплексне дослідження ринку
Маркетингова інформаційна система
Маркетингова політика розподілу
Маркетингова політика розподілу
Маркетингове дослідження
Маркетингове дослідження
Маркетингові дослідження банківської діяльності на ринку послуг
Методи збирання первинної інформації
Методи збору даних у маркетингових дослідженнях
Методи управління витратами підприємства
Методичні підходи до планування комплексу маркетингових комунікацій
Міжнародні маркетингові стратегії
Міжнародні стратегії розподілу
Обслуговування після продажу на сучасному етапі розвитку економічних відносин
Опитування
Опитування
Опитування
Організаційні структури маркетингу
Організація і проведення збору даних
Організація маркетингу на підприємстві
Особливості прийняття стратегічних і тактичних рішень щодо маркетингової діяльності сучасної фірми.
Оцінка конкурентоспроможності фірми
Оцінка перспектив розвитку франчайзингу в Україні
Оцінювання міжнародних стратегій конкуренції фірми
Персональні комунікації: переваги, недоліки і особливості застосування
Планування маркетингових комунікацій залежно від типу ринку
Правові засади інформаційної діяльності в Україні
Принципи, завдання і функції посередницької діяльності
Проблеми і перспективи маркетингової політики розподілу в Україні
Процес маркетингового дослідження
Реклама і маркетинг у глобальній мережі Інтернет
Реклама на промисловому ринку
Реклама як основний засіб маркетингової комунікації
Реклама як основний засіб маркетингової комунікації
Розробка маркетингової стратегії розвитку підприємства
Розробка рекламної компанії ТзОВ "Колосок"
Розробка рекламної компанії ТзОВ "Сталкер-ІТК"
Розробка рекламної компанії
Сегментація промислового ринку
Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу
Сучасний стан експортно-імпортних відносин України та Австрії
Сучасні засоби комунікацій та їх значення при плануванні ефективної моделі маркетинг-взаємодій фірми
Сучасні методи маркетингових досліджень поведінки споживачів
Теоретичні засади товарно-інноваційної політики
Теоретичні засади товарно-інноваційної політики
Теоретичні засади товарно-інноваційної політики
Техніко-економічні показники і методи оцінки якості продуктових інновацій. Оцінювання якості продуктових інновацій
Товарна політика та управління товарним асортиментом
Товарна політика та управління товарним асортиментом
Управління збутом медичних препаратів
Управління цінами
Формування попиту споживачів на продукцію і послуги
Характеристика та завдання учасників рекламного процесу
Цінова стратегія фірми

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МАРКЕТИНГУ

1. Маркетингові дослідження продукту ... 3
2. Дослідження споживачів ... 5
3. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару ... 6
4. Дослідження стратегії просування товару фірми ... 9
5. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження ... 12
6. Написання звіту про проведене маркетингове дослідження ... 13
Література ... 14
Додатки ... 15


1. Маркетингові дослідження продукту ... 3
2. Дослідження споживачів ... 5
3. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару ... 6
4. Дослідження стратегії просування товару фірми ... 10
5. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження ... 13
6. Написання звіту про проведене маркетингове дослідження ... 13
Література ... 15


Завдання 1. Маркетингові дослідження продукту ... 3
Завдання 2. Дослідження споживачів ... 5
Завдання 3. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару ... 7
Завдання 4. Дослідження стратегії просування товару фірми ... 11
Завдання 5. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження ... 14
Завдання 6. Написання звіту про проведене маркетингове дослідження ... 15
Висновки ... 16
Література ... 17


Завдання 1. Маркетингові дослідження продукту ... 3
Завдання 2. Дослідження споживачів ... 5
Завдання 3. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару ... 6
Завдання 4. Дослідження стратегії просування товару фірми ... 9
Завдання 5. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження ... 12
Завдання 6. Написання звіту про проведене маркетингове дослідження ... 13
Висновки ... 14
Література ... 15
Додатки ... 16


Завдання 1. Маркетингові дослідження продукту ... 3
Завдання 2. Дослідження споживачів ... 5
Завдання 3. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару ... 7
Завдання 4. Дослідження стратегії просування товару фірми ... 10
Завдання 5. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження ... 14
Завдання 6. Написання звіту про проведене маркетингове дослідження ... 14
Висновки ... 16
Література ... 17


1. Організація і контроль міжнародного маркетингу ... 3
2. Міжнародні маркетингові комунікації ... 8
Література ... 15


1. Класифікація рекламних засобів, їх оцінювання та вибір ... 3
2. Загальні відомості про упаковку як засіб комунікації ... 8
Література ... 14


1. Структура рекламного звернення ... 3
2. Елементи та структура друкованої реклами ... 6
Завдання 3 ... 14
Завдання 4 ... 16
Література ... 17


1. Основні різновиди стильових вирішень рекламних звернень ... 3
2. Сутність та використання привабливості в рекламних текстах ... 8
Завдання 3 ... 13
Завдання 4 ... 14
Література ... 16


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Світанок" ... 3
Література ... 18


1. Аналіз ринкових можливостей підприємства ... 3
2. Форми організації оптової торгівлі ... 9
Література ... 13


1. Методика аналізу внутрішнього маркетингового середовища підприємства. Аналіз стратегій, що використовуються ... 3
2. Аналіз товарної політики підприємства ... 7
Література ... 13


1. Аналіз факторів середовища безпосереднього оточення ... 3
2. Виявлення, оцінка ризиків в системі збуту та розробка механізмів їх нівелювання ... 6
2.1. Принципи менеджменту ризику. Класифікація ризиків за способом мінімізації ... 8
2.2. Диверсифікація як спосіб зниження ризику ... 9
2.3. Теорія портфеля ... 10
2.4. Запаси і резерви як спосіб зниження ризиків ... 12
Література ... 14


1. Фактори мікромаркетингового середовища ... 3
2. Класифікація первинних джерел маркетингової інформації ... 7
3. Ситуації застосування анкет ... 12
Література ... 15


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ПФ "А-ТОС" ... 5
Література ... 16
Додаток ... 17


1. Типові помилки та логічні помилки в рекламних зверненнях ... 2
2. Особливості творення телереклами ... 9
Завдання 3 ... 11
Завдання 4 ... 13
Література ... 15


1. Типові помилки та логічні помилки в рекламних зверненнях ... 3
2. Особливості творення телереклами ... 7
Завдання 3 ... 10
Завдання 4 ... 11
Література ... 13


1. Класифікація рекламних засобів, їх оцінювання та вибір ... 3
2. Поняття брендінгу ... 9
Література ... 16


1. Цілі і функції маркетингу ... 3
2. Фактори ціноутворення і структура ринку ... 9
Література ... 18


1. Формулювання цілей маркетингового дослідження ... 3
2. Контроль якості зібраних даних ... 9
Задача ... 13
Література ... 14


1. Визначення цільового ринку. Стратегії охоплення ринку ... 3
2. Організаційні структури управління маркетингом ... 10
Література ... 15


1. Встановлення цін шляхом аукціону у процесі закритих торгів ... 3
2. Ціна як економічна категорія при переході до ринку ... 9
Література ... 14


1. Методи досліджень у маркетингу ... 3
2. Цінові стратегії фірми ... 7
Практичне завдання ... 16
Література ... 17


1. Поняття, сутність цін, їх види та функції ... 3
2. Маркетингові стратегії банку ... 9
Література ... 14


1. Розробка цінової політики промислового підприємства ... 3
2. Оцінювання комерційного ризику ... 10
Практичне завдання ... 18
Література ... 21


1. Організація інформаційного забезпечення комплексних досліджень ринків у процесі маркетингової діяльності ... 3
2. Методи ціноутворення ... 9
Задача 3 ... 18
Література ... 19


1. Фактори і особливості організації ... 3
2. Моделі ціноутворення, які застосовуються для товарів промислового призначення ... 8
Література ... 16


1. Ціна послуги ... 3
2. Поняття і показники готельного господарства ... 9
Література ... 17


1. Формування цінової політики на підприємстві ... 3
1.1. Суть маркетингової цінової політики ... 3
1.2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін ... 4
1.3. Управління цінами ... 10
2. Формування цінової політики на ТзОВ "Світанок" ... 13
Література ... 16


1. Макросередовище маркетингу ... 3
2. Демократичні вибори ... 8
Література ... 17


1. Роль держави у маркетингу ... 3
2. Зміст розробки маркетингової стратегії ... 5
3. Сутність, місце просування товару у маркетинговому циклі ... 13
Література ... 19


1. Дослідження цільового ринку підприємства ... 3
2. Діагностика збутового потенціалу та визначення його конкурентних позицій ... 9
Література ... 18


1. Розробка листа опитування, картки та інструкції по відбору респондентів ... 3
2. Особливості розробки листа маршрутного квотного чи іншого відбору респондентів ... 7
3. Розробка форм заповнення та порядок затвердження звіту кореспондента ... 11
Література ... 13


1. Аналіз цінової політики ... 3
1.1. Суть маркетингової цінової політики ... 3
1.2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін ... 4
2. Процес дослідження діяльності конкурентів ... 12
Література ... 15


1. Процес аналізу самостійних господарських підрозділів ... 3
2. Чинники, що сприяють ефективності ринкової комунікації ... 6
Література ... 12


1. Створення належних умов для організації ефективної маркетингової діяльності на регіональному рівні ... 3
2. Ефективність здійснення комплексу регіонального маркетингу ... 9
3. Маркетингова діагностика освіти та наукового потенціалу Волині ... 12
Література ... 19


1. Економіко-статистичні методи виміру еластичності попиту і пропозиції ... 3
2. Методи аналізу і оцінки товарообороту ... 6
3. Аналіз ефективності реклами. Система показників економічної ефективності реклами ... 10
Література ... 15


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ... 5
Література ... 16


1. Основні етапи еволюції маркетингу ... 3
2. Розробка нових товарів ... 7
Література ... 14


1. Виявлення, оцінка ризиків в системі збуту та розробка механізмів і їх нівелювання ... 3
2. Аналіз факторів середовища безпосереднього оточення ... 6
2.1. Основні елементи мікросередовища функціонування підприємства ... 6
2.2. Основні фактори макросередовища функціонування підприємства ... 8
Література ... 13


1. Аналіз фінансового стану підприємства ... 3
2. Визначення факторів успіху нового товару ... 9
Завдання 3 ... 14
Література ... 17


1. Форми взаємодії між виробниками та споживачами на етапі обслуговування до продажу ... 3
2. Форми організації та види ремонтного обслуговування ... 10
Література ... 14


1. Форми реєстрації результатів спостережень ... 3
2. Практичне завдання ... 7
Завдання 1 ... 7
Завдання 2 ... 10
Завдання 3 ... 12
Завдання 4 ... 12
Завдання 5 ... 15
Завдання 6 ... 16
Література ... 19


1. Система функцій управління збутом ... 3
2. Типи реакцій ініціювання стратегічних змін ... 12
2.1. Організація маркетингового планування ... 12
2.2. Особливості прийняття стратегічних маркетингових рішень ... 13
Література ... 22


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Полюс" ... 6
Література ... 21


1. Гарантійне обслуговування та його функції ... 3
2. Тенденції сучасного сервісу та нові можливості для підприємства ... 9
Література ... 15


1. Ідеальний політичний діяч ... 3
2. Демократичні вибори ... 7
Література ... 14


1. Призначення та види ідентифікування продукції ... 3
2. Маркетингова концепція товару ... 6
Література ... 14


1. Імідж товару ... 3
2. Мікроекономічні теорії формування споживчих переваг ... 8
Література ... 12


Вступ ... 3
Результати маркетингового дослідження ... 6
Завдання 1 ... 6
Завдання 2 ... 8
Висновки ... 9
Література ... 10
Додаток ... 11


Вступ ... 3
Результати маркетингового дослідження ... 6
Завдання 1 ... 6
Завдання 2 ... 8
Висновки ... 9
Література ... 10
Додаток ... 11


Вступ ... 3
Результати маркетингового дослідження ... 7
Завдання 1 ... 7
Завдання 2 ... 9
Висновки ... 10
Література ... 11
Додаток ... 12


1. Сутність та значення інфраструктури товарного ринку в економіці ... 3
2. Сутність та призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності ... 6
Задача ... 11
Література ... 12


1. Сутність та значення інфраструктури товарного ринку в економіці ... 3
2. Сутність та призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності ... 7
Література ... 12


1. Фактори конкурентоспроможності товару ... 3
2. Поняття інновації ... 6
Література ... 13


1. Інноваційні процеси і новий продукт ... 3
2. Управління рекламною діяльністю на промисловому ринку ... 7
Література ... 14


1. Інновації в товарній політиці ... 3
2. Роль маркетингу в управлінні підприємством ... 10
Література ... 17


1. Історія виникнення та еволюція маркетингу ... 3
2. Стратегія щодо цінового рівня ... 7
Література ... 12


1. Сутність і класифікація ТПП ... 3
2. Показники якості промислової продукції ... 9
Практичне завдання ... 14
Література ... 16


1. Ринки та поведінка покупців на них ... 3
1.1. Моделі поведінки покупців на ринку ... 3
1.2. Моделі поведінки покупців на індустріальному ринку ... 4
1.3. Ринок посередників ... 7
1.4. Ринок бюджетних організацій ... 10
2. Поняття якості товару. Взаємозв'язок якості і конкурентоздатності товарів ... 11
Література ... 16


1. Визначення характеристик продукції, необхідних для задоволення потреб ... 3
2. Сервіс та прямий маркетинг - характеристика ... 5
2. Місце обслуговування після продажу в діяльності підприємства ... 7
3. Різновиди якісних досліджень поведінки споживачів ... 14
Література ... 18


1. Якість і конкурентоспроможність товару ... 3
2. Канали розподілу товарів ... 6
Завдання 3 ... 13
Література ... 14


1. Особливості життєвого циклу послуги ... 3
2. Сервіс як діяльність і як потреба ... 7
Література ... 11


1. Концепції життєвого циклу товару фірми ... 3
1.1. Концепція життєвого циклу товару ... 3
1.2. Стадія впровадження ... 5
1.3. Стадія зростання ... 8
1.4. Стадія зрілості ... 9
1.5. Стадія спаду ... 12
2. Практика застосування концепції життєвого циклу товару фірми ... 16
Література ... 18


1. Життєвий цикл товару та його етапи ... 3
1.1. Концепція життєвого циклу товару ... 3
1.2. Стадія впровадження ... 4
1.3. Стадія зростання ... 6
1.4. Стадія зрілості ... 7
1.5. Стадія спаду ... 9
2. Сервіс у системі товарної політики ... 12
3. Прайс-Лист ... 16
Література ... 17
Додаток ... 18


1. Класифікаційні ознаки цін ... 3
2. Особливості використання цінових знижок і надбавок у деяких галузях народного господарства ... 8
Література ... 13


1. Класифікаційні ознаки та види ринків ... 3
2. Характеристика посередницької діяльності ... 6
Література ... 12


1. Комплексне дослідження ринку як вихідний етап маркетингової діяльності ... 3
1.1. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку ... 3
1.2. Процес прийняття рішення про покупку товару ... 6
1.3. Аналіз ринкових можливостей підприємства ... 7
1.4. Сегментація ринку і позиціювання товару ... 11
2. Типи ринків і політика ціноутворення ... 15
Задача ... 19
Література ... 20


1. Міжнародний маркетинг (експортний, імпортний) ... 3
2. Комплекс маркетингових комунікацій ... 11
Література ... 18


1. Концепція масштабного надання послуг та стратегії щодо їх прибутковості ... 3
2. Маркетингові дослідження туристичного ринку ... 6
Література ... 12


1. Концепції маркетингу ... 3
2. Управління каналами розподілу товарів. Підходи до визначення кількості посередників ... 8
3. Задача ... 15
Література ... 16


1. Оцінка конкурентоздатності товарів (послуг) фірми ... 3
2. Тести ... 9
3. Ситуація. Розроблення анкети для особистого опитування ... 14
4. Задача. Визначення оптимального розміру виконання замовлень ... 16
Література ... 17


1. Види конкурентних переваг та ключових конкуренцій ... 3
2. Чинники конкурентоспроможності товарів та послуг ... 7
3. Зміст конкурентного середовища фірми та його структури (модель п'яти сил Портера ) ... 11
Література ... 16


1. Теорія еластичності попиту і ціни на товари ... 3
2. Конкурентоспроможність товарів на ринку ... 11
Завдання 3 ... 14
Література ... 17


1. Конкурентні ходи та їх види ... 3
Завдання 2 ... 9
Література ... 15


1. Поняття та види конкурентних переваг ... 3
Завдання 2 ... 9
Література ... 15


1. Динаміка конкурентності: конкурентні стратегії ... 3
1.1. Ланцюг цінностей як інструмент стратегічного аналізу ... 3
1.2. Види конкурентних стратегій (шляхи досягнення конкурентних переваг) ... 5
2. Залежні збутові посередники ... 8
Задача ... 15
Література ... 17


1. Аналіз конкуренції. Конкурентні переваги ... 3
2. Стимулювання збуту ... 8
Література ... 12


1. Маркетингова інформаційна система ... 3
2. Основні поняття дисципліни "Маркетингові дослідження" ... 5
Практичне завдання ... 12
Література ... 13


1. Роль інформації в маркетинговій діяльності ... 3
2. Цінова політика як складова маркетингової стратегії підприємства ... 7
Література ... 13


1. Види ринкової маркетингової інформації та методи її збору ... 3
2. Ціна і попит: характер взаємозв'язку ... 7
3. Задача ... 10
Література ... 11


1. Опишіть процес становлення маркетингу послуг ... 3
2. Дайте визначення поняття "маркетинг послуг" ... 7
Література ... 12


1. Маркетингові дослідження продукту ... 3
2. Дослідження ринкового середовища вибраного товару ... 5
3. Дослідження споживачів ... 7
4. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару ... 8
5. Дослідження стратегії просування товару фірми ... 12
6. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження ... 15
7. Планування маркетингового дослідження із визначеної проблеми ... 16
Література ... 19
Додатки ... 20


1. Сутність маркетингового аудиту системи збуту ... 3
2. Стратегія STP-маркетингу ... 8
2.1. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу ... 8
2.2. Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної сегментації ... 10
Література ... 15


1. Маркетингова логістика ... 3
2. Навчання торгового персоналу ... 6
Список використаної літератури ... 12


1. Маркетингове середовище та його чинники, що впливають на діяльність фірми в ринкових умовах господарювання ... 3
1.1. Основні елементи мікросередовища функціонування підприємства ... 3
1.2. Основні фактори макросередовища функціонування підприємства ... 5
2. Сутність, значення і функції каналів розподілу товарів в системі маркетингу ... 9
Завдання 3 ... 16
Література ... 17


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Полюс" ... 5
Література ... 20


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Світанок" ... 6
Література ... 21


1. Маркетингові дослідження: суть, об'єкти, етапи ... 3
2. Комплекс маркетингових комунікацій ... 7
Література ... 14


1. Маркетингова інформаційна система (МІС) ... 3
2. Фактори ціноутворення, суть, структура та характер впливу ... 6
Задача ... 16
Література ... 19


1. Конкурентоспроможність та її оцінка ... 3
2. Функції та кваліфікаційні вимоги до маркетологів в Україні ... 7
Література ... 13


1. Маркетингове середовище ... 3
1.1. Основні елементи мікросередовища функціонування підприємства ... 3
1.2. Основні фактори макросередовища функціонування підприємства ... 8
2. Цінова еластичність попиту ... 13
Література ... 16


1. Основні концепції розвитку маркетингу ... 3
2. Поняття типології та стилі політичної діяльності ... 7
Література ... 17


1. Поведінкові особливості покупців на споживчому ринку. Теорія А. Маслоу і З. Фрейда ... 3
2. Методи ціноутворення ... 9
Література ... 16


19. Види маркетингових стратегій ... 3
47. Місце розміщення реклами ... 16
Література ... 21


1. План як автоматизована система планових розрахунків ... 3
2. Методи розрахунку обсягу виробництва продукції ... 8
Література ... 13


1. Особливості міжнародного маркетингового планування ... 3
2. Сутність суб'єктивного підходу до вибору зарубіжного ринку на основі інших країн ... 12
Література ... 16


1. Ринкове сегментування та позиціювання на міжнародному ринку ... 3
2. Практика позиціювання товару зарубіжними фірмами ... 7
2.1. Вибір і реалізація стратегії позиціювання ... 9
2.2. Вибір найбільш перспективних конкурентних переваг ... 9
2.3. Доведення і подання вибраної позиції споживачам ... 11
Література ... 15


30. Міжнародний маркетинг. Обґрунтування виходу на зовнішній ринок. Методи виходу на ринок. Стратегії адаптації товару до зовнішнього ринку та визначення каналу розподілу ... 3
31. Здійснити сегментацію споживчих ринків ... 6
9. Вибір сегменту ринку - одна з найважливіших стадій сегментації ринку фірмою. Три варіанти охоплення ринку: недиференційований, або масовий маркетинг, диференційований і концентрований ... 8
18. Прийняття рішення про покупку товарів, його етапи та характеристика ... 14
Література ... 18


1. Міжнародна економічна інтеграція ... 3
1.1. Суть і головні передумови міжнародної економічної інтеграції ... 3
1.2. Етапи розвитку інтеграційних процесів та їх особливості ... 4
1.3. Сучасні інтеграційні угруповання країн ... 4
2. Організація та контроль міжнародного маркетингу ... 10
Тести ... 13
Література ... 15


1. Визначення місткості ринку та частки підприємства на ньому ... 3
2. Фактори чутливості споживачів до ціни ... 6
3. Задача ... 10
Література ... 14


1. Комунікативність стимулювання продажу товарів ... 3
2. Модель персонального продажу товарів та послуг ... 5
Література ... 15


1. Моделі оцінок покупцями товару ... 3
2. Види цінових стратегій при встановлені ціни на новий товар ... 5
Література ... 17


1. Моделі оцінок покупцями товару ... 3
2. Види цінових стратегій при встановлені ціни на новий товар ... 5
Література ... 17


1. Мотивація поведінки споживача ... 3
2. Соціально-психологічний вплив реклами на поведінку споживача ... 8
3. Розробка рекламної кампанії ... 13
Література ... 19


1. Товари промислового призначення і мотивація організації споживача ... 3
2. Обслуговування ТПП в маркетинговій товарній політиці ... 8
Література ... 14


1. Норми, правила та законодавчі основи маркетингової політики комунікацій ... 3
2. Модель персонального продажу товарів та послуг ... 8
Література ... 18


1. Створення і освоєння нових товарів промислового призначення ... 3
2. Стимулювання збуту на ринку ТПП ... 7
Література ... 11


1. Маркетинг як ринково орієнтована концепція управління підприємством ... 3
2. Нові товари в стратегії маркетингу ... 10
Завдання 3 ... 13
Література ... 16


1. Проблеми формування та обґрунтування програми маркетингових досліджень ... 3
2. Практичне завдання ... 10
Завдання 1 ... 10
Завдання 2 ... 13
Завдання 3 ... 14
Завдання 4 ... 14
Завдання 5 ... 16
Завдання 6 ... 17
Література ... 22


1. Оцінювання якості продукції ... 3
2. Фактори формування асортименту ... 13
3. Практичне завдання ... 15
Література ... 16
Додаток ... 17


1. Види маркетингових стратегій ... 3
2. Оптові підрозділи виробників ... 17
Література ... 20


1. Опитування як метод збору первинної інформації ... 3
2. Організація збуту товарів через посередників ... 9
Задача 3 ... 17
Література ... 18


1. Особливості товарного ринку ... 3
2. Основні типи посередників та їх функції ... 9
Література ... 13


1. Місце та роль маркетингової служби на промисловому підприємстві ... 3
2. Особистий продаж та управління збутом ТПП ... 9
Література ... 15


1. Проведення переговорів з постачальниками ... 3
2. Сутність конкурентоспроможності продукції, її основні параметри ... 7
Завдання 3 ... 11
Література ... 13


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Полюс" ... 6
Література ... 16
Додаток ... 17


1. Визначення поняття "сервіс", його роль в сучасній економіці ... 3
2. Пошуки співробітництва з іншими фірмами з метою зменшення затрат ... 7
Література ... 12


1. Прогнозування попиту на підприємстві ... 3
1.1. Методи оцінки поточного попиту ... 3
1.2. Методи оцінки перспективного попиту ... 5
2. Практика застосування методів прогнозування попиту ... 14
2.1. Прогнозування збуту на основі регресивного аналізу ... 14
2.2. Прогнозування обсягу продажу методом стандартного розподілу ймовірностей ... 14
2.3. Проблема розвитку методів вимірювання і прогнозування попиту в світлі сучасних наукових досліджень ... 15
Література ... 22


1. Прогнозування попиту на товари промислового призначення ... 3
2. Обґрунтування маркетингових рішень за умов комерційного ризику ... 14
3. Практичне завдання ... 18
Література ... 20


7. Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності (маркетинг, орієнтований на продукт, маркетинг, орієнтований на споживача, змішаний (інтегрований) маркетинг) ... 3
39. Посередницька діяльність у каналах розподілу ... 8
Література ... 15


1. Особливості ринку послуг ... 3
2. Надання послуг під час банкетів та святкових вечорів ... 8
Література ... 13


1. Послуга (суттєва відмінність) ... 3
2. Використання маркетингу у сфері торгівлі ... 7
Література ... 13


1. Маркетингові дослідження: сутність, етапи, завдання ... 3
2. Паблік рилейшнз в системі маркетингових комунікацій ... 8
3. Завдання ... 13
Література ... 15


1. Сучасні технології прямого маркетингу ... 3
2. Економіка маркетингової політики комунікацій ... 7
Література ... 16


1. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку ... 3
2. Маркетингові рішення роздрібної торгівлі ... 6
Задача ... 12
Література ... 13


1. Процес прийняття рішень про купівлю ринку товарів виробничо-технічного призначення ... 3
2. Управління каналами розподілу товарів ... 8
Література ... 14


1. Проектування експериментів ... 3
2. Підготовка звіту про проведене маркетингове дослідження ... 7
Завдання 3 ... 10
Література ... 12


1. Прогнозування кон'юнктури товарного ринку ... 3
2. Оцінка господарського портфеля фірми з використанням матричного аналізу ... 7
Література ... 11


1. Процес промислових маркетингових досліджень ... 3
2. Роль цінового фактора у стратегії промислового підприємства ... 8
Література ... 16


1. Критерії прийняття рішення про закупівлю промислових товарів ... 3
2. Оцінка рівня якості промислової продукції на стадіях її виготовлення та експлуатації ... 7
3. Практичне завдання ... 13
Література ... 15


1. Етапи економічного циклу інвестування ТПП (товари промислового призначення) ... 3
2. Стимулювання збуту на ринку ТПП ... 10
Література ... 14


1. Просування послуг ... 3
2. Стратегії ціноутворення ресторану ... 7
Література ... 17


1. Принципи маркетингу ... 3
2. Модулі та методи ціноутворення ... 7
Література ... 16


1. Основні принципи сегментації ринку ... 3
2. Комунікативні характеристики і засоби реклами ... 7
Література ... 15


1. Механізм обробки споживачем рекламної інформації ... 3
2. Чуттєва реакція на рекламу ... 7
3. Розробка рекламної кампанії ... 12
Література ... 19


1. Реклама та маркетинг ... 3
2. Рекламний менеджмент: сутність, цілі, завдання ... 7
Висновки ... 17
Література ... 18


1. Сегментація i агрегування у процесі маркетингової дiяльностi ... 3
2. Реклама як основний засіб формування збуту товарів i послуг у процесі маркетингової дiяльностi підприємства ... 6
Література ... 12


1. Опишіть основні сфери та інструменти впливу регіонального маркетингу ... 3
2. Специфічні особливості розвитку регіонального маркетингу в Україні ... 10
3. Маркетинговий аналіз торгівельної інфраструктури Волині ... 14
Література ... 17


1. Маркетинг та його взаємозв'язок з комерційною діяльністю. Використання маркетингу в комерційній діяльності ... 3
2. Рекламні заходи, їх характеристика та ефективність використання ... 11
Література ... 18


1. Етапи створення рекламних звернень ... 3
1.1. Структура рекламного повідомлення ... 3
1.2. Формування ідеї звертання ... 5
1.3. Оцінка і вибір варіантів звертання ... 5
1.4. Виконання варіанту звертання ... 5
1.5. Текст реклами (на прикладі радіореклами) ... 6
1.6. Стиль реклами ... 8
1.7. Засоби розповсюдження інформації ... 10
2. Практика рекламної роботи на фірмі "Квантор" ... 12
Література ... 17


1. Сутність рекламного менеджменту ... 3
2. Розробка рекламної компанії для плавленого сирка "Дружба" ... 9
Література ... 16


1. Роль маркетингу в системі управління фірмою ... 3
2. Маркетингова товарна політика ... 6
Задача ... 14
Література ... 15


1. Сутність, цілі роздрібної торгівлі і доцільність її використання ... 3
2. Загальна характеристика методів прогнозування збуту ... 9
Література ... 17


1. Суть та методологія проведення польових маркетингових досліджень ... 3
2. Організація руху продукції і збуту в процесі маркетингової діяльності підприємства ... 11
Література ... 17


1. Поняття ринку. Аналіз і прогнозування ринку. Ринкова кон'юнктура ... 3
2. Сутність і роль реклами ... 7
Література ... 15


1. Сегментація ринку ... 3
2. Вибір цільового ринку ... 9
Література ... 14


2. Сегментація ринку товарів конкретного підприємства ... 3
12. Розробка маркетингового плану конкретного підприємства ... 4
22. Огляд маркетингової діяльності конкретного підприємства ... 7
Література ... 20


1. Основні принципи сегментації ринку ... 3
2. Комунікаційні характеристики і засоби реклами ... 8
Література ... 16


1. Сегментація ринку ... 3
2. Оптова торгівля, її роль в товарорусі. Види підприємств оптової торгівлі ... 6
Задача ... 12
Література ... 14


1. Визначення поняття "сервіс", його роль в сучасній економіці ... 3
2. Класифікація послуг, що входять в обслуговування до продажу ... 6
3. Життєвий цикл сервісних послуг ... 8
4. Цілі ефективного обслуговування після продажу та його схема ... 12
5. Організаційна структура сервісного центру ... 12
Література ... 15


1. Сервісне забезпечення товарних новинок ... 3
2. Характеристика методів генерування ідей ... 8
Література ... 19


1. Основні задачі сервісного обслуговування ... 3
2. Місце обслуговування після продажу в діяльності підприємства ... 4
3. Розробка продукції на стику технології і обслуговування ... 7
4. Планування операцій і система інформації ... 11
5. Цілі розробки стандартів обслуговування ... 15
Література ... 17


1. Сутність товарного ринку. Класифікації товарного ринку ... 3
2. Поняття сезонності, її роль у прогнозуванні попиту ... 8
3. Організація спеціальних вибіркових спостережень ... 11
Література ... 18


1. Склад і структура ціни ... 3
2. Сертифікати походження у зовнішньоторговельній діяльності ... 7
Література ... 14


1. Ринкова рівновага і аналіз її зміни ... 3
1.1. Поняття рівноважного сукупного обсягу виробництва та рівноважних сукупних цін ... 3
1.2. Вплив зміщення кривої сукупного попиту на рівноважні обсяги виробництва та рівноважні ціни ... 3
1.3. Еластичність сукупних цін за зниженням, ефект "храповика", виникнення стагфляції ... 9
1.4. Вплив зміщення кривої сукупної пропозиції на рівень рівноважних цін і рівноважного обсягу виробництва. Зміщення кривої сукупної пропозиції і виникнення стагфляції ... 9
2. Поняття та сутність соціально-економічної ефективності маркетингу ... 12
Література ... 15


1. Спільні підприємства ... 3
2. Міжнародне економічне середовище ... 12
3. Тести ... 17
Література ... 18


1. Напрямки вивчення споживачів ... 3
2. Аналіз ефективності рекламної кампанії ... 7
Література ... 13


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності "Сталкер ІТК" ... 6
Література ... 16


1. Стандартизація товарів в Україні ... 3
2. Розробка та маркетинг конкурентних послуг ... 7
Література ... 19


1. Стратегія відновлення для кризових ситуацій ... 3
2. Визначити базові маркетингові стратегії ... 5
Література ... 15


1. Сутність, значення, основні принципи і функції маркетингу ... 3
2. Формування стратегії збуту товарів у системі маркетингу ... 7
Практичне завдання ... 17
Література ... 18


1. Маркетингова політика розподілу як стратегія управління ... 3
2. Логістика збуту як підсистема логістики ... 13
Література ... 18


1. Види маркетингових стратегій ... 3
2. Місце розміщення реклами ... 13
Література ... 18


1. Стимулювання збуту ... 3
2. Застосування багаторівневого маркетингу та його особливості ... 10
Література ... 13


1. Класифікація заходів стимулювання продажу товарів ... 3
2. Модель персонального продажу товарів та послуг ... 7
Література ... 12


1. Суб'єкти маркетингу ... 3
2. Характеристика концепцій управління маркетингом ... 6
Література ... 11


1. Життєвий цикл товару ... 3
1.1. Концепція життєвого циклу товару ... 3
1.2. Стадія впровадження ... 4
1.3. Стадія зростання ... 6
1.4. Стадія зрілості ... 7
1.5. Стадія спаду ... 9
2. Поняття еластичності попиту ... 12
3. Сутність товару ... 15
Література ... 19


1. Рекламні заходи, їх характеристика та ефективність використання ... 3
2. Практика рекламної роботи на ТзОВ "Світанок" ... 10
Література ... 16
Додатки ... 17


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Олімп" ... 5
Література ... 18
Додаток ... 19


1. Система цін і ознаки, покладені в її основу ... 3
2. Вплив знижок на фінансовий стан підприємства ... 9
Література ... 14


1. Сутність товару, його значення і визначення показників, якими характеризується товарний асортимент ... 3
2. Види, значення і способи збору маркетингової інформації в процесі маркетингового дослідження ... 10
Завдання 3 ... 17
Література ... 19


1. Товарні марки, упаковка ... 3
2. Методи маркетингових досліджень ... 8
Література ... 13


1. Види маркетингу залежно від стану ринкового попиту ... 3
2. Модель поведінки покупця товару для кінцевого споживання та чинники, що обумовлюють поведінку покупця ... 5
3. Поняття каналу розподілу, його функції, типи ... 10
Література ... 18


1. Суть маркетингової товарної політики ... 3
2. Маркетингова політика фірми "Світанок" ... 13
Література ... 23


1. Державна реєстрація товарного знака в Україні ... 3
2. Визначення потенціалу та місткості ринку ... 12
Література ... 16


1. Характеристика ринку підприємств ... 3
2. Маркетингове дослідження (цукерки в коробках) ... 7
Література ... 16


1. Відмінності маркетингу ТПП (товарів промислового призначення) і ТКС (товарів кінцевого споживання) ... 3
2. Управління якістю продукції в товарній політиці підприємства ... 8
Література ... 14


1. Концепції маркетингової діяльності ... 3
2. Управління якістю продукції ... 10
Література ... 16


1. Структура внутрішнього маркетингового середовища підприємства ... 3
2. Комплексний SWOT-аналіз маркетингового середовища і можливостей фірми ... 7
Література ... 13


1. Вибірка в соціологічному дослідженні ... 3
2. Визначте поняття соціальної структури суспільства ... 6
3. Структура, функції, основні наукові критерії соціології політики ... 12
Література ... 17


1. Види ринкових процесів на товарному ринку ... 3
2. Винагорода й мотивація посередників ... 6
Задача ... 11
Література ... 12


1. Види маркетингової діяльності у сфері бізнесу та їх характеристика ... 3
2. Методи ціноутворення у маркетинговій діяльності ... 7
Завдання 3 ... 15
Література ... 17


1. Види маркетингових стратегій ... 3
2. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції ... 13
Література ... 16


1. Закупівельні центри ... 3
2. Оцінка рівня якості промислової продукції на етапі її розробки ... 6
3. Практичне завдання ... 15
Література ... 17


1. Пошукові запитання та гіпотези в маркетингових дослідженнях ... 3
2. Аналіз одержаних результатів маркетингових дослідження ... 8
3. Дослідження ефективності засобів масової комунікації ... 13
Література ... 17


1. Система засобів маркетингу та їх структура ... 3
2. Цілі та чинники ціноутворення ... 8
Література ... 14


1. Реклама і рекламна діяльність ... 3
2. Класифікація рекламних засобів ... 11
Література ... 16


1. Класифікація рекламних засобів ... 3
2. Практика рекламної роботи фірми "Фармахім" ... 10
Література ... 14


1. Збутова діяльність ... 3
2. Товарні марки, упаковка ... 12
Література ... 18


1. Збутово-розподільча політика міжнародного маркетингу ... 3
2. Підходи до вибору зарубіжного ринку: сутність дискретного підходу ... 7
Література ... 12


1. Збутові ризики ... 3
2. Стратегія ринкового позиціювання підприємства ... 6
2.1. Суть позиціонування ... 6
2.2. Стратегія позиціонування ... 9
2.2.1. Вибір і реалізація стратегії позиціонування ... 11
2.2.2. Вибір найбільш перспективних конкурентних переваг ... 11
2.2.3. Доведення і подання вибраної позиції споживачам ... 14
Література ... 17


1. Оптимізація цін на товари промислового призначення ... 2
2. Оцінювання ефективності збутової діяльності промислового підприємства ... 9
Література ... 16


1. Оптимізація цін на товари промислового призначення ... 2
2. Оцінювання ефективності збутової діяльності промислового підприємства ... 9
Література ... 16


ЗАДАЧІ З МАРКЕТИНГУ

За даними останніх місяців підприємство, що виробляє електричні млинки для кави, зауважує значне скорочення обсягів збуту. Їх продавали за ціною Ц1 = 25 грн./один. Оскільки конкуренти за цей період ціни не змінювали, менеджер із маркетингу розмірковує, чи варто змінювати ціну.
Відділ маркетингових досліджень, аналізуючи вплив ціни на динаміку попиту, визначив еластичність попиту на електричні млинки для кави від ціни на рівні Е = - 2,7 %.
Чи порадили б ви менеджеру прийняти рішення про зниження ціни на 3 грн./один., якщо дотепер щомісяця в середньому продавалося N1 = 670 одиниць товару, змінні витрати на виробництво і продаж одного млинка для кави становлять V = 17 грн. /один., а постійні витрати F = 1275 грн. у місяць? Необхідно, щоб прибуток досягав не менше, ніж 18 % від обсягів продажу.


МП "Декоратор" займається виготовленням декоративних решіток на ринку Волині. На ринку діє три фірми. Перед підприємством постало питання у виборі стратегії поведінки. Підприємство є фінансово стійким і тому не хоче наслідувати лідера, а для атаки директор не знає його обсягів реалізації та місткості ринку, проте відомо, що 2006 рік підприємством було реалізовано продукції на 125 тис. грн.. Фірмою, яка є другою на ринку - на 140 тис. грн.., частка ринку, яку контролює лідер складає 45%.
Визначте місткість ринку декоративних решіток, частку ринку фірми 2 та МП "Декоратор" і обсяги реалізації продукції фірми - лідера.


Як відомо, існує визначена послідовність у розробці й організації виробництва нової продукції. але на практиці багато підприємств використовують власні методики. Зокрема, в таблиці наведено послідовність дій з освоєння випуску ідентичної продукції кількома фірмами. Оцініть доцільність дій кожної фірми. Виберіть оптимальний на Ваш погляд варіант. Який етап (етапи) в обраному Вами варіанті є найбільш важливим, визначальним і чому?
Варіанти розробки і організації виробництва нової продукції
Етап    Фірма "Ніка"   Фірма "Сігма"   Фірма "Ліга"
1   Розробка ідеї нового товару   Вивчення потенційного ринку   Розробка ідеї нового товару
2   Вивчення потенційного ринку   Розробка ідеї нової продукції   Визначення проектної собівартості
3   Визначення рівня ціни продажу   Складання проектної собівартості   Визначення проектної ціни продажу
4   Співставлення ціни продажу з проектною собівартістю   Визначення проектної ціни продажу   Вивчення потенційного ринку
5   Початок виробництва продукції   Початок виробництва продукції   Початок виробництва продукції


Підприємство планує отримати у наступному році цільовий прибуток від здійснення основної діяльності (виготовлення керамічної цегли) у розмірі 200 тис. грн.
Досвід роботи на даному ринку й аналіз діяльності за попередні роки дали можливість встановити оптимальну ціну на рівні 230 грн. за тис шт.
Річні постійні витрати на виробництво і збут планується на рівні 270 тис. грн., а змінні витрати - 180 грн/тис. шт.
Слід зауважити, що у наступному році можливий ріст цін на енергоресурси, що обумовить збільшення змінних витрат на 15 %.
Розрахуйте точку беззбитковості для даного товару та обсяг продажу, при якому підприємство зможе отримувати цільовий прибуток у запланованому обсязі і з врахування і без врахування можливого росту цін. За результатами розрахунків зробіть відповідні висновки.


Згідно з сучасною концепцією маркетингу придбання товару покупцем здійснюється для задоволення певної потреби і отримання вигоди від використання товару
За допомогою ієрархії потреб А.Маслоу проаналізуйте, які потреби намагаються задовольнити виробники такої продукції:
Підприємство    Продукція
Компанія "Байєр"    Аспірин "Байєр"
СК "Джонсон" Київ корпорейшин   Засіб для підкрохмалювання "Джубілі"
Віче   Газета
Фірма "Оріфлейм"    Зволожуючий крем
ЛДТУ   Навчання на факультеті перепідготовки спеціалістів за спеціальністю "Економіка підприємств"
Фірма "Світоч"   Цукерки "Асорті"


Підприємство, яке виробляє гумові килимки для автомобілів, реалізує за рік великому споживачеві (потужній оптовій фірмі) S = 17 тис. килимків.
Витрати на поставку одного килимка, який замовляють, становлять А = 2,3 грн., а утримання на складі одного килимка обходиться підприємству в і = 50 коп./килимок.
1. Розрахуйте оптимальний розмір виконання замовлення підприємством, якщо споживач вимагає від постачальника періодичного постачання килимків з однаковим інтервалом часу між замовленнями протягом цілого року?
2. Який у цьому разі буде інтервал між поставками? Вважайте, що в році 255 робочих днів.


Парфумерна фірма закупила і запустила в дію нове обладнання для виробництва рідкого крему для рук, інвестувавши в це 40 тис. грн. Продуктивність нового обладнання - 120 тис. флаконів крему на рік. Змінні витрати на одиницю продукції V = 1,35 грн., постійні витрати на виробництво і збут товару Р = 69600 грн. В рік. Використовуючи метод надбавок, визначте ціну нового крему, якщо фірма хоче отримувати 22 % прибутку від ціни продажу товару.
Перевірте, чи буде виконана при цьому додаткова умова, висунута керівництвом фірми: отримувати щорічно не менше 15 % прибутку на інвестований капітал.


Визначити ширину та глибину товару-мікс фірми "Акваланг". Вихідні дані наведені в таблиці.
Товарна структура і асортиментні ряди фірми "Акваланг"
   Ширина товару-мікс
Довжина товару-мікс   Лінзи оптичні   Краплі для очей   Оправи    Діагностичне обладнання
   М'які контактні лінзи   З антимікробними властивостями (4 види)   Рогові   Мікроскопи (2 види)
   Жорсткі контактні лінзи   З терапевтичним ефектом (3 види)   Металеві    Оптична лінійка
   Для окулярів   вітамінні      
   Прозорі         
   Кольорові          


Фірма "Агромашсервіс" пропонує на ринку метало-пластикові вікна. Для інтенсифікації збуту було вирішено провести рекламну компанію, але фінансові фірми на даний момент обмежені. Проаналізуйте, які засоби розповсюдження інформації краще вибрати фірмі для реклами своєї продукції з урахуванням:
а) специфіки товару;
б) вдалого охоплення цільової аудиторії;
в) обмеження коштів.
Після вибору засобу розповсюдження рекламної інформації необхідно вибрати конкретні рекламоносії. Найважливішим показником при цьому є порівняна вартість звернення у даному рекламоносії. У таблиці наведено деякі характеристики трьох видань, що їх може вибрати фірма в ході рекламної компанії.
Видання   Тариф за одну смугу ф. А4, грн.   Тираж   Коефіцієнт обігу*
Видання 1   1600   55000   1.8
Видання 2   3200   72000   2.7
Видання 3   3700   2000   2.5
* Коефіцієнт обігу вказує на середню кількість читачів, через руки яких проходить один примірник даного носія.
Порівняйте видання за показниками:
1) за ставкою тарифу на 1000 примірників;
2) за вартість 1000 контактів з аудиторією.


За результатами маркетингового дослідження ціни товару "зубна паста" встановили наступні розцінки та якісні характеристики у магазинах м. Луцька:
1) Colgate - 5 грн., найвища якість;
2) Aquafrech - 5,30 грн. найвища якість;
3) Sanino - 2,50 грн. - середня якість;
4) Blend-a-med - 5,50 грн. - найвища якість;
5) Ромашка - 1,30 грн. - низька якість.
Провести позиціювання товару зубна паста на ринку у двохвимірному просторі ознак. Зробити висновки.


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості