ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Управлінський облік: зміст, значення, перспективи розвитку

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

1. Центри витрат і відповідальності ... 3
2. Незавершене виробництво, його оцінка і облік ... 7
3. Внутрішня звітність підприємства ... 11
Література ... 16


1. Класифікація доходів і характеристика їх основних видів ... 3
2. Визначення точки беззбитковості, розрахунок обсягу, необхідного для бажаного прибутку, визначення і планування прибутку за певного обсягу діяльності ... 8
Література ... 14


1. Оцінка витрат і побудова їх функцій ... 3
2. Аналіз відхилень від норми та управління ними ... 9
Література ... 15


1. Методика і техніка калькуляційних розрахунків ... 3
2. Поняття та класифікація центрів відповідальності ... 12
Література ... 14


1. Метод управлінського обліку та його елементи ... 3
2. Облік фінансових витрат ... 5
3. Калькулювання витрат методом стандарт-кост ... 9
Література ... 15


1. Сутність і зміст обліку витрат виробництва ... 3
2. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень: виробляти або купувати, прийняття або відмова від спеціального замовлення, припинення діяльності неприбуткового сегменту тощо ... 10
Література ... 15


1. Системи управлінського обліку ... 3
2. Облік витрат з організації виробництва ... 7
3. Позамовний метод калькулювання собівартості ... 11
Література ... 14


1. Побудова внутрішньогосподарського (управлінського) обліку в світлі вимог фінансового менеджменту ... 3
Завдання 12 ... 11
Література ... 12


1. Склад витрат на придбання виробничих запасів ... 3
2. Облік витрат, пов'язаних з використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів ... 5
3. Попередільний метод калькулювання собівартості ... 8
Література ... 14


1. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень ... 3
Задача 1 ... 10
Задача 2 ... 11
Література ... 12


1. Основні та накладні витрати ... 3
2. Виробнича та повна собівартість ... 4
3. Контроль виробничих запасів ... 7
Література ... 21


1. Управлінський облік фінансової діяльності ... 3
2. Облік надзвичайних витрат і доходів від надзвичайної діяльності ... 8
3. Визначення фінансових результатів окремих видів продукції ... 9
Література ... 13

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості