ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ПЕДАГОГІКИ

Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою
Взаємодія педагогів і батьків у вихованні толерантності
Вивчення будови слова в другому класі
Вивчення української літератури в контексті світової
Використання дидактичних ігор в навчальному процесі початкової школи
Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі
Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці
Виховання у дітей дошкільного віку інтересу до природи
Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів
Вплив середовища на розвиток особистості
Вплив сімейного виховання на дитину
Вплив сімейного середовища на дитину
Громадянське виховання старшокласників
Дидактичні ігри на уроках біології
Дитячий фольклор на уроках музики в початкових класах
Добір методів і прийомів навчання
Екологічне виховання дітей дошкільного віку
Екскурсія-огляд як форма роботи з дітьми молодшого дошкільного віку
Естетичне виховання в сім'ї
Естетичне виховання дітей старшого шкільного віку (підлітків) у сім'ї
Естетичне виховання учнів різних вікових груп
Естетичне виховання учнів у праці
Етнічне виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці
Застосування комп'ютерних технологій у навчанні молодших школярів
Інноваційні технології навчання
Корекція і компенсація порушень зору у дітей в умовах спецшколи
Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі
Культура педагогічного спілкування вчителя початкових класів
Метод прикладу у педагогіці
Методи роботи з батьками молодших школярів
Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"
Методика використання наочних посібників на уроках природознавства
Методика навчання розв'язування задач на рух
Мовна культура вчителя
Морально-патріотичне виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору
Народна педагогіка
Народні ігри з математичним змістом у вихованні дітей дошкільного віку
Національна концепція Софії Русової у початковій школі
Національне виховання
Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства
Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою засобами народознавства
Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з українським писанкарством
Організація роботи в школах-інтернатах
Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства
Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці
Особливості екологічного виховання учнів різних вікових груп
Особливості екологічного виховання учнів
Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи
Особливості навчання математики учнів 1-го класу
Особливості особистісно-орієнтованого підходу до підвищення кваліфікації вчителя у міжкурсовий період
Педагогічна етика та педагогічний такт
Педагогічна спадщина Г.Сковороди
Педагогічна спадщина Сухомлинського
Пенітенціарна педагогіка як наука про перевиховання засуджених
Підготовча робота до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення
Проблема морального виховання особистості у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського
Психолого-педагогічна характеристика функцій контролю навчання
Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань
Розвиток розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі
Розпис по дереву
Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу
Система роботи з екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку
Способи організації ігрової діяльності на уроках у початковій школі
Спостереження над мовою як метод навчання
Сучасні підходи до навчання рідної мови в школі
Сюжетно-рольові ігри
Танець модерн
Теоретичні аспекти шкільної соціалізації
Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах
Трудове виховання та соціологічний експеримент А. Макаренка
Учнівське самоврядування
Форми і методи навчання на уроках образотворчого мистецтва
Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту
Формування взаємовідносин в учнівському колективі
Формування виховного колективу
Формування інтелектуальної культури учнів початкових класів
Формування комунікативної компетентності старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі
Формування культури поведінки молодших школярів
Формування мотивації учіння у молодших школярів засобами використання наочності
Формування навчального плану у ВНЗ
Формування навчально-пізнавальної культури молодших школярів засобами виготовлення виробів у техніці "Орігамі"
Формування стосунків між дітьми дошкільного віку
Християнська мораль

РЕФЕРАТИ З ПЕДАГОГІКИ

Дидактичні вимоги до різних форм організації навчання
Завдання вдосконалення вищої освіти України в контексті вимог болонського процесу
Здібності та їх вплив на успішність трудової діяльності
Історико-культурні фактори розвитку освіти в світі
К.Д. Ушинський про підготовку вчителя
Київський університет 1834 року як один із перших класичних університетів України
Методи етнопедагогіка
Науково-методичні засади впровадження КМСОНБ у вищі освітні заклади України
Невербальна комунікація вчителя
Організація інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку
Поняття активних, пасивних і інтерактивних методик. Вплив методик на освоєння навчального матеріалу
Поняття процесу навчання, його складові частини
Право на освіту за кордоном
Професійні особливості мовної діяльності вчителя
Суть процесу самовиховання
Технології опрацювання дискусійних питань (дебати, публічні промови та ін.)
Трудове виховання учнів у світлі педагогічних ідей А.С. Макаренко
Фінансування вищої освіти в Україні
Функції мови і мовна культура
Школи грецької культури. Монастирські і соборні школи

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПЕДАГОГІКИ

1. Інформування "Інформаційного пакету" ... 3
2. Вища освіта Великобританії ... 13
Література ... 18


1. Інформаційний план роботи викладачів ... 3
2. Вища освіта Нідерландів ... 7
Література ... 13


1. Загальні основи педагогіки і психології вищої школи ... 3
1.1. Педагогіка вищої школи як наука. Зв'язки педагогіки вищої школи ... 3
1.2. Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі ... 6
1.3. Загальні засади психології ... 7
2. Структура педагогічних наук ... 11
2.1. Предмет і об'єкт дослідження педагогічної науки ... 11
2.2. Структура педагогічних наук ... 12
2.3. Основні напрямки педагогіки ... 14
Література ... 15


1. Теоретична частина ... 3
2. Практична частина ... 16
Задача 1 ... 16
Задача 2 ... 17
Задача 3 ... 17
Задача 4 ... 18
Література ... 19


1. Теоретична частина ... 3
2. Практична частина ... 15
Задача 1 ... 15
Задача 2 ... 15
Задача 3 ... 16
Задача 4 ... 17
Задача 5 ... 18
Література ... 19


1. Естетичне виховання ... 3
2. Домашня навчальна робота учнів ... 10
Література ... 12


1. Організаційні форми навчання ... 3
2. Фізичне виховання ... 15
Література ... 18


1. Теоретична частина ... 3
2. Практична частина ... 18
Задача 1 ... 18
Задача 2 ... 19
Задача 3 ... 20
Література ... 22


1. Теоретична частина ... 3
2. Практична частина ... 18
Задача 1 ... 18
Задача 2 ... 19
Задача 3 ... 20
Задача 4 ... 20
Література ... 21


1. Поняття про інтегратизм ... 3
2. Індивідуальне заняття ... 9
3. Альтернативні технології в промисловості та енергетиці ... 12
3.1. Енергетика ... 15
3.2. Гірська промисловість ... 15
3.3. Металургія ... 15
3.4. Хімічна і нафтопереробна промисловість ... 17
3.5. Машинобудування ... 17
3.6. Паперова промисловість ... 17
Література ... 18


1. Виховання учнівського колективу ... 3
1.1. Колектив і його види ... 3
1.2. Сутність, зміст, функції виховного колективу ... 4
1.3. Діалектика розвитку колективу ... 6
1.4. Чинники розвитку колективу ... 7
1.5. Учнівське самоврядування в школі та класі ... 9
1.6. Формальні та неформальні групи ... 11
2. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю ... 14
2.1. Сутність, функції, види контролю ... 14
2.2. Перевірка й оцінювання успішності учнів ... 16
Література ... 20


1. Перевірка та контроль знань студентів вивчення юридичних дисциплін. Приклади ... 3
1.1. Форми і методи контролю знань ... 3
1.2. Тенденції формування та використання комп'ютерних засобів діагностики знань студентів Інституту економіки та права "Крок" ... 6
1.3. Поточний та підсумковий контроль знань студентів відповідно до загальноєвропейських стандартів, визначених системою залікових кредитів (ECTS) у Дніпропетровському Університеті економіки та права ... 9
2. Складіть конспект-схему уроку з основ правознавства ... 17
Список використаної літератури ... 19
Додатки ... 20


1. Мета і завдання виховання ... 3
2. Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток ... 9
Література ... 12


1. Моральне виховання ... 3
2. Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток ... 6
Література ... 12


1. Організаційні форми виховної роботи ... 3
2. Видатний український педагог В.О. Сухомлинський ... 11
Література ... 16


1. Теоретична частина ... 3
2. Практична частина ... 20
Задача 1 ... 20
Задача 2 ... 21
Задача 3 ... 21
Задача 4 ... 22
Література ... 23


1. Процес виховання, його структура та рушійні сили ... 3
2. Естетичне виховання ... 8
Література ... 11


1. Закономірності виховання. Принципи виховання ... 3
2. Засоби навчання ... 7
Література ... 14


1. Педагогічна спадщина Софії Русової і Григорія Ващенка ... 3
2. Естетичне виховання ... 5
3. Роль церкви у вихованні підростаючого покоління ... 9
Література ... 15


1. Урок - основна форма організації навчання ... 3
2. Розумове виховання ... 17
Література ... 20


1. Розвиток і виховання особистості ... 3
1.1. Поняття про особистість, її розвиток та формування ... 3
1.2. Роль спадковості, середовища й діяльності в розвитку особистості ... 5
1.3. Виховання, навчання і розвиток особистості ... 7
2. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності ... 9
Література ... 19


1. Педагогічна спадщина Софії Русової і Григорія Ващенка ... 3
2. Трудове виховання ... 8
Література ... 12


1. Семінарські заняття і практикуми на уроці ... 3
2. Соціологічні методи дослідження. Тестування ... 6
Література ... 13


1. Видатний український педагог К.Д. Ушинський ... 3
2. Статеве виховання і підготовка до сімейного життя ... 10
Література ... 14


1. Трудове виховання. Профорієнтаційна робота в школі ... 3
2. Проблеми відставання учнів в школі ... 10
2.1. Відставання: ознаки, причини ... 11
2.2. Робота з відстаючими учнями ... 13
Література ... 15


1. Проблема відставання учнів у навчанні ... 3
2. Вікові особливості дітей підліткового віку ... 6
Література ... 12


Вступ ... 3
1. Затримка розвитку ... 4
2. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗПР ... 6
3. Учбово-виховні установи для дітей із ЗПР ... 11
Література ... 14


1. Процес виховання, його структура та рушійні сили ... 3
2. Естетичне виховання ... 7
Література ... 13


1. Мета і завдання виховання ... 3
2. Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток ... 9
Література ... 12

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості