ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

РЕФЕРАТИ З ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Активізація діяльності персоналу. Типи групового навчання
Гуманістична психологія
Ділове спілкування як засіб управлінського впливу
Мотиви і стимули творчої праці
Організація діяльності
Психологічні особливості стилів керівництва
Психологічні типи керівників
Якості і риси успішного керівника

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

1. Проведення психодіагностичного дослідження.....3
2. Соціально-психологічна діагностика особистості та групи.....10
3. Дослідження особливостей професійної етики менеджерів.....15
Література.....21


1. Інтерактивний аспект управлінської діяльності.....3
2. Організація: ситуація зовнішнього конфлікту.....6
Література.....12


1. Поняття керівництва та лідерства в психології управління.....3
2. Організація та соціальна група як об'єкт управління.....8
Література.....17


1. Особистість як об'єкт і суб'єкт управління.....3
2. Полімотивація організаційної діяльності.....6
Література.....12


1. Принципи формування іміджу.....3
2. Функції конфлікту в соціальних системах.....8
Література.....12


1. Явища психологічної згуртованості та психологічної сумісності у системах управління.....3
2. Організація: ситуація зовнішнього конфлікту.....6
Література.....12


1. Імідж організації.....3
2. Конфлікт в структурах управління, його типи.....8
Література.....14


1. Основні концепції лідерства.....3
2. Явища влади та впливи як психологічний феномен.....7
Література.....17


1. Структура особистості.....3
2. Зони та території в процесі спілкування.....12
3. Стиль керівництва як зовнішній прояв іміджу менеджера.....16
Література.....19


1. Узагальнений психологічний портрет керівника.....3
2. Встановлення психологічного контакту в структурі управління.....11
Література.....15


1. Об'єкт, предмет, мета та основні завдання психології управління.....3
2. Етапи (фази) здійснення нововведень в управлінській діяльності.....8
Література.....14


1. Психологія управління як наука. Місце та роль управління у системі сучасної психологічної науки.....3
2. Способи подолання опору нововведення в управлінській діяльності.....12
Література.....17


1. Психологічні особливості особистості працівника.....3
2. Соціальні обмеження та норми поведінки керівника у стосунках з підлеглими.....9
Література.....15


1. Феномен соціально-психологічного клімату в структурах управління.....3
2. Організація: ситуація зовнішнього конфлікту.....10
Література.....14


1. Залежність стилю управління від типу особистості.....3
2. Реклама в організації: значення та основні функції.....9
Література.....16


1. Теорія ситуативного управління.....3
2. Підготовка, процес та підсумки переговорів.....9
Література.....17

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості