ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці
Адміністративно-правовий статус Міністерства молоді та спорту України
Державна пенітенціарна служба України як єдиний орган виконавчої влади
Заходи адміністративної відповідальності в діяльності публічної адміністрації
Конкурсні адміністративні процедури в публічній службі
Поняття, зміст, структура адміністративних правопорушень
Поняття, зміст, структура адміністративної відповідальності
Примусові заходи адміністративного попередження в діяльності публічної адміністрації
СБУ - провідний орган забезпечення національної безпеки України
Система та компетенція органів юстиції України (другий варіант)
Функції правоохоронних органів
Функції та основні напрямки діяльності Міністерства юстиції України
Економіко-правові передумови розвитку соціальної інфраструктури на регіональному рівні
Адміністративна відповідальність військовослужбовців
Адміністративна відповідальність за порушення прав споживачів
Адміністративна відповідальність за прояв неповаги до суду
Адміністративна нормотворчість
Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг
Адміністративне судочинство в Україні (другий варіант)
Адміністративне судочинство в Україні
Адміністративне судочинство в Україні
Адміністративний нагляд ОВС
Адміністративний примус
Адміністративний статус Державної архівної служби України
Адміністративні послуги в Україні (другий варіант)
Адміністративні послуги в Україні
Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України
Адміністративно-правовий статус громадян України
Адміністративно-правовий статус іноземних громадян
Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості
Адміністративно-правовий статус Президента України
Адміністративно-правовий статус районних управлінь юстиції
Адміністративно-правові норми
Акти органів виконавчої влади
Види державних службовців
Виконавча влада та її функції
Державна служба зайнятості, її права та обов'язки
Державна служба зайнятості
Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування, поняття та зміст
Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування
Державна служба
Державне управління в сфері екології та природних ресурсів
Державний нагляд за безпекою дорожнього руху, його структура і повноваження
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд
Диспозитивний метод адміністративного права
Дисциплінарна відповідальність окремих видів державних службовців
Дисциплінарне провадження в адміністративному праві
Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності
Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення групових порушень громадського порядку і масових заворушень
Забезпечення законності в державному управлінні
Заходи адміністративного примусу
Злочини проти власності
Зміст та поняття адміністративного права
Історія органів державної безпеки України
Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади
Кодифікація як вид систематизації адміністративного права
Корупція в системі державної служби: поняття, причини виникнення, правові засоби боротьби з нею
Механізм адміністративно-правового регулювання
Митний контроль
Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження
Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії
Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види
Обов'язки громадян України у сфері державного управління
Органи виконавчої влади
Органи місцевого самоврядування в Україні
Органи місцевого самоврядування, поняття повноваження та відповідальність
Органи місцевого самоврядування
Організаційно-правові засади управління в галузі зв'язку в Україні
Пенсійний фонд України як центральний орган виконавчої влади
Переконання, заохочення та примус в діяльності публічної адміністрації
Підстави і порядок припинення повноважень президента України
Податкова міліція
Поняття адміністративного права, предмет і метод
Поняття адміністративного права
Поняття та особливості адміністративного примусу
Портрет сучасного державного службовця
Правове регулювання адміністративної відповідальності, поняття та характеристика
Правове регулювання адміністративної відповідальності
Правове регулювання біржової діяльності
Правове регулювання вирішення податкових спорів
Правовий статус iноземцiв в Україні
Правовий статус центральних органів виконавчої влади
Предмет адміністративного права
Прикордонний режим: поняття та види
Принципи адміністративного права
Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях
Роль адміністративного права в становленні ринкових відносин в Україні
Роль і значення органів внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку
Роль та місце міліції в системі ОВС України
Система та компетенція органів юстиції України
Служба безпеки України
Статус центральних органів виконавчої влади
Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні
Територіальні органи центрального органу виконавчої влади
Управління в галузі оборони, охорони державного кордону, митного контролю
Управління в сфері соціального захисту населення
Управління внутрішніми справами
Управління охороною здоров'я
Управління промисловістю в Україні
Управління сільським господарством
Управління у сфері закордонних справ
Форми адміністративної діяльності ОВС
Функції державних управлінь
Функції державного управління
Юридична відповідальність за порушення на транспорті

РЕФЕРАТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративна відповідальність державних службовців
Адміністративне право Німеччини
Адміністративне право Франції
Адміністративні договори як особлива форма регулювання управлінських відносин
Адміністративні режими і методи їх здійснення
Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою, обороною, зовнішньополітичною діяльністю
Адміністративно-правові відносини
Виконавчі органи місцевих рад
Врахування вимог європейської конвенції з прав людини при характеристиці адміністративно-правового статусу фізичних осіб
Державна автоінспекція
Державна підтримка благодійницької діяльності
Державна таємниця та проблемні питання адміністративної реформи
Державний контроль як засіб забезпечення законності у сфері державного управління
Державний контроль як спосіб забезпечення законності у сфері державного управління
Загальна характеристика закону України "Про місцеве самоврядування"
Конституція України про гілки влади України
Методи муніципального права
Механізм адміністративно-правового регулювання
Муніципальний менеджмент - якісно новий рівень управляння ресурсами територіальної громади
Національна безпека України
Національна безпека
Нормативно-правова база кінематографії
Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування
Об'єднання громадян як суб'єкти конституційного і адміністративного права
Особливості здійснення державного управління та місцевого самоврядування в Києві
Поняття і ознаки адміністративно-правових відносин
Поняття і структура адміністративно-правових норм
Поняття, сутність та види адміністративного нагляду, відмінність від прокурорського нагляду
Право інтелектуальної власності як об'єкт адміністративно-правового захисту
Принципи адміністративного права
Принципи державного управління
Проблемні питання відповідальності неповнолітніх
Проект концепції адміністративної реформи в Україні
Реєстрація шлюбу
Режим законності
Розмежування адміністративного проступку та злочину
Роль уряду в системі виконавчої влади
Система органів виконавчої влади на Україні: загальна характеристика управлінських зв'язків
Статус і роль представників президента
Українське законодавство про об'єднання громадян
Управління юстицією
Форми і методи роботи виконавчих органів місцевого самоврядування
Хід адміністративної реформи в Україні: проблемні питання

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

1. Методи державного управління ... 3
2. Роль місцевого самоврядування в Україні ... 11
Література ... 20


1. Загальний огляд джерел ... 3
2. Поняття та види звернень ... 4
3. Особливості розгляду звернень громадян в органи виконавчої влади (на прикладі органів внутрішніх справ) ... 11
4. Судове оскарження дій та рішень публічної адміністрації ... 19
Література ... 23


1. Державне регулювання у сфері культури...3 1.1. Поняття і зміст державного управління в галузі культури...3 1.2. Правовий статус Міністерства культури і мистецтв України...5 1.3. Система органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері культури...6 2. Державне регулювання у сфері транспорту...9 2.1. Управління залізничним транспортом...9 2.2. Управління морським і річковим транспортом...10 2.3. Управління автомобільним транспортом...12 2.4. Управління цивільним повітряним транспортом...13 Література...14

1. Поняття, види та особливості адміністративно-правових норм...3 2. Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях...6 Література...15

Завдання 1...3 Завдання 2...5 Завдання 3...6 Завдання 4...7 Завдання 5...8 Завдання 6...9 Завдання 7...10 Завдання 8...11 Завдання 9...12 Завдання 10...12 Література...13

Задачі

1. Правові основи управління економічною сферою...3 1.1. Необхідність і характер державного управління економікою...3 1.2. Зміст державного керівництва у сфері економіки...4 1.3. Система центральних і місцевих органів управління у сфері економіки, їх компетенція...5 1.4. Правові засади організації управління економікою...7 1.5. Державний контроль і нагляд у сфері економіки...9 2. Державне регулювання у сфері комунікації...10 Задача 1...12 Задача 2...13 Література...15

1. Поняття форм державного управління...3 2. Тести...11 Література...12

1. Державне регулювання у сфері культури...3 1.1. Поняття і зміст державного управління в галузі культури...3 1.2. Правовий статус Міністерства культури і мистецтв України...6 1.3. Система органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері культури...7 2. Державне регулювання у сфері транспорту...10 2.1. Управління залізничним транспортом...10 2.2. Управління морським і річковим транспортом...11 2.3. Управління автомобільним транспортом...14 2.4. Управління цивільним повітряним транспортом...16 Задача 1...17 Задача 2...18 Література...20

1. Об'єктивна сторона адміністративного проступку...3 2. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...10 Література...12

1. Суб'єкт адміністративного проступку...3 2. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...10 Література...12

1. Особливості відповідальності неповнолітніх...3 2. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення...8 3. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...15 Література...17

1. Нормативна основа адміністративної відповідальності...3 2. Систематизація законодавства про адміністративну відповідальність...14 Література...19

1. Попередження...3 2. Поняття адміністративного затримання...6 3. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...14 Література...16

1. Структура адміністративно-правової норми...3 2. Поняття адміністративно-правового регулювання в сфері підприємницької діяльності...9 Література...16

1. Статус політичних партій і громадських організацій. Порядок створення і функціонування...3 1.1. Правові основи об'єднання громадян в політичні партії і громадські організації...3 1.2. Види об'єднань громадян...4 1.3. Підстави і порядок легалізації об'єднань громадян...4 1.4. Права і обов'язки об'єднань громадян...6 1.5. Заходи адміністративного регулювання і впливу та припинення діяльності об'єднань громадян...7 2. Організаційно-правові основи управління користуванням і охороною природних ресурсів...8 2.1. Правові та організаційні засади державного управління у сфері використання та охорони природних ресурсів...8 2.2. Органи державного управління у сфері використання та охорони природних ресурсів...9 2.3. Державний контроль і нагляд у галузі природокористування й охорони природних ресурсів...13 Література...17

1. Діяльність жіночих об'єднань в Україні...3 2. Майновий стан релігійних організацій...8 Список використаних джерел та літератури...13

1. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин...3 1.1. Поняття і основні риси адміністративно-правових відносин...3 1.2. Особливості адміністративно-правових відносин...7 2. Кабінет Міністрів України як суб'єкт адміністративного права...11 Ситуаційне завдання...15 Список використаної літератури...16

1. Правові основи управління економічною сферою...3 2. Державне регулювання у сфері комунікацій...9 Задача 1...12 Задача 2...14 Література...16

1. Конфіскація предмета...3 2. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...12 Література...14

1. Об'єднання громадян...3 2. Управління культурою...8 1.1. Поняття і зміст державного управління в галузі культури...8 1.2. Правовий статус Міністерства культури і мистецтв України...10 1.3. Система органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері культури...11 Література...14

1. Методи адміністративного права...3 2. Управління внутрішніми справами...9 Література...17

Вступ...3 1. Поняття і ознаки місцевого самоврядування...4 2. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування...5 3. Компетенція органів і посадових осіб місцевого самоврядування...8 Висновки...13 Література...14

Вступ...3 1. Поняття і юридична природа місцевого самоврядування...4 2. Система місцевого самоврядування та його принципи...9 3. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування та їх повноваження...13 Висновки...21 Література...22

1. Поняття молодіжного руху та молодіжного об'єднання...3 2. Основні різновиди молодіжних громадських об'єднань у сучасній Україні...9 3. Періодизація розвитку вітчизняного молодіжного руху...17 Література...23

1. Права молодіжних дитячих громадських організацій...3 2. Молодіжні громадські організації...5 3. Майновий стан релігійних організацій...7 Список використаних джерел та літератури...12

1. Принципи утворення і діяльності молодіжних і дитячих громадських об'єднань...3 1.1. Поняття молодіжного руху та молодіжного об'єднання...3 1.2. Принципи утворення і діяльності молодіжних і дитячих громадських об'єднань...9 2. Майновий стан релігійних організацій...11 Література...15

1. Відповідальність неповнолітніх та службових осіб...3 1.1. Відповідальність неповнолітніх...3 1.2. Відповідальність посадових осіб...5 2. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...11 Література...13

1. Організація діяльності відділів внутрішніх справ...3 2. Міліція...4 3. Права та обов'язки міліції. Підрозділи міліції...7 4. Державно-владні повноваження міліції...14 Література...21

1. Правові основи управління обороною...3 2. Державне регулювання в сфері антимонопольної діяльності...8 Задача 1...13 Задача 2...14 Література...17

4. Відмінність Адміністративного правопорушення від дисциплінарного проступку....3 10. Особливості відповідальності за адміністративні правопорушення посадових осіб, військовослужбовців і народних депутатів...6 24. Органи і посадові особи уповноваженні розглядати справи про адміністративні правопорушення....10 Література...15

1. Дайте визначення предмета адміністративного права...3 2. Розкрийте основи організації оборони України...6 Задача 1...10 Задача 2...10 Література...13

1. Заходи адміністративного припинення...3 2. Тести...17 Література...18

1. Участь молодіжних та дитячих громадських організацій у підготовці державних рішень...3 2. Державні органи та релігійні організації...6 Література...15

1. Україна - суверенна і незалежна держава...3 2. Виборчий процес в Україні: Поняття та стадії. Законодавче регулювання стадій виборчого процесу...7 3. Система органів місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування...19 Література...22

1. Склад суду та відводи при вирішенні справ в суді...3 2. Написати адміністративний позов до адміністративного суду...8 Література...14

1. Порядок комплектування та організація служби особового складу МНС України...3 2. Рішення по скарзі та протесту на постанову про адміністративне правопорушення...11 3. Суть та основні положення наказу МНС № 440 від 28.12.2005...12 Література...17

1. Поняття організаційної структури управління...3 2. Державне регулювання економіки...6 2.1. Необхідність і характер державного управління економікою...6 2.2. Зміст державного керівництва у сфері економіки...7 2.3. Система центральних і місцевих органів управління у сфері економіки, їх компетенція...8 2.4. Правові засади організації управління економікою...10 2.5. Державний контроль і нагляд у сфері економіки...13 Література...14

1. Характеристика державного апарату...3 2. Структура центральних органів державного апарату...6 3. Структура місцевих органів влади...15 4. Структура апарату Президента України...18 Література...21

1. Суб'єктивна сторона адміністративного процесу...3 2. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...10 Література...12

1. Організація роботи територіальних судів...3 2. Організація діяльності та повноваження Уповноваженого Верховної Ради з прав людини...11 3. Тест...16 Література...17

1. Управління як соціальне явище...3 2. Економіка як об'єкт адміністративно-правового регулювання, напрямки державного управління економікою...11 Література...18

1. Протоколи та їх види у справах про адміністративні правопорушення...3 2. Організаційно-правові основи управління юстицією...10 Список використаної літератури...20

1. Позбавлення спеціального права...3 2. Вилучення речей і документів...6 3. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...9 Література...11

1. Загальна характеристика організації роботи органів судової влади...3 2. Порядок діяльності та акти Рахункової палати...11 3. Тест...21 Література...22

1. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначимості правопорушення...3 2. Місце та строки розгляду справи про адміністративне правопорушення...7 3. Адміністративний позов до адміністративного суду...12 Література...19

1. Нормативне визначення, класифікація та призначення аеропортів, аеродромів ... 3
2. Загальна характеристика національних та міжнародних нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення безпеки цивільної авіації ... 5
3. Цивільна авіація як галузь та система ... 11
4. Основні складові повітряного судна та їх призначення ... 14
Література ... 19


1. Центральні органи виконавчої влади, статус і повноваження ... 2
1.1. Міністерства ... 5
1.2. Державні комітети ... 11
1.3. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом ... 12
1.4. Урядові органи державного управління ... 13
2. Правові акти управління ... 15
Література ... 21


1. Дисципліна як показник відповідальності державного управління ... 3
2. Основні вимоги при підборі державних службовців ... 8
Література ... 13


1. Цілі, функції, повноваження Головного управління державної служби України ... 3
2. Конкурс. Мета, терміни та стадії проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби ... 10
3. Система підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації державних службовців ... 12
Література ... 20


1. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності державних службовців ... 3
2. Суть та основні види організаційних структур державного управління ... 8
Література ... 16


1. Функції державної служби ... 3
2. Місце і роль парламентського та президентського контролю в системі державного управління ... 5
3. У чому полягає інформаційна відкритість державних органів і вищих посадових осіб держави? ... 9
Література ... 15


1. Підприємство як головний об'єкт управління ... 3
2. Посада та розподіл посадових повноважень ... 7
3. Місце документації в управлінській діяльності ... 11
Література ... 21


1. Функції, форми та процедури ... 3
2. Напрями удосконалення системи державного управління з урахуванням світового досвіду ... 19
Література ... 22


1. Конституційні та законодавчі принципи державної служби ... 3
2. Особливості та підстави дисциплінарної відповідальності державних службовців ... 7
3. Випробовування на державній службі. Поняття, мета і правові наслідки проходження або непроходження випробовування ... 9
Література ... 14

ЗАДАЧІ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Члени громадської організації, діяльність якої тимчасово була заборонена, звернулися до легалізуючого органу з клопотанням про поновлення діяльності організації в повному обсязі, тому що причини, які були підставою для заборони, усунуті.
Якими повинні бути дії легалізуючого органу?


В місцевий суд Шевченківського району м. Києва надійшла скарга від одного з лідерів Української консервативної республіканської партії про те, що державна адміністрації Радянського району м. Києва не дала дозволу на проведення в районі станції метро "Берестейська" мітингу з нагоди дня пам'яті загиблих в Бабиному Яру.
Як буде вирішуватись це питання згідно з діючим законодавством?


За фактом ДТП 22 вересня було порушено кримінальну справу. У процесі розслідування визнано, що водій скоїв не злочин, а адміністративне правопорушення. 20 листопада справу припинили, а матеріали переслали в ДАІ для вирішення питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності. У ДАІ матеріали надійшли 2 грудня.
Чи можна накласти адміністративне стягнення на водія?


Державний службовець 5-ї категорії придбав у поточному році автомобіль, але зареєстрував його на свою дружину. Через кілька років йому запропонували зайняти посаду першого заступника голови Вінницької обласної держадміністрації (2-га категорія посад службовців).
Відомості якого характеру щодо майнового стану він повинен подати?


Громадянин К. був прийнятий на державну службу до одного з міністерств України. Через 5 місяців випадково з'ясувалося, що при прийнятті на службу він пред'явив диплом про вищу освіту не свій, а свого рідного брата. Сам К. також навчався у тому ж самому інституті, але його було відраховано з навчання з третього курсу.
Чи є підстави для звільнення К. з роботи?


Кабінет Міністрів України своєю постановою визначив становище об'єднання "Більшовик" як монопольне по виготовленню продукції виробничо-технічного призначення.
Яким чином і хто вирішує питання законності в цьому випадку?


Державною адміністрацією Канівського району Черкаської області підготовлені та подані на затвердження районної ради Правила торгівлі на колгоспному ринку, згідно до ст. 159 КпАП України. Чи правомірні дії державної адміністрації? Яким нормативним документом визначається компетенція державної адміністрації щодо затвердження правил, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність за ст.ст. 152, 159, 182 КпАП України?

Водій автомобіля "Запорожець" гр-н Василько не відреагував на дорожній знак "Ремонтні роботи. Об'їзд вправо", поїхав прямо і через 800 метрів був зупинений автоінспектором. Останній доставив Василька в лікарню для проходження огляду на стан сп'яніння. Виявивши, що водій перебував за кермом у стані сп'яніння, інспектор ДАІ склав на Василька протокол про адміністративне правопорушення. Після розгляду справи про правопорушення водія було позбавлено права управління транспортним засобом.
Прокоментуйте ситуацію.


Виконавчий комітет сільської ради звернувся в місцевий суд з поданням відносно громадської організації "Тур контакт", яка функціонує на його території. В документі зазначалися факти систематичного грубого порушення організацією ст. 22 Закону "Про об'єднання громадян" і містилося прохання розглянути питання про її примусовий розпуск на підставі ст. 32 п. 2 цього закону.
Якою повинна бути реакція суду на подання виконавчого комітету?


В Першотравневу районну прокуратуру звернувся громадянин Сивоглаз зі скаргою на директора ліспромгоспу "Південний", який оштрафував його за порушення правил полювання, а також забрав рушницю і позбавив права полювання на один рік.
Дайте правову оцінку даним діям.


Іванівська селищна Рада прийняла рішення, в якому йшла мова про те, що "... на громадян, які пасуть худобу в місцях селища можуть накладатися штрафи у розмірі однієї мінімальної зарплати за кожну голову худоби".
Голова районної державної адміністрації відмінив це рішення як незаконне.
Чи має право селищна Рада приймати таке рішення, а голова держадміністрації відміняти це рішення?


Голова Волинської обласної держадміністрації видав рішення про дострокове звільнення з посади голову Ковельської райдержадміністрації за порушення останнім рішень Кабінету Міністрів України.
Здійсніть юридичний аналіз ситуації.


Державною адміністрацією Канівського району Черкаської області підготовлені та подані на затвердження районної ради Правила торгівлі на колгоспному ринку, згідно до ст. 159 КпАП України. Чи правомірні дії державної адміністрації? Яким нормативним документом визначається компетенція державної адміністрації щодо затвердження правил, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність за ст.ст. 152, 159, 182 КпАП України?

Водій автомобіля "Запорожець" гр-н Василько не відреагував на дорожній знак "Ремонтні роботи. Об'їзд вправо", поїхав прямо і через 800 метрів був зупинений автоінспектором. Останній доставив Василька в лікарню для проходження огляду на стан сп'яніння. Виявивши, що водій перебував за кермом у стані сп'яніння, інспектор ДАІ склав на Василька протокол про адміністративне правопорушення. Після розгляду справи про правопорушення водія було позбавлено права управління транспортним засобом.
Прокоментуйте ситуацію.


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості