ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Аудит як вид фінансового контролю
Банківська система України та роль у ній Національного банку України
Бюджетна система та механізм її дії
Бюджетний процес в Україні та його особливості
Бюджетний процес в Україні та його стадії
Бюджетний процес в Україні та його учасники
Бюджетний процес в Україні
Бюджетні механізми розвитку соціальної сфери України
Види і методи податкового контролю
Види та методи фінансового контролю
Відповідальність за порушення податкового законодавства
Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин
Значення бюджету для функціонування держави
Місце фінансового права у правовій системі України
Неподаткові доходи в системі публічних доходів
Органи державної виконавчої влади як суб'єкти бюджетних правовідносин
Органи управління державними фінансами
Організація податкового контролю
Особливості оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб
Підстави припинення податкових зобов'язань
Повноваження контролюючих органів у сфері оподаткування
Податкова система та система оподаткування України
Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності
Порядок складання, розгляду та затвердження Державного бюджету України
Правове регулювання банківського кредитування
Правове регулювання і внутрішньофірмові стандарти аудиту
Правове регулювання податку на нерухомість
Правове регулювання розрахункових відносин
Правовий аналіз функціонування податкової системи України
Правовий статус Національного банку України
Правові основи пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та членів їх сімей
Принципи податкового права
Принципи фінансового права
Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення
Публічні грошові фонди як фінансово-правова категорія
Розвиток радянської науки фінансового права (1917 - 1991 рр.)
Система накопичувального пенсійного страхування: проблеми запровадження та функціонування
Страхова діяльність держави
Структура видатків Державного бюджету України
Суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування
Фінансова система України
Фінансове право як галузь права: ознаки, особливості
Фінансовий контроль в системі фінансового права
Фінансовий контроль як функція управління
Фінансово-правова характеристика асоційованих підприємств
Фінансово-правові норми, їх структура та види
Фінансово-процесуальні норми
Юридичні аспекти державного пенсійного забезпечення в Україні

РЕФЕРАТИ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Бюджетні повноваження місцевих органів влади
Державна контрольно-ревізійна служба України як орган фінансового контролю
Державна контрольно-ревізійна служба
Державний борг
Державні видатки
Доходи і видатки державного бюджету України та їх структура
Задача майнового страхування
Місце страхового права в системі права України
Поняття та види міжбюджетних трансфертів
Порядок організації безготівкових розрахунків
Правове регулювання державного кредиту
Правове регулювання митних платежів
Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування
Правові засади організації валютного регулювання
Правові засади регулювання податкової системи в Україні
Правові основи бюджетного процесу
Правові основи державного кредиту
Правові основи оподаткування
Правові основи складу доходів бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України
Предмет фінансового права
Принципи бюджетного права
Принципи фінансового права
Принципи формування та реалізації місцевих бюджетів
Система державних доходів
Складові частини бюджету
Структура НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ
Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів
Фінансова системи України та її складові

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА

1. Загальна правова характеристика акцій ... 3
2. Правова характеристика векселів ... 7
3. Правові засади діяльності американської торгової системи NASDAQ ... 12
Література ... 16


1. Загальні засади фінансового права ... 3
1.1. Поняття фінансового права, його система та джерела ... 3
1.2. Поняття і види фінансово-правових норм ... 9
1.3. Фінансово-правові відносини їх особливості ... 11
Практичні завдання ... 17
Завдання 1 ... 17
Завдання 2 ... 17
Завдання 3 ... 18
Література ... 20


1. Правовий порядок складання бюджетів...3 2. Правова характеристика особистого страхування...10 Література...19

1. Удосконалення бюджетних взаємовідносин...3 2. Задача...10 Література...11

1. Завдання фінансового контролю...3 2. Поняття державних витрат...8 Література...13

1. Юридичні форми здійснення фінансової діяльності в Україні...3 Задача...18 Література...19

1. Наука фінансового права, її функції та особливості...3 2. Суб'єкти страхового ринку...11 Література...15

1. Порядок розгляду і затвердження проекту бюджету...3 2. Сучасні галузі і види страхування...10 Література...17

1. Поняття державних видатків...3 2. Місцеві податки і збори...9 Література...16

1. Система податків і зборів в Україні. Загальнодержавні податки і збори...3 2. Розробити структурно-логічну схему контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою...9 Література...13

1. Обов'язки платників податків і відповідальність за їх невиконання ... 3
2. Ситуаційне завдання ... 11
Література ... 14

ЗАДАЧІ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА

На вимогу контрольно-ревізійного управління у м. Києві було проведено аудиторську перевірку підприємства "Укргазбуд", що повністю утримується за рахунок бюджету і не займається підприємницькою діяльністю.
Аудит провели аудитори аудиторської фірми "Процес" Козаченко і Марченко (останній є братом директора підприємства Воронова).
Дайте правову характеристику ситуації.


Аудиторська фірма уклала договір на проведення аудиторської перевірки з АТ "Сигнал", директор якого є батьком провідного аудитора фірми, що бере участь в аудиторській перевірці.
У договорі на проведення аудиторської перевірки було передбачено і термін перевірки.
Оцініть правомірність ситуації.


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості