ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Адміністративно-господарські штрафи
Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності
Апеляційне провадження в господарському процесі
Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства
Банкрутство банків
Банкрутство
Види господарських договорів
Види господарських організацій
Види об'єднань підприємств
Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення
Виконання господарських договорів
Використання договору оренди в господарських відносинах
Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)
Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу
Господарський договір
Господарські зобов'язання
Державна реєстрація суб'єктів господарювання
Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів
Джерела господарського права (другий варіант)
Джерела господарського права
Діяльність господарських товариств
Докази у господарському процесі
Дочірні підприємства
Загальна характеристика інституту виконання судових рішень
Загальна характеристика правового статусу акціонерного товариства
Закрите акціонерне товариство
Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання
Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів
Зовнішньоекономічний договір
Історія розвитку i становлення господарських судів в Україні
Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні
Казенне підприємство
Касаційна інстанція господарського судочинства
Касаційне провадження в господарському процесі
Класифікація господарських зобов'язань
Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження
Командитне товариство
Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності
Корпоративні відносини та їх врегулювання
Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання
Механізм формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств
Механізми формування, функціонування та припинення діяльності державних підприємств
Мирова угода в справі про банкрутство
Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності
Об'єднання господарських підприємств
Організаційно-правові засади господарського судочинства
Оренда державного майна
Основні елементи правового статусу акціонерного товариства
Основні засади державного нагляду у сфері господарювання
Повне товариство
Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність
Право колективної власності на засоби виробництва
Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі
Правове забезпечення розвитку конкуренції в Україні
Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні
Правове регулювання капітального будівництва
Правове становище приватного акціонерного товариства
Правовий режим іноземних інвестицій
Правовий статус відповідача у господарському процесі
Правовий статус казенного підприємства
Правовий статус товарних бірж в Україні
Правові засади приватизації
Правові форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності іноземними юридичними особами в Україні
Принцип рівності в господарському судочинстві
Проблеми визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури
Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)
Реорганізація як форма припинення юридичної особи
Санація суб'єктів господарювання
Споживчі кооперативи та їх види
Створення господарської діяльності
Створення, функціонування та припинення діяльності товариства з додатковою відповідальністю
Суб'єкти приватизації державного майна
Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства
Теорія господарського договору
Товариство з додатковою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю
Фізична особа як суб'єкт підприємницької діяльності
Форми державного контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання
Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі
Цінні папери в господарській діяльності

РЕФЕРАТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Арбітражна угода і арбітражне застереження
Біржові операції на фондовій біржі
Види господарських товариств
Виконання господарських договорів
Відшкодування збитків у сфері господарювання
Господарська діяльність і підприємництво, їх схожість і відмінність
Господарський договір
Господарські договори та їх види
Господарсько-правові норми: поняття та види
Державна регуляторна політика в сфері господарської діяльності
Державна реєстрація підприємств
Державне регулювання природних монополій
Договір поставки
Загальна характеристика господарських товариств
Засоби державного регулювання господарської діяльності. Державна підтримка господарської діяльності
Ліцензування господарської діяльності
Методи правового регулювання господарських відносин
Мирова угода
Напрямки вдосконалення господарського законодавства
Ознаки юридичної особи
Поняття і види судових витрат
Поняття і види юридичної відповідальності суб'єктів господарської діяльності
Поняття монопольного становища
Поняття та предмет зобов'язання з відшкодування шкоди
Поняття, предмет і метод господарського права
Поняття, функції та види бірж
Порядок управління справами командитного товариства
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Правове регулювання права приватної власності в Україні
Правове становище виробничого кооперативу
Правове становище комерційних банків України
Правове становище підприємств
Правовий режим державного майна
Правовий режим ліцензування господарської діяльності
Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ
Правовий статус антимонопольного комітету
Претензійна робота
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Регулювання міжнародного бізнесу в Україні
Система господарського права
Статус та господарська компетенція казенного підприємства
Суб'єкти господарського права та їх характеристика
Фонди акціонерного товариства
Функції господарської відповідальності
Юридична відповідальність суб'єктів господарської діяльності

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

1. Загальний порядок заснування господарської діяльності.....3
2. Формування договірних відносин між суб'єктами господарювання.....7
3. Нормативні документи з стандартизації: поняття, види та застосування.....12
4. Розробіть проект статуту унітарного комерційного комунального підприємства.....16
Література.....23


1. Поняття та особливості корпоративних правовідносин.....3
2. Правовий статус повного товариства.....6
3. Етапи створення господарського товариства.....9
Література.....13


А) Яким чином вирішується питання про мову в арбітражному провадженні? Обґрунтуйте свою відповідь на підставі Типового закону ЮНСІТРАЛ.....3
Б) Що таке арбітражне застереження? Чи може бути визнане недійсним арбітражне застереження при умовах визнання недійсним договору в цілому? Знайдіть відповідну норму в Регламенті міжнародного комерційного арбітражу при торгово-промисловій палаті України......3
В) В чому полягає компетенція міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України відповідно до Регламенту цього суду?.....10
Література.....12


1. Історія розвитку корпорації та корпоративного права.....3
2. Етапи становлення корпоративного права в Україні.....9
3. Поняття та предмет корпоративного права.....12
Література.....15


1. Функції органів Управління акціонерним товариством...3 2. Єдиний податок для малих підприємств...9 3. Заповнити п'ятий розділ зовнішньоторговельного контракту "Упаковка і маркування товару"...15 Література...17

1. Економічна конкуренція. законодавство про захист економічної конкуренції...3 2. Банкрутство. Суб'єкти банкрутства...6 Література...12

1. Поняття і види підприємств...3 2. Товарообмінні (бартерні) операції...9 Література...14

1. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства...3 2. Правове регулювання біржової діяльності...5 2.1. Поняття, ознаки та види бірж...5 2.2. Правове становище товарної біржі...7 2.3. Особливості правового становища фондової біржі...13 Література...18

1. Правове становище членів виробничого кооперативу...3 Задача...10 Література...13

1. Участь держави у сфері господарювання. Засоби регуляторного впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання...3 2. Юридичні підстави припинення діяльності підприємства...9 Література...15

1. Державна реєстрація підприємств. Поняття і види господарських товариств. Установчі документи господарських товариств: поняття, види, зміст...3 1.1. Державна реєстрація підприємств...3 1.2. Поняття і види господарських товариств...6 1.3. Установчі документи господарських товариств: поняття, види, зміст...7 2. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Види і прояви недобросовісної конкуренції...8 3. Задача...15 Література...17

1. Форма господарського договору...3 Завдання 2...8 Літератури...12

І. Господарське право, господарське законодавство. підприємницька діяльність та господарські правовідносини...3 1. Які види правовідносин складаються у процесі господарювання?...3 2. Чи можна вважати підприємницькою наступну діяльність...4 ІІ. Суб'єкти господарського права. Правовий статус особливих суб'єктів господарської діяльності...5 1. Дайте визначення поняття суб'єкта господарського права...5 2. Складіть порівняльну таблицю управління в різних видах господарських товариств...5 3. Складіть порівняльну таблицю відповідальності учасників у різних видах господарських товариств...6 4. Складіть порівняльну таблицю статутних фондів в різних видах господарських товариств...6 5. Складіть порівняльну таблицю засновницьких документів і вимог до їх змісту в різних видах господарських товариств...6 6. Складіть порівняльну таблицю підстав і способів припинення різних видів комерційних юридичних осіб...7 ІІІ. Легітимізація суб'єктів підприємницької діяльності...8 1. Які нормативно-правові акти регулюють державну реєстрацію суб'єктів підприємництва?...8 2. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності...9 3. Які види діяльності підлягають патентуванню...11 ІV. Задача...14 Література...16

1. Господарсько-адміністративні штрафи...3 Задача...8 Література...11

1. Зупинення та припинення діяльності підприємців...3 2. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності...9 2.1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні...9 2.2. Види інвестиційної діяльності. Роль інноваційних технологій у розвитку економіки України...10 Література...15

1. Види господарсько-правової відповідальності...3 Задача...13 Література...15

1. Поняття господарського законодавства...3 2. Поняття підприємництва та ознаки підприємництва...8 Література...14

1. Поняття та ознаки господарських зобов'язань та господарські договори...3 1.1. Поняття господарських зобов'язань...3 1.2. Види господарських зобов'язань...4 1.3. Підстави виникнення господарських зобов'язань...6 1.4. Господарські договори...6 2. Правове регулювання забезпечення якості продукції...11 Література...20

1. Юридична відповідальність суб'єктів господарської діяльності...3 1.1. Поняття і види юридичної відповідальності суб'єктів господарської діяльності...3 1.2. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення...5 1.3. Види господарсько-правових санкцій...8 2. Правовий режим вільних економічних зон...12 Література...14

1. Підприємства колективної власності...3 2. Види адміністративно-господарських санкцій...10 Література...16

1. Командитне товариство: поняття і правове становище...3 Задача...9 Література...12

1. Правові режими майна суб'єктів господарювання...3 2. Позасудові заходи відновлення платоспроможності платника...9 Література...14

1. Регулювання малого підприємництва...3 2. Договір найму (оренди)...12 2.1. Поняття договору майнового найму (оренди)...12 2.2. Елементи договору найму (оренди)...13 2.3. Зміст договору найму (оренди)...15 2.4. Форма і строк договору...16 Література...19

1. Господарські відносини. Види та учасники господарських відносин...3 2. Недобросовісна конкуренція. Поняття і захист комерційної таємниці...7 Література...12

1. Господарське зобов'язання...3 1.1. Поняття господарських зобов'язань...3 1.2. Види господарських зобов'язань...4 1.3. Підстави виникнення господарських зобов'язань...6 2. Некомерційна господарська діяльність. Суб'єкти некомерційної діяльності. Політична партія...7 Література...12

1. Справи, підсудні місцевим господарським судам. Територіальна і виключна підсудність...3 2. Право касаційного оскарження і касаційна інстанція...6 Література...11

1. Правовий режим нематеріальних активів і спеціальних фондів підприємства...3 1.1. Поняття та види нематеріальних ресурсів...3 1.2. Об'єкти промислової власності...4 1.3. Об'єкти, що охороняються авторським правом та суміжними правами...8 1.4. Інші (нетрадиційні) об'єкти інтелектуальної власності...10 1.5. Поняття та охорона права власності на нематеріальні активи...11 1.6. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси...14 Завдання 2...17 Література...19

1. Право приватної власності в економіці України. Поняття, форми (види)...3 1.1. Поняття власності. Власність як економічна і правова категорії господарського права...3 1.2. Форми, види, суб'єкти і об'єкти власності...5 1.3. Захист прав власності суб'єктів господарської діяльності...10 Задача...11 Література...13

1. Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності у державних органах. Отримання дозволу на початок роботи...3 2. Реорганізація суб'єктів підприємницької діяльності...6 3. Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів...11 Література...17

1. Поняття про види суб'єктів господарювання...3 2. Правовий статус Антимонопольного комітету України...13 Література...16

1. Торгово-промислові палати...3 2. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку...9 Література...16

1. Поняття та види суб'єктів господарювання...3 1.1. Поняття суб'єктів господарювання...3 1.2. Види суб'єктів господарювання...4 2. Утворення підприємства. Установчі документи підприємства...9 Література...17

1. Відносини власності і право власності в економіці України. Право власності в економіці України: поняття, форми (види). Право державної власності в економіці України та форми його реалізації...3 2. Комісія з приватизації державного підприємства: порядок створення, повноваження. Угоди приватизації...10 Задача 16...13 Література...14

1. Поняття та види господарської діяльності...3 1.1. Комерційна господарська діяльність (підприємництво)...6 1.2. Некомерційна господарська діяльність...7 2. Принципи підприємницької діяльності. Державна підтримка підприємництва...8 Література...13

1. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції...3 2. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції...12 Література...15

1. Захист підприємців від незаконного втручання в їхню діяльність державних органів...3 2. Договір оренди державного та комунального майна...11 2.1. Загальні положення передачі в оренду майна державного підприємства...11 2.2. Порядок укладення договору оренди...14 2.3. Передача об'єкта оренди...18 2.4. Суборенда...20 2.5. Припинення договору оренди...21 2.6. Захист права орендаря на орендоване майно...22 Література...23

1. Система та джерела господарського законодавства...3 2. Державна реєстрація юридична та фізичних осіб підприємців. Документи, які слід подавати для державної реєстрації юридичної особи...11 Література...16

Завдання 13...3 Завдання 57...9 Завдання 26...9 Завдання 79...9 Завдання 90...11 Література...13

1. Поняття суб'єктів підприємницької діяльності...3 2. Поняття, зміст та облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів)...12 Література...17

1. Антимонопольній комітет України. Його правовий статус.....3
Задача.....18
Література.....20


1. Дайте визначення господарського законодавства, назвіть його джерела, визначте систему господарського законодавства.....3
2. Зміст, форми та способи забезпечення належного виконання господарських договорів.....6
3. Правові основи захисту прав споживачів.....7
4. Поняття державної та комерційної таємниці.....9
5. Знайдіть правильну відповідь у запропонованих тестових завданнях.....13
6. Проаналізуйте ситуацію завдання та дайте відповіді на поставленні питання.....13
7. Задача.....16
Література.....18


1. Які існують обмежувачі в діяльності суб'єктів господарювання?.....3
2. Які існують види господарсько-правових санкцій?.....7
Задача.....15
Література.....17


25. Штучне підвищення і підтримання високих цін та зговір про фіксування цін.....3
57. Елементи та складові системи правового захисту комерційної таємниці підприємства.....5
88. Принципи побудови системи заходів безпеки.....9
Література.....15


1. Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров'я за рахунок бюджетних коштів.....3
1.1. Процедури відкритих торгів та торгів з обмеженою участю.....3
1.2. Процедура двоступеневих торгів.....9
1.3. Процедура редукціону.....10
1.4. Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань).....11
1.5. Процедура закупівлі у одного учасника.....12
2. Організаційна діяльність замовника.....13
3. Тендерна пропозиція (за матеріалами).....15
Література.....17

ЗАДАЧІ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Коопзаготоб'єднання Козівського РайСТ поставило на адресу орендного торгово-виробничого підприємства "Южанка" за домовленістю картоплю в кількості 53 075 кг, розфасовану в 2436 сітки на суму 23000,24 грн.
Товар був прийнятий в момент вигрузки з представником бюро товарних експертиз. При прийомці виявлена нестача картоплі в кількості 247,5 кг і втрата якості на суму 2100,35 грн., що підтверджується актом експертизи № 1830 від 24.10. 2001 р.
В зв'язку з тим, що претензія була залишена без відповіді та задоволення, "Южанка" звернулася з позовом до арбітражного суду.
1. Підготуйте позовну заяву за умовами задачі.
2. Якими нормативними актами слід керуватися при вирішенні даної справи?
3. Чи підлягають задоволенню вимоги "Южанки"?


У державного підприємства виникла необхідність створити допоміжні виробництва.
Його директор і головний інженер вважали, що це можна зробити лише шляхом створення малих підприємств, закріпивши за ними частину майна державного підприємства на праві користування.
Начальник юридичного відділу категорично заперечував проти цього, пропонуючи надати цим виробництвам статус відокремлених підрозділів підприємства з наданням їм права укладати від імені підприємства договори на реалізацію виробленої продукції і матеріально-технічного забезпечення цих виробництв.
1. Розв'яжіть цей спір на підставі чинного законодавства.
2. Які права має державне підприємство щодо використання закріпленого за ним державного майна?
3. Які питання мають погоджуватись державним підприємством з органом, до сфери управління якого воно входить?


Голова правління відкритого акціонерного товариства, за рішенням членів правління, уклав з ТОВ "Агат" на вигідних для ВАТ умовах договір купівлі-продажу консервного цеху, який протягом останніх двох років не був завантажений роботою і був збитковим.
Однак загальні збори акціонерів не ухвалили цього договору, оскільки на зборах були присутні власники всього 61 % акцій, більшість з яких належала акціонеру, який сам бажав придбати цей завод (але за значно нижчу ціну ніж була отримана від ТОВ "Агат"), тому голосував проти такої угоди.
1. Який порядок укладання угод від імені АТ?
2. Як загальні збори акціонерів можуть впливати на вирішення цього питання?
3. Якими можуть бути у цьому випадку правові наслідки несхвалення загальними зборами акціонерів вже укладеної угоди?


Між ЗАТ "Пірс" та державним замовником було укладено контракт на поставку продукції для державних потреб.
ЗАТ "Пірс" виконало умови контракту в частині виготовлення продукції і повідомило державного замовника про готовність поставки продукції.
Державний замовник, не зазначаючи підстав, відмовився від закупівлі продукції. ЗАТ "Пірс" реалізувало виготовлену продукцію і після цього заявило претензію державному замовнику про відшкодування завданих збитків, у тому числі і недотриманого очікуваного прибутку.
У відповідь на претензію державний замовник відмовив у задоволенні претензійних вимог на тій підставі, що ЗАТ "Пірс" реалізувало продукцію на свій власний розсуд і об'єктивно мало можливість знайти такого споживача, який запропонував би ціну на продукцію не нижче тієї, що зафіксована в контракті.
ЗАТ "Пірс" звернулася з позовом до господарського суду про стягнення збитків з державного замовника.
1. Яке рішення має постановити господарський суд?
2. Які вимоги у наведеному випадку має заявити ЗАТ "Пірс"?
3. Яка відповідальність державного замовника за відмову від закупівлі продукції визначеної контрактом на поставку продукції для державних потреб, встановлена законодавством?


У нормативно-правовому акті, виданому Міністерством аграрної політики України, було визначено, що він набуває чинності через вісім днів після видання.
1) Яким нормативно-правовим регулюється порядок набуття чинності нормативно-правовими актами міністерства та інших органів виконавчої влади?
2) Чи відповідає зазначений нормативно-правовий акт законодавству України?


Машинобудівний завод ухиляється від укладення контракту із замовниками держкомітету на поставку тракторних агрегатів. Мотивом такої відмови є те, що дирекція заводу не володіє інформацією про кількість і терміни поставки зазначеної продукції. Замовник визнав заперечення виконавця необґрунтованими та звернувся до господарського суду з позовом про спонукання останнього до укладення держконтракту на поставку тракторних агрегатів, та про притягнення до відповідальності згідно із Законом "Про поставки продукції для державних потреб".
Дайте консультацію у запропонованій ситуації від імені адвокату. Як ви зможете захистити інтереси виконавця держзамовлення в частині уникнення відповідальності за ухилення від укладення державного контракту.


У 1996 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку мале підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
У 1998 р. у підприємства виникла необхідність внести зміни в засновницькі документи, пов'язані із зміною юридичної адреси, ухваленням до складу засновників нових осіб, і вибуття частини старих засновників.
Були зібрані всі необхідні документи і представлені для реєстрації змін.
Проте районна держадміністрація відмовила в прийомі документів. При цьому відмова мотивувалась наступним: необхідно збільшити статутний фонд 9775 грн., необхідно перейменувати мале підприємство в СП з іноземними інвестиціями, оскільки серед нових учасників є громадянин Італії; необхідна довідка паспортних органів, яка підтверджує легальність перебування іноземця на території України.
Чи можна вважати відмову районної адміністрації зареєструвати вище згадані зміни в засновницькі документи обґрунтованою, а мотивування відмови - таким що відповідає чинному законодавству?


Промислові підприємства, страхова компанія і банк виступили ініціаторами створення ПФГ, уклавши між собою Генеральну угоду про сумісну діяльність з виробництва кінцевої продукції. Відповідно до цієї угоди обов'язки головного підприємства, яке повинно діяти від імені ПФГ, покладалися на банк. Ініціатори створення ПФГ звернулися до Міністерства економіки України і очікували на рішення.
Дати правовий аналіз ситуації, що виникла.
Які основні відмінності ПФГ від інших господарських об'єднань?


Акціонер закритого акціонерного товариства "Омега" продав належні йому акції своєму приятелеві. Засновники цього товариства звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій на тій підставі, що установчим договором про заснування товариства, була передбачена заборона відчуження акцій товариства третім особам без згоди самого товариства та його акціонерів, які мали переважне право на придбання акцій товариства, що відчужуються.
1. Яке рішення має винести суд? Обґрунтуйте свою відповідь.
2. У чому полягає різниця у правовому статусі (правах та обов'язках) акціонерів відкритого АТ і закритого АТ?


За рішенням Спостережної Ради АТ був звільнений з роботи головний інженер - член правління, який працював в ньому за трудовим договором.
Призначений на цю посаду тимчасово виконуючим обов'язки головного інженера начальник одного з цехів через брак досвіду не зміг забезпечити виконання покладених на нього обов'язків, в результаті чого було зірвано виконання договірних зобов'язань перед контрагентами АТ щодо розробки складного устаткування і відповідно сплачено штрафні санкції.


Водопостачальна організація м. Сімферополь здійснювала поставку води за графіком. Згідно із визначеними Сімферопольською облрадою нормами відпуску води, розрахунок за надані послуги мав проводитися згідно зі скоригованими тарифами які було затверджено облдержадміністрацією. Всупереч цьому деяким особам і організаціям вода відпускалася постійно, а плата за воду стягувалася зі всіх споживачів однакова - за цілодобове споживання.
Розв'язати задачу та дати відповідь на питання:
1) Порушення яких норм законодавства допустила водопостачальна організація?
2) Яку відповідальність передбачено за такі порушення? До якого державного органу слід звертатися з метою їх припинення?


=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості