ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Апеляційне провадження в господарському процесі
Апеляційний господарський суд, його місце та значення у системі господарських судів
Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу
Господарсько-процесуальне право як галузь права
Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права
Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів
Докази в господарському процесі
Докази і доказування у господарському судочинстві
Докази у господарському процесі
Загальна характеристика інституту виконання судових рішень
Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору
Історiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні
Історія розвитку i становлення господарських судів в Україні
Історія утворення та діяльності Одеського комерційного суду
Касаційна інстанція господарського судочинства
Касаційне провадження в господарському процесі
Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження
Мирова угода в справі про банкрутство
Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві
Органи примусового виконання, їх завдання та значення в господарському процесі
Організаційно-правові засади господарського судочинства
Особливості провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі
Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України
Порядок та особливості процесуального ведення судового засідання
Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі
Правове становище казенного підприємства
Правовий статус відповідача у господарському процесі
Принцип рівності в господарському судочинстві
Проблеми підсудності справ за участю іноземних осіб в господарському процесі
Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі
Процесуальні засоби захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі
Стадія підготовки господарської справи до розгляду
Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика
Сторони у господарському процесі
Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства
Судові витрати в господарському процесі
Треті особи в господарському процесі України
Форми господарсько-процесуальної відповідальності
Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі

РЕФЕРАТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Відвід судді
Докази в господарському судочинстві
Історія розвитку господарських судів в Україні
Мирова угода і припинення провадження в справах про банкрутство
Перегляд судових рішень в касаційному порядку
Повноваження прокурора вищого рівня щодо винесеного судом рішення
Повторна касація
Позовна форма захисту в господарському процесі
Поняття господарського процесу і господарського права
Поняття та предмет господарського процесу
Представництво у господарському процесі
Принципи провадження у справі в господарському суді як стадія господарського процесу
Судові витрати
Судові витрати
Учасники господарського процесу

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Тести ... 3
Задача 1. Апеляційна інстанція скасувала рішення місцевого господарського суду Миколаївської області ... 6
Задача 2. Приватне підприємство "Айскрим" звернулося з позовом до господарського суду Закарпатської області про стягнення з відповідача - заводу "Кабельні мережі" - заборгованості за надані послуги, оскільки завод знаходився на грані банкрутства ... 9
Література ... 10


1. Відмова у прийнятті позовної заяви...3 2. Повернення позовної заяви...7 Література...17

1. Залишення позову без розгляду...3 2. Прийняття рішення...9 Література...13

1. Склад учасників судового процесу. Сторони в судовому процесі...3 2. Прийняття рішення господарським судом, його оголошення та набрання ним законної сили...8 Задача...10 Література...12

1. Треті особи як учасники господарського процесу і представники сторін...3 2. Вияснення ухвали, окрема ухвала і повідомлення господарського суду...7 Задача...10 Література...12

7. Завдання та функції господарських судів ... 3
24. Розподіл витрат зі сплати держаного мита між сторонами. Судові штрафи ... 8
42. Порядок та межі розгляду справи в касаційній інстанції ... 14
70. Оформити письмове звернення прокурора до господарського суду щодо участі останнього в справі ... 20
Література ... 21


1. Закон України "Про виконавче провадження" ... 3
2. Характеристика процесуальних відносин у виконавчому провадженні ... 5
3. Вимоги, які ставляться до наказу у господарському суді ... 7
4. Поняття ухилення від виконання рішення, ухвали чи постанови в господарському суді. Відповідальність за це ... 10
5. Зупинення виконання та поворот виконання ... 11
Література ... 14


Завдання 1. Вирішення господарських спорів у суді першої інстанції ... 3
1.1. Порядок вирішення господарських спорів у господарському суді ... 3
1.2. Відкладення, зупинення, поновлення і припинення судового розгляду ... 7
1.3. Порядок прийняття, форма і зміст рішення ... 11
1.4. Ухвала суду та її зміст. Додаткове рішення, ухвала ... 14
Завдання 2. Знайдіть правильні відповіді: ... 16
Література ... 17


1. Відповідальність за ухилення від виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду ... 3
2. Оголошення та розсилання рішень ... 8
3. Скласти проект ухвали про повернення позовної заяви ... 12
Задача ... 13
Література ... 16

ЗАДАЧІ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Закінчивши розгляд по суті за позовом ТОВ "Сіровбудмеханізації" до ВАТ "Торговий центр" про розірвання договору оренди нежилого приміщення в зв'язку із використанням останнього не за призначенням, господарський суд в складі одного судді, не відлучаючись в нарадчу кімнату, оголосив результатну частину рішення, яким у задоволені позову відмовив.
По оголошенні засідання закритим суддя в усній формі довів до відома присутніх мотиви відмови в задоволенні позову. На питання представника позивача про строк виготовлення мотивованого рішення суддя відповів, що не бачить необхідності в його складанні, оскільки справа не виявляє ніякої складності і не повинна у сторін викликати будь-яких сумнівів. Крім того, виготовлення мотивованого рішення займе немало часу, так як судді досить завантажені, то це негайно відіб'ється на своєчасному розгляді інших справ.
Оцініть дії судді.


Держплемзавод "Королівський" замовив ВАТ "Агропромтехніка" ремонт двигуна на суму 2014 грн., попередньо сплативши 1200 грн.
15.03.2004 р. замовник отримав відремонтований двигун. 15.04.2004 р. підрядник надіслав замовнику претензію, з вимогою сплатити решту вартості послуг по ремонту в сумі 814 грн. і пеню в сумі 129 грн. з розрахунку 0,5% за кожний день затримки.
Платіжним дорученням № 157 від 18.04.2004 р. боржник перерахував заборгованість в сумі 814 грн.
20.05.2004 р. ВАТ "Агротехніка" звернулось до господарського суду про стягнення пені за затримку по оплаті замовлення з віднесенням витрат по держмиту на відповідача.
1. Чи може позивач вимагати пені?
2. Якими нормативними актами слід керуватись для вирішення спору?
3. Яке рішення повинен винести суд?
4. Які вимоги не були дотримані сторонами при укладанні договору на ремонт двигуна?


Позивач ВАТ "Тернопільський комбайновий завод" звернувся до місцевого господарського суду Івано-Франківської області з позовом про стягнення 4920 грн. із СГК "Ліснослобідський" вартості редукторів, відпущених відповідачу згідно його заявки і 85 грн. в повернення держмита.
Комбайновий завод звертався в порядку досудового врегулювання спору до відповідача, на що останній не відповів.
1. Як на Вашу думку суд вирішить дану справу?
2. Які документи слід пред'явити позивачеві?
3. Яка із сторін повинна сплатити держмито?
4. Якими нормативними актами потрібно керуватись при вирішенні даної справи?


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості