ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Апеляційне провадження в кримінальному процесі
Апеляційний розгляд кримінальної справи
Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку
Види проваджень у кримінальному процесі
Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі
Вирок суду в кримінальному процесі
Вирок та ухвала суду
Висновок експерта як джерело доказів
Відкриття кримінального провадження
Відмова від обвинувачення в системі кримінально-процесуальних актів
Відшкодування моральної шкоди у кримінальному процесі
Джерела кримінально-процесуального права
Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу
Докази в кримінальному процесі
Докази та доказування в кримінальному процесі
Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві
Доказове право в системі кримінально-процесуального права
Допит підозрюваного та обвинувачуваного
Досудове провадження про злочини неповнолітніх
Досудове розслідування як стадія кримінального процесу
Експерт як суб'єкт кримінального провадження
Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі
Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі
Забезпечення прав людини й громадянина при досудовому слідстві
Завдання і значення стадії досудового слідства
Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій
Закiнчення досудового розслiдування
Закон як джерело кримінально-процесуального права (другий варіант)
Закон як джерело кримінально-процесуального права
Закриття кримінального провадження
Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій
Запобіжні заходи в системі кримінально-процесуального примусу
Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі
Засада гласності та відкритості судового провадження та його повне фіксування технічними засобами
Застосування запобіжного заходу взяття під варту
Застосування запобіжного заходу особиста порука
Засуджений (виправданий) як суб'єкт кримінального провадження
Затримання в структурі тактичної операції при розслідуванні злочинів
Затримання особи яка підозрюється у вчиненні злочину
Захист у кримінальному судочинстві
Значення експертизи, відібрання зразків для експертних досліджень, пред'явлення для впізнання
Інквізиційний кримінальний процес, його поняття і характеристика
Інститут зупинення досудового слідства в кримінальній справі
Класифікація спеціальної техніки. Мета і завданні застосування науково-технічних засобів
Кримінальний процес та правосуддя
Кримінальний процес: поняття і завдання
Кримінально-процесуальна відповідальність
Кримінально-процесуальна форма
Кримінально-процесуальне доказування
Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика
Кримінально-процесуальний закон
Кримінально-процесуальний примус (другий варіант)
Кримінально-процесуальний примус
Міжгалузеві засади: загальна характеристика та особливості реалізації у кримінальному процесі
Міжнародна правоохоронна діяльність
Міжнародний розшук злочинців
Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності
Нагляд за додержанням законодавства щодо забезпечення права особи на захист у кримінальному процесі
Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження
Обвинувачений у кримінальному процесі
Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя
Обшук і виїмка
Оперативно-розшукова діяльність: зміст, поняття, значення
Органи дізнання як суб'єкти кримінального процесу
Органи досудового розслідування: процесуальні повноваження та перспективи реформування
Органи досудового слідства, їх повноваження та функції при провадженні в кримінальній справі
Органи, які уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність в Україні
Основні етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства України
Особи, які відіграють допоміжну роль в судочинстві
Особливості допиту неповнолітніх
Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого
Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітніх
Особливості застосування тримання під вартою в якості запобіжного заходу на стадії досудового розслідування
Особливості розслідування справ щодо осіб, які на час вчинення суспільно-небезпечного діяння не досягнули віку кримінальної відповідальності
Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка
Оцінка доказів у кримінальному процесі
Очна ставка
Підозрюваний у кримінальному процесі
Підозрюваний як суб'єкт кримінального провадження
Підстави та процесуальний порядок призначення експертизи в кримінальній справі
Підстави та процесуальний порядок призначення та відновлення досудового розслідування
Підсудність у кримінальному процесі
Показання свідків
Понятий як суб'єкт кримінального провадження
Поняття доказів у кримінальному процесі
Поняття і види допиту у кримінальному процесі
Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу
Поняття і зміст процесу доказування
Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі
Поняття та види кримінально-процесуальних рішень
Поняття та види слідчих дій
Поняття та зміст оцінки доказів. Допустимість доказів
Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування
Поняття, зміст і система принципів кримінального процесу
Поняття, суть і завдання кримінального процесу
Поняття, суть і значення стадії порушення кримінальної справи
Попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України
Попередження та розкриття шахрайства (ст. 190 КК)
Попередній розгляд кримінальної справи
Порушення кримінальної справи
Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів
Порядок порушення кримінальної справи
Порядок провадження в органах охорони кордону
Постановлення вироку
Правова основа ОРД
Практична діяльність слідчого
Пред'явлення для впізнання у кримінальній справі
Призначення і проведення судової експертизи
Примирювальна форма вирішення кримінальних справ
Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист
Принцип недоторканості особи та його реалізація у кримінальному процесі
Припинення кримінальних справ
Проблема переслідування, здійснюваного прокурором у суді
Провадження слідчих дій
Провадження у справах приватного обвинувачення
Проведення слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи
Прокурор у кримінальному провадженні
Прокурор у кримінальному процесі
Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів
Протокольна форма досудової підготовки матеріалів
Процес доказування при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування
Процес регламентації звільнення від кримінальної відповідальності
Процесуальна правоздатність і дієздатність суб'єктів кримінального процесу
Процесуальний порядок допиту підозрюваного
Процесуальний статус захисника у кримінальному провадженні
Процесуальний статус обвинуваченого та гарантії забезпечення його процесуальних прав
Процесуальний статус слідчого судді
Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі
Прямі та непрямі докази
Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві
Реабілітація в кримінальному процесі
Реалізація принципів кримінального процесу в досудових стадіях
Речові докази в кримінальному процесі України
Речові докази в кримінальному процесі
Речові докази як джерело доказів
Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи
Родова, територіальна компетенція (підсудність) районного (міського) суду
Розслідування як процесуальна функція
Система кримінального процесу України
Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа
Слідчий у кримінальному процесі: завдання, повноваження
Слідчий як учасник кримінального процесу
Слідчі (розшукові) дії
Слідчі дії: проблеми процесуальної регламентації
Стадії кримінального процесу та їх характеристика
Стадії кримінального процесу
Стадія досудового розгляду (досудове слідство) в кримінальному праві
Стадія як елемент системи кримінального процесу
Структура і порядок судового розгляду
Суб'єкти кримінального провадження
Суб'єкти кримінально-процесуального права
Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація
Судове слідство в українському кримінальному процесі
Судовий захист у кримінальному процесі України
Судові прецеденти у кримінальному судочинстві
Судово-психологічна експертиза
Сучасні тенденції розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій
Тактико-комунікативна компетенція слідчого
Теорія і практика становлення процесуального статусу підозрюваного в українському кримінальному процесі
Типологія кримінального процесу
Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі
Участь захисника у досудовому слідстві
Формування обвинувачення в кримінальному процесі України
Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості
Цивільний позов у кримінальному процесі
Цивільний позов у кримінальному процесі
Юридичні факти у кримінальному процесі

РЕФЕРАТИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Аналіз доказів
Виконання вироку, ухвали і постанови суду
Докази і доказування в кримінальному процесі
Досудове слідство
Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу
Затримання підозрюваного у вчиненні злочину
Захисна діяльність адвоката у кримінальному процесі
Захисні промови видатних адвокатів
Історичні форми кримінального процесу
Наука кримінального процесу
Основні положення касаційного провадження
Особливості провадження у справах неповнолітніх
Підстави та процесуальний порядок відмови в порушенні кримінальної справи
Поняття і значення закриття кримінальної справи
Потерпілий в доказуванні обставин подій злочину
Почеркознавча експертиза
Право особи на судове оскарження затримання, арешту та продовження строку взяття під варту
Принцип забезпечення поваги до гідності особи
Принцип публічності у кримінальному процесі
Прокурор у кримінальному процесі
Протокол відтворення обстановки та обставин події
Протокол огляду місця події
Процесуальні можливості вилучення і дослідження документів як джерела доказів у справі
Процесуальні правила застосування технічних засобів фіксації огляду місця події злочину
Процесуальні форми виявлення та усунення причин і умов, що сприяють злочину
Свідок у кримінальному процесі на стадії досудового слідства
Спеціальні принципи кримінального процесу
Стратегія та тактика здійснення процесуальної функції захисту у кримінальному процесі
Строки тримання під вартою та порядок їх продовження
Суддя в кримінальному процесі
Судовий розгляд справ в апеляційній інстанції та процесуальні форми рішень суду
Участь захисника в суді першої інстанції
Участь понятих на стадії досудового слідства

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. Поняття, значення та класифікація принципів кримінального процесу ... 3
2. Процесуальне становище суду і його завдання у кримінальному судочинстві ... 7
3. Форми попереднього розслідування ... 10
4. Поняття, підстави і умови зупинення попереднього розслідування ... 12
Література ... 15


1. Особи, які сприяють кримінальному судочинству і здійсненню правосуддя (перекладач, експерт, секретар судового засідання, свідок, понятті)...3 2. Цивільний позов в кримінальному процесі...11 Література...16

1. Процес доказування...3 2. Пред'явлення для впізнання...12 Задача...15 Література...17

1. Державні органи і посадові особи, які ведуть процес...3 2. Затримання і допит підозрюваного...13 3. Задача...16 Література...18

1. Провадження в касаційній інстанції...3 2. Виїмка поштово-телеграфної кореспонденції та зняття інформації з каналів зв'язку...7 Задача...13 Література...14

1. Особливості судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру...3 2. Відтворення обстановки та обставин події злочину...8 Задача...10 Література...12

1. Поняття, значення, структура обвинувального висновку...3 2. Особи, які захищають та представляють інтереси інших осіб (захисник, представники потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, законний представник неповнолітнього)...7 Література...16

1. Права та обов'язки обвинуваченого...3 2. Захисник у кримінальній справі. Коли відмова від захисника не може бути прийнята? Заміна одного захисника іншим...5 3. Відшкодування витрат державі за участь у справі адвоката за призначенням...12 Література...16

1. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи...3 2. Поняття та класифікація учасників кримінального процесу...9 Література...12

1. Особи, які сприяють кримінальному судочинству і здійсненню правосуддя (перекладач, експерт, свідок, понятті, секретар судового засідання)...3 2. Цивільний позов в кримінальному процесі...11 Література...16

1. Постановлення вироку...3 2. Скласти обвинувальний вирок за довільною фабулою...9 Література...15

1. Поняття та предмет доказування...3 2. Поняття та види підслідності...9 Література...15

1. Участь експерта у кримінальному процесі...3 2. Процесуальні строки у кримінальному процесі...7 2.1. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі...7 2.2. Строки провадження слідчих і процесуальних дій та порядок їх обчислення...11 2.3. Продовження строків досудового слідства...15 Література...19

1. Принцип законності і публічності у кримінальному процесі...3 2. Порядок виклику, приводу і допиту обвинуваченого...5 3. Рівність прав учасників (сторін) у судовому розгляді, наслідки їх неявки в судове засідання...11 Задача...15 Література...21

1. Принцип всебічності, повноти і об'єктивності дослідження обставин справи...3 2. Порядок відтворення обстановки і обставин подій...9 Література...16

1. Реалізація права на свободу та особисту недоторканість...3 2. Досудове слідство: поняття, значення і завдання...11 Література...17

1. Сторони в цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки...3 2. Цивільно-процесуальна правоздатність та дієздатність...6 3. Процесуальна співучасть: цілі, підстави і види...7 4. Неналежна сторона в процесі. Умови та порядок її заміни...10 5. Поняття і підстави процесуального правонаступництва...13 6. Відмінність правонаступництва від заміни неналежної сторони...15 7. Поняття третіх осіб у цивільному процесі, їх види...15 8. Порядок вступу, права та обов'язки третіх осіб...17 9. Участь прокурора в цивільному процесі...19 Практичне завдання...24 Література...26

1. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжного заходу...3 2. Порядок судового розгляду...7 Задача...12 Література...15

1. Поняття та види вироків...3 2. Учасники провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх...6 Література...14

1. Питання, що вирішуються судом при постановлені вироку...3 2. Поняття і суть протокольної форми досудової підготовки матеріалів...12 Література...17

1. Участь захисника в судовому розгляді справи...3 2. Ухвала касаційного суду, структура та зміст...9 Література...12

1. Загальна характеристика форми кримінального процесу...3 2. Поняття, підстави та процесуальний порядок закінчення досудового слідства...7 Література...16

1. Особи, які захищають свої або представлювані інтереси в кримінальному процесі...3 2. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінальної справи...8 3. Задача...13 Література...15

4. Поняття та ознаки доказів ... 3
12. Факти, що не підлягають доказуванню ... 6
17. Участь обвинуваченого і підозрюваного у доказуванні ... 8
29. Протоколи слідчих та судових дій ... 9
33. Інститут забезпечення доказів в цивільному процесі ... 11
Література ... 13


1. Конституційні та інші принципи кримінального процесу ... 3
1.1. Характеристика конституційних принципів кримінального процесу ... 3
1.2. Інші принципи кримінального процесу, закріплені в кримінально-процесуальному кодексі ... 9
2. Виконання вироку, ухвали, постанови суду ... 11
2.1. Суть 1 значення стадії виконання вироку, ухвали і постанови суду ... 11
2.2. Набрання вироком законної сили і порядок звернення його до виконання ... 12
Література ... 16

ЗАДАЧІ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Могитича, який перебував в нетверезому стані, пограбували двоє незнайомих, які відібрали у нього норкову шапку і годинника.
Потерпілий заявив, що він не може назвати точних прикмет грабіжників. Він пам'ятає лише, що це були молоді хлопці - один з них високого, а інший низького зросту. Але, якби йому пред'явили обох відразу, то він неодмінно би їх впізнав.
Слідчий пред'явив Могитичу підозрюваних Маркаряна і Оганесяна разом з двома іншими громадянами. Потерпілий вказав на Маркаряна і на одного з інших громадян, які пред'являлись до впізнання, як на таких, що вчинили пограбування.
Чи має таке пред'явлення для впізнання доказове значення? Відповідь обґрунтуйте.


До райвідділу внутрішніх справ зателефонував гр-н Котов і повідомив, що вчора він, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, зґвалтував 13-ти річну сусідську дівчину і просив це зафіксувати як явку з повинною. Батьки потерпілої сказали, що нікуди звертатися не будуть, а його якщо не вб'ють, то покалічать. Тому він і не виходить з квартири. Що тут може бути законним приводом до порушення кримінальної справи? Скласти постанову про порушення кримінальної справи.

Одержавши копію постанови про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження, прокурор зробив висновок, що рішення слідчого про провадження досудового слідства було помилковим.
1. Яке рішення має бути прийнято прокурором?
2. Дайте характеристику документа винесеного прокурором?


Оперуповноважений Московенко Н.І. затримав Дірова А.У., у якого було вилучено целофановий пакет з порошковидною речовиною білого кольору, зовнішньо схожий на наркотик.
Московенко Н.І. направив вилучений порошок спеціалісту-хіміку на дослідження.
Чи буде доказом у справі проведене дослідження спеціаліста, проводилось до порушення кримінальної справи?


Арканов обвинувачувався у тому, що керуючи автомобілем, який належав підприємству, порушив правила безпеки руху на автотранспорті, внаслідок чого перехожому Кусенку було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. Кусенко перебував у лікарні і за цей час підприємство - власник автомобіля, виплатило йому для лікування 1000 гривень. Підприємство заявило цивільний позов про стягнення 1000 грн. З Арканова. Суд, розглядаючи справу за обвинуваченням Арканова, відмовив у розгляді цивільного позову. Прокурор вніс касаційне подання на вирок в частині цивільного позову.
Чи були підстави для внесення прокурором подання?
Чи може розглядатися регресний цивільний позов разом з кримінальною справою?


Касаткіна принесла до прокурора заяву про притягнення до кримінальної відповідальності Грицюка, який її зґвалтував. Прокуратура порушила кримінальну справу. Через п'ять днів потерпіла попросила слідчого закрити справу проти Грицюка, так як він одружується з нею.
Обґрунтувати процесуальні дії слідчого.


Обвинувачений у вчиненні злочину Синько на досудовому слідстві заявив клопотання про те, що він бажає ознайомитися з усіма матеріалами справи разом з батьком, який має вищу юридичну освіту і працює юристом консультантом.
Слідчий відмовив у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що батько Синько не є адвокатом.
В чому полягає принцип забезпечення обвинуваченому права на захист?
Чи був він порушений у даному випадку?


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості