ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Агресія як міжнародний злочин
Адмiнiстративна юрисдикцiя Мiнiстерства культури України в прибережних водах України. Ядерний збиток. Справа N 2 M/V "SAIGA"
Біженці та вимушені переселенці
Види імунітету держави
Визнання та виконання рішень іноземних судів
Визнання шлюбу недійсним
Впровадження (імплементація) міжнародно-правових принципів та норм щодо прав людини у сучасну юридичну практику України (поняття, стадії, засоби)
Генеза визначення поняття "прибережної зони держави". Морське страхування (договірне) - правові засади та процедури. Справа № 11 F/V "Volga"
Джерела міжнародного приватного права
Договір міжнародної купівлі-продажу товарів
Європейські інститути захисту прав людини
Загальна характеристика діяльності галузевих організацій в сфері уніфікації міжнародного торговельного права
Законодавство України про прилеглу зону. Мiжнародний район морського дна. Справи про континентальний шельф (Лiвiя / Мальта) (1982-1985)
Застосування колізійних норм щодо спадкування в міжнародному приватному праві
Застосування та тлумачення норм міжнародного права
Збройні конфлікти у міжнародному праві
Звичай у міжнародному приватному праві
Звичай як одне з основних джерел міжнародного права
Звичай як одне з основних джерел міжнародного приватного права
Інститут "виключна економічна зона". Забруднення морського середовища. Справа № 1 M/V "SAIGA"
Компетенція міжнародного суду ООН та Європейського суду з прав людини
Митна політика Європейського Союзу
Міжнародна охорона авторських прав
Міжнародна правосуб'єктність транснаціональних корпорацій
Міжнародний акредитив
Міжнародний комерційний арбітраж та його діяльність
Міжнародні торгові договори: джерело регулювання торгово-економічних відносин
Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності
Міжнародно-правове регулювання кількісних обмежень експорту та імпорту
Міжнародно-правовий захист права на справедливий судовий розгляд
Міжнародно-правові аспекти організації і діяльності арбітражного спортивного суду в Лозанні
Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів: питання теорії та практики
Науково-технічна політика Європейського союзу
Недійсність шлюбу. Порівняльний аналіз законодавства УРСР, України та інших держав
Обмеження застосування іноземного права та проблеми їх застосування
Особливості уніфікації міжнародної торгівельної практики у рамках УНІДРУА та Міжнародної торгової палати
Північноамериканська міграційна система
Поняття міжнародного цивільного процесу
Поняття та характернi особливостi мiжнародно-правових санкцiй
Поняття, джерела та принципи права міжнародної безпеки
Правове регулювання міжнародних перевезень
Правовий статус Європейського суду з прав людини
Правовий статус морських суден
Правовий статус спеціалізованих судів Європейського Союзу
Правовий статус спеціалізованих судів ЄС
Правовий статус територій Європейського союзу
Правові проблеми біженців у сучасній практиці держав
Привілеї та імунітети співробітників ООН
Реалізація принципів міжнародного права державами у контексті розвитку міжнародних відносин ХХІ століття
Регулювання експорту з ЄС до третіх країн та імпорту до ЄС із третіх країн
Режим судноплавства по міжнародним річкам
Реформа ООН
Роль Ради Європи в забезпеченні основних прав людини
Свобода надання послуг в Європейському Союзі
Судова система ЄС: особливості створення прецедентів
Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного приватного права
Теорія lex merkatoria
Територіальні зміни в Європі після другої світової війни
Тероризм та основні методи боротьби з ним
Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів
Уніфікація правового регулювання умов зовнішньоекономічних контрактів у міжнародному приватному праві
Участь України в європейських міжнародних організаціях
Форми і значення участі України в діяльності ради Європи
Форми інтеграційного процесу в Європі у другій половині XX століття. Правовий аспект
Функції дипломатичних представництв та засоби їх здійснення
Юрисдикція прапора держави. Концепцiя замкнених та напiвзамкнених морiв. Cправи про континентальний шельф Пiвнiчного моря (1967-1969)

РЕФЕРАТИ З МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Актуальні проблеми сучасного дипломатичного права
Визнання у міжнародному праві
Дипломатичні представництва
Діяльність ЮНЕСКО як важливий фактор культурного співробітництва народів
Законодавча, виконавча і судова влада і їх вплив на зовнішню політику
Захист прав людини від держави-порушника
Значення загальної декларації прав людини
Комісії ЄС
Міжнародне право прав людини
Міжнародний суд ООН
Міжнародно-правова регламентація умов космічної діяльності
Новий курс президента США Ф. Рузвельта
Позови про визнання правових актів недійсними. Процесуальна правосуб'єктність: пряме відношення та індивідуальне відношення
Право Японії
Пріоритет національного законодавства
Юридичні основи міжнародного права

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

1. Інститут видачі злочинців у міжнародному праві.....3
1.1. Поняття видачi злочинцiв у міжнародному праві.....3
1.2. Актуальні питання вдосконалення інституту екстрадиції.....5
Завдання 1.....11
Література.....13


1. Відповідальність держав у міжнародному повітряному праві.....3
2. Поняття повітряного простору.....7
3. Порядок представлення вимог до перевізника та строки позовної давності в міжнародному повітряному праві.....11
Задача.....14
Література.....17


1. Проблема визнання та правонаступництва суб'єктів у міжнародному праві.....3
2. Міжнародні конференції, їх статус і функції. Механізм прийняття рішень.....7
3. Інститут видачі злочинців у міжнародному праві.....9
Література.....12


1. Поняття галузі міжнародного права та її структура...3 2. Міжнародна протиправність апартеїду...6 Література...13

1. Перерахуйте відомі вам теорії правонаступництва держав та розкрийте їх основний зміст...3 2. Що таке делімітація та демаркація державних кордонів?...12 Література...16

1. Визнання держав та урядів...3 2. Дипломатичні імунітети і привілеї...8 Література...15

1. Значення актів міжнародних органів і організацій для формування норм міжнародного права...3 2. Характерні риси міжнародного гуманітарного права, як галузі сучасного міжнародного права...8 Література...12

1. Розкрийте правовий статус територій із змішаним правовим режимом...3 2. Якими привілеями та імунітетами володіють дипломатичні представництва та їх персонал...6 Література...15

1. Розкрийте зміст поняття "територіальне верховенство"...3 2. Поняття імперативних норм (jus cogens) та особливості їх творення...9 Література...14

1. Суб'єкти міжнародного права...3 2. Дипломатичне і консульське право...10 Література...14

1. Визначте специфіку відповідальності в галузі міжнародного космічного права...3 2. Склад і юридична природа державної території...7 Література...14

1. Суб'єкти міжнародних правовідносин...3 2. Універсальні, регіональні і локальні (партикулярні) договори...9 Література...14

1. Правосуб'єктність міжнародних організацій...3 2. Загальна характеристика міжнародно-правової відповідальності...7 Література...15

1. Об'єкт міжнародних правовідносин...3 2. Міжнародне повітряне право...6 Література...13

1. Утворення Організації Об'єднаних Націй...3 2. Міжнародно-правові аспекти ЮНЕСКО із забезпечення миру...8 Література...16

1. Форма правління як характеристика державності. Класифікація...3 1.1. Монархія і її різновиди...4 1.2. Республіка і її різновиди...7 2. Визначте права і свободи особистості. Охарактеризуйте їх різновиди...12 Література...20

1. Яким чином вирішуються проблеми правонаступництва держав?...3 2. Розкрийте повноваження внутрідержавних органів зовнішніх зносин держав...10 Література...17

1. Поняття та види правонаступництва. Правонаступництво при внутрішніх змінах у державі...3 2. Територія в міжнародному праві...8 Практичне завдання...13 Література...15

1. Право притулку: поняття, історія...3 2. Структура і персонал дипломатичних представництв...10 Література...17

1. Поняття суб'єкта міжнародного права...3 2. Держави як основні суб'єкти міжнародного права...7 3. Україна як суб'єкт міжнародного права...11 4. Міжнародна правосуб'єктність нації...14 5. Правосуб'єктність міжнародних організацій...16 6. Правосуб'єктність державоподібних утворень...18 Література...21

1. Система сучасного міжнародного права...3 2. Проаналізуйте двосторонні відносини України з Канадою...8 3. Проаналізуйте рішення по справі щодо тлумачення мирної угоди з Угорщиною...14 Література...18

1. Система міжнародного права і система міжнародних відносин...3 2. Аналіз Конвенції ООН 1984 року про заборону катування та інших покарань і видів поводження з в'язнями, які містять в собі елементи жорстокості, нелюдського поводження або приниження гідності людини...10 Література...17

1. Походження терміну "міжнародне право"...3 2. Аналіз Конвенції про міжнародні договори між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями...7 Література...20

1. Територія як об'єкт міжнародно-правового регулювання. Види територій...3 2. Обсяг і види міжнародно-правової відповідальності...9 Література...20

1. Система джерел державного права...3 1.1. Нормативні правові акти...4 1.2. Звичай як джерело конституційного права зарубіжних країн...11 1.3. Судовий прецедент...13 2. Унітарна держава та її характеристики...15 Література...20

1. Поняття міжнародного правового визнання та його юридичне значення...3 2. Правонаступництво при внутрішніх змінах в державі...10 Література...17

1. Поняття, джерела та система права зовнішніх зносин...3 2. Визначить та прокоментуйте основні елементи юридичного статусу кожного з внутрідержавного та закордонного органу зовнішніх зносин...4 Практичне завдання:...13 Література...15

ЗАДАЧІ З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Українське підприємство і швейцарська фірма уклали договір купівлі-продажу. В арбітражному застережені в договорі сторони визначили застосовним матеріальне право Швейцарії.
Чи можуть бути застосовані до правовідносин сторін за даним договором також положення Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року? Обґрунтуйте відповідь.


Підданий Марокко - який взяв шлюб в цій країні з двома жінками, разом із своєю першою жінкою переїхав у Францію, в той час коли його друга дружина залишилася в Марокко. Згодом друга дружина подала у Франції позов про сплату утримання (аліментів).

19-ти річний студент О. (гр. Аргентини) навчаючись в Україні продав перед від'їздом на батьківщину деякі речі особистого вжитку своєму сусідові по кімнаті в гуртожитку. Батьки, дізнавшись про це, заперечували проти такої угоди, так як за законодавством Аргентини О. був неповнолітній.
Чи можна цей договір визнати недійсним і з яких підстав?


=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості