ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З МИТНОГО ПРАВА

Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Контрабанда
Митнi процедури на автомобiльному транспортi
Митнi процедури: поняття, види, структура
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародне співробітництво митних органів України
Перевезення культурних цінностей через митний кордон України
Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України
Правове регулювання митного контролю
Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України
Прикордонна торгівля України із суміжними державами: загальна характеристика
Процедура застосування особливих видів мита
Соціальний та правовий захист працівників митних органів Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

РЕФЕРАТИ З МИТНОЇ СПРАВИ

Засоби контролю аудіовізуальних матеріалів
Митне оформлення експорту
Процесуальні дії у справі про порушення митних правил
Фіскальні функції державної митної служби
Вплив НТП на процес технічного оснащення митниці

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МИТНОЇ СПРАВИ

1. Джерела митного права ... 3
2. Вибірковість митного контролю ... 6
Література ... 13


1. Митна політика України ... 3
2. Країна походження товарів ... 6
3. Порядок митного декларування ... 9
Література ... 14


1. Переміщення через митний кордон України предметів міжнародних іноземних організацій, що користуються на території України митними пільгами...3 1.1. Порядок переміщення предметів офіційного (службового) користування...3 1.2. Порядок переміщення предметів особистого користування...4 1.3. Порядок переміщення автотранспорту для офіційного (службового) і особистого користування...6 1.4. Дипломатична пошта. Особистий багаж дипломатичних кур'єрів...6 2. Система і повноваження митних органів України...8 2.1. Митні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності...8 2.2. Державне регулювання діяльності митних органів...11 2.3. Правовий статус Державної митної служби України...12 3. Ситуаційне завдання...18 Література...19

1. Історія розвитку митної справи в Україні...3 1.1. Митна справа на території України з часів Київської Русі до 1917 p....3 1.2. Митна справа в Україні в 1917-1991 pp....7 1.3. Становлення митної справи суверенної України...9 2. Права, обов'язки і відповідальність працівників митних органів України...10 Література...16

1. Детектори наркотичних речовин і принципи їх дії...3 2. Використання комп'ютерної техніки для вирішення завдань митного контролю...11 Література...17

1. Поняття контрабанди та відповідальність за її здійснення...3 2. Єдиний митний тариф і його правове регулювання...6 Ситуаційне завдання...17 Література...19

1. Процедура накладання адміністративних стягнень за порушення митного законодавства...3 2. Органи та службові особи уповноважені проводити митне розслідування та розгляд справ про порушення законодавства...11 Ситуаційне завдання...13 Література...16

1. Діяльність і повноваження митних брокерів...3 2. Особливі режими митного контролю...11 Ситуаційне завдання...14 Література...16

1. Вказати перелік документів, які необхідні при проведенні митного оформлення при експорті вантажів...3 2. Вказати перелік документів, які необхідні при проведенні митного оформлення при імпорті вантажів...4 3. Вказати перелік документів, які необхідні при проведенні митного оформлення при транзиті вантажів...5 4. Навести характеристику термінів згідно ІНКОТЕРМС...5 5. Навести приклад нарахування мита, якщо товар оподатковується за специфічною ставкою...11 6. Дати характеристику митної системи країни (крім України)...12 Література...14

1. Правовий статус посадових осіб митних органів України...3 2. Митний кодекс України - основний нормативний документ, який визначає правові, економічні та організаційні основи управління митною справою...9 Ситуаційне завдання...12 Література...15

1. Дізнання у справах про контрабанду...3 1.1. Сутність і значення стадії порушення кримінальної справи...3 1.2. Приводи та підстави для порушення кримінальної справи...5 1.3. Поняття попереднього розслідування та загальні вимоги до провадження дізнання...8 2. Зони митного контролю...17 Ситуаційне завдання...19 Література...22

1. Митна вартість і шляхи її визначення...3 2. Митні збори та їх види...5 Ситуація...12 Література...16

1. Митна вартість і шляхи її визначення...3 2. Митні збори та їх види...10 Ситуація...15 Література...18

1. Особливості справляння мита за ввезення автотранспорту на територію України...3 2. Порядок переміщення через митний кордон України валютних цінностей...9 Ситуаційне завдання...12 Література...15

1. Висвітлити співробітництво митних органів нашої країни з іншими структурами та на міждержавному рівні, розкрити основні напрямки взаємодії...3 2. Для чого використовують особисті митні забезпечення?...7 Задача...13 Література...14

1. Особливості проходження служби працівників митних органів України. Правовий та соціальний захист працівників митних органів...3 2. Взаємовідносини митних органів України з іншими органами і особами...9 Ситуаційне завдання...13 Література...14

1. Державна митна служба України як центральний митний орган...3 2. Адміністративна відповідальність про порушення митних правил...9 Ситуаційне завдання...18 Література...20

1. Порядок оформлення митницею прийняття на зберігання валюти і цінностей...3 2. Правове регулювання контрольованих поставок наркотичних засобів і психотропних речовин...8 Ситуаційне завдання...11 Література...13

1. Детектори для виявлення наркотиків...3 2. Електронна пошта митних органів...10 2.1. Системи електронної пошти...11 2.2. Адресація в системі електронної пошти...13 2.3. Формат поштового повідомлення...14 Література...16

1. Порядок митного оформлення...3 2. Особливості переміщення через митний кордон валюти...10 Література...13

1. Порядок огляду і переогляду речей...2 2. Вам, як інспектору митниці необхідно встановити код вантажу парасольок від дощу з синтетичних волокон жіночих, що підлягають митному контролю. Ваші дії?...4 3. Охарактеризуйте порядок контролю за ввезенням харчових продуктів в Україну...9 Література...13

1. Державна митна служба України, її місце в системі митних органів і основні завдання...3 2. Порядок призначення на посади, переміщення по службі і підстави звільнення з митної служби...10 Література...18

1. Регіональні митниці та їх повноваження...3 2. Спеціальні митні зони і спеціальні митні режими...15 Ситуаційне завдання...22 Література...24

1. Законність - один з основних принципів у діяльності митних органів...3 2. Порядок прийому на службу в митні органи України...6 Ситуаційне завдання...11 Література...13

1. Особливості переміщення через митний кордон України ювелірних виробів...3 2. Загальна характеристика міжнародних правил по тлумаченню термінів ІНКОТЕРМС...5 Ситуація...13 Література...16

1. Порядок оформлення митницею прийняття на зберігання валюти і цінностей...3 2. Правове регулювання контрольованих поставок наркотичних засобів і психотропних речовин...8 Ситуаційне завдання...11 Література...14

1. Предмет і завдання мистецтвознавчої експертизи...3 2. Український іконопис...8 Література...17

1. Поняття митного права ... 3
2. Непрямі методи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності ... 7
3. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності ... 9
Література ... 15


1. Детектори для виявлення наркотиків ... 3
1.1. Поняття детекторів для виявлення наркотиків ... 3
1.2. Ідентифікація наркотичних речовин ... 5
2. Електронна пошта митних органів ... 8
Література ... 12

ЗАДАЧІ З МИТНОЇ СПРАВИ

Декларантом представлено до митного оформлення ВМД. Інспектором митниці при перевірці їх було виявлено помилки у графі 26 і 44.
Яким чином можуть бути зроблені виправлення?


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості