ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З ПРАВОЗНАВСТВА

Загальна характеристика права, поняття норм права, джерел права, нормативно-правовий акт та його види. система права, предмет і метод правового регулювання
Підстави припинення та розірвання трудового договору
Поняття і зміст права власності, форми та захист права власності
Поняття права та його ознаки
Поняття та підстави спадкоємства. Види спадкування
Поняття трудового права. Трудові правовідносини. Суб'єкти трудових правовідносин
Порядок притягнення адміністративної відповідальності. Органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПРАВОЗНАВСТВА

1. Адміністративне правопорушення: поняття, склад, ознаки...3 2. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення...8 Література...17

1. Адвокатура в Україні...3 2. Умови та порядок прийняття на роботу...8 Література...14

1. Аудиторська діяльність...3 2. Адміністративна відповідальність неповнолітніх...11 Література...16

1. Держава й право як суспільно-історична цінність...3 2. Державотворення в Україні...7 Література...16

1. Трудова дисципліна, відповідальність за її порушення...3 2. Литовські статути...12 Література...18

1. Конституційні права, свободи і обов'язки громадян України...3 2. Суб'єкти та об'єкти цивільно-правових відносин...10 Література...15

1. Конституційний процес в Україні 1990-1996 років...3 2. Трудова діяльність осіб, молодших 17 років...5 Література...11

1. Конституційний суд України, його функції...3 2. Органи внутрішніх справ України...10 Література...16

1. Принципи здійснення правосуддя...3 2. Кримінальне покарання і його види...7 Література...15

1. Майнові права неповнолітніх...3 2. Умови засудження, відстрочка виконання вироку...7 Література...12

1. Підприємницька діяльність в Україні...3 2. Органи місцевого самоврядування...7 Література...15

27. Договір підряду: поняття, види, предмет договору, права, обов'язки та відповідальність...3 50. Забезпечення трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути про дисципліну. Заохочення за успіхи в роботі. Стягнення за порушення трудової дисципліни...6 62. Система державних органів зовнішніх зносин. Державні органи в галузі зовнішніх економічних зносин...12 79. Задача...15 Література...16

1. Особисті немайнові права і обов'язки подружжя, батьків та дітей...3 2. Державна служба, правовий статус державного службовця...7 Література...17

1. Теорії походження держави та права...3 1.1. Теорії виникнення держави...3 1.2. Сучасні концепції праворозуміння...5 2. Правові основи підприємницької діяльності в Україні...7 Література...12

1. Трудовий договір: поняття, сторони, строки, зміст...3 2. Громадяни як учасники цивільних правовідносин...9 Завдання 3...16 Література...17

1. Адміністративна відповідальність громадян за нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності...3 1.1. Адміністративна відповідальність громадян за нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення...3 1.2. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності...4 2. Господарський договір: поняття, ознаки, класифікація і система. Функції господарського договору...7 2.1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору...7 2.2. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України...10 2.3. Функції господарського договору...11 3. Юридична відповідальність в галузі екології...13 4. Трудова дисципліна. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку...18 4.1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці...18 4.2. Методи забезпечення трудової дисципліни...19 4.3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку...20 Література...21

1. Виборче право та виборча система України...3 2. Цивільне право України: поняття і система...12 Література...17

1. Законодавча влада в Україні...3 2. Суб'єкти та об'єкти цивільно-правових відносин...6 3. Адвокатура в Україні та її правовий статус...13 Література...18

1. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення...3 2. Колективні трудові спори та правове регулювання їх вирішення...6 Задача...11 Література...13

Конституційно-правовий статус громадянина і людини в Україні ... 3
Завдання 2 (50) ... 11
Завдання 3 (66) ... 11
Література ... 12


1. Монопольна діяльність як правопорушення ... 3
2. Категорії осіб, що мають право на соціальну допомогу. Умови призначення допомоги ... 6
3. Поняття і види санкцій за порушення податкового законодавства ... 10
4. Суб'єкти та об'єкти права інтелектуальної власності ... 12
5. Оформлення патентних прав на винахід і корисну модель ... 15
Література ... 18

ЗАДАЧІ З ПРАВОЗНАВСТВА

Перед наданням відпустки громадянка Донченко позичила у товаришки по службі Клименко 400 грн. строком на 1 місяць. При отриманні грошей Донченко передала Клименко як заставу золоту каблучку вартістю 450 грн.
Через 2 місяці Донченко принесла Клименко борг, але остання брати гроші відмовилася і заявила, що у зв'язку із простроченням повернення грошей, вона стала власником золотої каблучки. Вважаючи дії Клименко неправомірними, Донченко звернулася до суду.
Як слід вирішити справу? Чи зміниться рішення суду, якщо б Донченко передала ломбарду як заставу золоту каблучку і отримала 400 грн. строком на 1 місяць?


За життя громадянин П. уклав заповіт, в якому зазначив, що свій автомобіль заповідає сину, дачу дочці М., квартиру дочці Н., а будинок - дружині. Після цього громадянин П. уклав інший заповіт, в якому вказав лише, що квартиру заповідає дружині, а будинок дочці Н.
Як буде проведено передачу спадкового майна? Хто із родичів яке майно успадкує? Яким чином проводиться спадкування при наявності кількох заповітів?


Громадянка В. у березні 1974 року рішенням суду була позбавлена батьківських прав на свого сина Р. У січні 2000 року син помер. Громадянка В. не була на час смерті свого сина поновлена в батьківських правах. Після оголошення заповіту Р. стало відомо, що він все належне йому майно заповів своїй матері - громадянці В.
Чи має право громадянка В. спадкувати майно свого померлого сина?


Інженер Петров 20 березня подав заяву про звільнення його з роботи з 3 квітня. 27 березня він подав заяву, в якій просить вважати подану ним заяву про звільнення недійсною і залишити його на попередній роботі. Адміністрація, незважаючи на цю заяву Петрова, звільнила його з роботи 30 березня.
Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника? Чи законно адміністрації звільнила з роботи Петрова?


Іванов в присутності Петрова позичив 400 гривень Федорову на два місяці.
Строк повернення боргу закінчився, а гроші повернуті не були. Іванов нагадав про це Федорову і, не отримавши позитивної відповіді, звернувся із позовом до суду. Договір позики укладено в усній формі й Іванов, як на доказ посилається на свідка Петрова.
Яким повинен бути договір у такому випадку? Як повинен вчинити суд?


Слюсар-інструментальник Гринько у зв'язку з виробничою необхідністю був переведений на один місяць слюсарем-ремонтником. З таким переведенням Гринько не погодився, а тому прийшов на своє постійне місце роботи, але до роботи не був допущений.
Керівник вважав, що Гринько повинен працювати слюсарем-ремонтником. Гринько пішов додому, а наступного дня за згодою профкому, його було звільнено з роботи за прогул.
Він звернувся до районного суду з позовом про поновлення його на роботі, бо вважав, що перевести на іншу роботу можна тільки за згодою робітника.
Що таке прогул? Чи має право керівник не допускати Гринька до роботи? Як повинен вирішити цю справу суд?


Начальник міського відділу внутрішніх справ виніс постанову, відповідно до якої на громадянина Іванова був накладений штраф у розмірі 17 гривень за порушення правил користування засобами залізничного транспорту. Іванов був незгідний з постановою.
Охарактеризуйте порядок оскарження постанови.


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості