ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ

Аналітичні групування
Централізовані та децентралізовані зведення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ

1. Предмет статистики права та її основної галузі ... 3
2. Інтерполяція і екстраполяція. Способи і техніка обчислення на прикладі правової діяльності ... 8
3. Задача. Для характеристики справ за кількістю звинувачених випадковим порядком відібрано 30 справ ... 9
4. Задача. Інформація про країну наведена в таблиці ... 10
Література ... 12


1. Статистичне спостереження: поняття, мета, завдання та основні організаційні форми ... 3
2. Помилки вибіркового спостереження: суть, види, способи обчислення ... 9
3. Задача ... 14
4. Задача ... 15
Література ... 16


1. Поняття статистичного зведення та його види. Види групувань ... 3
2. Поняття індексів. Індивідуальні та загальні індекси. Елементи загальних індексів та їх розміщення ... 7
3. Задача: За даними таблиці визначити, в якій області коефіцієнт злочинності вищий, а також динаміку коефіцієнта злочинності. Зробити висновки ... 10
4. Задача: За даними таблиці обчислити середньорічну кількість нотаріальних дій, середньорічний абсолютний і відносний прирости нотаріальних дій по району ... 10
Література ... 12


1. Об'єкти статистичного спостереження кримінально- та цивільно-правової статистики. Програма спостереження ... 3
2. Обчислення середнього рівня моментного та інтервального рядів динаміки. Обчислення середньорічного темпу зростання та приросту ... 6
Задача 1 ... 13
Задача 4 ... 14
Література ... 15


1. Відносні величини: види, техніка обчислення ... 3
2. Взаємозв'язок ланцюгових і базисних приростів і темпів зростання ... 7
3. Задача. За даними таблиці обчислити середній вік засуджених і середнє квадратне відхилення віку ... 12
4. Задача. За наведеною в таблиці інформацією обчислити середню кількість установ з виконання покарань за кожний рік і проаналізувати її динаміку ... 13
Література ... 14


1. Математичні властивості середньої арифметичної. Спрощені способи обчислення середньої арифметичної ... 3
2. Ланцюгові та базисні показники динаміки ... 7
3. Задача: За даними таблиці обчислити розмах варіації, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації строку позбавлення волі ... 13
4. Задача: За даними таблиці обчислити відносні величини динаміки, структури, координації. Зробити висновки ... 14
Література ... 15


1. Показники варіації: дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації; їх використання у правовій статистиці ... 3
2. Основні прийоми аналізу динаміки правових явищ ... 7
3. Задача: При вивченні терміну шлюбних відносин у випадковому порядку відібрано 200 розлучених пар. Результати, отримані за терміном шлюбних відносин, наведені в таблиці ... 10
4. Задача: За даними таблиці обчислити ланцюгові та базисні темпи зростання адміністративних порушень і визначити зв'язок між ними ... 11
Література ... 12


1. Значення вибіркового спостереження у правовій статистиці. Обчислення необхідної кількості одиниць вибіркового спостереження ... 3
2. Статистичне вивчення взаємозв'язків. Регресивно-кореляційний аналіз у судовій статистиці ... 5
3. Задача 1 У країні в 1998 р. було скоєно 5760 злочинів, у 2003 р. - 21535. Обчислити середній річний абсолютний приріст і темп приросту кількості злочинів за період з 1998 по 2003 р ... .10
4. Задача 2 Інформація про місто наведена в таблиці. Визначити: 1) вид ряду динаміки; 2) середньорічні рівні рядів динаміки; 3) коефіцієнт злочинності ... 10
Література ... 12


1. Науково-пізнавальне і практичне значення матеріалів правової статистики ... 3
2. Що таке відносні величини? ... 8
Література ... 13


1. Показники адміністративно-правової та судової статистики...3 1.1. Показники адміністративно-правової статистики...3 1.2. Показники судової статистики...5 2. Сучасні зарубіжні кримінолого-статистичні теорії...9 Література...13

1. Галузі статистичної науки...3 2. Порядок заповнення статистичної картки про рух кримінальних справ (форма № 3)...7 Література...11

1. Поняття середніх індексів...3 2. Історія розвитку статистики...8 Література...21

1. Сучасні інформаційні технології у правовій статистиці...3 2. Види рядів динаміки та їх використання у правовій статистиці...7 Література...18

1. Обчислення помилок вибіркового спостереження...3 2. Галузі правової статистики...10 Література...14

1. Середні величини та їх застосування в правовій статистиці...3 2. Індекси постійного, змінного складу і структурних зрушень...7 Література...12

1. Поняття статистичного аналізу та його основні завдання...3 2. Загальна характеристика кримінолого-статистичних теорій...5 Література...12

1. Показники кримінально-правової та кримінально-виконавчої статистики...3 1.1. Показники кримінально-правової статистики...3 1.2. Показники кримінально-виконавчої статистики...4 2. Автоматизована система обробки даних правової статистики...7 2.1. Сучасні інформаційні технології у правовій статистиці...7 2.2. Характеристика автоматизованої інформаційної системи статистичного обліку та звітності органів внутрішніх справ України...11 2.3. Основні етапи технологічного процесу та автоматизованої обробки даних правової статистики...15 Література...17

1. Статистичне спостереження та його завдання...3 2. Види рядів динаміки та правила їх побудови...7 Література...17

1. Поняття про індекси. Правила побудови індивідуальних індексів...3 2. Порядок заповнення та подання статистичного талона на злочин, за вчинення якого особі пред'явлено обвинувачення (форма № 4)...9 Література...12

1. Помилки спостереження та види контролю даних...3 2. Види статистичної звітності в правоохоронних органах...6 Література...11

1. Історія розвитку і виникнення правової статистики ... 3
1.1. Виникнення правової статистики ... 3
1.2. Розвиток судової статистики у дореволюційний час ... 6
1.3. Правова статистика у радянський період та сучасний стан її розвитку в Україні ... 8
2. Документи первинного обліку в судах та органах юстиції ... 12
Задача ... 21
Література ... 22

ЗАДАЧІ З ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ

Визначте середню кількість пред'явлених позовів і середню вартість позову за такими даними:
ПОКАЗНИК   ЗВЕРТАННЯ
   I   II   III   IV
кількість справ   11   15   20   24
вартість позову (грн.)   25   75   50   100


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості