ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ"

Адвокатура в Україні: завдання, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури
Акти прокурорського реагування
Апеляційні суди в Україні
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
Відносини адвоката з клієнтами
Військова прокуратура
Здійснення адвокатської діяльності на підставі договору про надання правової допомоги
Кадрове забезпечення органів прокуратури
Конституційні основи організації та діяльності нотаріату в Україні
Культура правосуддя
Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері
Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері
Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, які проводять досудове слідство у воєнній сфері
Нагляд прокуратури за додержанням законів, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері
Нотаріат в Україні: історія та сучасність
Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження
Оперативні підрозділи
Оперативно розшукова діяльність: зміст, поняття, значення
Підстави здійснення адвокатської діяльності
Поняття та види правоохоронної діяльності
Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації
Правосуддя як форма державної діяльності
Принцип гласності в судовому процесі та його повної фіксації технічними засобами
Принцип змагальності сторін та свободи надання ними суду своїх доказів
Принцип презумпції невинуватості - принцип правосуддя в Україні
Принципи верховенства права у діяльності судових та правоохоронних органів України
Прокурорська система в Україні
Рада адвокатів регіону
Реалізація штабної функції в органах внутрішніх справ
Розвиток прокуратури в роки незалежності України
Система державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні та її реформування
Спеціально-технічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
Судоустрій Російської Федерації
Сутність та ознаки правоохоронної діяльності

РЕФЕРАТИ З СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Військова служба правопорядку у збройних силах України
Державна прикордонна служба
Державні служби охорони здоров'я
Дисциплінарна відповідальність адвоката
Європейський суд прав людини
Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорів і слідчих прокуратури
Органи боротьби з організованою злочинністю та їх повноваження
Органи боротьби з організованою злочинністю та їх повноваження
Особливі права міліції у боротьбі зі злочинністю і правопорушеннями
Поняття правоохоронного органу та критерії його визначення
Поняття, завдання та структура міліції
Прокурорський нагляд за додержанням законності при розслідуванні злочинів та виконанні кримінальних покарань
Система і компетенція органів державної податкової служби
Служба безпеки України
Суддівське самоврядування та його органи
Юридична відповідальність судді: поняття і характеристика

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

1. Юрисдикція Європейського суду з прав людини та правова природа його рішень. Забезпечення прав і свобод людини у Європейському суді з прав людини...3 2. Міністерство юстиції України - провідний орган у забезпеченні державної правової політики, його завдання, структура та компетенція...8 Література...15

1. Правові засади і принципи діяльності міліції...3 2. Обов'язки і права міліції...7 Література...19

1. Роль судової влади в правовій державі...3 2. Слідчий апарат МВС України, його структура, компетенція...8 Список використаної літератури...17

1. Правові засади організації та діяльності збройних сил України, їх види та організація керівництва...3 2. Функції і завдання органів прокуратури України...9 Література...20

1. Повноваження Міністерства юстиції України ... 3
2. Основні завдання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції ... 10
3. Районні управління юстиції, їх повноваження, завдання, принципи діяльності ... 17
Література ... 22

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості