ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ТРУДОВОГО ПРАВА

Види трудового договору
Випробування при прийнятті на роботу
Вихідні дні
Відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства як складова предмету трудового права
Галузеві принципи трудового права
Державні гарантії зайнятості
Державні гарантії оплати праці працівникам
Державні гарантії реалізації права людини на працю
Джерела трудового права
Дисципліна праці
Дисциплінарна відповідальність за трудовим правом
Діяльність трудової юстиції у зарубіжних країнах
Економіко-правовий механізм підвищення трудової активності населення
Здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства як принцип трудового права
Зміст і значення колективного договору в ринкових умовах
Істотні умови трудового договору
Конституційні гарантії трудових прав
Контракт як форма реалізації громадянами права на зайнятість
Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству
Матеріальна відповідальність роботодавців
Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати
Метод трудового права: поняття та особливості
Міжнародно-правові акти як джерела трудового права
Оплата праці
Оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання як принцип трудового права
Особливості правового регулювання оплати праці в Україні
Особливості регулювання праці керівника організації
Особливості розгляду трудових спорів з питань відсторонення від роботи, а також спори, що виникають з порушень порядку звільнення працівника
Особливості трудових відносин на річковому транспорті
Особливості трудових відносин працівників медицини
Охорона праці жінок за законодавством України
Поняття та особливості договору аутстаффінгу
Поняття та особливості трудових процесуальних правовідносин
Поняття та предмет трудового права
Поняття та структура заробітної плати
Порівняльна характеристика оплати праці згідно трудового законодавства України та країн далекого зарубіжжя
Порівняльна характеристика трудових правовідносин в країнах Далекого Сходу
Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів
Порядок звільнення з роботи
Правова характеристика загальних підстав припинення трудового договору
Правове регулювання переведення працівників
Правове регулювання праці жінок
Правове регулювання праці іноземців
Правове регулювання праці на небезпечних і шкідливих виробництвах
Правове регулювання проведення страйків
Правове регулювання професійного навчання
Правове регулювання страйків
Правовий статус Національної служби посередництва і примирення в Україні. Проблеми реалізації та підвищення ефективності
Правовий статус роботодавця як суб'єкта трудових правовідносин
Правові гарантії для окремих категорій працівників при звільненні з ініціативи роботодавця
Правовідносини працевлаштування: поняття, структура, особливості реалізації
Предмет трудового права України
Проблеми припинення та розірвання трудового договору за законодавством України
Профспілки як суб'єкт трудового права
Реалізація міжнародно-трудових норм
Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений термін з ініціативи працівника
Спiввiдношення трудового договору iз цивiльно-правовими договорами про працю
Спеціальні правила охорони здоров'я на важких, небезпечних і шкідливих роботах
Строки та порядок застосування дисциплінарних стягнень
Суб'єкти трудового права
Трудовий договір із сезонними і тимчасовими працівниками
Трудовий договір
Трудовий колектив як суб'єкт трудових правовідносин
Трудові правовідносини
Характеристика трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками
Юридична відповідальність за порушення трудового законодавства України

РЕФЕРАТИ З ТРУДОВОГО ПРАВА

Аналіз трудового договору виробництва
Види дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування
Види матеріальної відповідальності
Відповідальність підприємств, установ, організацій за порушення норм з охорони праці
Галузеві принципи трудового права
Гарантії при звільненні працівників
Гарантії при прийнятті на роботу жінок
Генеральна угода як джерело трудового права
Джерела трудового права
Зміст трудових контрактів
Колективний договір
Локальні джерела трудового права
Матеріальна відповідальність працівників за заподіяну шкоду
Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Матеріальна відповідальність
Основи правового регулювання зайнятості та працевлаштування
Охорона праці молоді
Охорона праці на підприємстві
Поняття і правове значення колективного договору
Поняття та види робочого часу
Поняття та система трудового права як науки
Правове регулювання робочого часу. Нічні та надурочні роботи
Правове регулювання робочого часу
Правове становище працівників
Правосуб'єктність та правоздатність профспілок в Україні
Працевлаштування неповнолітніх
Принципи трудового права
Розірвання трудового договору за ініціативи працівника
Розірвання трудового договору у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ТРУДОВОГО ПРАВА

1. Охорона праці ... 3
1.1. Поняття, значення охорони праці ... 3
1.2. Організація охорони праці на підприємстві ... 4
1.3. Гарантії прав громадян на охорону праці ... 6
1.4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці ... 9
2. Вирішити ситуацію ... 10
3. Розробити структурно-логічну схему "Права неповнолітніх у трудових правовідносинах" ... 12
Література ... 13


1. Особливості регулювання праці жінок, неповнолітніх і молоді та інвалідів ... 3
2. Вирішити ситуацію ... 8
3. Розробити структурно-логічну схему "Види трудового договору" ... 11
Література ... 12


1. Принципи трудового права ... 3
1.1. Поняття принципів трудового права ... 3
1.2. Принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці ... 5
1.3. Принцип оптимального поєднання централізованого і локального правового регулювання ... 7
1.4. Принцип соціального партнерства і договірного встановлення умов праці ... 9
1.5. Принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових відносин ... 10
1.6. Принцип визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників ... 12
2. Практичні завдання ... 13
2.1. Вирішити ситуацію ... 13
2.2. Розробити структурно-логічну схему "Джерела трудового права" ... 15
Література ... 16


1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника (роботодавця) ... 3
2. Вирішити ситуацію ... 16
3. Розробити структурно-логічну схему ... 17
Література ... 18


1. Випробування при прийнятті на роботу і його юридичне значення ... 3
2. Практичні завдання ... 13
1. Вирішити ситуацію ... 13
2. Розробити структурно-логічну схему "Види часу відпочинку. Відпустки" ... 16
Література ... 17


1. Акти Конституційного Суду України та пленуму Верховного Суду України в системі джерел трудового права України...3 2. Контракт у трудовому праві України (поняття, зміст та сфера застосування, категорії працівників, на яких поширюється)...9 Література...15

1. Загальна характеристика джерел трудового права України (поняття, їх класифікація та види)...3 2. Форми трудового договору та випадки обов'язкового додержання письмової форми...9 Література...14

1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника...3 2. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу....5 3. Поняття вихідної допомоги, підстави та випадки її надання...12 4. Поняття і значення робочого часу...13 5. Неповний робочий день і ненормований робочий день...15 6. Робота в нічний час...16 7. Надурочні роботи...17 Література...19

1. Поняття трудової дисципліни...3 2. Поняття та види дисциплінарної відповідальності...6 3. Дисциплінарні стягнення: види, порядок та строки застосування...8 4. Оскарження та зняття дисциплінарного стягнення...14 Література...19

1. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів...3 2. Оплата роботи у вихідні дні...12 3. Скласти позовну заяву про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні дні...16 Література...17

1. Підстави та порядок розірвання трудового договору...3 2. Відбір персоналу для роботи в кадровій службі...11 Література...15

1. Поняття колективного договору. Проект колективного договору...3 2. Складіть таблицю під назвою "Види часу відпочинку" із посиланням на нормативні акти (статті)...9 Задача...10 Література...12

1. Справи про поновлення на роботі...3 2. Предмет колективного трудового спору, конфлікту...9 3. Скласти позовну заяву про відшкодування шкоди у зв'язку із смертю годувальника...13 Література...14 Додаток...15

1. Соціальні відпустки...3 2. Порядок вирішення колективних трудових спорів...6 Література...13

Вступ...3 Глава І. Поняття і значення матеріальної відповідальності в трудових правовідносинах, її взаємний характер...4 Глава II. Підстава і умови матеріальної відповідальності працівників...4 Глава III. Види матеріальної відповідальності...6 Глава IV. Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування...13 Висновки...15 Список використаних джерел...16 Задача...17

ВАРІАНТ 5 1. Умови матеріальної відповідальності...3 2. Задача № 1...8 3. Задача №2...8 Література...10

1. Поняття трудового права України та співвідношення з іншими галузями права...3 2. Предмет трудового права. Метод правового регулювання трудових відносин...5 3. Поняття джерел трудового права. Види джерел трудового права...8 3.1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація...8 3.2. Конституція України як основне джерело трудового права...9 3.3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини...10 3.4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини...13 3.5. Локальні правові норми...14 3.6. Значення керівних роз'яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чанного законодавства про працю...15 3.7. Міжнародні правові акти про працю...16 Література...18

1. Поняття профспілок, їх права і функції. Нормативно-правове регулювання їхньої діяльності...3 2. Порядок укладення трудового договору з працівником, що приймається за конкурсом...7 Задачі...12 Задача 1...12 Задача 2...13 Задача 3...16 Література...17

Задача 1...3 Задача 2...5 Правовий статус безробітного...7 Література...16

Задача 1...3 Задача 2...5 Вступ...7 Правовий статус безробітного...7 Висновки...16 Література...17

Вступ...3 1. Загальна характеристика робочого часу (поняття, види...)...4 2. Режими робочого часу...8 3. Надурочні роботи, чергування...10 4. Облік робочого часу...12 Висновки...16 Задача...17 Список використаної літератури...18

1. Слов'янська державність...3 2. Прийом і звільнення з роботи...11 Література...21

Теоретичне завдання...3 1. Підготувати тези інформації з питання "Прядок покриття шкоди, заподіяної працівником"...3 2. Підготувати текст юридичної консультації з питання "Установлена форма трудового договору"...8 Практична частина...15 Завдання 1...15 Завдання 2...16 Завдання 3...17 Література...18

1. Штраф...3 2. Органи (посадові особи) правомочні здійснювати адміністративне затримання...6 3. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...14 Література...16

1. Сутність міжнародно-правових актів...3 2. Соціальний захист як складова соціальної політики...6 3. Значення міжнародно-правових актів у соціальному забезпеченні громадян України...10 Література...16

1. Оформлення справ, що відібрані до архівного зберігання...3 2. Постанова як різновид розпорядчого документа, її зміст та реквізити...13 Література...15

1. Поняття трудових спорів і причини їх виникнення...3 2. Органи, що розглядають трудові спори...5 3. Розгляд трудових спорів комісіями по трудових спорах...8 4. Розгляд трудових спорів у судах...9 5. Виконання рішень по трудових спорах...12 Література...16

Варіант 3 Задача 1...3 Задача 2...7 Задача 3...10 Література...14

1. Причини виникнення держави і права...3 2. Трудовий договір: сторони і зміст...11 Література...19

ВАРІАНТ 2 Задача 1...3 Задача 2...5 Задача 3...6 Правове регулювання зайнятості населення...7 Вступ...7 1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України...7 2. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні...8 3. Поняття працевлаштування та його правові форми...12 4. Поняття безробітного і його правове становище...15 Висновки...21 Література...22

ВАРІАНТ 3 Задача 1...3 Задача 2...5 Задача 3...7 Підстави і порядок припинення трудового договору...11 Вступ...11 1. Підстави припинення трудового договору...11 2. Порядок припинення трудового договору за різних обставин...12 Висновки...19 Література...21

1. Кодекс законів про працю України...3 1.1. Зміст КЗпП...3 1.2. Структура КЗпП...5 2. Пам'ятки правової культури Київської Русі...14 Література...19

Вступ...3 1. Класифікація трудових спорів...4 2. Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів...7 3. Судовий порядок розгляду трудових спорів...10 4. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі...14 5. Порядок вирішення колективних трудових спорів...18 Висновки...24 задача № 1...25 Задача № 2...25 Задача № 3...27 Література...29

ВАРІАНТ 2 Задача 1...3 Задача 2...5 Задача 3...8 Література...12

ВАРІАНТ 1 Задача 1...3 Задача 2...8 Задача 3...12 Література...14

1. Тимчасовий трудовий договір...3 1.1. Тимчасовий трудовий договір...3 1.2. Трудовий договір про сезонну роботу...4 1.3. Трудовий договір з трудящим-мігрантом...5 1.4. Трудовий договір про тимчасове заступництво...7 1.5. Трудовий договір з працівниками на тимчасове виконання обов'язків по вакантній посаді...8 2. Задача...9 Література...12

1. Порядок проходження та виконання вхідних документів...3 2. Доручення як різновид обліково-фінансової документації. Його реквізити та цільове призначення. Навести 2-3 приклади доручень...9 Література...15

1. Поняття та види часу відпочинку....3 2. Поняття відпустки та її види. Право на відпустку...6 3. Перенесення, поділ відпусток та відкликання з відпустки...6 4. Оплата відпусток. Випадки надання грошової компенсації за невикористану відпустку...8 5. Поняття заробітної плати...10 5.1. Форми та системи оплати праці...10 5.2. Оплата роботи в надурочний і нічний час...13 Література...15

1. Правове регулювання відпусток...3 1.1. Поняття та види часу відпочинку...3 1.2. Поняття відпустки та її види. Право на відпустку...6 1.3. Перенесення, поділ відпусток та відкликання з відпустки...7 1.4. Оплата відпусток. Випадки надання грошової компенсації за невикористану відпустку...8 Задача...12 Література...13

1. Власність та правові форми ділових підприємств...3 2. Процес приватизації в сучасній економіці...10 Література...20

1. Види трудових спорів...3 2. Строки вирішення індивідуальних трудових спорів...8 3. Які органи вирішують індивідуальні трудові спори працівників?...10 Література...16

1. Назвати та охарактеризувати законодавство України про охорону праці...3 1.1 Закон України "Про охорону праці"...3 1.2. Законодавство про працю...6 2. Гарантії охорони праці інвалідів та людей похилого віку...9 Література...12

1. Гарантії від необґрунтованих звільнень. Додаткові гарантії при звільненні деяких категорій працівників ... 3
2. Задача ... 22
3. Тестові завдання ... 22
Література ... 28


1. Права та обов'язки роботодавця при припиненні трудового договору ... 3
2. Задача ... 12
Література ... 14


1. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права ... 3
2. Методи регулювання заробітної плати ... 7
3. Охорона праці неповнолітніх ... 13
4. Права та обов'язки роботодавця щодо підготовки і перепідготовки кадрів. Навчання в період перепрофілювання виробництва ... 17
5. Джерела міжнародно-правового регулювання праці ... 19
Література ... 23


1. Правосуб'єктність роботодавця ... 3
2. Задача ... 12
Література ... 13


1. Суб'єкти трудового права. Правове положення профспілок ... 3
2. Поняття оплати праці та її структура ... 10
Література ... 15


1. Зміст трудового правовідношення. Основні права та обов'язки його суб'єктів ... 3
1.1. Поняття трудових правовідносин та їх структура ... 3
1.2. Умови виникнення трудових правовідносин ... 7
1.3. Підстави виникнення трудових правовідносин ... 9
1.4. Зміст трудових правовідносин ... 12
Задача ... 15
Тестові завдання ... 16
Література ... 22


1. Методи забезпечення дисципліни праці ... 3
1.1. Поняття трудової дисципліни ... 3
1.2. Поняття та види дисциплінарної відповідальності ... 5
1.3. Дисциплінарні стягнення: види, порядок та строки застосування ... 6
1.4. Оскарження та зняття дисциплінарного стягнення ... 9
Задача №3 ... 13
Література ... 15

ЗАДАЧІ З ТРУДОВОГО ПРАВА

Петрова за домовленістю з головою правління ЖБК "Жовтневий" прибирала сходи між поверхами житлового будинку. Оплата проводилась в кінці кожного місяця по витратних ордерах. Відробивши два роки, Петрова попросила надати їй відпустку і компенсацію за невикористану відпустку. Голова правління відмовив Петровій в наданні відпустки і виплаті компенсації за невикористану відпустку, посилаючись на те, що не було рішення правління ЖБК про прийняття її на роботу.
Чи виникло між Петровою та ЖБК "Жовтневий" трудове правовідношення?
Вирішіть спір по суті.


Грідньова працювала старшим бібліографом бібліотеки геолого-географічного і біологічного факультетів університету. У квітні 1997 року вона пішла у відпустку по вагітності і пологах. На її місце був прийнятий інший постійний працівник, а після повернення Грідньової з відпустки їй запропонували роботу старшого бібліографа фізичного факультету того ж університету. Грідньова звернулася до суду з позовом про поновлення її в колишній посаді. Заперечуючи позов, представник університету в суді вказав на те, що працівників можна перемішувати з одного місця на інше, якщо при цьому не змінюються умови договору. Грідньова наполягала на поновленні в колишній посаді, оскільки нова робота їй незнайома.
Яке рішення повинен винести суд?


До юрисконсульта фабрики звернувся начальник цеху з проханням роз'яснити, чи є правомірним наказ директора фабрики, відповідно до якого начальники цехів та інженерно-технічні працівники мають бути на роботі за півгодини до початку зміни і йти з роботи через півгодини після закінчення зміни. Свій наказ директор мотивував тим, що відповідно до посадових інструкцій інженерно-технічні працівники до початку зміни повинні перевірити обладнання, підготувати інструменти і наряд на виконання робіт, а це можна зробити тільки до початку зміни. Крім того, наказ поширюється на працівників з ненормованим робочим днем.
Якою має бути відповідь юрисконсульта?


Водій Челухин, керуючи молоковозом у нетверезому стані, заїхав у кювет, унаслідок чого автомобіль перевернувся й 2,5 тонни молока витекли в канаву. Адміністрація молокозаводу пред'явила Челухину вимогу про повне відшкодування збитку в сумі 7000 грн.
Дайте розгорнуті відповіді на запитання:
В чому проявляється матеріальна відповідальність працівників?
Які умови настання матеріальної відповідальності?
У якому розмірі настає матеріальна відповідальність при заподіянні збитку працівником, що перебував у нетверезому стані?
Як варто вирішити суперечку?
Якою була б матеріальна відповідальність Челухина, якщо збиток був би заподіяний з необережності (висока швидкість на повороті), але у тверезому стані? Приведіть обґрунтування пропонованих Вами рішень.


Директором ТзОВ "Крок", яке знаходиться у місті Києві, було відмовлено у прийнятті на роботу Фроловій. Свою відмову директор обґрунтував тим, що у Фролової відсутня київська реєстрація.
Чи правомірно Фроловій було відмовлено в у прийнятті на роботу та укладені трудового договору?


Слюсар Войтенко мав статус безробітного 1,5 року з виплатою допомоги по безробіттю. Прийшовши отримувати допомогу в черговий раз він отримав відмову у її виплаті на підставі невиконання ним обов'язку самостійну працевлаштуватись відповідно до рекомендації служби зайнятості. На думку Войтенко він не зобов'язаний самостійно сприяти своєму працевлаштуванню, - це обов'язок органів працевлаштування.
Яке рішення має прийняти комісія?


Губін працював слюсарем і з ним стався нещасний випадок - металевою скалкою йому було пошкоджено око. Губін пред'явив у суді позов про стягнення з підприємства заподіяних йому збитків. Крім того, Губін вимагав відшкодування моральної шкоди (після операції, пов'язаної з травмою, у нього залишився шрам). Відповідач позову не визнав і пояснив, що позивач повинен був знати правила роботи і техніку безпеки під час роботи з металом, тобто надіти захисні окуляри чи повідомити про їхню відсутність начальника цеху, але він цього не зробив.
Чи підлягають задоволенню вимоги Губіна?


На одному з агрегатів металургійного заводу був простій протягом трьох днів. У зв'язку з цим одного робітника 6-го розряду перевели на роботу, що тарифікується з 4-им розрядом, а трьох робітників 5-го розряду перевели на підсобні роботи. Робітники відмовилися від переведення, протягом всіх трьох днів просто з'являлися на роботу, але фактично не працювали. У зв'язку з відмовою від переведення на іншу роботу працівники були звільнені згідно п. 4 ст. 40 КЗпП України.
Чи правомірні переведення та звільнення працівників?


Попов працював вагарем товарної станції, а заробітну плату йому нараховували з розрахунку окладу комірника. Попов звернувся до начальника товарної станції з проханням виплатити йому різницю в окладі, оскільки оклад вагаря більший від окладу комірника. Начальник станції роз'яснив Попову, що він, влаштувавшись на роботу, знав про умови оплати праці, зокрема про те, що буде виконувати обов'язки вагаря, а отримувати при цьому зарплату комірника.
Куди має звернутися Попов за вирішенням спору? Вирішіть спір.


Робітниця джутової фабрики звернулася до директора з проханням прийняти її 14-річного сина на роботу в липні-серпні 2000 року. Своє прохання вона мотивувала тим, що син влітку залишається без нагляду, а на складі готової продукції вільна посада пакувальника і завідуюча складом не заперечує проти прийому її сина на цю посаду.
Директор фабрики відмовив, посилаючись на те, що згідно із законом на роботу можуть бути прийняті особи, що досягли 16-річного віку, окрім того технологічним процесом передбачено підйом і завантаження 10-ти кілограмових вантажів металевою стрічкою на пресі і він побоюється нещасного випадку.
Проаналізуйте відповідь директора з правової точки зору.


18 березня 2003 року, в п'ятницю, за годину до закінчення роботи головний фахівець проектного інституту звернувся до друкарок машбюро з проханням терміново надрукувати пояснювальну записку до звіту за обсягом 14 друкованих сторінок. Друкарки попередили, що надрукувати за годину 14 сторінок вони не встигнуть, а затриматись після роботи вони не можуть, оскільки одна з них повинна забрати дитину з дитячого садка, а інша записалася на прийом до лікаря. Крім того обидві друкарки заявили, що в п'ятницю робочий день коротший на одну годину.
Після закінчення робочого дня вони припинили роботу.
18 травня 2003 року був виданий наказ про покладення на друкарок стягнення - догани за невиконання термінового завдання.
Чи обґрунтовані заперечення друкарок за умовами задачі?
Чи правильно на них покладені стягнення?


Федоренко - експедитор Білгород-Дністровського м'ясокомбінату, прийняв за накладною ковбасні вироби для перевезення їх в Одесу. Через тару і наднормативне зберігання виробів в магазині значна частина їх була зіпсована, що заподіяло м'ясокомбінату шкоду на суму 1600 грн. За позовом м'ясокомбінату місцевий суд постановив стягну з Федоренка 23 грн., оскільки експедитор проявив недбалість - несвоєчасно виїхав з продуктом, який швидко псується до місця його реалізації.
Прокурор району приніс протест на рішення районного суду, вважаючи, що в цьому випадку Федоренко повинен бути притягнутий до повної матеріальної відповідальності.
Чи обґрунтований протест прокурора?


Звільнений з місць позбавлення волі П. був влаштований на роботу в рахунок броні. Через шість місяців подав заяву на звільнення за власним бажанням. Власник відмовив у звільнені, вказавши, що П. зобов'язаний відпрацювати три роки, оскільки влаштований на роботу в рахунок броні, і може бути звільнений тільки з дозволу інспекції по нагляду за виконанням виправних робіт.
Як вирішити спір?


Наказом начальника Житомирського АТП № 130 було звільнено п'ять працівників за такими формулюваннями: звільнений у зв'язку з вступом до вузу; переходом на інвалідність; переходом на пенсію за віком; у зв'язку з призовом до Збройних Сил України; у зв'язку з втратою довіри.
Хто з цих працівників має право на вихідну допомогу і в якому розмірі?


Водій Пупренко, в нетверезому стані скоїв аварію, в результаті чого вилилось дві тонни молока. Адміністрація заводу, де працював Цупренко, стягнула з його заробітної плати 700 гривень для покриття матеріальної шкоди в повному обсязі.
В якому розмірі і в якому порядку відшкодовується заподіяна шкода?


Слюсар Войтенко півтора року май статус безробітного з виплатою допомоги по безробіттю. Коли він прийшов отримувати допомогу по безробіттю в черговий раз, йому було відмовлено в її виплаті з такої підстави, як невиконання ним обов'язку самостійно працевлаштуватись відповідно до рекомендації служби зайнятості. Войтенко обурився і заявив, що він не зобов'язаний самостійно сприяти своєму працевлаштуванню, це обов'язок органів за працевлаштування.
Чи справедлива аргументація Войченка, і як ці питання вирішені в законі?


Пропрацювавши два місяці друкаркою в МВС України, Котенко К. пішла у декретну відпустку. Через три місяці вона звернулася до адміністрації з проханням надати їй чергову оплачувану відпустку у повному обсязі і приєднати її до післяродової відпустки. У проханні їй було відмовлено.
Чи правомірна відмова? Зробіть посилання на закон.


В їдальні у кухаря Гордійчука П. перевірка вилучила із холодильника 50 кг зіпсованого м'яса по ціні 7 гр. за кілограм. Зіпсоване м'ясо було відправлено на корм свиням по ціні 2 гривні за кілограм.
Директор їдальні видав наказ про стягнення із заробітної плати кухаря 600 грн. Чи правомірний наказ?


Після домовленості про прийняття Фещенка на посаду інженера, уповноважений власником орган підприємства зажадав від нього:
1) трудову книжку;
2) паспорт;
3) диплом про освіту;
4) характеристику з попереднього місця роботи;
5) довідку про забезпеченість житловою площею.
Фещенком були подані всі ці документи, крім характеристики, яку він зобов'язався подати протягом тижня. Уповноважений власником орган допустив Фещенка до роботи, але попередив, що, коли він протягом тижня не подасть характеристику, угода про укладення трудового договору буде розірвана.
Такої характеристики Фещенко не подав, бо керівник з попереднього місця роботи відмовився її видати.
Які документи може вимагати власник або уповноважений ним орган при прийнятті, на роботу? Які правові наслідки наступають при неподанні Фещенком характеристики?


Державний службовець Сидоров звернувся до свого керівника із заявою про надання відпустки без збереження заробітної плати у зв'язку з народженням дитини. Керівник відмовив в наданні відпустки, оскільки праця державного службовця регулюється спеціальним законодавством, що не передбачає надання відпустки без збереження заробітної плати.
Чи правомірна відмова у наданні відпустки?
Що слід розуміти під загальним і спеціальним законодавством про працю?


Наказом по заводу "Нептун" через відсутність грошових засобів згідно п. 1 ст. 40 КЗпП у зв'язку із скороченням штатів були звільнені 10 робітників.
Звільнені робітники звернулися до суду із позовом про відновлення на роботі, вважаючи, що законних підстав для скорочення штатів не було. Суд у задоволенні позовних вимог відмовив, оскільки встановив, що у відповідача дійсно не було грошових засобів для виплати заробітної плати всім працівникам заводу.
Чи можна вважати судове рішення обґрунтованим і законним?


Шилов подав заяву про надання невикористаних на протязі трьох років роботи відпусток і подальше звільнення. Директор відмовив у задоволенні вимоги про надання невикористаних відпусток, запропонував замінити його грошовою компенсацією. Свою відмову він мотивував тим, що підприємству складно протягом такого довгого часу забезпечити заміну Шилову.
Чи правомірна відмова директора?
Який порядок надання відпусток?


Директор приватного підприємства видав наказ, яким заборонив приймати на роботу родичів осіб, які працюють на його підприємстві. На підставі цього наказу було відмовлено Дядюрі в прийнятті на роботу шофером, оскільки його брат є працівником даного підприємства - заступник директора по економіці. Чи є законним такий наказ директора? Як може Дядюра оскаржити дії директора?

Бухгалтер фабрики Степанова звернулася до адміністрації з проханням перевести її на роботу з неповним робочим днем. Адміністрація їй відмовила.
Який порядок встановлення неповного робочого дня?
Які роз'яснення слід дати Степановій?


Власник концерну "Хімпром" Сумської області своїм наказом зобов'язав вісім працівників працювати надурочно 20 годин щомісячно. Два працівники відмовилися залишитися після роботи. Вони заявили, що наказ суперечить чинному законодавству.
Посилаючись на закон, визначте, чи правомірний наказ?


Товарознавець Коробко у зв'язку з вагітністю була переведена на легшу роботу. На новій роботі її заробітна плата знизилася на десять відсотків від попередньої. Коробко звернулася до юриста з питанням, чи законно власником знижена її заробітна плата?
Посилаючись на закон, дайте відповідь Коробко.


За захаращеність складського приміщення завідуючий складом хлібозаводу Пінчук і директор заводу Ковалюк були оштрафовані державною санітарною інспекцією. Директор заводу виніс Пінчуку догану. Пінчук звернувся до КТС зі скаргою, де зазначив, що дисциплінарне стягнення незаконне, оскільки він за захаращеність складу був вже оштрафований.
Яке рішення необхідно прийняти КТС?


Колективним договором на заводі "Харчпроммаш" встановлений
36-годинний робочий тиждень.
На заводі "Хімволокно" працівникам фарбувального цеху, де шкідливі умови праці, встановлено 36-годинний робочий тиждень.
На заводі "Електрон" за угодою між директором і групою працівників, останнім установлено 36-годинний робочий тиждень.
Які види робочого часу встановлені на цих підприємствах?


Ільнченко С.К. член кооперативу "Руслан" два дні не з'являвся на роботу без поважних причин.
Правління кооперативу прийняло рішення звільнити Ільнченко С.К. за ст. 147 КЗпП України. Оператор Куляба П.М. того ж кооперативу, перебуваючи у відрядженні, прогуляв 3 дні і був звільнений без поважних причин через три місяці після того, як повернувся зі відрядження.
І Ільнченко С.К., і Куляба П.М. звернулися до суду про поновлення на роботі. Суд у позовах відмовив.
Чи правомірне рішення суду?


Сімнадцятирічний Пронін Т.В. і шістнадцятирічний Будко Ф.М. працювали вантажниками на овочевій базі по 8 год. щоденно.
Вони звернулися до КТС зі скаргою на адміністрацію і просили КТС стягнути на їх користь відповідні суми.
Яке рішення необхідно прийняти КТС?


Ільнченко С.К. член кооперативу "Руслан" два дні не з'являвся на роботу без поважних причин.
Правління кооперативу прийняло рішення звільнити Ільнченко С.К. за ст. 147 КЗпП України. Оператор Куляба П.М. того ж кооперативу, перебуваючи у відрядженні, прогуляв 3 дні і був звільнений без поважних причин через три місяці після того, як повернувся зі відрядження.
І Ільнченко С.К., і Куляба П.М. звернулися до суду про поновлення на роботі. Суд у позовах відмовив.
Чи правомірне рішення суду?


Сімнадцятирічний Пронін Т.В. і шістнадцятирічний Будко Ф.М. працювали вантажниками на овочевій базі по 8 год. щоденно.
Вони звернулися до КТС зі скаргою на адміністрацію і просили КТС стягнути на їх користь відповідні суми.
Яке рішення необхідно прийняти КТС?


Лавріненко працювала продавцем у приватному підприємстві "Валентина". Пробивши рік, вона попросила надати їй відпустку тривалістю один місяць, оскільки протягом року вона неодноразово працювала у вихідні дні. Директор підприємства у наданні відпустки відмовив, посилаючись на те, що відпустка надається на державних підприємствах і якщо Лавріненко таке положення не влаштовує, він звільнить її з роботи. Куди можна оскаржити рішення директора підприємства? Чи має право Лавріненко на отримання відпустки і якої тривалості?

Кирєєва працювала черговою покоївкою готелю "Море". Під час її чергування з номера, який займав Вєтров, були викрадені шкіряна куртка і хутряна шапка. За позовом Вєтрова суд стягнув з готелю 600 грн. - вартість викрадених речей.
Дирекція готелю, відшкодувавши Вєтрову збиток, звернулася до Кирєєвої з регресним позовом про стягнення 600 грн., посилаючись на те, що з нею був укладений договір про повну матеріальну відповідальність. Кирєєва визнала позов частково, вказавши, що повинна нести матеріальну відповідальність у розмірі не вище середнього місячного заробітку, який становить 80 грн. в місяць.
Яке рішення повинен винести суд?


Завідуючий транспортним відділом фабрики Смирнов запросив на тимчасову роботу двох теслярів для ремонту гаража. Коли теслярі закінчили роботи, бухгалтерія фабрики відмовилася провадити з ними розрахунок, оскільки завідуючий транспортним відділом не користується правом прийняття і звільнення працівників. Теслярі пред'явили позов до Смирнова.
Чи є Смирнов належним відповідачем? Вирішіть спір по суті.


У районному центрі зайнятості звільненому через невідповідність займаній посаді внаслідок стану здоров'я (п. 2 ст. 40 КЗпП України) хірургу Ленову (58,5 років) запропонували достроково перейти на пенсію за віком, оскільки в нього 35 років загального трудового стажу. Він від цієї пропозиції відмовився і попросив зареєструвати його як безробітного та виплачувати йому допомогу по безробіттю.
Чи правомірна позиція центру зайнятості та відмова від неї Леонова?
Протягом якого строку він може отримувати допомогу по безробіттю і в якому розмірі?
Чи може він, отримуючи допомогу, працювати на громадських роботах?


Бригада будівельників у складі 10 осіб працювала на будівництві цеху на одному із заводів міста. Маляр-штукатур Петренко вирішила відсвяткувати свій день народження та запросила бригаду вантажників. Після закінчення "свята" хтось із присутніх забув закрити водопровідний кран, внаслідок чого цех виявився залитим водою, будівельні матеріали були зіпсовані. Заводу була завдана шкода на суму понад 5 тис. грн.
Визначте вид юридичної відповідальності. Хто має відшкодувати шкоду, заподіяну підприємству, та в якому розмірі?


Токар Панасюк допустив грубе порушення технологічної дисципліни, за що йому було знижено кваліфікаційний розряд (з 5 на 4). Одночасно йому не оплатили роботу за продукцію, що виявилася внаслідок цього браком, а також притягли до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду.
Панасюк звернувся до суду з позовною заявою, в якій вимагав відновити йому колишні умови праці, оскільки стягнення у вигляді переведення на нижчеоплачувану роботу вже не існує.
Крім того, за один проступок може бути накладене тільки одне стягнення, а у нього виходить цілих три: зниження розряду, неоплата виконаної роботи (продукція виявилася браком) і стягнення за це матеріальної шкоди.
Дайте правову оцінку конфлікту. Вирішіть спір.


Слюсар-сантехнік Дмитрук перебуваючи на робочому місці в стані алкогольного сп'яніння, пошкодив конвеєрну лінію. Внаслідок таких дій підприємству було завдано значної матеріальної шкоди.
Адміністрація підприємства звернулася до суду з позовом до Дмитрука про відшкодування шкоди.
Визначаючи розмір шкоди було враховано вартість пошкодженого конвеєра, вартість продукції, яка була зіпсована у зв'язку з пошкодженням конвеєра, а також неотриманні прибутки, які були заплановані від реалізації цієї продукції.
Чи правомірно було визначено розмір шкоди?


Робітники підприємства за пропозицією власника взяли на себе зобов'язання у зимовий період за окрему винагороду скидати сніг з даху підприємства. Договір про виконання цієї роботи був укладений в письмовій формі і названий "трудова угода" (трудовое соглашение).
Визначте правову природу даного договору.
Назвіть критерії розмежування трудових правовідносин від цивільно-правових відносин, трудового договору від цивільно-правового договору.


Стаття 27 КЗпП України передбачає можливість за угодою сторін встановлювати випробовування при прийнятті на роботу робітників на строк до одного місяця, а службовців - до трьох місяців. В окремих випадках випробовування службовців може проводитися до шести місяців.
Чи свідчить таке збільшення строку випробовування про дискримінацію щодо службовців у порівнянні з робітниками?
Аргументуйте свою точку зору.


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості