ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З ЕТНОГРАФІЇ

Етнографічна характеристика полінезійців
Єгипетська історико-етнографічна область
Загальна характеристика автохтонних американських культур
Латинська Америка
Папуаська історико-етнографічна область

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕТНОГРАФІЇ

Вступ ... 3
1. Народні астрономічні знання ... 4
2. Метеорологічні спостереження ... 5
3. Народний календар ... 9
Висновки ... 13
Завдання 2. Стисло розкрийте зміст поняття "міграція" ... 13
Завдання 3. Вкажіть правильний варіант відповіді тестового завдання ... 13
Література ... 14


Вступ ... 3
1. Найдавніші зарубіжні відомості про Україну і українство ... 4
2. Вітчизняні джерела часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства ... 8
3. Джерела часів Литовсько-Руської доби, козаччини та Гетьманщини ... 16
Завдання 2. Стисло розкрийте зміст поняття "нація" ... 18
Завдання 3. Вкажіть правильний варіант відповіді тестового завдання ... 19
Висновки ... 20
Література ... 21


Вступ ... 3
1. Формування західних та північних кордонів українського етносу ... 4
2. Колонізація Слобожанщини в XVI - XVIII ст. і формування східної межі українського народу ... 8
3. Освоєння Нижнього Придніпров'я і Причорномор'я та встановлення південних рубежів українства ... 9
Висновки ... 11
Завдання 2. Стисло розкрийте зміст поняття "етнографічна група" ... 12
Завдання 3. Вкажіть правильний варіант відповіді тестового завдання ... 13
Література ... 14


Вступ ... 3
1. Географічне та геополітичне розташування України в Європі ... 4
2. Унікальність української природи ... 8
2.1. Тектонічна будова та кліматичні зони ... 8
2.2. Водні та земельні ресурси ... 10
2.3. Корисні копалини ... 15
Завдання 2. Стисло розкрийте зміст поняття "національна свідомість" ... 19
Завдання 3. Вкажіть правильний варіант відповіді тестового завдання ... 20
Висновки ... 21
Література ... 22


Вступ ... 3
1. Організація та функції селянської громади ... 4
2. Громадські звичаї, норми поведінки та моралі в Україні ... 6
3. Громадські свята і обряди ... 10
Висновки ... 13
Завдання 2. Стисло розкрийте зміст поняття "етнологія" ... 14
Завдання 3. Вкажіть правильний варіант відповіді тестового завдання ... 14
Література ... 15


Вступ ... 3
1. Кераміка та художня обробка металів ... 4
2. Художня обробка дерева та скла ... 8
3. Ткацтво, килимарство та плетіння ... 10
Висновки ... 13
Завдання 2. Стисло розкрийте зміст поняття "патріотизм" ... 14
Завдання 3. Вкажіть правильний варіант відповіді тестового завдання ... 14
Література ... 15

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості